ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การตำหนิ

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตำหนิ-, *การตำหนิ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
admonitionการตำหนิ, การว่ากล่าวตักเตือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reprimandการตำหนิโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprimandการตำหนิโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censureการตำหนิโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You do deserve, Dr. Karev, to be chastised for your stunningly poor decision making.คุณสมควรได้รับ,ดร.คาเรฟ,ในการตำหนิเพื่อให้ง Love/Addiction (2007)
And I should shoulder the blame for what's happened.และผมควรจะ ได้รับการตำหนิ กับสิ่งที่เกิดขึ้น Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Committee said he was becoming unstable, fanatical.กับการตำหนิว่ามันคือความผิดของคุณ คณะกรรมการกล่าวว่าเขามีอารมณ์ไม่แน่นอน, คลั่ง Amplification (2009)
And If this is going to be some running diatribeและถ้านี่จะหมายถึงการตำหนิกันแล้วละก้อ The Blind Side (2009)
But I don't think it's the blame that's important.แต่ผมไม่คิดว่าการตำหนิจะเป็นเรื่องสำคัญ Frankie & Alice (2010)
Of course.มันนานมาแล้ว ตั้งแต่ฉันเคยฟังการตำหนิโดยการแร็ป Our Family Wedding (2010)
Well, good night.พี่,ส่งมาให้ผม ผมจะย่างให้แล้วพี่ก็ไปล้างพวกนี้ [แก้แค้นโดยการตำหนิทันที] Our Family Wedding (2010)
The other is a teacher who's had the worse student feedback for the past 3 years.อีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์ที่ได้รับการตำหนิมาตลอดสามปี Dream High (2011)
He needed to blame someone. But it's not you that's to blame.เค้าต้องการตำหนิใครสักคน แต่ไม่ใช่ท่านที่ต้องโดนตำหนิ The Sword in the Stone: Part One (2011)
I wasted so much time hating myself for the stupid mistakes that I made, but the truth is, is that without all of those,ฉันเสียเวลามากมายกับการตำหนิตัวเอง สำหรับสิ่งแย่ๆที่ฉันเคยทำ แต่มันคือเรื่องจริง Michael (2012)
I'm afraid I have to shoulder the blame,ผมเกรงว่า ผมควรได้รับการตำหนิ What We Have Is Worth the Pain (2012)
It would be unconscionable to condemn another realm to the suffering that we've endured.มันจะเป็นการไร้สำนึก ทั้งการตำหนิจากอาณาจักรอื่น ทั้งความทุกข์ทรมานที่เราต้องทน The Cricket Game (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตำหนิ[n.] (kān tamni) EN: warning   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
censure[N] การตำหนิ, See also: การติเตียน
dressing down[IDM] การตำหนิ, See also: การดุว่า
opprobrium[N] การตำหนิ, Syn. criticism
rap[N] การด่าว่า, See also: การตำหนิ, การว่ากล่าว, Syn. blame, criticise
reprehension[N] การตำหนิ, See also: การต่อว่า, การคอยจับผิด, Syn. objection, rebuke, Ant. praise
reprimand[N] การตำหนิ, See also: การติเตียน, การกล่าวหา, การประณาม, Syn. blame, rebuke
reproach[N] การตำหนิ, See also: การว่ากล่าว, การต่อว่า, Syn. blame, rebuke
reproof[N] การตำหนิติเตียน, Syn. censure, rebuke, reprimand
ear bashing[SL] การตำหนิอย่างแรง
self-abuse[N] การตำหนิตัวเอง, See also: การใช้ความสามารถในทางที่ผิด, Syn. self-destruction, self-murder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
censurableadj. ควรได้รับการตำหนิ,ควรตำหนิ,น่าตำหนิ, See also: censurableness n.
correction(คะเรค'เชิน) n. การแก้ไข,การตรวจแก้,สิ่งที่ได้แก้ไข,การลงโทษ,การตำหนิ, Syn. rectification
opprobrium(อะโพร'เบรียม) n. การตำหนิ,การสบประมาท,ความน่าอัปยศอดสู,สิ่งที่ทำให้อัปยศอดสู
reflect(รีเฟลคทฺ') vt.,vi. สะท้อนกลับ,ส่องกลับ,สะท้อนภาพให้เห็น,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ส่อให้เห็น,นำมาสู่ (ชื่อเสียง,การตำหนิ), See also: reflectibility n. reflectingly adv., Syn. cast back,mirror,show,ponder
reflection(รีเฟลค'เชิน) n. การสะท้อนกลับ,การส่องกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,แสงสะท้อน,ความร้อนสะท้อนกลับ,การครุ่นคิด,การไตร่ตรอง,การตำหนิ,การกล่าวหา,การพับกลับ,การงอกลับ., See also: al adj., Syn. reflexion,thought
reprehension(เรพริเฮน'เชิน) n. การตำหนิ,การดุ,การต่อว่า,การประณาม,การจับผิด, See also: reprehensive adj. ., Syn. blameworthy
reprobation(เรพระเบ'เชิน) n. การประณาม,การตำหนิ,การสาปแช่ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ, See also: reprobationary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
rap(n) การตี,การเคาะ,การตำหนิ,การลงโทษ,การด่าว่า
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reprobation(n) การสาปแช่ง,การตำหนิ,การประณาม,การปฏิเสธ,การทอดทิ้ง
snub(n) การบอกปัด,การปฏิเสธ,การตำหนิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top