ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

characterization

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -characterization-, *characterization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย, การอธิบายลักษณะ, การวางนิสัยตัวละคร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Characterizationการแสดงออกของเจตคติ [การแพทย์]
Characterization by a Valueสร้างคุณลักษณะตามค่านิยม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา Good Will Hunting (1997)
Your Honor, from the outset, Mr. Burrows' case has been tainted by a conspiracy characterized by destruction of evidence, distortion of the truth, and witness intimidation.ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน บิดเบือนความจริง ข่มขู่พยาน The Rat (2006)
"System of Government characterized by extreme dictatorship." Seven across.ระบบการปกครองโดยเผด็จการ 7 แนวนอน Hot Fuzz (2007)
How would you characterize your relationship with Maudette?ช่วยอธิบายความสัมพันธ์ที่มีกับมอเด็ทท์หน่อย Strange Love (2008)
AND I WASN'T A FAN. HOW WOULD YOU CHARACTERIZE YOUR RELATIONSHIP?มันไม่ใช่ปฎิสัมพันธ์ทางร่างกาย The Angel Maker (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution, ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
THIS TYPE OF OFFENDER IS CHARACTERIZED AS YOUNG, ผู้ต้องสงสัยมีบุคลิกเป็นเด็ก Zoe's Reprise (2009)
Leonard characterized it as "just fine. "เลนเนริด พรรณาไว้ว่า "ก็ดี" The Jiminy Conjecture (2009)
Antley-Bixler syndrome- a recessive congenital disorder characterized by malformations of the skeleton and the skull.อาการของโรค Antley-Bixler ลักษณะด้อยทางพันธุกรรม ที่ผิดปกติทำให้เกิดลักษณะพิเศษ ในการก่อตัวของโครงกระดูก และหัวกะโหลก A Night at the Bones Museum (2009)
I also believe... your characterization... of the group that's holding us.ฉันเชื่อด้วยว่า นายมีคาแลคเตอร์เดียวกัน กับพวกที่จับตัวเราไว้ Smoke and Steel (2010)
Are as evil as they've been characterized, เป็นปีศาจร้ายดั่งที่ ถูกเล่าขานกันมา Children of the Damned (2010)
Your characterization of approximately 171 different men as "a few."กับผู้ชายราว 171 คน ถูกเรียกว่า "2-3 ครั้ง" The Robotic Manipulation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
characterizationCritics may argue that all the foregoing characterizations are very abstract.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
characterization
characterizations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
characterization
characterizations

WordNet (3.0)
characterization(n) the act of describing distinctive characteristics or essential features, Syn. characterisation
portrayal(n) acting the part of a character on stage; dramatically representing the character by speech and action and gesture, Syn. enactment, personation, characterization

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Characterization

n. The act or process of characterizing. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
性格描写[せいかくびょうしゃ, seikakubyousha] (n) character portrayal; characterization [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top