ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recite

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recite-, *recite*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recite(vt) ท่อง, See also: ท่องจำ, อ่านออกเสียง, Syn. repeat, speak
recite(vt) บรรยาย, See also: สาธยาย, Syn. describe, narrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recite(รีไซทฺ') v. ท่อง, ท่องจำ, ท่องให้ครูฟัง, ว่าปากเปล่า, อาขยาน, อ่านออกเสียง, สาธยาย, Syn. retell, narrate

English-Thai: Nontri Dictionary
recite(vt) อ่านออกเสียง, สวด, เล่า, ท่องจำ, สาธยาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They want this animal trained in virtual reality... to use the infrared battle helmet, not recite the ABCs.พวกเขาต้องการให้เราฝึกมัน ในโลกเสมือน เพื่อทดสอบกล้องอินฟราเรด ที่คิดค้นสำหรับใช้ในสงคราม The Lawnmower Man (1992)
To recite Shakespearean quotationsแล้วท่องบทความของเซคสเปียร์ The Nightmare Before Christmas (1993)
While our son recites poetry, his hands go to work in his pockets!ตอนลูกเราร่ายกลอนมันชักว่าวไปด้วย Malèna (2000)
I wonder if she recites Chaucer while she presses her husband's shirts.อยากรู้ว่าเธอท่องกวีของชอเซอร์ ตอนรีดเสื้อให้สามีรึเปล่า Mona Lisa Smile (2003)
Recite the alphabet backwards.ท่องเอบีซีกลับหลัง. 11:14 (2003)
She loved poetry. She could recite 100 poems by heart.เธอชื่นชอบบทกวีมาก เธอสามารถท่องบทกวีได้เป็น 100 ครั้งขึ้นใจ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Starting from now, you'll recite everything you learned at training.เริ่มจากนี้ องค์หญิงจะต้องท่องทุกสิ่งที่เรียนไป Episode #1.3 (2006)
Recite it one more time.ท่องมันมากกว่า1 ครั้ง Episode #1.3 (2006)
What are you doing? Recite a couplet!ดูสิ ทำอะไรก็เหมือนกันไปหมด! Heyy Babyy (2007)
Rajan Damodaran, you will recite the poem, and Ishaan Nandkishore Awasthi, you will explain the meaning of it.ราจาน ดาโมดาราน เธอจะเป็นผู้อ่านบทกวี ส่วนอีชาน นันด์คีชอร์ อาวาสตี้ เธอจะเป็นผู้อธิบายความหมาย Like Stars on Earth (2007)
I'm going to ask you to slowly recite the alphabet.ผมจะขอให้คุณค่อยๆพูดตัวอักษรเรียงลำดับนะครับ Going Under (2008)
When I couldn't take it no more my daddy would recite a particular piece of scripture that he was fond of.พ่อของฉันจะท่องบทที่เจาะจง ของพระคัมภีร์ไบเบิลที่นั้นเขาชอบ "การร้องไห้ Just Business (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reciteHaving heard it so many times, I can recite the poem by heart now.
reciteI could recite the story by heart.
recite"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.
reciteRecite the names of the members of the Tokugawa clan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสก(v) recite an incantation over, See also: pronounce an incantation over, cast/put a spell on, Syn. ปลุกเสก, เสกเป่า, Example: พ่อหมอเริ่มเสกคาถาพร้อมกับพ่นน้ำมนตร์ให้เขาฟื้นขึ้นมา, Thai Definition: ร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
ร่าย(v) recite or utter magic formula, Example: ก่อนประพรมน้ำมนต์ พระท่านต้องร่ายเวทมนตร์คาถาก่อน เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์, Thai Definition: บริกรรมเวทมนตร์คาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
สวด(v) pray, See also: recite the rosary, chant, say one's prayers, offer a prayer, Syn. สวดมนตร์, Example: ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ใกล้ๆ มาสวดเพื่อทำพิธีไล่ผีที่วัด, Thai Definition: ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์
ร่ายมนต์(v) enchant, See also: recite magic formulas or incantations, mutter incantations, Example: พระสังข์ร่ายมนต์เรียกปลา
ปลุกเสก(v) recite incantations over something, See also: consecrate, make sacred or potent by some magic or incantations, Example: ถ้าจะปลุกผีหรือปลุกเสกอะไรก็มักจะใช้วันที่กล้าแข็งเป็นวันประกอบพิธีกรรม, Thai Definition: บริกรรมคาถาให้สิ่งของขลัง
ปลุกผี(v) recite incantations to wake up the body, See also: perform magic spell to make a ghost arise, Example: คนโบราณเชื่อว่าถ้าปลุกผีขึ้นมาเพื่อลนเอาน้ำมันไปแต้มผู้หญิงคนที่ตนหลงรัก แล้วจะประสบความสำเร็จ, Thai Definition: นั่งเข้าสมาธิบริกรรมคาถาจนกระทั่งผีลุกขึ้น เพื่อไปทำประโยชน์ตามที่ตนปรารถนา หรือลนเอาน้ำมันสำหรับใช้ให้หญิงหลงรัก การปลุกผีนี้มักทำแก่ผีตายทั้งกลม
ปลุกพระ(v) recite incantations to test the Buddhist image's sacret effectiveness, See also: perform magic spell on a Buddhist image, Example: เขานิมนต์หลวงพ่อชื่อดังมาปลุกพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว, Thai Definition: บริกรรมคาถาเสกพระเครื่องเพื่อให้เกิดความขลัง
พากย์(v) narrate, See also: recite, Syn. บรรยาย, Example: เขาหัดพากย์ฟุตบอลเวลาที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จนคล่อง, Thai Definition: พูดหรือบรรยายไปตามภาพที่เห็น
เดินคาถา(v) chant continuously, See also: recite the text of prayer, Syn. ท่องคาถา, สวดคาถา, Example: หลวงปู่กำลังเดินคาถาอยู่บนธรรมาสน์, Thai Definition: ว่าคาถาในเทศน์มหาชาติเรื่อยไป
เจริญ(v) recite a prayer, See also: chant, pray, Syn. สวด, สาธยาย, Example: เขานิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในงานขึ้นบ้านใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินคาถา[doēnkhāthā] (v) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer  FR: réciter des litanies
เจริญ[jaroēn] (v) EN: recite a prayer
เล่า[lao] (v) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite  FR: dire ; raconter ; réciter ; conter (vx)
เล่าเรื่อง[lao reūang] (v, exp) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite  FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
พากย์[phāk] (v) EN: narrate ; recite ; supply a running commentary
พากย์โขน[phāk khōn] (v, exp) EN: recite the story in verse of a khone ballet on the stagewhile the show is proceeding
เสก[sēk] (v) EN: recite an incantation over ; pronounce an incantation over ; cast/put a spell on  FR: bénir ; sanctifier
สวด[sūat] (v) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone  FR: réciter
สวดมนต์[sūatmon] (v, exp) EN: pray  FR: dire des prières ; réciter des prières ; prier
ท่อง[thǿng = thøng] (v) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory  FR: mémoriser ; apprendre par coeur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECITE
RECITED
RECITES

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recite
recited
recites

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背诵[bèi sòng, ㄅㄟˋ ㄙㄨㄥˋ,   /  ] recite; repeat from memory #22,537 [Add to Longdo]
念经[niàn jīng, ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ,   /  ] recite or chant Buddhist scripture #38,178 [Add to Longdo]
[fěng, ㄈㄥˇ, ] recite; chant #189,539 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
語る[かたる, kataru] (v5r, vt) to talk; to tell; to recite; (P) #3,156 [Add to Longdo]
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u, vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P) #4,857 [Add to Longdo]
唱える[となえる, tonaeru] (v1, vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P) #14,541 [Add to Longdo]
詠じる[えいじる, eijiru] (v1, vt) (See 詠ずる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing [Add to Longdo]
詠ずる[えいずる, eizuru] (vz, vt) (See 詠じる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing [Add to Longdo]
詠む[よむ, yomu] (v5m, vt) (1) to compose (e.g. a Japanese poem); to write; (2) to recite (e.g. a poem); to chant; (P) [Add to Longdo]
丸本[まるぼん;まるほん, marubon ; maruhon] (n) reciter's book; complete set of books [Add to Longdo]
義太夫語り[ぎだゆうかたり, gidayuukatari] (n) gidayuu reciter [Add to Longdo]
吟じる[ぎんじる, ginjiru] (v1, vt) (1) to chant; to sing; to recite; (2) to write (a poem); to compose [Add to Longdo]
吟ずる[ぎんずる, ginzuru] (vz, vt) (1) (See 吟じる・1) to chant; to recite; to sing; (2) (See 吟じる・2) to write (a poem); to compose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recite \Re*cite"\ (r[-e]*s[imac]t"), v. t. [imp. & p. p.
   {Recited}; p. pr. & vb. n. {Reciting}.] [F. r['e]citer, fr.
   L. recitare, recitatum; pref. re- re- + citare to call or
   name, to cite. See {Cite}.]
   1. To repeat, as something already prepared, written down,
    committed to memory, or the like; to deliver from a
    written or printed document, or from recollection; to
    rehearse; as, to recite the words of an author, or of a
    deed or covenant.
    [1913 Webster]
 
   2. To tell over; to go over in particulars; to relate; to
    narrate; as, to recite past events; to recite the
    particulars of a voyage.
    [1913 Webster]
 
   3. To rehearse, as a lesson to an instructor.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To state in or as a recital. See {Recital}, 5.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To rehearse; narrate; relate; recount; describe;
     recapitulate; detail; number; count.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recite \Re*cite"\, v. i.
   To repeat, pronounce, or rehearse, as before an audience,
   something prepared or committed to memory; to rehearse a
   lesson learned.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recite \Re*cite"\, n.
   A recital. [Obs.] --Sir W. Temple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recite
   v 1: recite in elocution [syn: {declaim}, {recite}]
   2: repeat aloud from memory; "she recited a poem"; "The pupil
     recited his lesson for the day"
   3: render verbally, "recite a poem"; "retell a story" [syn:
     {recite}, {retell}]
   4: narrate or give a detailed account of; "Tell what happened";
     "The father told a story to his child" [syn: {tell},
     {narrate}, {recount}, {recite}]
   5: specify individually; "She enumerated the many obstacles she
     had encountered"; "The doctor recited the list of possible
     side effects of the drug" [syn: {enumerate}, {recite},
     {itemize}, {itemise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top