ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brinksmanship

B R IH1 NG K S M AH0 N SH IH2 P   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brinksmanship-, *brinksmanship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brinksmanship[N] การเสี่ยงอันตรายทำให้ผู้อื่นเป็นอย่างที่ต้องการ, See also: (ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know this brinksmanship is truly pointless.คุณเองก็รู้ว่าการเสี่ยงทำสิ่งพวกนี้ ไม่มีวันสำเร็จ Game Change (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRINKSMANSHIP    B R IH1 NG K S M AH0 N SH IH2 P

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 brinkmanship \brink"man*ship\, brinksmanship \brinks"man*ship\n.
   [brink + -manship. (1956).]
   the policy or practise of pushing a dangerous situation to
   the brink of disaster (to the limits of safety), in order to
   achieve the most advantageous outcome; -- used especially of
   diplomatic maneuvers in crisis situations, and originally
   applied to the policies of John Foster Dulles under President
   Eisenhower.
   [WordNet 1.5 +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top