ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brinkmanship

B R IH1 NG K M AH0 N SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brinkmanship-, *brinkmanship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brinkmanship(n) สถานการณ์เสี่ยงภัย, Syn. brinksmanship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brinkmanshipการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงต่อสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRINKMANSHIP B R IH1 NG K M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brinkmanship (n) brˈɪŋkmənʃɪp (b r i1 ng k m @ n sh i p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
瀬戸際外交[せとぎわがいこう, setogiwagaikou] (n) (See 瀬戸際政策) brinkmanship diplomacy [Add to Longdo]
瀬戸際政策[せとぎわせいさく, setogiwaseisaku] (n) brinkmanship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 brinkmanship \brink"man*ship\, brinksmanship \brinks"man*ship\n.
   [brink + -manship. (1956).]
   the policy or practise of pushing a dangerous situation to
   the brink of disaster (to the limits of safety), in order to
   achieve the most advantageous outcome; -- used especially of
   diplomatic maneuvers in crisis situations, and originally
   applied to the policies of John Foster Dulles under President
   Eisenhower.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brinkmanship
   n 1: the policy of pushing a dangerous situation to the brink of
      disaster (to the limits of safety)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top