ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nach

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nach-, *nach*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
spinach(n) ผักปวยเล้ง, ที่ในการ์ตูนเรื่อง Popeye แปลคำว่า spinach ว่าผักโขม หรือ ผักขม นั้นจริงๆ คือ ไม่ถูกต้อง (ผักโขม จะตรงกับภาษาอังกฤษ amaranth)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nachos(n) อาหารเม็กซิกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.
coronach(คอ'ระนาค) n. ความโศกเศร้ากับผู้ที่ตาย, Syn. dirge
monachal(มอน'นะคัล) adj. เกี่ยวกับพระ
panachen. ช่อขนนกประดับบนหมวก, ท่าทางโอ้อวด , การโอ้อวด
spinach(สพิน'นิจ) n. ผักขม, ใบของพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
anachronism(n) ความผิดสมัย, ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
spinach(n) ผักขม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
nachteilig; ungünstig { adj }(n, adj, pron) คู่แข่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Auf dem weg von munchen nach augsburg fand ich am waldrand ein kleines feuerlein vor.(ภาษาเยอรมัน) (ภาษาเยอรมัน) Three Coins in a Fuchsbau (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าง[khāng] (v) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone  FR: être inachevé ; être interrompu
คาราคาซัง[khārākhāsang] (adj) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete  FR: inachévé ; en suspens ; pendant
คล้อง[khløng] (v) EN: rope ; harness ; hitch up  FR: encorder ; harnacher
หลายอย่าง[lāi yāng] (adj) EN: varied ; numerous ; many  FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs
ไม่สำเร็จ[mai samret] (adj) FR: sans résultat ; inabouti ; pas réussi ; inachévé
ไม่เสร็จ[mai set] (adj) FR: inachevé ; pas prêt
เงาะถอดรูป[ngǿ thøtrūp] (n, exp) EN: Tampala ; Chinese spinach ; Joseph's coat
ปฏิทิน[patithin] (n) EN: calendar  FR: calendrier [ m ] ; almanach [ m ]
ปฏิทินประจำปี[patithin prajampī] (n, exp) EN: almanac  FR: almanach [ m ] ; annuaire [ m ]
ผักบุ้ง[phakbung] (n) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory  FR: liseron d'eau [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NACHO N AE1 CH OW2
NACHO N AA1 CH OW2
NACHOS N AA1 CH OW2 Z
NACHOS N AE1 CH OW2 Z
NACHBAR N AE1 K B ER0
NACHMAN N AE1 K M AH0 N
NACHMANY N AE1 K M AH0 N IY2
NACHTIGAL N AE1 CH T IH0 G AH0 L
NACHREINER N AE1 K R AY0 N ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
nachไปยัง
nach(prep) |+D เสมอ ตามด้วยคน, สถานการณ์| หลังจาก (บ่งเวลา) เช่น Nach dem Essen sollst du ruhen. หลังอาหารเธอควรพักหน่อยนะ, Ich komme nach dir. ฉันตามเธอไปนะ
nachdemหลังจาก (+ ประโยค)
nachdem(konj) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| หลังจาก เช่น Nachdem ich mit dir telefoniert habe, arbeite ich weiter. หลังจากที่ฉันโทรศัพท์กับเธอ ฉันทำงานต่อ
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
Nachhilfe(n) |die, pl. Nachhilfen| การเรียนพิเศษ เพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachtowards [Add to Longdo]
Nachdruck { m }reprint [Add to Longdo]
nach verbreiteter Ansichtaccording to popular apprehension [Add to Longdo]
nach Aufwand (verrechnen)(to invoice) at cost [Add to Longdo]
nach Ihrer Aussageaccording to what you said [Add to Longdo]
nach Bauernartcountry-style [Add to Longdo]
nach Beliebenat discretion [Add to Longdo]
nach Beliebenat will [Add to Longdo]
nach Feierabendafter work [Add to Longdo]
nach Gärtnerinartà la jardinière [Add to Longdo]
nach meinem Geschmackafter my fancy [Add to Longdo]
nach besten Kräftento the best of one's ability [Add to Longdo]
nach Maß machento make to order [Add to Longdo]
nach Maßgabein accordance with [Add to Longdo]
Nachabbildung { f }after image [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk, vi, aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk, vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P) #4,016 [Add to Longdo]
ナチ(P);ナチス[nachi (P); nachisu] (n) (abbr) Nazi (ger #12,261 [Add to Longdo]
ナチュラル[nachuraru] (adj-na, n) natural; (P) #12,649 [Add to Longdo]
アイネク[aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart) [Add to Longdo]
アナクロ[anakuro] (n) (abbr) (See アナクロニズム) anachronism [Add to Longdo]
アナクロニズム[anakuronizumu] (n) anachronism [Add to Longdo]
ガナッシュ[ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre [Add to Longdo]
シグナチャー[shigunacha-] (n) signature; (P) [Add to Longdo]
シナチベット語族;支那チベット語族[シナチベットごぞく(シナチベット語族);しなチベットごぞく(支那チベット語族), shinachibetto gozoku ( shinachibetto gozoku ); shina chibetto gozoku ( shina chibet] (n) Sino-Tibetan (family of languages) [Add to Longdo]
シナチベット諸語;支那チベット諸語[シナチベットしょご(シナチベット諸語);しなチベットしょご(支那チベット諸語), shinachibetto shogo ( shinachibetto shogo ); shina chibetto shogo ( shina chibetto ] (n) Sino-Tibetan languages [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上京[じょうきょう, joukyou] nach_Tokyo_fahren [Add to Longdo]
仰ぐ[あおぐ, aogu] nach_oben_sehen, emporblicken, achten, verehren, bitten [Add to Longdo]
仰視[ぎょうし, gyoushi] nach_oben_blicken, aufblicken [Add to Longdo]
余波[よは, yoha] Nachwirkung, -Folge [Add to Longdo]
便り[たより, tayori] Nachricht, Brief [Add to Longdo]
倣う[ならう, narau] nachahmen, -folgen, sich_richten_nach [Add to Longdo]
[にせ, nise] Nachahmung, Imitation, Faelschung [Add to Longdo]
偽物[にせもの, nisemono] Nachahmung, Faelschung [Add to Longdo]
午後[ごご, gogo] Nachmittag [Add to Longdo]
参考書[さんこうしょ, sankousho] Nachschlagewerk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  nach /naːx/
   according to; after; emulatesbildet; for; on; to; towards

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top