ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cold war

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cold war-, *cold war*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cold war(n) สงครามเย็น, See also: สถานการณ์ที่ไม่ได้สู้รบกันจริงในสนามรบระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะระหว่างอเมริกาและรัสเซี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cold war)n. สงครามเย็น, สงครามที่ไม่ประกาศสงคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
COLD cold war(n) สงครามเย็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cold warสงครามเย็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cold Warสงครามเย็น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because I would love this cold war of theirs to end before the holidays.โทรกลับด้วย เพราะผมอยากจะให้สงครามเย็นของเจนนี่และพ่อ - จบลงก่อนถึงช่วงวันหยุด.. พูดถึงก็.. The Magnificent Archibalds (2008)
Nike sites were built during the Cold War to house missiles.ที่นี่สร้างช่วงสงครามเย็น ถ้างั้น ก็ต้องมีที่เก็บจรวดบ้าง Day of the Dead (2008)
I don't know, maybe it's the Cold War ending.ไม่รู้สิ อาจจะเพราะสงครามเย็นจบแล้วก็ได้ Burn After Reading (2008)
It was written during the Cold War by a high-ranking KGB agent named Alexi Sabatin.มันถูกเขียนไว้ตั้งแต่ช่วงสงครามเย็น ...จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเคจีบี อเล็กไซ ซาบาติน Ninja Assassin (2009)
They decided to slug it out, fighting the war on terror using Cold War tactics.พวกเขาตัดสินใจยุตติโครงการ ต่อสู้สงครามกับผู้ก่อการร้าย โดยใช้แท็คติคของสงครามเย็น Chuck Versus the Suburbs (2009)
So I've been reading the course catalog, and everything just sounds so interesting, like Cold War philosophy and the Bible as literature, the post-impressionist movement.คือหนูกำลังอ่านแคตาล็อกวิชาเรียน และทุกๆอยางที่ฟังดูน่าสนใจ อย่าง Cold War philosophy \ และthe Bible as literature Dan de Fleurette (2009)
They've been in a cold war since the day you left. over brown?พวกเขาทำสงครามเย็นกัน \ ตั้งแต่วันที่เธอออกไปจากบ้าน \ เรื่องบราวน์งั้นเหรอ Rufus Getting Married (2009)
It's a cold war that dates back centuries.มันเป็นสงครามเย็น ย้อนกลับไปเป็นศตวรรษ Merry Madagascar (2009)
Now, it doesn't take a political scientist to see that our Cold War with the Russians isn't ideological it's based upon fear.ไม่ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์การเมือง ก็ดูรู้ว่า... ...สงครามเย็นกับรัสเซียนั้นมีอยู่จริง... Watchmen (2009)
Enough with the Cold War stories, darling...เลิกคุยเกี่ยวกับสงครามเย็นได้แล้ว ที่รัก Chuck Versus the Role Models (2010)
Yeah, it's a Cold War relic, buddy.ใช่ มันเป็นสุสานสงครามเย็น เพื่อน Chuck Versus the Anniversary (2010)
A former five term U.S Senator and Cold War warrior.ขบวนแห่ของรองประธานาธิบดี แมกซ์เวล Salt (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cold warCold war ended when the Soviet Union collapsed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงครามเย็น(n) cold war
สงครามเย็น(n) cold war, Ant. สงครามร้อน, Example: หากโซเวียตจะหันกลับไปดำเนินนโยบายก้าวร้าวและพร้อมจะเปิดฉากทำสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่ง คงต้องใช้เวลาตระเตรียมนานหลายเดือน, Thai Definition: การต่อสู้ระหว่างประเทศต่อประเทศโดยไม่ใช้อาวุธ แต่ใช้อำนาจทางการเมือง การเศรษฐกิจ เป็นต้นแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงครามเย็น[songkhrām yen] (n, exp) EN: cold war  FR: guerre froide [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷战[lěng zhàn, ㄌㄥˇ ㄓㄢˋ,   /  ] Cold War; to shiver (with cold or fear) #11,569 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷戦[れいせん, reisen] (n, adj-no) cold war; (P) #11,506 [Add to Longdo]
コールドウォー[ko-rudouo-] (n) cold war [Add to Longdo]
コールドウオー[ko-rudouo-] (n) cold war [Add to Longdo]
新冷戦[しんれいせん, shinreisen] (n) new Cold war [Add to Longdo]
冷たい戦争[つめたいせんそう, tsumetaisensou] (n) (See 冷戦) cold war [Add to Longdo]
冷戦型思考[れいせんがたしこう, reisengatashikou] (n) Cold War mentality [Add to Longdo]
冷戦時代[れいせんじだい, reisenjidai] (n) cold war era [Add to Longdo]
冷戦終結[れいせんしゅうけつ, reisenshuuketsu] (n) the end of the Cold War [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cold war
   n 1: a state of political hostility between countries using
      means short of armed warfare [ant: {hot war}]
   2: a state of political hostility that existed from 1945 until
     1990 between countries led by the Soviet Union and countries
     led by the United States

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top