ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anarchy

AE1 N ER0 K IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anarchy-, *anarchy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anarchy(n) สถานการณ์ที่สับสน, See also: ความสับสน, Syn. turmoil, chaos
anarchy(n) อนาธิปไตย, See also: ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล, Syn. absence of government, political nihilism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anarchy(แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n., -anarchic (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
anarchy(n) อนาธิปไตย, ลัทธิไม่มีรัฐบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anarchyอนาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anarchyอนาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Naturally once we've become masters of the state, true anarchy is that of powerอย่างโดยธรรมชาติ... ...ที่เรา'เคยเจ้านายที่กลายเป็นของthe state, ครั้งหนึ่ง ภาวะอนาธิปไตยถูกต้องเพื่อว่าของพลัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Anarchy in the UK!- อนาธิปไตย ในอังกฤษ! V for Vendetta (2005)
A bribe of the flesh, gentlemen while her husband promotes anarchy and war.ราชินีแพศยาแห่งข้า ช่างพระพฤติตนได้สมเป็นราชินี ! 300 (2006)
Mere anarchy is loosed upon the world."ความสับสนวุ่นวายเริ่มแพร่กระจาย Chapter One 'The Second Coming' (2008)
The only reason that I'm at this table is because I need muscle to put Sons of Anarchy the hell out of Charming.เหตุผลเดียวเท่านั้นที่ฉันอยู่ตรงโต๊ะนี้ เพราะฉันต้องการกำลัง เพื่อส่งให้พวกSons of Anarchy ออกจากชาร์มมิ่งไปลงนรก Seeds (2008)
Sons of Anarchy are involved.พวกSons of Anarchyมีส่วนเกี่ยวข้อง Giving Back (2008)
Sons of Anarchy is a motorcycle club, and, just for you information, กลุ่มSons of Anarchy เป็นคลับคนรักมอเตอร์ไซค์ และ แค่ข้อมูลที่คุณได้รับมา AK-51 (2008)
I followed Sons of Anarchy to Indian Hills, Nevada last week.ผมตามรอยสืบพวกSons of Anarchy ที่อินเดียนฮิลส์ เนวาด้า เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว AK-51 (2008)
If the Sons of Anarchy are running guns through a known terrorist organization, well, then that puts your little motorcycle club on at least a half a dozen federal watch lists.ถ้าหากพวกSons of Anarchy จัดหาอาวุธปืน ผ่านองค์กรก่อการร้ายที่รู้จัก อ้อ จากนั้นเอา คลับมอเตอรน์ไซค์ของนายบังหน้า อย่างน้อยครึ่งโหล ในรายชื่อจับตาดูของหน่วยงานรัฐบาลกลาง AK-51 (2008)
So the Sons of Anarchy must've trusted him.งั้นพวกSons of Anarchy คงจะไว้ใจเขามาก Old Bones (2008)
We need to prove that the Sons of Anarchy is an ongoing criminal enterprise.เราต้องพิสูจน์ ว่าพวก the Sons of Anarchy คือองค์กรอาชญากรรมต่อเนื่อง Better Half (2008)
Do you know of any illegal activity that Jax Teller or the Sons of Anarchy are involved in?เธอรู้เรื่องการทำผิดกฏหมายใดๆ ของเเจ็ค เทลเลอร์ไหม หรือรวมไปถึง พวกSons of Anarchyไหม Better Half (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anarchyThe country was in a state of anarchy at that time.
anarchyWhile the civil war went on, the country was in a state of anarchy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนาธิปไตย(n) anarchy, Syn. ระบอบอนาธิปไตย, Example: เราคงไม่ต้องการให้ประเทศไทยอยู่ในระบอบอนาธิปไตยเป็นแน่, Thai Definition: ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีรัฐบาลปกครอง ไม่มีกฎหมายและไม่มีระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาธิปไตย[anāthippatai] (n) EN: anarchy ; anarchism  FR: anarchie [ f ] ; anarchisme [ m ]
ความโกลาหล[khwām kōlahon] (n) EN: confusion ; chaos ; anarchy  FR: chaos [ m ] ; confusion [ f ] ; anarchie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANARCHY AE1 N ER0 K IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anarchy (n) ˈænəkiː (a1 n @ k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anarchie { f } | Anarchien { pl }anarchy | anarchies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナーキー[ana-ki-] (n, adj-na) anarchy [Add to Longdo]
無警察[むけいさつ, mukeisatsu] (n) (the state of) anarchy [Add to Longdo]
無政府[むせいふ, museifu] (n) anarchy; (P) [Add to Longdo]
無政府状態[むせいふじょうたい, museifujoutai] (n) anarchy; state of anarchy [Add to Longdo]
乱麻[らんま, ranma] (n) anarchy; chaos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anarchy \An"arch*y\, n. [Gr. ?: cf. F. anarchie. See {Anarch}.]
   1. Absence of government; the state of society where there is
    no law or supreme power; a state of lawlessness; political
    confusion.
    [1913 Webster]
 
       Spread anarchy and terror all around. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, confusion or disorder, in general.
    [1913 Webster]
 
       There being then . . . an anarchy, as I may term it,
       in authors and their re?koning of years. --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anarchy
   n 1: a state of lawlessness and disorder (usually resulting from
      a failure of government) [syn: {anarchy}, {lawlessness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top