ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corner

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corner-, *corner*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corner(n) การเตะมุม, See also: การเตะลูกจากมุมสนามฟุตบอล
corner(n) การผูกขาด
corner(adj) ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
corner(vt) ต้อนเข้ามุม, Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
corner(vt) ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: ทำให้จนตรอก
corner(n) ที่สงบเงียบ
corner(vt) ผูกขาด, See also: ควบคุม
corner(adj) เพื่อให้วางเข้ามุม
corner(n) มุม, Syn. angle
corner(vi) เลี้ยวตรงมุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corner(คอร์'เนอะ) { cornered, cornering, corners } n. มุม, หัวเลี้ยว, หัวต่อ, หัวโค้ง, หัวถนน, ลูกมุม (ฟุตบอล) vt., vi. ต้อนเข้ามุม, ทำให้จนตรอก, ผูกขาด, กักตุน., Syn. trap
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม, ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม, จนตรอก
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์, เสาหลัก, พื้นฐาน, รากตึก, หินมุมตึก, สิ่งที่สำคัญ
chimney cornern. ที่ข้างเตาไฟฝาผนัง
round the cornern. ลับมุม, บริเวณใกล้ ๆ , มุมถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
corner(n) มุม, หัวมุม, หัวโค้ง, หัวถนน, หัวเลี้ยวหัวต่อ, หุ้นส่วน
corner(vt) ไล่จนมุม, ทำให้จนตรอก, ต้อนเข้ามุม, กว้านซื้อ
cornerstone(n) เสาหลัก, หินมุมตึก, รากตึก, ตอม่อ, หลักสำคัญ, ศิลาฤกษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corner jointรอยต่อมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cornering forceแรงเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cornering wearการสึกจากการเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cornerมุม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Screwball in the corner pocket.เซี้ยวในกระเป๋ามุม Pinocchio (1940)
If you do it well, you need never hang around on street corners again.ถ้าคุณทำมันได้ดีฉันสัญญาว่า คุณต้องไม่เคย ป้วนเปี้ยนที่มุมถนนที่เคยอีก ครั้ง How I Won the War (1967)
Any corner lot That heavers got to spareมีมุมใดของสวรรค์ที่ยังเหลือให้ฉันบ้าง The Little Prince (1974)
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม Oh, God! (1977)
Way over in the corner weeping all aloneอยู่ในมุมร้องไห้คนเดียว The Blues Brothers (1980)
After that, she threw me in this corner and said she'd make a pie out of me.หล่อนเหวี่ยงผมมาตรงนี้ บอกว่าจะจับไปทำพาย Return to Oz (1985)
And then your mother goes around the corner and she licks it up.งั้นก็ให้แม่พวกแกมาเลียไปละกัน Stand by Me (1986)
Like the corner of my mindฉันด้วย Big (1988)
Yeah, well, she has her own corner office.ใช่ดีเธอมีสำนักงานมุมของเธอเอง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- You can have a corner office.- คุณสามารถมีสำนักงานมุม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I set up Janice in an apartment around the corner from The Suite.ผมซื้ออพาร์ทเมนท์ให้เจนิสอยู่ แถวหัวมุมจากร้าน Goodfellas (1990)
You got some power in your corner now Some heavy ammunition in your campท่านได้รับพลังในมุมของท่านแล้ว อาวุธหนักในที่พักคุณ Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cornerA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
cornerA cornered rat will bite a cat. [ Proverb ]
cornerA dreadful accident happened on the corner.
cornerAs if fleeing he left the vegetable aisle to the meat corner.
cornerAs we went around the corner, the lake came in sight.
cornerAs we went around the corner, the lake came into view.
cornerAt this corner there happened an accident that was to be remembered for years.
cornerAutumn is just around the corner.
cornerAutumn is just around the corner. It's about time the weather stared cooling off.
cornerBusiness recovery, which looks just around the corner, will be rapid and strong.
cornerChristmas is just around the corner.
cornerCome round the corner for coffee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุม(n) corner, See also: nook, Example: ถ้ามุมนั้นมืดเกินไปควรติดตั้งหลอดไฟแบบกลมด้วย เพื่อใช้ส่องดูหนังสือ, Count Unit: มุม, Thai Definition: ที่ตรงด้านยาวกับด้านกว้างมาบรรจบกัน
แง่(n) edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai Definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
มุมถนน(n) corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count Unit: มุม
ซอก(n) nook, See also: corner, niche, Syn. ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ, Example: หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู, Count Unit: ซอก, Thai Definition: ช่องทางที่แคบๆ
กว้านซื้อ(v) corner, See also: buy up, make a rush-purchase of, Syn. รวบ, Example: นักลงทุนกว้านซื้อหุ้นของบริษัททอผ้า
กักตุน(v) hoard, See also: corner, Syn. สะสม, Example: พ่อค้ากักตุนข้าวสาร, Thai Definition: เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร
จนมุม(v) corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai Definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
หัวมุม(n) corner, Syn. มุม, Example: ร้านค้าที่อยู่ตรงหัวมุมขายของดีทุกวัน
หัวมุมถนน(n) corner, Example: เสียงจุดประทัดดังมาจากหัวมุมถนน, Thai Definition: ปลายสุดของถนนที่มีลักษณะเป็นมุม
ร่อง(n) nook, See also: corner, niche, hole, cubbyhole, cavity, cave, Syn. ช่อง, รู, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่างท้องร่องสำหรับเพาะปลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเลือง[chamleūang] (v) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[chamleūang tā] (v, exp) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
หัวมุม[hūamum] (n) EN: corner  FR: coin [ m ]
หัวถนน[hūa thanon] (n, prop) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner
หูช้าง[hūchāng] (n) EN: board cut to a right angle to fit into corners
จนมุม[jon mum] (v) EN: corner ; be in a tight corner
จนแต้ม[jontaēm] (v) EN: be cornered  FR: acculer
จนตรอก[jontrøk] (v) EN: be cornered
กักตุน[kaktun] (v) EN: hoard for speculation ; corner
การเตะจากมุม[kān te jāk mum] (n, exp) EN: corner kick  FR: corner [ m ] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
corner
corners
cornered
cornering
cornerback
cornerstone
cornerstones

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corner
corners
cornered
cornering
corner-kick
cornerstone
corner-kicks
cornerstones

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘴角[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ,  ] corner; edge of sb's mouth; lips #7,999 [Add to Longdo]
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ,  ] corner kick (in soccer); free strike in hockey #12,397 [Add to Longdo]
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ,  ] cornerstone #18,723 [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, / ] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion #21,909 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] corner #23,300 [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, / ] corner of the eye; canthus; eye socket #40,856 [Add to Longdo]
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ,  ] corner; nook; recess; out-of-the-way place #55,583 [Add to Longdo]
角楼[jiǎo lóu, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄡˊ,   /  ] corner (between walls) #65,952 [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] corner of the eye; to stare #77,065 [Add to Longdo]
角门[jiǎo mén, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄣˊ,   /  ] corner gate #77,675 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bettzipfel { m } | nach dem Bettzipfel schielen [ ugs. ]corner of the bed cover | to be longing for one's bed [Add to Longdo]
Eckball { m } [ sport ] | einen Eckball tretencorner kick; corner throw | to take a corner [Add to Longdo]
Eckbank { f }corner seat [Add to Longdo]
Ecke { f }; Winkel { m }; Zipfel { m } | Ecken { pl } | um die Ecke biegencorner | corners | to turn the corner [Add to Longdo]
Eckenabschnitt { m } der Lochkartecorner cut [Add to Longdo]
Eckkanal { m }corner duct [Add to Longdo]
Eckpfeiler { m }corner pillar [Add to Longdo]
Eckplatz { m }corner seat [Add to Longdo]
Eckpunkt { m }corner mark [Add to Longdo]
Eckstoß { m } [ sport ]corner kick [Add to Longdo]
Mundwinkel { m }corner of one's mouth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よう, you] (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) #1,078 [Add to Longdo]
[よう, you] (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required #1,078 [Add to Longdo]
コーナー(P);コーナ[ko-na-(P); ko-na] (n) corner; (P) #1,321 [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n) (1) corner (e.g. desk, pavement); (2) edge; (P) #1,734 [Add to Longdo]
[つじ, tsuji] (n, adj-f) intersection; crossing; crossroad; street corner; street; (P) #3,664 [Add to Longdo]
隅(P);角[すみ(P);すま(隅), sumi (P); suma ( sumi )] (n, n-suf) (1) corner; nook; recess; (n) (2) (角 only) (obsc) (See 目付柱) downstage right (on a noh stage); (P) #9,533 [Add to Longdo]
一角[いっかく(P);イッカク, ikkaku (P); ikkaku] (n) (1) (いっかく only) corner; section; point; (2) (いっかく only) one horn; (3) (uk) narwhal (Monodon monoceros); (P) #11,527 [Add to Longdo]
三角形(P);3角形[さんかくけい(P);さんかっけい, sankakukei (P); sankakkei] (n, adj-no) triangle; three-cornered polygon; (P) #12,994 [Add to Longdo]
隈;曲;阿[くま, kuma] (n) (1) corner; nook; recess; (2) a shadow; a shade #15,372 [Add to Longdo]
街角(P);町角(P)[まちかど, machikado] (n) street corner; (P) #18,452 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corner \Cor"ner\ (k?r"n?r), n. [OF. corniere, cornier, LL.
   cornerium, corneria, fr. L. cornu horn, end, point. See
   {Horn}.]
   1. The point where two converging lines meet; an angle,
    either external or internal.
    [1913 Webster]
 
   2. The space in the angle between converging lines or walls
    which meet in a point; as, the chimney corner.
    [1913 Webster]
 
   3. An edge or extremity; the part farthest from the center;
    hence, any quarter or part.
    [1913 Webster]
 
       From the four corners of the earth they come.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A secret or secluded place; a remote or out of the way
    place; a nook.
    [1913 Webster]
 
       This thing was not done in a corner. --Acts xxvi.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   5. Direction; quarter.
    [1913 Webster]
 
       Sits the wind in that corner!     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The state of things produced by a combination of persons,
    who buy up the whole or the available part of any stock or
    species of property, which compels those who need such
    stock or property to buy of them at their own price; as, a
    corner in a railway stock. [Broker's Cant]
    [1913 Webster]
 
   {Corner stone}, the stone which lies at the corner of two
    walls, and unites them; the principal stone; especially,
    the stone which forms the corner of the foundation of an
    edifice; hence, that which is fundamental importance or
    indispensable. "A prince who regarded uniformity of faith
    as the corner stone of his government." --Prescott.
 
   {Corner tooth}, one of the four teeth which come in a horse's
    mouth at the age of four years and a half, one on each
    side of the upper and of the lower jaw, between the middle
    teeth and the tushes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corner \Cor"ner\, n. (Association Football) [More fully {corner
   kick}.]
   A free kick from close to the nearest corner flag post,
   allowed to the opposite side when a player has sent the ball
   behind his own goal line.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corner \Cor"ner\, v. t. [imp. & p. p. {Cornered} (-n?rd); p. pr.
   & vb. n. {Cornering}.]
   1. To drive into a corner.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive into a position of great difficulty or hopeless
    embarrassment; as, to corner a person in argument.
    [1913 Webster]
 
   3. To get command of (a stock, commodity, etc.), so as to be
    able to put one's own price on it; as, to corner the
    shares of a railroad stock; to corner petroleum.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corner
   n 1: a place off to the side of an area; "he tripled to the
      rightfield corner"; "the southeastern corner of the
      Mediterranean"
   2: the point where two lines meet or intersect; "the corners of
     a rectangle"
   3: an interior angle formed by two meeting walls; "a piano was
     in one corner of the room" [syn: {corner}, {nook}]
   4: the intersection of two streets; "standing on the corner
     watching all the girls go by" [syn: {corner}, {street
     corner}, {turning point}]
   5: the point where three areas or surfaces meet or intersect;
     "the corners of a cube"
   6: a small concavity [syn: {recess}, {recession}, {niche},
     {corner}]
   7: a temporary monopoly on a kind of commercial trade; "a corner
     on the silver market"
   8: a predicament from which a skillful or graceful escape is
     impossible; "his lying got him into a tight corner" [syn:
     {corner}, {box}]
   9: a projecting part where two sides or edges meet; "he knocked
     off the corners"
   10: a remote area; "in many corners of the world they still
     practice slavery"
   11: (architecture) solid exterior angle of a building;
     especially one formed by a cornerstone [syn: {corner},
     {quoin}]
   v 1: gain control over; "corner the gold market"
   2: force a person or an animal into a position from which he
     cannot escape [syn: {corner}, {tree}]
   3: turn a corner; "the car corners"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top