ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

table

T EY1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -table-, *table*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Table of Contents(n) สารบัญ
table salt(n) เกลือบริโภค
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้, พยากรณ์ได้
comfortable(adj) สบาย, นุ่ม, อบอุ่น
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back., Syn. invincible
uninhabitable(adj) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
table(n) โต๊ะ, See also: โต๊ะอาหาร, Syn. desk, stand
table(n) ตาราง, See also: ตารางรายการ, บัญชี, รายการ, Syn. schedule, record, chart
table(n) แผ่นไม้, See also: แผ่นจารึก
table(n) กระดานหมากรุก
table(n) อาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีในภัตตาคารหรือราชสำนัก, Syn. food, meal
table(n) ที่ราบสูง
table(vt) วางไว้บนโต๊ะ
table(vt) เลื่อนออกไป, See also: เลื่อน, Syn. postpone, put off, defer
table(vt) ใส่ข้อมูลในตาราง
tablet(n) ยาเม็ดแบน, Syn. capsule, medicine, pill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
table(เท'เบิล) n. โต๊ะ, บัญชี, แผ่น, แผ่นไม้, แผ่นหิน, แผ่นจารึก, คำจารึก, ผิวหน้าเรียบ, บัวเสา, ตาราง, ที่ราบสูง, ชั้นแบน -Phr. (under the table เมาเหล้า ให้สินบน รับสินบน) ., Syn. catalogue, chart
table linenn. ผ้าปูโต๊ะ
table lookupการค้นตารางหมายถึงการเรียกหา ค้นหาข้อมูลจากในตาราง โดยใช้คำหลัก ดู keyword ประกอบ
table setn. ชุดรับประทานอาหาร
table tennisn. กีฬาปิงปอง, Syn. Ping Pong
tableau(แทบ'โล, เทโบล) n. ภาพ, รูป, ฉาก, ละครนิ่ง, เรื่องในละคร, ภาพวาด, ฉากหรือรูปปั้นที่มีชีวิตชีวา pl. tableaux, tableaus
tableau curtainn. ม่านเวทีละครชนิดเป็นกลาง
tableclothn. ผ้าปูโต๊ะ
tablelandn. ที่ราบสูง
tablespoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ pl. -tablespoonfuls

English-Thai: Nontri Dictionary
table(n) โต๊ะ, ตาราง, บัญชี, รายการ, แผ่นจารึก, ที่ราบสูง
table(vt) วางบนโต๊ะ, ทำบัญชี, ทำตาราง, บันทึกรายการ
tableau(n) ภาพ, ละครนิ่ง, รูป, ฉาก
tablecloth(n) ผ้าปูโต๊ะ
tableland(n) ที่ราบสูง, หลังคาแบน, โต๊ะเล่นการพนัน, โต๊ะอาหาร, บ่อน
tablespoon(n) ช้อนโต๊ะ
tablespoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ
tablet(n) แผ่นจารึก, ยาเม็ด, ป้าย, สมุดฉีก, สมุดแฟ้ม, สมุดบันทึก
tableware(n) เครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร
acceptable(adj) ยอมรับได้, รับได้, เป็นที่พอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tableตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tableรอการพิจารณา (ญัตติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tableตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
table๑. รอพิจารณา (เรื่อง, คดี), แขวนเรื่องไว้๒. ตารางเรื่อง, บัญชีเรื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tableตาราง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
table fileแฟ้มตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
table look-up; look-upการค้นตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
table mountainเขายอดตัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
table of casesบัญชีคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
table of limitsตารางขีดจำกัด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tableตาราง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tableตาราง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
tableตาราง, Example: การจัดเรียงข้อมูลเป็นตารางเพื่อใช้งาน โดยที่แนวตั้งแต่ละแนวอาจมีชื่อเฉพาะ และตารางเองก็มีชื่อเรียกได้ [คอมพิวเตอร์]
Tableโต๊ะอาหาร [TU Subject Heading]
Table etiquetteมารยาทในการรับประทานอาหาร [TU Subject Heading]
table numberหมายเลขตาราง, ตัวเลขที่แสดงลำดับที่ของตารางสถิติ  (ดู statistical table  ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Table of contentสารบัญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of contentสารบัญ, สารบาญ, Example: หน้าสารบัญ (table of contents) <p>การนำหัวข้อต่างๆ ในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงลำดับตั้งแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้ายและกำกับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนั้นๆ ปรากฏอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อเรื่อง ที่ต้องการอ่านในตัวเล่มได้รวดเร็วขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Table of contentสารบาญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of illustrationสารบัญภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
table(n) โต๊ะ
table wine(n) ไวน์(เหล้าองุ่น)ที่ใช้เสริฟบนโต๊ะอาหาร ตามมาตรฐานสหรัฐจะต้องมีแอลกอฮอลล์ไม่เกินกว่าร้อยละ 14 (คิดตามปริมาตร-Volume/Volume) แต่ตามมาตรฐานยุโรปอนุญาตให้มีแอลกอฮอลล์ระหว่างร้อยละ 8.5 ถึง 14 (คิดตามปริมาตร-V/V) รวมถึงจะต้องไม่มีฟองด้วย, See also: wine, Syn. light wine

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you playing the tables much here at Monte?คุณมาเล่นไพ่ที่นี่บ่อยเหรอคะ Rebecca (1940)
We must have the recipient on the operating table within six hours.ผู้รับการผ่าตัดต้อง อยู่บนเตียงผ่าตัดใน 6 ชั่วโมง Airplane! (1980)
Who here at this table can honestly say... that they played any finer or felt any better than they did... when they were with the Blues Brothers?ใครที่อยู่ที่โต๊ะนี้สามารถพูดความจริงได้ พวกเขาเหล่านั้นเล่นเก่งกว่าหรือรู้สึกดีกว่าเปรียบเทียบกับ เมื่อพวกเขาอยู่กับ เตอะบลุสบรัเดอส The Blues Brothers (1980)
We'll have a table in a few moments.อีกซักครู่พวกเราจะมีโต๊ะแล้ว The Blues Brothers (1980)
Excuse me. I'll see if I can locate another table for you.ขอโทษครับ ผมจะลองมองหาโต๊ะอื่นให้คุณครับ The Blues Brothers (1980)
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย Gandhi (1982)
Norris, get a table from the lab.ถ้าเนื้อเยื่อของมันเล็ดลอดออกไปละก็ The Thing (1982)
when I say action, you walk over to the table and show everybody how you eat like a big girl.Super Junior Full House I LOVE LEE DONGHAE! Full House (1987)
Ok now go the table and Action!(อีทึก ซองมิน และ อจ.อึนฮยอก มากันตั้งแต่เช้าตรู่) Full House (1987)
Wait. Don't put those tables together. Come on.เดี๋ยวก่อน ทำไมต่อโต๊ะกันอย่างนั้นล่ะ Dirty Dancing (1987)
When I woke up, I was on an operating table or something.ตอนที่ฉันตื่น ฉันอยู่ที่ ห้องทดลอง หรืออะไรซักอย่าง Akira (1988)
Table of 5's, dimwit.ท่องแม่ 5 สิ, เด็กโง่เอ๊ย. Cinema Paradiso (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tableA crystal chandelier was hanging over the table.
tableA fork fell off the table.
tableAfter supper she cleared the table.
tableAll of us were happy at the table.
tableAll the goods for sale are set out on the tables.
tableAlthough it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.
tableAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
tableA mouse went for a walk on the table.
tableAn old wooden box served as table.
tableA Persian cat was sleeping under the table.
tableA table has four legs.
tableAt least let me help with the table.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัดลมตั้งโต๊ะ(n) table fan, See also: portable fan, stand-up fan, Syn. พัดลมตั้งพื้น, Ant. พัดลมแขวนเพดาน, พัดลมเพดาน, Example: พัดลมตั้งโต๊ะเป็นของขวัญที่นิยมซื้อให้กันในโอกาสขึ้นบ้านใหม่, Count Unit: ตัว, Thai Definition: พัดลมสำหรับตั้งบนพื้นราบ
ผ้าเช็ดปาก(n) table napkin, See also: napkin, serviette
ยาเม็ด(n) pill, See also: tablet, Ant. เม็ด, Example: เด็กๆ ชอบกินยาน้ำมากกว่ายาเม็ด
เกลือสมุทร(n) sea salt, See also: table salt, Syn. เกลือทะเล, เกลือแกง, Ant. เกลือสินเธาว์, เกลือบก, Example: มนุษย์รู้จักการทำเกลือตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 10, 000 ปีก่อนคริสตศักราช ทั้งเกลือสินเธาว์ในแผ่นดินและเกลือสมุทรแถบชายทะเล, Count Unit: เม็ด, ถุง, กิโลกรัม, Thai Definition: เกลือที่ได้จากน้ำทะเล
ปิงปอง(n) table tennis, See also: ping pong, Example: นักวิจัยบางท่านกล่าวว่าจะสามารถผลิตหุ่นยนต์ที่เล่นปิงปองกับคนได้, Thai Definition: ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นใช้ไม้แบนตีลูกกลมๆ ซึ่งทำด้วยเซลลูลอยด์ข้ามตาข่ายที่ขึงอยู่บนโต๊ะสี่เหลี่ยมโต้กันไปมาทำนองเทนนิส, Notes: (อังกฤษ)
สารบบ(n) table of contents, See also: content, Syn. สารบับ, สารบัญ, สารบาญ, Example: คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นสารบบ, Thai Definition: คำบอกเรื่อง, บัญชีเรื่อง
สารบัญ(n) table of contents, See also: content, index, Syn. สารบาญ, Example: การหาเรื่องที่ตนต้องการอ่านด้วยวิธีที่เร็วที่สุดคือเปิดดูที่สารบัญ, Thai Definition: รายชื่อเรื่อง, บัญชีเรื่องต่างๆ
สารบาญ(n) table of contents, See also: content, Syn. สารบัญ, Example: รายงานวิชาการต้องมีสารบาญเสมอ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน, Thai Definition: รายชื่อเรื่อง, บัญชีเรื่องต่างๆ
ตาตาราง(n) tabulation, See also: table, squares (as on graph paper), square measure, Syn. ตาราง, Ant. ตา, Example: ความกว้างยาวของตาตารางนี้สามารถวัดโดยใช้ไม้บรรทัดได้, Thai Definition: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน
ตาราง(n) table, See also: list, Example: เราสามารถดูรายการสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในร้านได้จากตารางนี้, Count Unit: ตาราง, Thai Definition: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
อ้างอิง[āng-ing] (adj) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[ārī-ārøp] (adj) EN: kind ; generous ; hospitable
อร่อย[arøi] (adj) EN: good ; delicious ; palatable  FR: bon ; délicieux
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
อัศวิน โต๊ะกลม[Atsawin Toklom] (n, prop) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [ mpl ]
บรรจุ[banju] (v) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign  FR: occuper

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TABLE T EY1 B AH0 L
TABLES T EY1 B AH0 L Z
TABLER T EY1 B L ER0
TABLER T EY1 B AH0 L ER0
TABLED T EY1 B AH0 L D
TABLET T AE1 B L AH0 T
TABLETS T AE1 B L AH0 T S
TABLEAU T AH0 B L OW1
TABLE'S T EY1 B AH0 L Z
TABLETOP T EY1 B AH0 L T AA2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
table (v) tˈɛɪbl (t ei1 b l)
tabled (v) tˈɛɪbld (t ei1 b l d)
tables (v) tˈɛɪblz (t ei1 b l z)
tablet (n) tˈæblɪt (t a1 b l i t)
tableau (n) tˈæblou (t a1 b l ou)
tablets (n) tˈæblɪts (t a1 b l i t s)
tableaux (n) tˈæblouz (t a1 b l ou z)
tablemat (n) tˈɛɪblmæt (t ei1 b l m a t)
tablemats (n) tˈɛɪblmæts (t ei1 b l m a t s)
tableware (n) tˈɛɪblwɛəʳr (t ei1 b l w e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] table, #3,532 [Add to Longdo]
桌子[zhuō zi, ㄓㄨㄛ ㄗ˙, ] table; desk, #5,632 [Add to Longdo]
平板[píng bǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄢˇ, ] tablet; flat, #5,953 [Add to Longdo]
乒乓球[pīng pāng qiú, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ, ] table tennis; ping-pong; ping pong; table tennis ball, #6,954 [Add to Longdo]
餐具[cān jù, ㄘㄢ ㄐㄩˋ, ] table ware; dinner service, #13,940 [Add to Longdo]
桌球[zhuō qiú, ㄓㄨㄛ ㄑㄧㄡˊ, ] table tennis, #29,890 [Add to Longdo]
台子[tái zi, ㄊㄞˊ ㄗ˙, / ] table; desk, #31,973 [Add to Longdo]
片剂[piān jì, ㄆㄧㄢ ㄐㄧˋ, / ] tablet, #32,714 [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] tablet held at an audience, #38,493 [Add to Longdo]
桌布[zhuō bù, ㄓㄨㄛ ㄅㄨˋ, ] tablecloth, #40,591 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressbuch { n }table of addresses [Add to Longdo]
Essgabel { f } | Essgabeln { pl }table fork | table forks [Add to Longdo]
Esslöffel { m } | Esslöffel { pl }table spoon; tablespoon (tbsp.) | table spoons [Add to Longdo]
Festprogramm { n }table of events [Add to Longdo]
Gabentisch { m }table with (the) presents [Add to Longdo]
Inhaltsverzeichnis { n }; Inhaltsangabe { f }table of contents [Add to Longdo]
Kochsalz { n }table salt [Add to Longdo]
Stammtisch { m }table reserved for regular guests [Add to Longdo]
Tabelle { f } | Tabellen { pl } | eingebundene Tabelletable | tables | attached table [Add to Longdo]
Tabellenbearbeitung { f }table handling [Add to Longdo]
Tabellenfeld { n }table element [Add to Longdo]
Tabellensuchen { n }table look-up [Add to Longdo]
Tableau { n }tableau [Add to Longdo]
Tablett { n } | Tabletts { m }tray | trays [Add to Longdo]
Tablett { n }salver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おじや[ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater [Add to Longdo]
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
お新香;御新香[おしんこ, oshinko] (n) (See 新香) pickled vegetables; pickles [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp, v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet [Add to Longdo]
シンボルテーブル[しんぼるてーぶる, shinborute-buru] symbol table [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table [Add to Longdo]
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an) [Add to Longdo]
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table [Add to Longdo]
タブレット[たぶれっと, taburetto] tablet [Add to Longdo]
テーブル[てーぶる, te-buru] table [Add to Longdo]
ハッシュテーブル[はっしゅてーぶる, hasshute-buru] hash table [Add to Longdo]
ハッシュ表探索[はっしゅひょうたんさく, hasshuhyoutansaku] hash table search [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
錠剤[じょうざい, jouzai] Tablette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Platen \Plat"en\, n. [F. platine, fr. plat flat. See {Plate},
   and cf. {Platin}.] (Mach.)
   (a) The part of a printing press which presses the paper
     against the type and by which the impression is made.
   (b) Hence, an analogous part of a typewriter, on which the
     paper rests to receive an impression.
   (c) The movable table of a machine tool, as a planer, on
     which the work is fastened, and presented to the action
     of the tool; -- also called {table}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Table \Ta"ble\ (t[=a]"'l), n. [F., fr. L. tabula a board,
   tablet, a painting. Cf. {Tabular}, {Taffrail}, {Tavern}.]
   1. A smooth, flat surface, like the side of a board; a thin,
    flat, smooth piece of anything; a slab.
    [1913 Webster]
 
       A bagnio paved with fair tables of marble. --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   2. A thin, flat piece of wood, stone, metal, or other
    material, on which anything is cut, traced, written, or
    painted; a tablet; pl. a memorandum book. "The names . . .
    written on his tables." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And the Lord said unto Moses, Hew thee two tables of
       stone like unto the first, and I will write upon
       these tables the words that were in the first
       tables, which thou brakest.      --Ex. xxxiv.
                          1.
    [1913 Webster]
 
       And stand there with your tables to glean
       The golden sentences.         --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. Any smooth, flat surface upon which an inscription, a
    drawing, or the like, may be produced. "Painted in a table
    plain." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The opposite walls are painted by Rubens, which,
       with that other of the Infanta taking leave of Don
       Philip, is a most incomparable table. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       St. Antony has a table that hangs up to him from a
       poor peasant.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, in a great variety of applications: A condensed
    statement which may be comprehended by the eye in a single
    view; a methodical or systematic synopsis; the
    presentation of many items or particulars in one group; a
    scheme; a schedule. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) (Bibliog.) A view of the contents of a work; a
      statement of the principal topics discussed; an index;
      a syllabus; a synopsis; as, a table of contents.
      [1913 Webster]
    (b) (Chem.) A list of substances and their properties;
      especially, the a list of the elementary substances
      with their atomic weights, densities, symbols, etc.;
      the periodic table of the elements.
      [1913 Webster]
    (c) (Mathematics, Science and Technology) Any collection
      and arrangement in a condensed form of many
      particulars or values, for ready reference, as of
      weights, measures, currency, specific gravities, etc.;
      also, a series of numbers following some law, and
      expressing particular values corresponding to certain
      other numbers on which they depend, and by means of
      which they are taken out for use in computations; as,
      tables of logarithms, sines, tangents, squares, cubes,
      etc.; annuity tables; interest tables; astronomical
      tables; a table of logarithms, etc.
      [1913 Webster]
    (d) (Palmistry) The arrangement or disposition of the
      lines which appear on the inside of the hand.
      [1913 Webster]
 
         Mistress of a fairer table
         Hath not history for fable.    --B. Jonson.
      [1913 Webster]
 
   5. An article of furniture, consisting of a flat slab, board,
    or the like, having a smooth surface, fixed horizontally
    on legs, and used for a great variety of purposes, as in
    eating, writing, or working.
    [1913 Webster]
 
       We may again
       Give to our tables meat.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The nymph the table spread.      --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Hence, food placed on a table to be partaken of; fare;
    entertainment; as, to set a good table.
    [1913 Webster]
 
   7. The company assembled round a table.
    [1913 Webster]
 
       I drink the general joy of the whole table. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. (Anat.) One of the two, external and internal, layers of
    compact bone, separated by diploe, in the walls of the
    cranium.
    [1913 Webster]
 
   9. (Arch.) A stringcourse which includes an offset; esp., a
    band of stone, or the like, set where an offset is
    required, so as to make it decorative. See {Water table}.
    [1913 Webster]
 
   10. (Games)
     (a) The board on the opposite sides of which backgammon
       and draughts are played.
     (b) One of the divisions of a backgammon board; as, to
       play into the right-hand table.
     (c) pl. The games of backgammon and of draughts. [Obs.]
       --Chaucer.
       [1913 Webster]
 
          This is the ape of form, monsieur the nice,
          That, when he plays at tables, chides the dice.
                          --Shak.
       [1913 Webster]
 
   11. (Glass Manuf.) A circular plate of crown glass.
     [1913 Webster]
 
        A circular plate or table of about five feet
        diameter weighs on an average nine pounds. --Ure.
     [1913 Webster]
 
   12. (Jewelry) The upper flat surface of a diamond or other
     precious stone, the sides of which are cut in angles.
     [1913 Webster]
 
   13. (Persp.) A plane surface, supposed to be transparent and
     perpendicular to the horizon; -- called also {perspective
     plane}.
     [1913 Webster]
 
   14. (Mach.) The part of a machine tool on which the work
     rests and is fastened.
     [1913 Webster]
 
   {Bench table}, {Card table}, {Communion table}, {Lord's
   table}, etc. See under {Bench}, {Card}, etc.
 
   {Raised table} (Arch. & Sculp.), a raised or projecting
    member of a flat surface, large in proportion to the
    projection, and usually rectangular, -- especially
    intended to receive an inscription or the like.
 
   {Roller table} (Horology), a flat disk on the arbor of the
    balance of a watch, holding the jewel which rolls in and
    out of the fork at the end of the lever of the escapement.
    
 
   {Round table}. See Dictionary of Noted Names in Fiction.
 
   {Table anvil}, a small anvil to be fastened to a table for
    use in making slight repairs.
 
   {Table base}. (Arch.) Same as {Water table}.
 
   {Table bed}, a bed in the form of a table.
 
   {Table beer}, beer for table, or for common use; small beer.
    
 
   {Table bell}, a small bell to be used at table for calling
    servants.
 
   {Table cover}, a cloth for covering a table, especially at
    other than mealtimes.
 
   {Table diamond}, a thin diamond cut with a flat upper
    surface.
 
   {Table linen}, linen tablecloth, napkins, and the like.
 
   {Table money} (Mil. or Naut.), an allowance sometimes made to
    officers over and above their pay, for table expenses.
 
   {Table rent} (O. Eng. Law), rent paid to a bishop or
    religious, reserved or appropriated to his table or
    housekeeping. --Burrill.
 
   {Table shore} (Naut.), a low, level shore.
 
   {Table talk}, conversation at table, or at meals.
 
   {Table talker}, one who talks at table.
 
   {Table tipping}, {Table turning}, certain movements of
    tables, etc., attributed by some to the agency of departed
    spirits, and by others to the development of latent vital
    or spriritual forces, but more commonly ascribed to the
    muscular force of persons in connection with the objects
    moved, or to physical force applied otherwise.
 
   {Tables of a girder} or {Tables of a chord} (Engin.), the
    upper and lower horizontal members.
 
   {To lay on the table}, in parliamentary usage, to lay, as a
    report, motion, etc., on the table of the presiding
    officer, -- that is, to postpone the consideration of, by
    a vote; -- also called to {table} . It is a tactic often
    used with the intention of postponing consideration of a
    motion indefinitely, that is, to kill the motion.
 
   {To serve tables} (Script.), to provide for the poor, or to
    distribute provisions for their wants. --Acts vi. 2.
 
   {To turn the tables}, to change the condition or fortune of
    contending parties; -- a metaphorical expression taken
    from the vicissitudes of fortune in gaming.
 
   {Twelve tables} (Rom. Antiq.), a celebrated body of Roman
    laws, framed by decemvirs appointed 450 years before
    Christ, on the return of deputies or commissioners who had
    been sent to Greece to examine into foreign laws and
    institutions. They consisted partly of laws transcribed
    from the institutions of other nations, partly of such as
    were altered and accommodated to the manners of the
    Romans, partly of new provisions, and mainly, perhaps, of
    laws and usages under their ancient kings. --Burrill.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Table \Ta"ble\, v. i.
   To live at the table of another; to board; to eat. [Obs.] "He
   . . . was driven from the society of men to table with the
   beasts." --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Table \Ta"ble\ (t[=a]"b'l), v. t. [imp. & p. p. {Tabled}
   (t[=a]"b'ld); p. pr. & vb. n. {Tabling} (t[=a]"bling).]
   1. To form into a table or catalogue; to tabulate; as, to
    table fines.
    [1913 Webster]
 
   2. To delineate, as on a table; to represent, as in a
    picture. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Tabled and pictured in the chambers of meditation.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To supply with food; to feed. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Carp.) To insert, as one piece of timber into another, by
    alternate scores or projections from the middle, to
    prevent slipping; to scarf.
    [1913 Webster]
 
   5. To lay or place on a table, as money. --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   6. In parliamentary usage, to lay on the table; to postpone,
    by a formal vote, the consideration of (a bill, motion, or
    the like) till called for, or indefinitely.
    [1913 Webster]
 
   7. To enter upon the docket; as, to table charges against
    some one.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) To make broad hems in the skirts and bottoms of
    (sails) in order to strengthen them in the part attached
    to the boltrope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 table
   n 1: a set of data arranged in rows and columns; "see table 1"
      [syn: {table}, {tabular array}]
   2: a piece of furniture having a smooth flat top that is usually
     supported by one or more vertical legs; "it was a sturdy
     table"
   3: a piece of furniture with tableware for a meal laid out on
     it; "I reserved a table at my favorite restaurant"
   4: flat tableland with steep edges; "the tribe was relatively
     safe on the mesa but they had to descend into the valley for
     water" [syn: {mesa}, {table}]
   5: a company of people assembled at a table for a meal or game;
     "he entertained the whole table with his witty remarks"
   6: food or meals in general; "she sets a fine table"; "room and
     board" [syn: {board}, {table}]
   v 1: hold back to a later time; "let's postpone the exam" [syn:
      {postpone}, {prorogue}, {hold over}, {put over}, {table},
      {shelve}, {set back}, {defer}, {remit}, {put off}]
   2: arrange or enter in tabular form [syn: {table}, {tabularize},
     {tabularise}, {tabulate}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 table /tabl/ 
  table

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top