ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รายการ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รายการ-, *รายการ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายการ(n) catalogue, See also: list, list of items, directory, record, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม, Count Unit: รายการ, Thai Definition: บัญชีแจ้งรายชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่างๆ
รายการวิทยุ(n) radio program
รายการอาหาร(n) menu, See also: bill of fare, list of food, Syn. เมนู, เมนูอาหาร, Example: คนไทยทานอาหารวันละ 3 มื้อ จำนวนมื้อและรายการอาหารจะแตกต่างไปตามฐานะและความเป็นอยู่
รายการโทรทัศน์(n) television programmes, See also: programs

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รายการน. บัญชีแจ้งชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่าง ๆ เช่น รายการอาหาร รายการแสดง.
เครดิตรายการเจ้าหนี้ตามบัญชี, เงินที่เข้าบัญชีเป็นรายรับ
โปรแกรมรายการแสดง.
สูจิรายการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
listingรายการข้อมูล, การทำรายการข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
specificationรายการที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
average statementรายการบัญชีความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
packing listรายการพัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decline listรายการภัยที่ปฏิเสธ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract of titleรายการย่อของโฉนดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chained listรายการลูกโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
list, freeรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cross referenceรายการโยง, <p>รายการโยง</p> [เทคโนโลยีการศึกษา]
Added entryรายการเิพิ่ม, Example: รายการอื่นๆ ที่มีความสำคัญรองลงมาจากรายการหลัก เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใช้ค้นหาหนังสือได้สะดวกมากขึ้น รายการเพิ่ม ได้แก่ ชื่อบุคคลหรือชื่อสถาบัน/นิติบุคคล ที่เป็นผู้รวบรวม ผู้แปล ผู้วาดภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ ชื่อเรื่อง และชื่อชุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Analytical entryรายการจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author analyticรายการจำแนกผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author entryรายการชื่อผู้แต่ง, การลงชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Corporate heading (Cataloging)รายการนิติบุคคล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cross referenceรายการโยง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Entryรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Main entryรายการหลัก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, here are all the appointments for that day.- นี่เป็นรายการนัดหมายทั้งหมดในวันนั้น Rebecca (1940)
- Would you like me to list 'em for you?- คุณต้องการฉันในรายการ 'em สำหรับคุณหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
At least he used to carry lists of horses in his pocket at all times.อย่างน้อยเขาใช้ในการดำเนิน รายการของม้า ในกระเป๋าของเขาตลอดเวลา The Old Man and the Sea (1958)
I knew this'd happen.ฉันรู้ว่ารายการนี้จะเกิดขึ้น How I Won the War (1967)
-Make that the first thing on your list.- ตรวจว่าสิ่งแรกในรายการของคุณ The Godfather (1972)
Polly, I want a list of the water activities that the city fathers are planning for today.พอลลี่ ผมอยากได้รายการกิจกรรมทางนํ้า ที่ทางเทศบาลเตรียมไว้สําหรับวันนี่ Jaws (1975)
She will be company for those already listed hereเธอจะบริษัทสำหรับ those already ที่แสดงรายการที่นี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The producer of The Dinah Shore Show.ผอ.สร้างรายการ ไดนาห์ ชอว์โชว์ Oh, God! (1977)
You've been on television a long....คุณออกรายการโทรทัศน์มานาน Oh, God! (1977)
-This show is taped, isn't it?อัดเทปรายการใช่มั้ยครับ Oh, God! (1977)
-Weren't you on the Dinah Show last night?คุณออกรายการไดนาห์เมื่อคืนใช่มั้ย Oh, God! (1977)
For starters, you do a show like that you don't let them put you on the last few minutes.ก่อนอื่นเลยออกรายการแบบนั้น ไม่น่าออก 2-3 นาทีสุดท้าย Oh, God! (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รายการ[rāikān] (n) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account  FR: liste [ f ] ; répertoire [ m ] ; programme [ m ]
รายการ[rāikān] (n) EN: article ; object ; item ; record  FR: article [ m ] ; objet [ m ] ; sujet [ m ] ; donnée [ f ] ; élément [ m ] ; item [ m ]
รายการข่าว[rāikān khāo] (n) EN: news
รายการตรวจสอบ[rāikān trūatsøp] (n, exp) EN: checklist  FR: check-list [ f ] (anglic.)
รายการทางโทรทัศน์[rāikān thāng thōrathat] (n, exp) EN: television series  FR: série télévisée [ f ]
รายการบัญชี[rāikān banchī] (n, exp) EN: account
รายการฝึก[rāikān feuk] (n, exp) EN: training courses
รายการราคา[rāikān rākhā] (n, exp) EN: price list  FR: liste des prix [ f ]
รายการวิทยุ[rāikān witthayu] (n, exp) EN: radio program  FR: programme de radio [ m ]
รายการสินค้า[rāikān sinkhā] (n, exp) EN: catalogue ; catalog (Am.) ; list of goods  FR: catalogue [ m ] ; liste des produits [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
à la carte(n, adj, adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Syn. demand curve
blockchain(n) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank statement(n) รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก, Syn. statement
bill(n) รายการ, See also: โปรแกรม, Syn. outline, program
broadcast(n) รายการออกอากาศ, See also: ข้อความที่ออกอากาศ, Syn. programme
calendar(n) รายการแสดงเวลานัด, See also: รายการนัดหมาย, Syn. schedule, timetable, appointment book
call-in(n) รายการที่ให้ผู้ชมหรือผู้ฟังโทรเข้าไปแสดงความคิดเห็น, Syn. phone-in
card(n) รายการอาหาร, See also: เมนู
chat show(n) รายการทีวีที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ, Syn. talk show
check list(n) รายการ, See also: รายชื่อ
checklist(n) รายชื่อ, See also: รายการสิ่งของ, Syn. list
debit(n) รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: เดบิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n., v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม, ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน, ถอด, ควัก, สรุป
account(อะเคานทฺ') n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
antipasto(แอนทิพา' สโท) n. รายการตัวแต่งกลิ่นชูรส เช่น olives, salami, celery และอื่น ๆ
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ, ชิ้น, สินค้า, บทความ, มาตรา, ข้อ, ข้อบังคับ, รายการ, คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา, ฟ้อง, ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece, essay
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต

English-Thai: Nontri Dictionary
book(vt) จองล่วงหน้า, สำรองที่นั่ง, ลงบัญชี, ลงชื่อ, ลงรายการ, ลงบันทึก
catalog(n) บัญชีรายชื่อ, สมุดรายชื่อของ, สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ, สมุดรายชื่อของ, สมุดแจ้งรายการสินค้า
inventory(n) บัญชีสิ่งของ, สินค้าคงคลัง, รายการสินค้า
invoice(vt) ทำรายการของที่ซื้อ, ทำบัญชีใบส่งของ
item(n) เรื่อง, ข่าว, รายการ, ข้อ, ชิ้น, อัน
itemize(vt) ลำดับเรื่อง, แยกรายการ, ลงรายละเอียด
list(n) บัญชีรายชื่อ, รายการ, สารบาญ
menu(n) รายการอาหาร, บัญชีอาหาร, เมนู
moderator(n) ผู้เป็นประธาน, ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ดำเนินรายการ, พิธีกร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bibliographic(n) รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
catalogue(n) รายการ
pricelistรายการราคา
subjectcatalogingรายการทรัพยากรสารสนเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
品書き[しながき, shinagaki] (n) รายการ, เมนู
注文[ちゅうもん, chuumon] (n) รายการที่จะสั่ง เช่นในร้านอาหาร บริกรอาจจะถามว่า ご注文は? หมายถึงว่า จะรับอะไรดีใคร
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) รายการ (เช่น รายการโทรทัศน์)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
記事[きじ, kiji] TH: รายการบัญชี  EN: account
出し物[だしもの, dashimono] TH: รายการแสดง  EN: program (e.g. theatre)
メニュー[めにゅー, menyu-] TH: รายการอาหาร  EN: menu
献立[こんだて, kondate] TH: รายการ  EN: program

German-Thai: Longdo Dictionary
Folge(n) |die, pl. Folgen| ลำดับ, ตอนหนังละคร เช่น Die nächste Folge dieser Sendung kommt am kommenden Sonntag. ตอนถัดไปของรายการนี้ติดตามได้วันจันทร์ที่จะถึง, See also: die Reihenfolge
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
ansagen(n) |sagte an, hat angesagt| ประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ ว่ามีรายการอะไรถัดไป, Syn. ankündigen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top