Search result for

desk

(120 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desk-, *desk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desk[N] โต๊ะ, See also: เคาน์เตอร์บริการในโรงแรมหรือสนามบิน
desk[N] แผนก, See also: ฝ่าย, กอง, Syn. bureau, agency, branch, department
deskill[VT] ลดทักษะในการทำงานลง
deskman[N] คนทำงานนั่งโต๊ะ (โดยเฉพาะนักหนังสือพิมพ์)
desktop[N] พื้นโต๊ะ, Syn. plank, counter
desktop[N] พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์, Syn. desktop computer
desk clerk[N] ประชาสัมพันธ์ในโรงแรม, Syn. receptionist
desk jockey[SL] คนทำงานนั่งโต๊ะ, See also: คนทำงานออฟฟิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desk(เดสคฺ) โต๊ะทำงาน,แท่นอ่าน ,กอง ฝ่ายหรือแผนก,ที่ตั้งโน๊ตดนตรี,กองบรรณาธิการ adj. เกี่ยวกับโต๊ะ
desk accessoryเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใช้ตัวย่อว่า DA (อ่านว่า ดีเอ) หมายถึง โปรแกรมพิเศษประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯ (ดู DA)
desktop(เดส'ทอพ) adj. เล็กพอสำหรับตั้งบนโต๊ะ -n. ภาพหลังฉากบนจอระบบพีซี พื้นหลังจอภาพหมายถึง พื้นหลังของจอภาพ ศัพท์นี้ใช้ทั้งกับแมคอินทอชและพีซี เมื่อใช้ระบบวินโดว์ หรือ โอเอส/ทู เราอาจกำหนดเลือกให้พื้นหลังของจอภาพมีสีใด ๆ หรือมีภาพใด ๆ ก็ได้ เช่น เราอาจกำหนดลวดลาย (pattern) ภาพเคลื่อนไหว (screen saver) ภาพ (wallpaper) ฯ ส่วนของแมคอินทอช ก็อาจกำหนดเลือกเองได้เช่นเดียวกันใน Control Panel ซึ่งอยู่ใน System Folder ดู pattern, wallpaper และ screen saver ประกอบ
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)

English-Thai: Nontri Dictionary
desk(n) โต๊ะ,โต๊ะทำงาน,กองบรรณาธิการ,แท่นอ่านคัมภีร์,ฝ่าย,แผนก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desk calculatorเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desktop๑. -ตั้งโต๊ะ๒. เดสก์ท็อป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop๑. -ตั้งโต๊ะ๒. เดสก์ท็อป [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desk Bound Operationนั่งติดโต๊ะ [การแพทย์]
Desk dictionaryพจนานุกรมฉบับตั้งโต๊ะ
เป็นพจนานุกรมเล่มเดียวที่บรรจุคำศัพท์โดยประมาณ 130,000 - 150,000 คำ และมีภาพประกอบประมาณ 600 – 1,500 ภาพ เป็นพจนานุกรมที่ตั้งใจให้แต่ละคนได้ใช้งานที่โต๊ะหรือในสถานที่ทำงาน (เช่น Webster's New World Dictionary of the American Language) คำที่บรรจุในพจนานุกรมประเภทนี้เป็นคำที่ได้เลือกสรรมาเพียงจำนวนหนึ่ง ส่วนมากเป็นคำซึ่งใช้กันอยู่เสมอ ๆ ในคำแต่ละคำจะแสดงการสะกดคำ การออกเสียงทีละพยางค์ ประวัติที่มาของคำ ความหมายของคำจำกัดความ คำพ้องความหมาย คำที่มีความหมายตรงกันข้ามและในบางเล่มจะมีข้อมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวประวัติและอักขรานุกรมภูมิศาสตร์อย่างย่อ ๆ รวมอยู่ด้วย ตำราบางเล่มเรียกพจนานุกรมประเภทนี้ว่า college dictionary [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
desk studydesk study, การศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำเบื้องต้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Desktopโปรแกรมเดสก์ทอป
โปรแกรมใดๆ ที่จัดแสดงเนื้อที่บนจอไว้ให้ทำงานเหมือนเนื้อที่บนโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
desktop caseเดสก์ท็อปเคส, ลักษณะของเคสในแนวนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Desktop publishing การจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Desktop publishingการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ
โปรแกรมที่ยอมให้ผู้ใช้ผสมผสานข้อความกับภาพลงบนจอเดียวกัน หรือในหน้ากระดาษแผ่นเดียวกันได้ โปรแกรมประเภทนี้มีประโยชน์สำหรับการจัดทำ จดหมายข่าว แผ่นพับ เอกสาร รายงาน หรือนามบัตร [คอมพิวเตอร์]
Desktop publishingการจัดพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This desk belongs to Lex, and finding him is the only thing that matters right now. Am I clear?โต๊ะนี้เป็นของเล็ก การค้นหาเขาเป็นสิ่งที่ทำอยู่ขณะนี้ ชัดเจนน่ะ Odyssey (2008)
I needed you out of here, so I could go through your desk.ฉันต้องการให้คุณออกไปฉันเข้าไปที่โต๊ะทำงานไม่ได้ Adverse Events (2008)
You were scrounging through my desk.คุณงัดโต๊ะทำงานฉัน Adverse Events (2008)
I went through some of the drawers in your desk looking for it.ผมไปค้นของที่ลิ้นชักโต๊ะคุณแล้วเจอมัน Adverse Events (2008)
No, actually, I was going for she sneaks her boyfriend in while you're sleeping, and he wants to do it on the desk.ไม่.. ที่จริงแล้ว ฉันว่าจะไปถึง เธอเอาแฟนเธอมาซ่อนไว้ ตอนคุณหลับ Joy (2008)
(Thirteen) The desk did.โต๊ะทำงานเป็น Emancipation (2008)
Well, she's either not here, or she's under the desk.ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ หรือไม่เธอก็อยู่ใต้โต๊ะ Last Resort (2008)
- I'll look in cuddy's desk. - Stay out of the desk!ผมค้นที่โต๊ะคัดดี้แล้ว ถอยห่างออกจากโต๊ะ Last Resort (2008)
I'm thinking she hit her head on the desk before she went down.ฉันคิดว่าหัวเธอชนกับโต๊ะก่อนจะล้มลง And How Does That Make You Kill? (2008)
Ma'am... rubbing my crotch under the desk won't change my mind.เอ่อ.. คุณนายครับ ต่อให้คุณนายเอาขาถูเจ้าหนูของผม ผมก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกครับ Superhero Movie (2008)
I want that story on my desk or you're fired!ฉันต้องการเรื่องนั้นบนโต๊ะ ไม่งั้นก็ไล่ออก Superhero Movie (2008)
I hope that's not my billing report sitting on your desk.บนโต๊ะนายคง ไม่ใช่บันทึกใบเสร็จฉันใช่ไหม Wanted (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deskThis desk is a little low for me.
deskPlease check your valuables at the front desk.
deskHe cleared out his desk.
deskI was chained to the desk all day.
deskWe must concentrate our efforts on the desk.
deskWhere does this desk go?
deskDust covers the desk.
deskThere are not any books under the desk.
deskLook at the book which he put on the desk.
deskThis desk cost me no less than 30000 yen.
deskA book is lying on the desk.
deskDon't lean on my desk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคมไฟตั้งโต๊ะ[N] desk lamp
ลิ้นชักโต๊ะ[N] desk drawer
โต๊ะทำงาน[N] office desk, See also: desk, Example: ห้องนี้มีโต๊ะทำงานเพียง 2-3 ตัว, Count unit: ตัว
เคาน์เตอร์[N] counter, See also: desk, Syn. โต๊ะ, Example: ควรมีพนักงานยืนประจำที่เคาน์เตอร์ตลอดเวลา, Count unit: เคาน์เตอร์
งานหนังสือ[N] desk work, Example: ทางสำนักพิมพ์กำลังต้องการบุคลากรมาช่วยงานหนังสือเป็นจำนวนมาก, Count unit: งาน
โต๊ะเขียนหนังสือ[N] writing table, See also: desk, Syn. โต๊ะทรงพระอักษร, Example: ห้องทำงานของเขาค่อนข้างจะมิดชิด มีโต๊ะเขียนหนังสือเก่าๆ อยู่โต๊ะหนึ่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: โต๊ะสำหรับเขียนหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับประจำโต๊ะ[n. exp.] (chabap prajam to) EN: desk edition   
เคาน์เตอร์[n.] (khaotoē) EN: counter ; desk   FR: comptoir [m]
ลิ้นชักโต๊ะ[n. exp.] (linchak to) EN: desk drawer   FR: tiroir de bureau [m]
โต๊ะ[n.] (to) EN: table ; desk   FR: table [f]
โต๊ะข่าว[n. exp.] (to khāo) EN: news desk   
โต๊ะเขียนหนังสือ[n. exp.] (to khīen nangseū) EN: writing table ; desk   FR: table d'écriture [f] ; bureau [m]
โต๊ะมู่ลี่[n. exp.] (to mūlī) EN: rolltop desk   
โต๊ะหนังสือ[n. exp.] (to nangseū) EN: desk   
โต๊ะเรียน[n. exp.] (to rīen) EN: desk   FR: banc d'école [m]
โต๊ะสอบถาม[n. exp.] (to søpthām) EN: enquiry desk   FR: bureau d'information [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESK    D EH1 S K
DESKS    D EH1 S K S
DESKIN    D EH1 S K IH2 N
DESKINS    D EH1 S K IH2 N Z
DESKJET    D EH1 S K JH EH2 T
DESKPRO    D EH1 S K P R OW2
DESKTOP    D EH1 S K T AA2 P
DESKTOPS    D EH1 S K T AA2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desk    (n) (d e1 s k)
desks    (n) (d e1 s k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Desktop-Computer {m}, Tischrechner {m} [comp.]desktop computer [Add to Longdo]
Deskriptor {m}descriptor [Add to Longdo]
Schreibtischtest {m}desk check [Add to Longdo]
Schreibtischunterlage {f}desk set [Add to Longdo]
Tischrechner {m}desk calculator [Add to Longdo]
Tischtelefon {n}desk telephone [Add to Longdo]
Desktop-Publishing {n}; computergestütztes PublizierenDTP : Desktop Publishing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブデスクトップ[, akuteibudesukutoppu] (n) {comp} Active Desktop [Add to Longdo]
アップルデスクトップバス[, appurudesukutoppubasu] (n) {comp} Apple Desktop Bus [Add to Longdo]
インクデスクトップ[, inkudesukutoppu] (n) {comp} ink desktop [Add to Longdo]
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P) [Add to Longdo]
デスク[, desuku] (n) (1) desk; (2) copy editor; (P) [Add to Longdo]
デスクアクセサリ[, desukuakusesari] (n) {comp} desk accessory; DA [Add to Longdo]
デスクセット[, desukusetto] (n) desk set [Add to Longdo]
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems) [Add to Longdo]
デスクトップPC[デスクトップピーシー, desukutoppupi-shi-] (n) {comp} desktop PC [Add to Longdo]
デスクトップエクスペリエンス[, desukutoppuekusuperiensu] (n) {comp} desktop experience [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同桌[tóng zhuō, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄨㄛ, ] desk-mate; seat-mate [Add to Longdo]
座钟[zuò zhōng, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨㄥ, / ] desk clock [Add to Longdo]
书桌[shū zhuō, ㄕㄨ ㄓㄨㄛ, / ] desk [Add to Longdo]
桌上型[zhuō shàng xíng, ㄓㄨㄛ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, ] desktop [Add to Longdo]
桌上型电脑[zhuō shàng xíng diàn nǎo, ㄓㄨㄛ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] desktop computer [Add to Longdo]
桌灯[zhuō dēng, ㄓㄨㄛ ㄉㄥ, / ] desk lamp [Add to Longdo]
桌面[zhuō miàn, ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ, ] desktop; tabletop [Add to Longdo]
桌面系统[zhuō miàn xì tǒng, ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] desktop system [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] desk; platform [Add to Longdo]
台灯[tái dēng, ㄊㄞˊ ㄉㄥ, / ] desk lamp; table lamp [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デスクトップ[ですくとっぷ, desukutoppu] desktop [Add to Longdo]
デスクトップコンピュータ[ですくとっぷこんぴゅーた, desukutoppukonpyu-ta] desktop computer [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] desktop conferencing [Add to Longdo]
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
ヘルプデスク[へるぷですく, herupudesuku] help desk [Add to Longdo]
机上チェック[きじょうチェック, kijou chiekku] desk checking [Add to Longdo]
机上検査[きじょうけんさ, kijoukensa] desk checking [Add to Longdo]
共通デスクトップ環境[きょうつうデスクトップかんきょう, kyoutsuu desukutoppu kankyou] CDE, Common Desktop Environment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desk \Desk\, v. t. [imp. & p. p. {Desked}; p. pr. & vb. n.
   {Desking}.]
   To shut up, as in a desk; to treasure.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desk \Desk\, n. [OE. deske, the same word as dish, disk. See
   {Dish}, and cf. {Disk}.]
   1. A table, frame, or case, usually with sloping top, but
    often with flat top, for the use writers and readers. It
    often has a drawer or repository underneath.
    [1913 Webster]
 
   2. A reading table or lectern to support the book from which
    the liturgical service is read, differing from the pulpit
    from which the sermon is preached; also (esp. in the
    United States), a pulpit. Hence, used symbolically for
    "the clerical profession."
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desk
   n 1: a piece of furniture with a writing surface and usually
      drawers or other compartments

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top