Search result for

เม็ด

(99 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เม็ด-, *เม็ด*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
Metastasis (เม็ดแทส) (n) การแพร่กระจายของเนื้อร้าย มะเร็ง ไปยังอวัยวะอื่นๆ

Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
เม็ดเลือดขาวwhite blood cell

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เม็ด[N] seed, See also: grain, Example: นิ้วมือของคุณหญิงประดับด้วยเพชรเม็ดเขื่องแสนแวววาว, Thai definition: เรียกของที่เป็นก้อนเป็นตุ่มเล็กๆ
เม็ด[CLAS] grain, See also: seed, Example: สร้อยเส้นนี้ประกอบด้วยเพชรกว่า 10 เม็ด, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่เป็นก้อนเป็นตุ่มเล็กๆ
เม็ด[N] chessman, Thai definition: ตัวหมากรุกที่อยู่ข้างขวาขุน
เม็ดฝน[N] raindrops, Syn. หยาดฝน
เม็ดทราย[N] grain of sand, See also: sand, Syn. ทราย
เม็ดฝุ่น[N] dust, Syn. ฝุ่น, ฝุ่นละออง
เม็ดมะยม[N] stem winder, See also: a winding knob of a wrist-watch, Thai definition: ปุ่มสำหรับไขลานและตั้งเวลานาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาพก, Notes: (ปาก)
เม็ดเงิน[N] amount of money, See also: capital, Syn. จำนวนเงิน, Example: การสร้างรถไฟใต้ดินจะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาล
เม็ดเงิน[N] amount of money, See also: capital, Syn. จำนวนเงิน, Example: การสร้างรถไฟใต้ดินจะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาล
เม็ดพระศก[N] knot on the Buddha image's head, See also: protuberance on the top-knot of the Buddha image, Example: ปางมารวิชัยพระพักตร์เป็นรูปไข่อิ่มด้วยรอยยิ้มแห่งความเมตตาเม็ดพระศกขมวดปานกลางมีรัศมีเป็นเปลว, Thai definition: ปุ่มนูนของขมวดผมบนเศียรพระพุทธรูป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เม็ดน. ส่วนภายในของผลไม้ที่เพาะเป็นต้นขึ้นได้ เช่น เม็ดมะม่วง เม็ดมะปราง, เมล็ด ก็ว่า
เม็ดของที่เป็นก้อนกลม ๆ ขนาดเล็ก เช่น เม็ดกรวด เม็ดทราย, ลักษณนามเรียกของที่เป็นก้อนเป็นตุ่มเล็ก ๆ เช่น กรวดเม็ดหนึ่ง ถั่ว ๒ เม็ด
เม็ดปลายเสาที่มักกลึงเป็นรูปกลมและมียอดคล้ายตัวเม็ดของหมากรุก, ที่ปลายเป็นรูปเหลี่ยมก็มี, เรียกว่า หัวเม็ด
เม็ดตัวหมากรุกที่เวลาตั้งกระดานใหม่วางอยู่ข้างขวาขุน.
เม็ดน. ปีมะแม.
เม็ดดีน. เล่ห์เหลี่ยมดี.
เม็ดน้ำค้างน. ส่วนที่มีลักษณะกลม ๆ คล้ายเม็ดน้ำค้างอยู่ตรงปลายยอดเจดีย์ ยอดปราสาท เป็นต้น, หยาดน้ำค้าง ก็เรียก.
เม็ดพระศกน. ปุ่มนูนของขมวดผมบนเศียรพระพุทธรูป.
เม็ดพรายน. กลเม็ดเด็ดพราย, วิธีที่แยบคายหรือพลิกแพลงในการพูดหรือร้องเพลงเป็นต้น.
เม็ดมะยมน. ปุ่มสำหรับตั้งเวลาหรือบางทีก็ใช้ไขลานนาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาพกด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chondruleเม็ดกลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
globuleเม็ดกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelletเม็ดกลมเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pseudo-oolithเม็ดคล้ายไข่ปลา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pimpleเม็ดตุ่มแบน, เม็ดตุ่มหนอง, สิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floating sand grainเม็ดทรายเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
composite grainเม็ดประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blebเม็ดพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fecal pelletเม็ดมูลสัตว์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
leucocyte; corpuscle, white bloodเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuel rodแท่งเชื้อเพลิง, เม็ดหรือเนื้อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ที่บรรจุในเปลือกหุ้มเชื้อเพลิงรูปทรงกระบอก พร้อมใช้หรือนำมาประกอบเป็นชุดแท่งเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู fuel element ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Blood cellsเม็ดเลือด [TU Subject Heading]
Erythrocytesเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Erythrocytes, Abnormalเม็ดเลือดแดงผิดปกติ [TU Subject Heading]
Medroxyprogesterone 17-Acetateเม็ดร็อคซิโปรเจสเตอโรน 17-แอสซิเทท [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thermoplasticsเม็ดพลาสติก [TU Subject Heading]
Rain Drop เม็ดฝน
ดู Rain - ฝน [สิ่งแวดล้อม]
Acetest Tabletsเม็ดอซิเทสต์ [การแพทย์]
Anemia, Hemolytic, Microangiopathicเม็ดเลือดแดงแตกขณะผ่านเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก [การแพทย์]
Anemia, Microangiopathicเม็ดเลือดแดงแตกขณะผ่านเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Know.เม็ดทราย Buried (2010)
If we can trigger the arrhythmia and identify it,ถ้าเรามีกลเม็ดเราสามารถแยกแยะและระบุมัน Adverse Events (2008)
It starts sucking up some of the pills he'd taken.แล้วมันก็เริ่มดูดเม็ดยาที่เค้ากินเข้าไปข้างใน Adverse Events (2008)
One? !เม็ดเดียวเองเหรอ Birthmarks (2008)
His white blood cell count would be through the roof. It's not an infection.เม็ดเลือดขาวเขาสูงถึงหลังคา Joy (2008)
It's cancer. Leukemia explains everything. No fever.มะเร็ง มะเร็งเม็ดโลหิตอธิบายได้หมด Joy (2008)
Labs show the brown urine was caused by shredded red cells.แล็ปบอกว่าที่ปัสสาวะสีน้ำตาล เพราะมีเซลเม็ดเลือดแดง Emancipation (2008)
Either would account for the red cells, the delirium.ทั้ง สองอย่างอาจทำลายเซลเม็ดเลือดแดงและคุ้มคลั่ง Emancipation (2008)
WBC count would be through the roof.เม็ดเลือดขาวสูงทะลุ.. หลังคาเลย Emancipation (2008)
I--I only give him one.ฉันแค่ให้เขากินเม็ดเดียว Emancipation (2008)
White blood cell count's normal.เซลเม็ดเลือดขาวนับได้ปกติ Last Resort (2008)
Because that's where they put the pill in it coming out at the same hole that the sperm pill went inเนื่องจากที่ที่พวกเขาวางเม็ดใน \ Ncoming ออกที่เดียวกันหลุมที่อสุจิเม็ดไปใน Gas Pills (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เม็ด[n.] (met) EN: seed ; stone ; kernel ; grain   FR: pépin [m] ; noyau [m] ; grain [m]
เม็ด[n.] (met) EN: [classifier : pills, tablets, dragees, drops ; gems ; buttons ; fruit pits ; seeds]   FR: [classificateur : pilules, gélules, capsules ; gouttes ; pierres précieuses ; noyaux et pépins de fruits ; grains, semences]
เม็ดฝน[n. exp.] (met fon) EN: raindrops   FR: goutte de pluie [f]
เม็ดมะม่วง[n. exp.] (met mamūang) FR: noix de cajou [f]
เม็ดยา[n. exp.] (met yā) FR: cachet [m] ; comprimé [m]
เม็ดละมุด[n. exp.] (met lamut) EN: clitoris   FR: clitoris [m]
เม็ดสี[n.] (metsī) EN: pigment   FR: pigment [m]
เม็ดเลือดขาว[n. exp.] (metleūat khāo) EN: white blood cell ; leukocyte   FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]
เม็ดเลือดแดง[n.] (metleūat) EN: blood cell ; corpuscle   FR: globule [m]
เม็ดเลือดแดง[n. exp.] (metleūat daēng) EN: red bood cell ; erythrocyte   FR: globule rouge [m] ; hématie[f]

English-Thai: Longdo Dictionary
grainy(adj) หยาบ, (ภาพ)มัว, ที่เป็นเม็ดๆหยาบๆ
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blood cell[N] เม็ดเลือด, See also: เม็ดโลหิต
color[N] เม็ดสี, See also: รงควัตถุ, สีย้อม, Syn. pigment, pigmentation, tint, chromaticity, dye, cast
colour[N] เม็ดสี, See also: รงควัตถุ, สีย้อม, Syn. pigment, pigmentation, tint, chromaticity, dye, cast
erythrocyte[N] เม็ดเลือดแดง, Syn. red blood cell
fennel[N] พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวก ยี่หร่า, See also: เม็ดยี่หร่า
grain[N] เม็ดเล็กๆ
granule[N] เม็ดเล็กๆ, See also: เมล็ดเล็กๆ
haemoglobin[N] ฮีโมโกลบิน, See also: เม็ดสีนำอ๊อกซิเจนที่อยู่ในเซลล์ของเม็ดเลือดแดง
leukocyte[N] เม็ดโลหิตขาว
melanin[N] เม็ดสีดำน้ำตาลในผิวหนัง ผม เนื้อเยื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
agranulocytosis(อะแกรนนิวโลไซโท' ซิส) ภาวะที่เลือดมีเม็ดโลหิตน้อยกว่าปกติมาก
amoeboid(อะมี' บอยด์) คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา -amoeboidism adj. การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่คล้ายการเคลื่อนที่ของอมีบา
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
berry(เบอ'รี) {berried,berrying,berries} n. ลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เมล็ดแห้ง,เม็ดไข่ (กุ้ง,ปลา,แมงดา) vi. ออกผลเป็นลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เก็บผลไม้เล็ก ๆ
birth-control pilln. ยาเม็ดคุมกำเนิด
blister(บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง, Syn. bleb

English-Thai: Nontri Dictionary
blister(n) เม็ดพุพอง
blister(vi) เป็นเม็ดพุพอง
BLOOD blood cell(n) เม็ดเลือด
bulla(n) คำบัญชา,โองการ,ตราหยก,เม็ดพุพอง
corpuscle(n) เม็ดเลือด
corpuscule(n) เม็ดเลือด
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
granular(adj) เต็มไปด้วยเม็ดเล็ก,เป็นเม็ด,เหมือนเม็ดเล็ก,เป็นเมล็ด
granulate(vt) ทำให้เป็นเม็ด,ทำให้เป็นเมล็ด,กลายเป็นเมล็ด
granule(n) เม็ดเล็ก,เมล็ดเล็กๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
クコの実[くこのじつ, kukonojitsu] (n ) เม็ดเก๋ากี้ / โกจิเบอร์รี่

German-Thai: Longdo Dictionary
Hagel(n) |der, nur Sg.| ลูกเห็บ(เม็ดน้ำแข็ง)ที่ตกลงมาจากฟ้า, See also: hageln vt.
Mangel(n) |der, pl. Mängel, an + D| การขาดแคลน(สิ่งที่จำเป็น) เช่น Der Patient leidet unter Mangel an weissen Blutkörperchen. คนไข้ป่วยเนื่องจากขาดเม็ดเลือดขาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top