ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meal

M IY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meal-, *meal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
bone meal(n) กระดูกป่น, Syn. ground bone

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meal(n) มื้อ, See also: มื้ออาหาร
meal(n) อาหาร, Syn. feast, refreshment
meal(n) ธัญพืชบด, See also: ข้าวบด, ข้าวป่น, Syn. bran, fodder
meals(n) อาหาร, Syn. food
mealy(adj) เป็นแป้ง, See also: เป็นผงละเอียด, Syn. powdery
mealtime(n) เวลารับประทานอาหาร
meal ticket(n) คนหรือแหล่งเงินและอาหาร
meal ticket(n) บัตรอาหาร, Syn. breadwinner
mealy-mouthed(adj) ซึ่งพูดอ้อมค้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meal(มีล) n. มื้ออาหาร, อาหารที่กินในมื้อหนึ่ง ๆ , เวลารับประทานอาหาร, ผงหยาบของข้าวบด, ข้าวป่น, สารป่น
mealy(มี'ลี) adj. เป็นผง, เป็นของป่น, เป็นข้าวป่น, เป็นแป้ง, เป็นจุด ๆ , เป็นแต้ม, ซีด, ไม่กล้าบอกความจริง., See also: mealiness n., Syn. powdery
mealy-mouthed(มี'ลีเมาธฺ, -เมาทฺ') adj. พูดอ้อม ๆ แอ้ม ๆ , ไม่พูดตรงไปตรงมา.
inchmeal(อินชฺ' มีล) adv. ทีละนิ้ว, ทีละน้อย, ทีละนิด, Syn. little by little
oatmeal(โอท'มีล, -มีล') n., adj. ข้าวโอตบดหยาบ ๆ , ข้าวโอตต้มที่เป็นอาหารเช้า
piecemeal(พีสฺ'มีล) adv., adj. เป็นชิ้น ๆ , เป็นเศษ ๆ , เป็นอัน ๆ, Syn. piece by piece
whole mealn. แป้งหมี่หยาบ, แป้งจากข้าวที่ไม่ได้เอารำออก }

English-Thai: Nontri Dictionary
meal(n) อาหาร, มื้ออาหาร
mealy(adj) เกี่ยวกับอาหาร, ซีด, เป็นจุดๆ, เป็นผง
piecemeal(adv) ทีละชิ้น, เป็นชิ้น, เป็นเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mealy; farinaceous๑. มีนวลแป้ง [ มีความหมายเหมือนกับ farinose ]๒. คล้ายแป้ง๓. เป็นแป้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mealอาหารผสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well after a meal there's nothing like a good cigar.เอ้า หลังอาหาร ไม่มีอะไรดีเท่าซิการ์ดีๆ สักมวน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Like a little music with your meal Tuco?ชอบฟังดนตรีระหว่างกินไหม ทูโค? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Suspend all meal service on flights out of Los Angeles.ระงับการบริการอาหารบน เที่ยวบินที่ออกจากลอส แองเจลิส Airplane! (1980)
- Why, heavens, no. We seek a full meal and all the compliments of the house.พวกเราค้นหาอาหารและอภินันทนาการทั้งหมดของบ้าน The Blues Brothers (1980)
I hear that you also prepare the meals and clean the toilets.ได้ยินว่าคุณช่วยทำอาหาร และล้างห้องน้ำด้วย Gandhi (1982)
That won't be necessary. We have excellent meals here.ไม่จำเป็นหรอก เรามีอาหารอร่อยๆ ที่นี่แล้ว Return to Oz (1985)
T. ..three meals a day, and... you can sleep with me too.อาหารสามมื้อต่อวัน แม้แต่นอนกับคุณ Vampire Hunter D (1985)
And here's her Enderol, four times a day, after meals and at bedtime, and her Hydro Diudril twice a day and don't forget.แล้วนี่ยาเอนเดอรอลของเธอ 4 ครั้งต่อวัน หลังอาหารและก่อนนอน และไฮโดรไดยูริลด้วย 2 ครั้งต่อวัน แล้วอย่าลืม *batteries not included (1987)
He hasn't digested a decent meal in six weeks.พ่อแกอาหารไม่ย่อย มาเป็นเดือนแล้ว Goodfellas (1990)
It's the best meal I've had in 1, 000 years.มันเป็นอาหารอร่อยที่สุดที่ฉันกินมาในรอบ 1000 ปีเลย Mannequin: On the Move (1991)
We were having this dinner party once and he sprinkled Tetra Meal D over his food.ครั้งหนึ่ง เรามีการจัดปารตี้อาหารเย็น แล้ว... . อืม... Squeeze (1993)
[ Sullivan ] Just to let you all know, Ricky will be back in the second half of our show, so we hope you enjoy your meals here at Jackrabbit Slim's.[ ซัลลิแวน ] เพียงเพื่อให้คุณทุกคนรู้ว่าริคกี้จะกลับมาในช่วงครึ่งหลังของการแสดงของเรา ดังนั้นเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารของคุณที่นี่ที่ Jackrabbit บางของ Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mealA fine dessert finished the meal.
mealAfter a hard day's work, a man can do with a good, hot meal.
mealAfter the meal I asked for the bill.
mealA good brandy completes a fine meal.
mealAll the children are satisfied with her meals.
mealAll the family meet at evening meals.
mealA meal without wine is like a day without sunshine.
mealAre any meals included?
mealAre meals included?
mealAre you giving out meal tickets here?
mealAs a rule, we have three meals a day.
mealAs soon as he arrived, he demanded a meal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรับ(n) tray of food, See also: meal, Example: แม่บ้านนำอาหารจัดมาเป็นสำรับ วางไว้ตรงกลางโต๊ะ, Count Unit: สำรับ, Thai Definition: ภาชนะที่ใส่กับข้าวคาวหวาน
มื้อ(n) meal, Syn. มื้ออาหาร, Example: กินกันให้เต็มคราบไปเลย เพราะมื้อนี้ฉันเลี้ยงเอง, Count Unit: มื้อ, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ส่วนมากมักใช้เกี่ยวกับกริยากิน)
แป้ง(n) starch, See also: meal, Syn. คาร์โบไฮเดรต, Example: อาหารไขมันจะทำให้อ้วนได้มากกว่าเนื่องจากไขมันให้พลังมากกว่าแป้งหรือน้ำตาลเกือบ 2 เท่า
เวลาอาหาร(n) meal time, Example: เมื่อถึงเวลาอาหาร ทุกคนก็เดินเรียงหน้าเข้าไปที่โต๊ะอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [ f ] ; alimentation [ f ] ; aliment [ m ] ; repas [ m ] ; plat [ m ] ; cuisine [ f ]
อาหารมื้อหน้า[āhān meū nā] (n, exp) EN: next meal  FR: le prochain repas
อาหารมื้อหนึ่ง[āhān meū neung] (n, exp) EN: a meal  FR: un repas
อาหารมื้อนี่[āhān meū nī] (n, exp) EN: this meal  FR: ce repas
อาหารหนัก[āhān nak] (n, exp) EN: heavy meal  FR: repas lourd [ m ]
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [ m ] ; repas copieux [ m ]
อาหารประจำ[āhān prajam] (n, exp) EN: regular meal
อาหารสำเร็จรูป[āhān samretrūp] (n, exp) EN: instant meal ; delicatessen  FR: nourriture instantanée [ f ]
อาหารสองมื้อ[āhān søngmeū] (n, exp) EN: two meals  FR: deux repas [ mpl ]
อาหารว่าง[āhānwāng] (n, exp) EN: snack ; light meal ; refreshment  FR: collation [ f ] ; léger repas [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEAL M IY1 L
MEALY M IY1 L IY0
MEALS M IY1 L Z
MEALO M IY1 AH0 L OW1
MEALEY M IY1 L IY0
MEALOR M IY1 L ER0
MEALER M IY1 L ER0
MEAL'S M IY1 L Z
MEALING M IY1 L IH0 NG
MEALTIME M IY1 L T AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meal (n) mˈiːl (m ii1 l)
meals (n) mˈiːlz (m ii1 l z)
mealy (j) mˈiːliː (m ii1 l ii)
mealie (n) mˈiːliː (m ii1 l ii)
mealier (j) mˈiːlɪəʳr (m ii1 l i@ r)
mealies (n) mˈiːlɪz (m ii1 l i z)
mealiest (j) mˈiːlɪɪst (m ii1 l i i s t)
mealtime (n) mˈiːltaɪm (m ii1 l t ai m)
mealtimes (n) mˈiːltaɪmz (m ii1 l t ai m z)
mealy-bug (n) mˈiːlɪ-bʌg (m ii1 l i - b uh g)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
膳食[shàn shí, ㄕㄢˋ ㄕˊ,  ] meal #14,239 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] meals #22,989 [Add to Longdo]
用餐时间[yòng cān shí jiān, ㄩㄥˋ ㄘㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ,     /    ] meal times [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essen { n } | Essen mit fünf Gängenmeal | five-course meal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セット[setto] (n, vs) (1) set; (2) (as in ビッグマックセット) set meal; (P) #1,858 [Add to Longdo]
食(P);蝕[しょく, shoku] (n) (1) (食 only) meal; (one's) diet; food; foodstuff; foodstuffs; (2) (See 星食) eclipse (solar, lunar, etc.); (P) #2,179 [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) #2,955 [Add to Longdo]
用意[ようい, youi] (n, vs) preparation; arrangements; provision; getting ready; laying out (e.g. a meal); (P) #3,167 [Add to Longdo]
取る[とる, toru] (v5r, vt) (1) to take; to pick up; to harvest; to earn; to choose; (2) (See 盗る) to steal; (3) (See 摂る) to eat; to have (a meal); (4) (also written as 脱る) to remove (one's glasses, etc.); (5) to compete (in sumo, cards, etc.); to play; (P) #3,830 [Add to Longdo]
[とき, toki] (n) meals exchanged by parishioners and priests; (P) #5,160 [Add to Longdo]
食事[しょくじ, shokuji] (n) (1) meal; (vs) (2) to eat; (P) #5,360 [Add to Longdo]
[めし, meshi] (n) (1) meals; food; (2) cooked rice; (3) one's livelihood; (P) #6,730 [Add to Longdo]
[こな(P);こ, kona (P); ko] (n) flour; meal; powder; (P) #9,349 [Add to Longdo]
給食[きゅうしょく, kyuushoku] (n, vs) school lunch; providing a meal; (P) #11,038 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meal \Meal\ (m[=e]l), n. [OE. mele, AS. m[=ae]l part, portion,
   portion of time; akin to E. meal a repast. Cf. {Piecemeal}.]
   A part; a fragment; a portion. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meal \Meal\, n. [OE. mel; akin to E. meal a part, and to D. maal
   time, meal, G. mal time, mahl meal, Icel. m[=a]l measure,
   time, meal, Goth. m[=e]l time, and to E. measure. See
   {Measure}.]
   The portion of food taken at a particular time for the
   satisfaction of appetite; the quantity usually taken at one
   time with the purpose of satisfying hunger; a repast; the act
   or time of eating a meal; as, the traveler has not eaten a
   good meal for a week; there was silence during the meal.
   [1913 Webster]
 
      What strange fish
      Hath made his meal on thee?       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meal \Meal\, n. [OE. mele, AS. melu, melo; akin to D. meel, G.
   mehl, OHG. melo, Icel. mj["o]l, SW. mj["o]l, Dan. meel, also
   to D. malen to grind, G. mahlen, OHG., OS., & Goth. malan,
   Icel. mala, W. malu, L. molere, Gr. my`lh mill, and E. mill.
   [root]108. Cf. {Mill}, {Mold} soil, {Mole} an animal,
   {Immolate}, {Molar}.]
   [1913 Webster]
   1. Grain (esp. maize, rye, or oats) that is coarsely ground
    and unbolted; also, a kind of flour made from beans,
    pease, etc.; sometimes, any flour, esp. if coarse.
    [1913 Webster]
 
   2. Any substance that is coarsely pulverized like meal, but
    not granulated.
    [1913 Webster]
 
   {Meal beetle} (Zool.), the adult of the meal worm. See {Meal
    worm}, below.
 
   {Meal moth} (Zool.), a lepidopterous insect ({Asopia
    farinalis}), the larvae of which feed upon meal, flour,
    etc.
 
   {Meal worm} (Zool.), the larva of a beetle ({Tenebrio
    molitor}) which infests granaries, bakehouses, etc., and
    is very injurious to flour and meal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meal \Meal\, v. t.
   1. To sprinkle with, or as with, meal. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To pulverize; as, mealed powder.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meal
   n 1: the food served and eaten at one time [syn: {meal},
      {repast}]
   2: any of the occasions for eating food that occur by custom or
     habit at more or less fixed times
   3: coarsely ground foodstuff; especially seeds of various cereal
     grasses or pulse

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top