Search result for

meal

(100 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meal-, *meal*
English-Thai: Longdo Dictionary
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
bone meal(n) กระดูกป่น, S. ground bone

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meal[N] มื้อ, See also: มื้ออาหาร
meal[N] อาหาร, Syn. feast, refreshment
meal[N] ธัญพืชบด, See also: ข้าวบด, ข้าวป่น, Syn. bran, fodder
meals[N] อาหาร, Syn. food
mealy[ADJ] เป็นแป้ง, See also: เป็นผงละเอียด, Syn. powdery
mealtime[N] เวลารับประทานอาหาร
meal ticket[N] คนหรือแหล่งเงินและอาหาร
meal ticket[N] บัตรอาหาร, Syn. breadwinner
mealy-mouthed[ADJ] ซึ่งพูดอ้อมค้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meal(มีล) n. มื้ออาหาร,อาหารที่กินในมื้อหนึ่ง ๆ ,เวลารับประทานอาหาร,ผงหยาบของข้าวบด,ข้าวป่น,สารป่น
mealy(มี'ลี) adj. เป็นผง,เป็นของป่น,เป็นข้าวป่น,เป็นแป้ง,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,ซีด,ไม่กล้าบอกความจริง., See also: mealiness n., Syn. powdery
mealy-mouthed(มี'ลีเมาธฺ,-เมาทฺ') adj. พูดอ้อม ๆ แอ้ม ๆ ,ไม่พูดตรงไปตรงมา.
inchmeal(อินชฺ' มีล) adv. ทีละนิ้ว, ทีละน้อย, ทีละนิด, Syn. little by little
oatmeal(โอท'มีล,-มีล') n.,adj. ข้าวโอตบดหยาบ ๆ ,ข้าวโอตต้มที่เป็นอาหารเช้า
piecemeal(พีสฺ'มีล) adv.,adj. เป็นชิ้น ๆ ,เป็นเศษ ๆ ,เป็นอัน ๆ, Syn. piece by piece
whole mealn. แป้งหมี่หยาบ,แป้งจากข้าวที่ไม่ได้เอารำออก}

English-Thai: Nontri Dictionary
meal(n) อาหาร,มื้ออาหาร
mealy(adj) เกี่ยวกับอาหาร,ซีด,เป็นจุดๆ,เป็นผง
piecemeal(adv) ทีละชิ้น,เป็นชิ้น,เป็นเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mealy; farinaceous๑. มีนวลแป้ง [มีความหมายเหมือนกับ farinose]๒. คล้ายแป้ง๓. เป็นแป้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mealอาหารผสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, sometimes a meal's just a meal.โอลิเวอร์ต้องการในสิ่งที่เขาไม่มีเสมอ Committed (2008)
Here you go the liver and garlic set meal.ไปเตรียมตับกับกระเทียมมาทำอาหาร Akai ito (2008)
These things are gonna make a meal out of us.พวกเราเป็นอาหารเย็นของมันแน่ Shadow of Malevolence (2008)
Three meals a day.คุณควรหาอาหารให้สามมื้อต่อวันเลย Scandal Makers (2008)
You'll be wasting their efforts these past 2 months, with their sleepless nights and skipped meals.นายเป็นคนทำให้พวกเขาเสียเวลาที่พยายามมาตลอดสองเดือน, อดหลับอดนอน และอดข้าว Beethoven Virus (2008)
Hey, don't you wanna eat? Why are you kicking your meal?นี่ ไม่อยากกินรึไง เตะนมของนายทำไม Baby and I (2008)
The truth is, it came down to 4 chinese meals and a roll in the hay.ความจริง มันก็ลงเอยด้วย อาหารจีน 4 มื้อ และ นอนด้วยกันครั้งเดียว The Bank Job (2008)
- On one condition... - I treat you to a meal.มีข้อแม้ ฉันขอเลี้ยงข้าวคุณ Heartbreak Library (2008)
A meal...ข้าวเหรอ Heartbreak Library (2008)
Okay, a meal.โอเค ข้าวมื้อนึง Heartbreak Library (2008)
How come they never give me a staff meal ticket?พวกเขาไม่ให้บัตรอาหารพนักงานฉันยังไง Heartbreak Library (2008)
You owe me a meal.คุณเลี้ยงฉันหน่อย Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mealYou should wash your hands before each meal.
mealWash before meals.
mealTake this medicine after each meal.
mealHe kept silent during the meal.
mealAs soon as he arrived, he demanded a meal.
mealEating between meals is bad for the figure.
mealThe meal was great, wasn't it?
mealNever have I heard him complaining about his meals.
mealI make it a rule never to eat between meals.
mealShe cooked herself a good meal.
mealShe made a delicious meal for him.
mealThey were satisfied with the meals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรับ[N] tray of food, See also: meal, Example: แม่บ้านนำอาหารจัดมาเป็นสำรับ วางไว้ตรงกลางโต๊ะ, Count unit: สำรับ, Thai definition: ภาชนะที่ใส่กับข้าวคาวหวาน
มื้อ[N] meal, Syn. มื้ออาหาร, Example: กินกันให้เต็มคราบไปเลย เพราะมื้อนี้ฉันเลี้ยงเอง, Count unit: มื้อ, Thai definition: ช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ส่วนมากมักใช้เกี่ยวกับกริยากิน)
แป้ง[N] starch, See also: meal, Syn. คาร์โบไฮเดรต, Example: อาหารไขมันจะทำให้อ้วนได้มากกว่าเนื่องจากไขมันให้พลังมากกว่าแป้งหรือน้ำตาลเกือบ 2 เท่า
เวลาอาหาร[N] meal time, Example: เมื่อถึงเวลาอาหาร ทุกคนก็เดินเรียงหน้าเข้าไปที่โต๊ะอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาหารมื้อหนึ่ง[n. exp.] (āhān meū neung) EN: a meal   FR: un repas
อาหารมื้อนี่[n. exp.] (āhān meū nī) EN: this meal   FR: ce repas
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารประจำ[n. exp.] (āhān prajam) EN: regular meal   
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อาหารสองมื้อ[n. exp.] (āhān søngmeū ) EN: two meals   FR: deux repas [mpl]
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEAL    M IY1 L
MEALY    M IY1 L IY0
MEALS    M IY1 L Z
MEALOR    M IY1 L ER0
MEALEY    M IY1 L IY0
MEALER    M IY1 L ER0
MEAL'S    M IY1 L Z
MEALING    M IY1 L IH0 NG
MEALTIME    M IY1 L T AY2 M
MEALYNOSE    M IY1 L IY0 N OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meal    (n) (m ii1 l)
meals    (n) (m ii1 l z)
mealy    (j) (m ii1 l ii)
mealie    (n) (m ii1 l ii)
mealier    (j) (m ii1 l i@ r)
mealies    (n) (m ii1 l i z)
mealiest    (j) (m ii1 l i i s t)
mealtime    (n) (m ii1 l t ai m)
mealtimes    (n) (m ii1 l t ai m z)
mealy-bug    (n) - (m ii1 l i - b uh g)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
膳食[shàn shí, ㄕㄢˋ ㄕˊ, ] meal, #14,239 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] meals, #22,989 [Add to Longdo]
用餐时间[yòng cān shí jiān, ㄩㄥˋ ㄘㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] meal times [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essen {n} | Essen mit fünf Gängenmeal | five-course meal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
お相伴[おしょうばん, oshouban] (n,vs) sharing a meal [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P) [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meal \Meal\ (m[=e]l), n. [OE. mele, AS. m[=ae]l part, portion,
   portion of time; akin to E. meal a repast. Cf. {Piecemeal}.]
   A part; a fragment; a portion. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meal \Meal\, n. [OE. mel; akin to E. meal a part, and to D. maal
   time, meal, G. mal time, mahl meal, Icel. m[=a]l measure,
   time, meal, Goth. m[=e]l time, and to E. measure. See
   {Measure}.]
   The portion of food taken at a particular time for the
   satisfaction of appetite; the quantity usually taken at one
   time with the purpose of satisfying hunger; a repast; the act
   or time of eating a meal; as, the traveler has not eaten a
   good meal for a week; there was silence during the meal.
   [1913 Webster]
 
      What strange fish
      Hath made his meal on thee?       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meal \Meal\, n. [OE. mele, AS. melu, melo; akin to D. meel, G.
   mehl, OHG. melo, Icel. mj["o]l, SW. mj["o]l, Dan. meel, also
   to D. malen to grind, G. mahlen, OHG., OS., & Goth. malan,
   Icel. mala, W. malu, L. molere, Gr. my`lh mill, and E. mill.
   [root]108. Cf. {Mill}, {Mold} soil, {Mole} an animal,
   {Immolate}, {Molar}.]
   [1913 Webster]
   1. Grain (esp. maize, rye, or oats) that is coarsely ground
    and unbolted; also, a kind of flour made from beans,
    pease, etc.; sometimes, any flour, esp. if coarse.
    [1913 Webster]
 
   2. Any substance that is coarsely pulverized like meal, but
    not granulated.
    [1913 Webster]
 
   {Meal beetle} (Zool.), the adult of the meal worm. See {Meal
    worm}, below.
 
   {Meal moth} (Zool.), a lepidopterous insect ({Asopia
    farinalis}), the larvae of which feed upon meal, flour,
    etc.
 
   {Meal worm} (Zool.), the larva of a beetle ({Tenebrio
    molitor}) which infests granaries, bakehouses, etc., and
    is very injurious to flour and meal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meal \Meal\, v. t.
   1. To sprinkle with, or as with, meal. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To pulverize; as, mealed powder.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meal
   n 1: the food served and eaten at one time [syn: {meal},
      {repast}]
   2: any of the occasions for eating food that occur by custom or
     habit at more or less fixed times
   3: coarsely ground foodstuff; especially seeds of various cereal
     grasses or pulse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top