Search result for

บุรุษ

(97 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุรุษ-, *บุรุษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุรุษ[N] man, See also: gentleman, male, Syn. ชาย, เพศชาย, ผู้ชาย, Ant. สตรี, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 สตรีไทยภายในราชสำนักได้มีโอกาสศึกษาเช่นเดียวกับบุรุษ, Count unit: คน, นาย
บุรุษ[N] person, Example: ภาษาสันสกฤตและภาษาฝรั่งเศส ต้องกระจายกริยาของภาษาตามบุรุษ, Thai definition: คำบอกผู้พูดว่าเป็นบุรุษที่ 1, 2 หรือ 3, Notes: (ไวยากรณ์)
บุรุษโทษ[N] human evil characteristics, Thai definition: ลักษณะชั่วของคน
บุรุษธรรม[N] personal precepts, See also: personal rules, Thai definition: คติปฏิบัติสำหรับตัว
บุรุษพยาบาล[N] male nurse, Example: ทางโรงพยาบาลต้องการรับบุรุษพยาบาลมาช่วยงานที่ห้องฉุกเฉิน, Count unit: คน
บุรุษไปรษณีย์[N] postman, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายและสิ่งของอื่นๆ ทางไปรษณีย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุรุษ, บุรุษ-(บุหฺรุด, บุหฺรุดสะ-) น. ผู้ชาย, เพศชาย, คู่กับ สตรี, ใช้ในลักษณะที่สุภาพ
บุรุษ, บุรุษ-คำสรรพนามบอกผู้พูด เรียกว่า สรรพนามบุรุษที่ ๑, คำสรรพนามบอกผู้ที่พูดด้วย เรียกว่า สรรพนามบุรุษที่ ๒, คำสรรพนามบอกผู้ที่พูดถึง เรียกว่า สรรพนามบุรุษที่ ๓.
บุรุษธรรม(บุหฺรุดสะทำ) น. คติสำหรับตัว.
บุรุษเพศ(บุหฺรุดเพด) น. เพศชาย, คู่กับ สตรีเพศ.
บุรุษโทษ(บุหฺรุดสะโทด) น. ลักษณะที่ไม่ดีของร่างกายคน เช่น ตาลึกข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่ เล็บกุด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masculinity; virilismบุรุษภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virilism; masculinityบุรุษภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
masculinization; masculinisation; virilescence; virilisation; virilizationบุรุษภาพในหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
masculinisation; masculinization; virilescence; virilisation; virilizationบุรุษภาพในหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virilisation; masculinisation; masculinization; virilescence; virilizationบุรุษภาพในหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virilization; masculinisation; masculinization; virilescence; virilisationบุรุษภาพในหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virilescence; masculinisation; masculinization; virilisation; virilizationบุรุษภาพในหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abusive menบุรุษเลว [TU Subject Heading]
Dandiesบุรุษที่ชอบแต่งตัว [TU Subject Heading]
Gay menบุรุษที่เป็นเกย์ [TU Subject Heading]
Gay men in mass mediaบุรุษที่เป็นเกย์ในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Menบุรุษ [TU Subject Heading]
Men in literatureบุรุษในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Men in mass mediaบุรุษในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Men in motion picturesบุรุษในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Nurses, Maleบุรุษพยาบาล [TU Subject Heading]
Older menบุรุษสูงอายุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a hero.มันเป็นวีรบุรุษ Emancipation (2008)
The mailman saw you having a seizure.บุรุษไปรษณีย์เห็น.. คุณชัก The Itch (2008)
You're looking to be the hero?คุณกำลังมองหา วีรบุรุษ Last Resort (2008)
He's the real hero here.เขาเป็นวีรบุรุษตัวจริง The Mark of Nimueh (2008)
I give you Lancelot, fifth son of Lord Eldred of Northumbria.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ผมขอแนะนำ แลนซาลอต บุตรชายคนที่ 5 ของ ลอร์ดเอลเดร็ด แห่ง นอร์ธทัมเบรีย Lancelot (2008)
Ladies and gentlemen, please join me in a toast to our new recruit, our new knight of Camelot, Sir Lancelot.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เชิญดื่มอวยพรให้กับสมาชิกใหม่ อัศวินคนใหม่แห่งคาเมลอต เซอร์แลนซาลอต Lancelot (2008)
Good morning.อรุณสวัสดิ์ท่านสุภาพบุรุษ Lancelot (2008)
Anakin Skywalker heroic droid navigator R2-D2 was lost in battle.ดรอยด์นำร่องวีรบุรุษ ของอนาคิน สกายวอล์คเกอร์, อาร์ทู-ดีทู ได้สูญหายไปในระหว่างการรบ Duel of the Droids (2008)
"Hero at the brothel"'สุภาพบุรุษในแดนโสเภณี' Portrait of a Beauty (2008)
Your father was the greatest man I've ever known.พ่อเจ้าเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เท่าที่ข้าเคยรู้จัก To Kill the King (2008)
Yes, father. Yesterday, there was a gentleman who told me to become a righteous man.ใช่ ท่านพ่อ เมื่อวานนี้ มีบุรุษผู้หนึ่งบอกให้ข้าไปเป็นนายทหาร Iljimae (2008)
Wakey wakey, gentlemen.ตื่น ตื่น คุณสุภาพบุรุษ The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรุษ[n.] (burut) EN: man ; gentleman ; person   FR: homme [m] ; gentleman [m] ; homme distingué [m] ; personne [f]
บุรุษธรรม[n.] (burutsatham) EN: personal precepts ; personal rule   FR: principe personnel [m]
บุรุษนิรนาม [n. exp.] (burut niranām) EN: unnamed person   FR: personne anonyme [f]
บุรุษพยาบาล[n. exp.] (burut phayāban) EN: male nurse   FR: infirmier [m]
บุรุษสรรพนาม[n. exp.] (burut sapphanām) EN: personal pronoun   FR: pronom personnel [m]
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics   
บุรุษไปรษณีย์[n.] (burut praisanī) EN: postman ; mailman (Am.)   FR: facteur [m] ; postier [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carrier[N] บุรุษไปรษณีย์, See also: คนส่งจดหมาย, Syn. letter carrier, mailman, mail carrier, postman
gallant[N] บุรุษที่กล้าหาญ, See also: ผู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, ผู้กล้า, Syn. hero, heroine, knight, champion, Ant. dastard, coward
man[N] ผู้ชาย, See also: บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย, Syn. he, gentleman, Sir, Mr.
person[N] บุรุษ (ในทางไวยากรณ์)
personal pronoun[AUX] บุรุษสรรพนาม
postman[N] บุรุษไปรษณีย์, Syn. mail carrier
thine[PRON] บุรุษสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของของ thou (คำโบราณ)
third person[N] บุรุษที่สาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
ajax(เอ' แจคซฺ) วีรบุรุษชาวกรีกในสงคราม Trojan (great Ajzx, Telamonian Ajax)
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
ancestral(แอนเซส' เทริล) adj. เกี่ยวกับบรรพบุรุษ, ตกทอด
ancestress(แอน' เซสเทรส) n. บรรพบุรุษหญิงเทือกเถาเหล่ากอหญิง
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior ###A. posterior)
antecessor(แอนทิเซส' เซอะ) n. บรรพบุรุษ

English-Thai: Nontri Dictionary
ancestor(n) บรรพบุรุษ,ปู่ย่าตายาย
ancestral(adj) เกี่ยวกับบรรพบุรุษ
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
blood(n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ
does(vt) กระทำ(ใช้กับสรรพนามบุรุษที่ 3)
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forefather(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์
gentleman(n) สุภาพบุรุษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kung[Kung] (n) บุรุษหนุ่มรูปงาม, หล่อเหลาเอาการณ์ ,หล่อ นิสัยดี จิตใจประเสริฐสุดๆ , See also: S. Jamie,

German-Thai: Longdo Dictionary
du(Pron.) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
ich(Pron.) ฉัน, ดิฉัน, ผม (คำสรรพนามบุรุษที่ 1รูปประธาน) เช่น Ich bin groß.
du(Pron.) เธอ, นาย (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธาน) เช่น Du bist groß.
sie(Pron.) หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานเพศหญิง) เช่น Sie ist groß.
es(Pron.) มัน (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานเพศกลาง) เช่น Es ist groß.
er(Pron.) เขา (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานเพศชาย) เช่น Er ist groß.
wir(Pron.) พวกเรา (คำสรรพนามบุรุษที่ 1 รูปประธานพหูพจน์) เช่น Wir sind groß.
sie(Pron.) พวกเขา (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานพหูพจน์) เช่น Sie sind groß.
Sie(Pron.) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธาน ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค)เช่น Sie sind groß.
Sie(Pron.) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธานพหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Sie sind groß.

French-Thai: Longdo Dictionary
je(n) ประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์, ฉัน,ผม
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
tu(n) ประธานบุรุษที่ 2 เอกพจน์, เธอ
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
il(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ เพศชาย,เขา,มัน
elle(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์เพศหญิง, เธอ(ผู้หญิง), มัน(ผู้หญิง)
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
vais((présent)) je vais = ฉันไป ( กริยาผันรูปปัจจุบัน ของ aller กับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์ je = ผม, ฉัน )เช่น je vais partir. = ผมจะไปแล้วหละ
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top