Search result for

qua

(164 entries)
(0.2726 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qua-, *qua*.
English-Thai: Longdo Dictionary
squaw(n) ผู้หญิงอินเดียนแดง, S. an American Indian woman,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quackery (n ) หมอเถื่อน; การรักษาและคำแนะนำของหมอเถื่อนที่ "มั่ว" ไปตามข้อสังเกตและประสบการณ์ โดยไม่คำนึงถึงหลักทางวิทยาศาสตร์, ความมั่ว
quaint (adj) มหัศจรรย์, น่าพิศวง
qualification allowanceเงินวิทยฐานะ
quantificationการทำให้เป็นตัวเลข
quantities (n adv) ขนาด จำนวน ปริมาณ ความยาวสั้น(ของสระ)
See also: S. magnitude,quality,
quantity (n) ปริมาณ, จำนวน
quantum leap (n) การเพิ่มขึ้น หรือก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
See also: S. quantum jump,
quark (n) ปัจจุบันมี 6 ชนิด http://www.rmutphysics.com/charud/PDF-learning/1/LEP.pdf
quarter (n) ไตรมาส
quartermaster (n ) นายกราบ (ทหารเรือ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qua    [PREP] ในบทบาทของ
quad    [N] สี่เหลี่ยมจัตุรัส, Syn. quadrangle, quadrate, square, Ant. circle
quad    [N] ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์, See also: แท่งตะกั่ว ชิ้นใหญ่ที่ใช้ในการเรียงพิมพ์, Syn. quadrat
quad    [N] ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกัน 4 คน, Syn. quadruplet
quad    [ADJ] ประกอบด้วยคน 4 คน, See also: ประกอบด้วยของ 4 อย่าง, Syn. quadruplet
quan    [SL] การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, Syn. quant
quay    [N] ท่าเรือ, See also: สถานที่สำหรับเรือเข้าเทียบ
quack    [N] เสียงเป็ดร้อง, See also: เสียงร้องคล้ายเป็ด, เสียงร้องของเป็ด, Syn. crying, ululation
quack    [VI] ร้องเป็นเป็ด, See also: ร้องเสียงคล้ายเป็ด, Syn. bellow, cry
quack    [N] หมอเถื่อน, See also: แพทย์เถื่อน, Syn. charlatan, fake doctor, quacksalver, Ant. professional doctor, qualified doctor

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quack๑. หมอเถื่อน [มีความหมายเหมือนกับ medicaster]๒. แพทย์ทุเวชปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quack๑. หมอเถื่อน, หมอกุ๒. อวดอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quackeryการเป็นแพทย์ทุเวชปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrangularเป็นสี่เหลี่ยม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadrangular prismปริซึมสี่เหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadrantเสี้ยวเดียว, จตุภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrantเสี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
quadrantจตุภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadrantanopia; hemianopia, quadrantic; quadrantanopsiaตาบอดเสี้ยวเดียว [มีความหมายเหมือนกับ tetartanopia; tetartanopsia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrantanopsia; hemianopia, quadrantic; quadrantanopiaตาบอดเสี้ยวเดียว [มีความหมายเหมือนกับ tetartanopia; tetartanopsia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quackery ; Quacks and quackeryอาชีพหมอเถื่อน [TU Subject Heading]
Quadrangle Economic Cooperationกรอบความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว และจีน (มณฑลยูนนาน) ที่มา : หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) [การทูต]
quadrantควอดรันต์ (จตุภาค), พื้นที่ในระนาบที่แบ่งโดยแกน X และแกน Y แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดังนี้ ส่วนที่อยู่ทางขวาของแกน Y และเหนือแกน X เรียกว่าควอดรันต์ที่ 1 ส่วนที่อยู่ทางซ้ายของแกน Y และเหนือแกน X เรียกว่าควอดรันต์ที่ 2 ส่วนที่อยู่ทางซ้ายของแกน Y และใต้แกน X เรียกว่าควอดรันต์ที่ 3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quadratic functionฟังก์ชันกำลังสอง, ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ a ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quadratic programmingการโปรแกรมเชิงกำลังสอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quail cultureการเลี้ยงนกกระทา [TU Subject Heading]
Quailsนกกระทา [TU Subject Heading]
Quakersคเวคเกอส์ [TU Subject Heading]
Qualifiedมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified auditor's reportรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quaBrothers should not quarrel.
quaStatements will be mailed every quarter.
quaIt pays in the long run to buy goods of high quality.
quaI got involved in other people's quarrel.
quaWho are you quarreling with?
quaPlease cease from quarreling.
quaThe two quarreling children sat making faces at each other.
quaI tried to stop their quarrel, but that was not easy.
quaIt takes two to make a quarrel.
quaStrictly speaking, he is not qualified for the job.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
quackery(แควค'เคอรี) n. การรักษาของหมอเถื่อน,การต้มคน,การโฆษณาชวนเชื่อ, Syn. deceit,fakery,sham
quad(ควอด) n. รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,ก้อนตะกั่ว,คุก, Syn. quadrangle,quadruplet
quaddraควอดดรา <คำอ่าน>เป็นชื่อของคอมพิวเตอร์แมคอินทอชรุ่นหนึ่ง ใช้ตัวประมวลผลรุ่น 68040 ปฏิบัติงานได้เร็วมาก ราคาค่อนข้างแพง
quadrangle(ควอด'แรงเกิล) n. รูปสี่เหลี่ยม,เนื้อที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,อาคารที่สร้างรอบลานสี่เหลี่ยม, See also: quadrangular adj.
quadrant(ควอด'เรินทฺ) n. เสี้ยวหนึ่งของวงกลม (มีค่าarcเท่ากับ90องศา), See also: quadrantal adj.
quadratic(โควแดรท'ทิค) adj. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,เกี่ยวกับ สมการ2ชั้น,เกี่ยวกับกำลังสอง,2ครั้ง,2ชั้น
quadrature(ควอด'ระเชอะ) n. การหาพื้นที่,สภาวะที่วัตถุในท้องฟ้าที่เส้นแวงต่างกัน90องศา
quadrennial(โควเดรน'เนียล) adj.,n. (เหตุการณืที่) เกิดขึ้นทุก4ปี
quadri-Pref. "4", Syn. quadr-

English-Thai: Nontri Dictionary
quack(adj) ไม่รู้จริง,เก๊,กำมะลอ,โอ้อวด,หลอกลวง
quack(n) เสียงเป็ดร้อง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,นักต้มตุ๋น
quack(vi) ร้องเสียงเป็ด,พูดเสียงขรม,พูดไม่เป็นสาระ,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
quackery(n) การหลอกลวง,การต้มตุ๋น
quadrangle(n) รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,จัตุรัส
quadrangular(adj) เป็นรูปสี่เหลี่ยม
quadrant(n) หนึ่งในสี่
quadratic(adj) ที่เป็นกำลังสอง
quadratic(n) สมการกำลังสอง
quadrilateral(adj) มีสี่ด้าน,มีสี่ข้าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบควบคุมคุณภาพ    [N] quality control, See also: Q.C., Syn. ระบบคิวซี
ระบบประกันคุณภาพ    [N] quality assurance, See also: QA
รูปสี่เหลี่ยม    [N] quadrilateral
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง    [N] elector, See also: qualified voter
การควบคุมคุณภาพ    [N] quality control, See also: QC, Example: ในการผลิตยาจะต้องตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติทุกขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพยา, Thai definition: เทคนิคการดำเนินงานและกิจกรรมที่ใช้เพื่อสนองความต้องการของคุณภาพ
มีคุณสมบัติดีพร้อม    [V] qualified, Example: ผู้จัดการคนใหม่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนี้, Thai definition: มีลักษณะประจำตัวที่ดีครบทุกประการ
สะเทือน    [V] shake, See also: quake, vibrate, Syn. กระเทือน, สั่นสะเทือน
สั่นสะเทือน    [V] quake, See also: shake, vibrate, Syn. สะเทือน, สั่น, ไหว
คุณภาพชีวิต    [N] quality of life, Example: รัฐพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการจัดทำบัตรประกันสังคม, Thai definition: ลักษณะของการดำรงชีวิต, การใช้ชีวิต
คุณภาพสิ่งแวดล้อม    [N] quality of environment, Example: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเร่งเดินเครื่องเต็มที่ในการวางแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาว, Thai definition: ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่างปลา[n. exp.] (āng plā) EN: aquarium   FR: aquarium [m]
อริยสัจ 4[n. exp.] (Ariyasat sī) EN: the four Noble Thruths   FR: les quatre Nobles vérités
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   
แบบไตรมาส[adj.] (baēp traimāt) EN: quarterly   
บ่ายสี่โมง[n. exp.] (bāi sī mōng ) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายสองโมง[n. exp.] (bāi søng mōng ) FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUA    K W AA1
QUAI    K EY1
QUAY    K IY1
QUAY    K EY1
QUAL    K W AA1 L
QUAI    K IY1
QUAD    K W AA1 D
QUAM    K W AA1 M
QUAN    K W AO1 N
QUANG    K W AO1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qua    (in) (k w ei)
quad    (n) (k w o1 d)
quay    (n) (k ii1)
quack    (v) (k w a1 k)
quads    (n) (k w o1 d z)
quaff    (v) (k w o1 f)
quail    (v) (k w ei1 l)
quake    (v) (k w ei1 k)
qualm    (n) (k w aa1 m)
quark    (n) (k w aa1 k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Qual(n) |die, pl. Qualen| ความทรมาน, ความทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวด , See also: Related: Leid
Quatsch!(n) เหลวไหล! ไร้สาระ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quasistable (adj) ซึ่งมีความมั่นคงที่ไม่แน่นอน ,เกี่ยวกับภาวะหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายในที่สุดแต่มีเสถียรภาพพอควร เนื่องจากการปลี่ยรแปลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ
See also: S. metastable,

French-Thai: Longdo Dictionary
quandเมื่อไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Tu sors quand? = Quand est-ce que tu sors? เธอออกไปเมื่อไหร่
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
quarante(numéro) สี่สิบ, 40
quatorze(numéro) สิบสี่, 14
quatre(numéro) สี่, 4
quatre-vingt(s)(numéro) แปดสิบ, 80
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90
cinquante(numéro) ห้าสิบ, 50
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
QOL[キューオーエル, kyu-o-eru] (n) (See クオリティーオブライフ) quality of life; QOL [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown [Add to Longdo]
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中心语[zhōng xīn yǔ, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄩˇ, / ] qualified word [Add to Longdo]
二次函数[èr cì hán shù, ㄦˋ ㄘˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] quadratic function [Add to Longdo]
二次多项式[èr cì duō xiàng shì, ㄦˋ ㄘˋ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] quadratic polynomial [Add to Longdo]
二次方程[èr cì fāng chéng, ㄦˋ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] quadratic equation [Add to Longdo]
份量[fèn liàng, ㄈㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, ] quantity [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] immortal [Add to Longdo]
光量[guāng liàng, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ, ] quantity of light; luminosity [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] all; whole; entire; every; complete; surname Quan [Add to Longdo]
全世界[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] worldwide; entire world [Add to Longdo]
全世界无产者联合起来[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite! [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function [Add to Longdo]
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] Chi square test [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
クアドハイト[くあどはいと, kuadohaito] quad-height (a-no) [Add to Longdo]
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
クオリティ[くおりてい, kuoritei] quality [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分量[ぶんりょう, bunryou] Quantitaet, Menge, Dosis [Add to Longdo]
品質[ひんしつ, hinshitsu] Qualitaet, Guete [Add to Longdo]
多寡[たか, taka] Quantitaet, -Zahl,-Anzahl, -Betrag [Add to Longdo]
平方メートル[へいほうメートル, heihou me-toru] Quadratmeter [Add to Longdo]
悩ます[なやます, nayamasu] quaelen, plagen, belaestigen [Add to Longdo]
[ぼう, bou] Quaste, Franse, Bueschel [Add to Longdo]
検疫[けんえき, ken'eki] Quarantaene [Add to Longdo]
正方形[せいほうけい, seihoukei] Quadrat [Add to Longdo]
石英[せきえい, sekiei] Quarz [Add to Longdo]
苦しめる[くるしめる, kurushimeru] quaelen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qua \Qua\, conj. [L., abl. of qui who.]
   In so far as; in the capacity or character of; as.
   [1913 Webster]
 
      It is with Shelley's biographers qua biographers that
      we have to deal.             --London
                          Spectator.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top