ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cry

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cry-, *cry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
cryotherapy(n) การบำบัดด้วยความเย็น เช่น In Poland cryotherapy has become a popular treatment for rejuvenating., Cryotherapy is another way to treat prostate cancer besides surgery or radiation.
cryptocurrency(n) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
crystal fertilizer(n) ปุ๋ยเกล็ด
acrylamide(n, name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cry(n) การเรียกร้องของมวลชน, See also: ความต้องการของมวลชน
cry(n) ช่วงเวลาการร้องไห้
cry(vi) ตะโกน, See also: ป่าวร้อง
cry(vt) ตะโกน, See also: ป่าวร้อง, Syn. shout, yell, cry out
cry(vi) ร้องไห้, See also: ร่ำไห้
cry(vt) ร้องไห้, See also: หลั่งน้ำตา, Syn. weep
cry(n) เสียงร้อง, See also: เสียงครวญคราง
crypt(n) ห้องใต้ดิน
cry to(phrv) อ้อนวอน
cry up(phrv) ยกย่องมากเกินไป, Syn. crack up, Ant. cry down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cry(ไคร) { cried, crying, cries } vt., vi., n. (การ, เสียง) ร้อง, ร้องเรียก, ร้องขอ, แผดเสียงร้อง, ร้องไห้, หลั่งน้ำตา, การป่าวประกาศ, การเรียกพยานในศาล
crybaby(ไคร'บะบี) n. คนที่ร้องให้ด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ , คนขี้บ่น
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้, เกี่ยวกับการร้องหา, เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง, ซึ่งดึงดูดความสนใจ, ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing
cryo-Pref. "เย็นเหมือนน้ำแข็ง"
cryostat(ไคร'อะสแทท) n. เครื่องมือรักษาระดับอุณหภูมิที่ต่ำมากให้คงที่
cryotron(ไคร'โอทรอน) n. ท่อทำให้เย็น
crypt(คริพทฺ) n. ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่ฝังศพ, โพรงต่อมเล็ก ๆ , แอ่ง, หลุมใต้ดิน, See also: cryptal adj., Syn. tomb, vault, catacomb
cryptanalysis(คริพทะแนล'ลิซิส) n. วิธีการถอดรหัสหรือแปลข้อเขียนลับ
cryptic(คริพ'ทิค, -เคิล) adj. ลึกลับ, ซ่อนเร้น, ลับ, คลุมเครือ, เกี่ยวกับรหัส, สั้น, Syn. hidden, obscure
cryptical(คริพ'ทิค, -เคิล) adj. ลึกลับ, ซ่อนเร้น, ลับ, คลุมเครือ, เกี่ยวกับรหัส, สั้น, Syn. hidden, obscure

English-Thai: Nontri Dictionary
cry(n) เสียงร้อง, เสียงร้องไห้, การร้องไห้
cry(vi) ร้องไห้, ร่ำไห้, หลั่งน้ำตา
crypt(n) ห้องใต้ดิน, หลุมใต้ดิน
cryptic(adj) ลึกลับ, ลับ, ซ่อนเร้น, คลุมเครือ
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว, โปร่งแสง, คล้ายผลึก
crystal(n) ผลึกแก้ว
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก, เกี่ยวกับผลึก, โปร่งแสง
crystallize(vi, vt) ใสเหมือนผลึก, ตกผลึก, เป็นเกล็ด, เป็นก้อน, กลายรูป
decry(vt) ประณาม, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า
descry(vt) ค้นพบ, มองเห็น, เห็นแต่ไกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cryergic; cryonival; paraglacial; periglacial; subnivalรอยธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cryogenic-ภาวะเย็นยวดยิ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cryogenicsอติสีตศาสตร์, วิชาความเย็นยวดยิ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cryogenicsวิชาความเย็นยวดยิ่ง, อติสีตศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cryogenicsอติสีตศาสตร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cryohydrateไครโอไฮเดรต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cryonival; cryergic; paraglacial; periglacial; subnivalรอยธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cryosurgeryศีตศัลยกรรม, ศัลยกรรมใช้ความเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cryptalgalหินสาหร่าย, โครงสร้างสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cryptanthous; cleistogamous-ผสมพันธุ์ในดอกตูม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cryการร้อง [การแพทย์]
Cry, Feebleร้องเสียงเบาๆ [การแพทย์]
Cry, Strongร้องเสียงดัง [การแพทย์]
Cryingส่งเสียงร้อง [การแพทย์]
Cryobiologyชีววิทยาการแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Cryoglobulinsครัยโอโกลบูลิน [การแพทย์]
Cryoliteไครโอไลท์, ไครโอไลต์ [การแพทย์]
Cryopedometerไครโอพีดอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Cryopreservationการเก็บรักษาโดยการแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Cryoscopyการวัดจุดเยือกเข็งของสารละลาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cryolite[ไครโอไลต์] (n) แร่ไครโอไลต์ (แร่อลูมิเนียมชนิดหนึ่งในธรรมชาติ)
cryopreservation(n) การแช่แข็ง (Freezing) เพื่อรักษาสภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ เช่น Embryo cryopreservation คือการแช่งแข็งตัวอ่อน (Embryo) เพื่อหยุดการแบ่งเซลล์ไว้ในระยะ Blastula
Cryptology[/kripˈtäləjē/] (n) ศาสตร์การเข้ารหัสลับ, การเข้ารหัสลับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(CRYING)(CRYING) The Fourth Kind (2009)
[ Crying ]... Tarantella (2012)
Witnesses say they saw you arguing. She was crying.พยานบอกว่าพวกเขาเห็นคุณมีปากเสียงกัน เธอร้องไห้ Basic Instinct (1992)
Please don't cryโปรดอย่าร่ำไห้ The Bodyguard (1992)
"and cried with a loud voice"และตระโกนด้วยเสียงอันดัง Wuthering Heights (1992)
Once I've entered in the neural net... my birth cry will be the sound... of every phone on this planet ringing in unison.จากนั้นผมจะออกไปสู่ระบบเครือข่ายภายนอก การเกิดใหม่ของผม จะตามมาด้วยเสียง ของโทรศัพท์ทุกเครื่องในโลก The Lawnmower Man (1992)
Not Curley, not his old man, not a damn one of you bindle stiffs! George, she's crying.ทั้งเคอร์ลีย์ ทั้งพ่อเขา รวมทั้งพวกทึ่มแบบพวกนาย จอร์จ เธอร้องไห้ Of Mice and Men (1992)
George, why is she crying?จอร์จ ทำไมเธอถึงร้องไห้ Of Mice and Men (1992)
You sat on my lap and cried, don't you remember?เธอนั่งบนตักแล้วก็ร้องไห้ตลอดเลย จำได้ไหม? The Cement Garden (1993)
- You cried.- เธอร้องไห้ไง The Cement Garden (1993)
Oh yeah, now I remember. I cried, didn't I.อ้อ จำได้แล้ว ฉันร้องไห้ The Cement Garden (1993)
- So why were you crying?- ร้องไห้ทำไม? The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cryAbove the music, I could hear her crying.
cryA child is crying somewhere.
cryA cicada means to cry every summer.
cryA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
cryA cry arose from the crowd.
cryA crying baby.
cryA crystal chandelier was hanging over the table.
cryAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
cryA girl stood crying there.
cryAll at once, I heard a cry.
cryAll at once I heard a shrill cry.
cryAll of a sudden, we heard the sharp cry of a cat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครวญคร่ำ(v) cry over, See also: grumble, lament, bewail, deplore, complain, bemoan, moan, groan, pour out one's grievance, Syn. ครวญ, บ่น, โอดครวญ, คร่ำครวญ, ร้องร่ำรำพัน, รำพัน, รำพึงรำพัน, ครวญคร่ำรำพัน, Example: เขาครวญคร่ำถึงทรัพย์สมบัติที่สูญไป, Thai Definition: ก่นแต่พร่ำรำพัน
สะอื้น(v) sob, See also: cry, Syn. ครวญคราง, ฟูมฟาย, รำพัน, Ant. หัวเราะ, ขำ, ขำขัน
ส่งเสียง(v) cry out, See also: raise one's voice, roar, yell, shout, howl, bawl, Syn. แผดเสียง, Example: เด็กๆ ส่งเสียงไล่ตามหลังอย่างสนุกพร้อมกับผลัดเปลี่ยนกันถือเชือก, Thai Definition: ร้องเสียงดัง
สะอื้น(v) sob, See also: cry, howl, weep, Syn. ถอนสะอื้น, สะอึกสะอื้น, Example: หล่อนสะอื้นแล้วก็ร้องไห้ราวกับหัวใจได้แตกสลายลงแล้ว, Thai Definition: ถอนใจสะท้อนเป็นระยะๆ ตามปกติมักมีอาการร้องไห้ร่ำไรควบคู่กันไป เหตุเพราะเสียใจระทมใจเป็นต้น
ครวญถึง(v) lament, See also: cry over, bemoan, moan, complain, bewail, wail, Syn. คร่ำครวญ, ครวญคร่ำ, Example: นางครวญถึงสามีที่ตายไปแล้ว
ร้อง(v) cry, See also: weep, blubber, sob, snivel, Syn. ร้องไห้, เป่าปี่, ไห้, Ant. หัวเราะ, Example: แม่ปลอบลูกให้หยุดร้อง, Thai Definition: อาการที่น้ำตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า
ร้อง(v) cry, See also: bellow, bawl, cry out, squeal, squawk, screech, roar, Example: เสียงนกแสกเกิดจากเวลาตกใจแล้วร้องออกมาอย่างโหยหวน, Thai Definition: เปล่งเสียงดัง
ขี้อ้อน(adj) cry-baby, See also: easily weep and sniffle, Example: ใครๆ มักเห็นว่ายุ้ยเป็นคนขี้อ้อน, Thai Definition: ที่พร่ำร้องขอหรือร้องสำออยแบบเด็กๆ
ปล่อยโฮ(v) cry out, See also: cry loudly, Syn. ร้องไห้โฮ, Example: เธอทั้งโกรธและอายจนทำอะไรไม่ถูก นอกจากจะปล่อยโฮเหมือนเด็กๆ, Thai Definition: ร้องไห้อย่างดัง
แผด(v) roar, See also: cry, yell, Syn. แผดเสียง, ส่งเสียง, ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: เธอแผดเสียงใส่สามีทันทีที่จับได้ว่าเขาแอบไปมีผู้หญิงอื่น, Thai Definition: เปล่งเสียงดังสนั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะสร้างน้ำตา[awaiyawa sāng nāmtā] (n, exp) EN: tear glands ; lacrimal glands  FR: glande lacrymale [ f ]
ดวงแก้ว[dūangkaēo] (n) EN: crystal
ไห้[hai] (v) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail  FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
โฮ[hō] (v) EN: cry loudly ; boohoo
แจ่มชัด[jaemchat] (adj) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like  FR: clair ; cristallin ; limpide
เจี๊ยบ[jīep] (n) EN: cry of a chick ; chirp
แก้ว[kaēo] (n) EN: glass ; crystal ; mica  FR: verre [ m ] ; cristal [ m ]
แก้วหิน[kaēohin] (n) EN: crystalline quartz  FR: quartz [ m ]
แก้วผลึก[kaēophaleuk] (n) EN: milky quartz ; crystal  FR: cristal [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cry
crye
cryan
cryer
crypt
cryder
crying
crymes
crypto
crypts

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cry
crypt
crying
crypts
crybaby
cryptic
crypto-
crystal
crystals
crybabies

WordNet (3.0)
cry(n) a loud utterance; often in protest or opposition, Syn. outcry, yell, call, vociferation, shout
cry(n) a loud utterance of emotion (especially when inarticulate), Syn. yell
cry(n) a fit of weeping
cry(n) the characteristic utterance of an animal
cry(v) shed tears because of sadness, rage, or pain, Syn. weep, Ant. laugh
cry(v) proclaim or announce in public, Syn. blazon out
cry(v) demand immediate action
cry(v) utter a characteristic sound
cry(v) bring into a particular state by crying
cryesthesia(n) hypersensitivity to cold, Syn. cryaesthesia

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Cry

n.; pl. Cries [ F. cri, fr. crier to cry. See Cry, v. i. ] 1. A loud utterance; especially, the inarticulate sound produced by one of the lower animals; as, the cry of hounds; the cry of wolves. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Outcry; clamor; tumult; popular demand. [ 1913 Webster ]

Again that cry was found to have been as unreasonable as ever. Macaulay. [ 1913 Webster ]

3. Any expression of grief, distress, etc., accompanied with tears or sobs; a loud sound, uttered in lamentation. [ 1913 Webster ]

There shall be a great cry throughout all the land. Ex. xi. 6. [ 1913 Webster ]

An infant crying in the night,
An infant crying for the light;
And with no language but a cry. Tennyson. [ 1913 Webster ]

4. Loud expression of triumph or wonder or of popular acclamation or favor. Swift. [ 1913 Webster ]

The cry went once on thee. Shak. [ 1913 Webster ]

5. Importunate supplication. [ 1913 Webster ]

O, the most piteous cry of the poor souls. Shak. [ 1913 Webster ]

6. Public advertisement by outcry; proclamation, as by hawkers of their wares. [ 1913 Webster ]

The street cries of London. Mayhew. [ 1913 Webster ]

7. Common report; fame. [ 1913 Webster ]

The cry goes that you shall marry her. Shak. [ 1913 Webster ]

8. A word or phrase caught up by a party or faction and repeated for effect; as, the party cry of the Tories. [ 1913 Webster ]

All now depends upon a good cry. Beaconsfield. [ 1913 Webster ]

9. A pack of hounds. Milton. [ 1913 Webster ]

A cry more tunable
Was never hollaed to, nor cheered with horn. Shak. [ 1913 Webster ]

10. A pack or company of persons; -- in contempt. [ 1913 Webster ]

Would not this . . . get me a fellowship in a cry of players? Shak. [ 1913 Webster ]

11. The crackling noise made by block tin when it is bent back and forth. [ 1913 Webster ]


A far cry, a long distance; -- in allusion to the sending of criers or messengers through the territory of a Scottish clan with an announcement or summons.
[ 1913 Webster ]

Cry

v. i. [ imp. & p. p. Cried p. pr. & vb. n. Crying. ] [ F. crier, cf. L. quiritare to raise a plaintive cry, scream, shriek, perh. fr. queri to complain; cf. Skr. cvas to pant, hiss, sigh. Cf. Quarrel a brawl, Querulous. ] 1. To make a loud call or cry; to call or exclaim vehemently or earnestly; to shout; to vociferate; to proclaim; to pray; to implore. [ 1913 Webster ]

And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice. Matt. xxvii. 46. [ 1913 Webster ]

Clapping their hands, and crying with loud voice. Shak. [ 1913 Webster ]

Hear the voice of my supplications when I cry unto thee. Ps. xxviii. 2. [ 1913 Webster ]

The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord. Is. xl. 3. [ 1913 Webster ]

Some cried after him to return. Bunyan. [ 1913 Webster ]

2. To utter lamentations; to lament audibly; to express pain, grief, or distress, by weeping and sobbing; to shed tears; to bawl, as a child. [ 1913 Webster ]

Ye shall cry for sorrow of heart. Is. lxv. 14. [ 1913 Webster ]

I could find it in my heart to disgrace my man's apparel and to cry like a woman. Shak. [ 1913 Webster ]

3. To utter inarticulate sounds, as animals. [ 1913 Webster ]

The young ravens which cry. Ps. cxlvii. 9. [ 1913 Webster ]

In a cowslip's bell I lie
There I couch when owls do cry. Shak. [ 1913 Webster ]


To cry on or
To cry upon
, to call upon the name of; to beseech. “No longer on Saint Denis will we cry.” Shak. --
To cry out. (a) To exclaim; to vociferate; to scream; to clamor. (b) To complain loudly; to lament. --
To cry out against, to complain loudly of; to censure; to blame. --
To cry out on or
To cry out upon
, to denounce; to censure. “Cries out upon abuses.” Shak. --
To cry to, to call on in prayer; to implore. --
To cry you mercy, to beg your pardon. “I cry you mercy, madam; was it you?” Shak.
[ 1913 Webster ]

Cry

v. t. 1. To utter loudly; to call out; to shout; to sound abroad; to declare publicly. [ 1913 Webster ]

All, all, cry shame against ye, yet I 'll speak. Shak. [ 1913 Webster ]

The man . . . ran on, crying, Life! life! Eternal life! Bunyan. [ 1913 Webster ]

2. To cause to do something, or bring to some state, by crying or weeping; as, to cry one's self to sleep. [ 1913 Webster ]

3. To make oral and public proclamation of; to declare publicly; to notify or advertise by outcry, especially things lost or found, goods to be sold, ets.; as, to cry goods, etc. [ 1913 Webster ]

Love is lost, and thus she cries him. Crashaw. [ 1913 Webster ]

4. Hence, to publish the banns of, as for marriage. [ 1913 Webster ]

I should not be surprised if they were cried in church next Sabbath. Judd. [ 1913 Webster ]


To cry aim. See under Aim. --
To cry down, to decry; to depreciate; to dispraise; to condemn. [ 1913 Webster ] Men of dissolute lives cry down religion, because they would not be under the restraints of it. Tillotson. --
To cry out, to proclaim; to shout. “Your gesture cries it out.” Shak. --
To cry quits, to propose, or declare, the abandonment of a contest. --
To cry up, to enhance the value or reputation of by public and noisy praise; to extol; to laud publicly or urgently.
[ 1913 Webster ]

Cryal

n. [ Cf. W. creyr, cryr, crychydd. Cf. Cruer a hawk. ] The heron [ Obs. ] Ainsworth. [ 1913 Webster ]

Cryer

n. [ F. faucon gruyer a falcon trained to fly at the crane, fr. crye crane, fr. L. crus crane. Cf. Cryal. ] The female of the hawk; a falcon-gentil. [ 1913 Webster ]

Crying

a. Calling for notice; compelling attention; notorious; heinous; as, a crying evil. [ 1913 Webster ]

Too much fondness for meditative retirement is not the crying sin of our modern Christianity. I. Taylor. [ 1913 Webster ]

Cryohydrate

n. [ Gr. kry`os cold + E. hydrate. ] (Chem.) A substance, as salt, ammonium chloride, etc., which crystallizes with water of crystallization only at low temperatures, or below the freezing point of water. F. Guthrie. [ 1913 Webster ]

Cryolite

n. [ Gr. kry`os icy cold, frost + -lite: cf. F. cryolithe. ] (Min.) A fluoride of sodium and aluminum, found in Greenland, in white cleavable masses; -- used as a source of soda and alumina. [ 1913 Webster ]

cryometer

n. [ Gr. &unr_; cold, frost + -meter. ] (Physics) A thermometer for the measurement of low temperatures, esp. such an instrument containing alcohol or some other liquid of a lower freezing point than mercury. [ Webster 1913 Suppl. ]

cryopathy

n. destruction of tissue by freezing and characterized by tingling, blistering and possibly gangrene.
Syn. -- frostbite. [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] crystal #5,742 [Add to Longdo]
水晶[shuǐ jīng, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ,  ] crystal #6,794 [Add to Longdo]
晶体[jīng tǐ, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ,   /  ] crystal #11,351 [Add to Longdo]
冰糖[bīng táng, ㄅㄧㄥ ㄊㄤˊ,  ] crystal sugar; rock candy #16,329 [Add to Longdo]
晶莹[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ,   /  ] crystal clear sparkle #18,079 [Add to Longdo]
喊叫[hǎn jiào, ㄏㄢˇ ㄐㄧㄠˋ,  ] cry out; shout #22,868 [Add to Longdo]
水晶球[shuǐ jīng qiú, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ,   ] crystal ball (in Western magic) #23,046 [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] crying sound of child #28,505 [Add to Longdo]
抱头痛哭[bào tóu tòng kū, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨ,     /    ] cry on each other's shoulder #43,778 [Add to Longdo]
晶格[jīng gé, ㄐㄧㄥ ㄍㄜˊ,  ] crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal) #56,309 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cryophobie { f }; Angst vor Kältecryophobia [Add to Longdo]
Hilferuf { m } | Hilferufe { pl }cry for help | cries for help [Add to Longdo]
Schmerzensschrei { m } | Schmerzensschreie { pl }cry of pain | cries of pain [Add to Longdo]
Schreckensschrei { m } | Schreckensschreie { pl }cry of dismay | cries of dismay [Add to Longdo]
Schrei { m }; Ruf { m } | der letzte Schreicry | the latest thing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
翻訳(P);飜訳[ほんやく, honyaku] (n, vs) (1) translation; (2) de-encryption; deciphering; (3) rendering; (P) #943 [Add to Longdo]
杉(P);椙[すぎ(P);スギ, sugi (P); sugi] (n) Japanese cedar (Cryptomeria japonica); (P) #5,811 [Add to Longdo]
クリスタル[kurisutaru] (n) crystal; (P) #6,847 [Add to Longdo]
結晶[けっしょう, kesshou] (n, vs) crystal; crystallization; crystallisation; (P) #7,038 [Add to Longdo]
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref, n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death #7,778 [Add to Longdo]
液晶[えきしょう, ekishou] (n) liquid crystal; (P) #8,798 [Add to Longdo]
晶子[しょうし, shoushi] (n) crystallite #12,392 [Add to Longdo]
真似[まね, mane] (n, vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P) #12,470 [Add to Longdo]
格子[こうし, koushi] (n) (crystal) lattice; grid pattern; (P) #12,971 [Add to Longdo]
水晶(P);水精[すいしょう, suishou] (n) crystal; (P) #13,033 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption) [Add to Longdo]
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption) [Add to Longdo]
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES) [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] cipher, cryptography [Add to Longdo]
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] encryption key [Add to Longdo]
暗号システム[あんごうシステム, angou shisutemu] cryptographic system, cryptosystem [Add to Longdo]
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] encrypted mail, cyphermail [Add to Longdo]
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology [Add to Longdo]
暗号化手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] cryptography [Add to Longdo]
暗号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] cryptanalysis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top