Search result for

quad

(109 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quad-, *quad*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quad    [N] สี่เหลี่ยมจัตุรัส, Syn. quadrangle, quadrate, square, Ant. circle
quad    [N] ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์, See also: แท่งตะกั่ว ชิ้นใหญ่ที่ใช้ในการเรียงพิมพ์, Syn. quadrat
quad    [N] ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกัน 4 คน, Syn. quadruplet
quad    [ADJ] ประกอบด้วยคน 4 คน, See also: ประกอบด้วยของ 4 อย่าง, Syn. quadruplet
quadra    [N] แม่พิมพ์ขนาดเล็ก
quadri    [PRF] สี่
quadru    [PRF] สี่
quadrat    [N] ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์
quadrat    [N] พื้นที่สี่เหลี่ยมที่ใช้ในการศึกษาพืชและสัตว์
quadrant    [N] หนึ่งในสี่ส่วนของวงกลม, See also: สิ่งที่คล้ายของวงกลม, Syn. quarter

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quadrangularเป็นสี่เหลี่ยม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadrangular prismปริซึมสี่เหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadrantเสี้ยวเดียว, จตุภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrantเสี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
quadrantจตุภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadrantanopia; hemianopia, quadrantic; quadrantanopsiaตาบอดเสี้ยวเดียว [มีความหมายเหมือนกับ tetartanopia; tetartanopsia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrantanopsia; hemianopia, quadrantic; quadrantanopiaตาบอดเสี้ยวเดียว [มีความหมายเหมือนกับ tetartanopia; tetartanopsia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrantic hemianopia; quadrantanopia; quadrantanopsiaตาบอดเสี้ยวเดียว [มีความหมายเหมือนกับ tetartanopia; tetartanopsia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadratตารางสี่เหลี่ยม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadrate๑. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส๒. -สี่ด้าน [มีความหมายเหมือนกับ quadrilateral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quadrangle Economic Cooperationกรอบความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว และจีน (มณฑลยูนนาน) ที่มา : หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) [การทูต]
quadrantควอดรันต์ (จตุภาค), พื้นที่ในระนาบที่แบ่งโดยแกน X และแกน Y แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดังนี้ ส่วนที่อยู่ทางขวาของแกน Y และเหนือแกน X เรียกว่าควอดรันต์ที่ 1 ส่วนที่อยู่ทางซ้ายของแกน Y และเหนือแกน X เรียกว่าควอดรันต์ที่ 2 ส่วนที่อยู่ทางซ้ายของแกน Y และใต้แกน X เรียกว่าควอดรันต์ที่ 3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quadratic functionฟังก์ชันกำลังสอง, ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ a ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quadratic programmingการโปรแกรมเชิงกำลังสอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quad(ควอด) n. รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,ก้อนตะกั่ว,คุก, Syn. quadrangle,quadruplet
quaddraควอดดรา <คำอ่าน>เป็นชื่อของคอมพิวเตอร์แมคอินทอชรุ่นหนึ่ง ใช้ตัวประมวลผลรุ่น 68040 ปฏิบัติงานได้เร็วมาก ราคาค่อนข้างแพง
quadrangle(ควอด'แรงเกิล) n. รูปสี่เหลี่ยม,เนื้อที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,อาคารที่สร้างรอบลานสี่เหลี่ยม, See also: quadrangular adj.
quadrant(ควอด'เรินทฺ) n. เสี้ยวหนึ่งของวงกลม (มีค่าarcเท่ากับ90องศา), See also: quadrantal adj.
quadratic(โควแดรท'ทิค) adj. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,เกี่ยวกับ สมการ2ชั้น,เกี่ยวกับกำลังสอง,2ครั้ง,2ชั้น
quadrature(ควอด'ระเชอะ) n. การหาพื้นที่,สภาวะที่วัตถุในท้องฟ้าที่เส้นแวงต่างกัน90องศา
quadrennial(โควเดรน'เนียล) adj.,n. (เหตุการณืที่) เกิดขึ้นทุก4ปี
quadri-Pref. "4", Syn. quadr-
quadric(ควอด'ดริค) adj. 2ครั้ง,2 ชั้น,n. ผิวหน้าที่แสดงค่าสมการ 2 ชั้น
quadrilateral(ควอดระแลท'เทอเริล) adj. มี4ด้าน,มี4ข้าง. n. สี่เหลี่ยม,

English-Thai: Nontri Dictionary
quadrangle(n) รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,จัตุรัส
quadrangular(adj) เป็นรูปสี่เหลี่ยม
quadrant(n) หนึ่งในสี่
quadratic(adj) ที่เป็นกำลังสอง
quadratic(n) สมการกำลังสอง
quadrilateral(adj) มีสี่ด้าน,มีสี่ข้าง
quadrilateral(n) รูปสี่เหลี่ยม
quadruped(n) สัตว์สี่เท้า
quadruple(adj) สี่เท่า,มีสี่ส่วน
quadruple(vt) คูณด้วยสี่,ทำให้เป็นสี่เท่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสี่เหลี่ยม    [N] quadrilateral
แฝดสี่ [N] quadruplets, Example: มีข่าวลือว่าเมื่อวานนี้ภรรยาชาวนาคนหนึ่งคลอดลูกแฝดสี่
รูปสี่เหลี่ยม    [N] quadrilateral, See also: trapezium, Syn. สี่เหลี่ยม, Example: อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม หลังคากระเบื้องลูกฟูก, Count unit: รูป, Thai definition: รูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 4 เส้น ปลายเส้นจดกัน
สัตว์สี่เท้า    [N] quadruped, Example: สุนัขเป็นสัตว์สี่เท้าที่คนนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง
จัตุรัส    [N] square, See also: quadrangle, Syn. สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมด้านเท่า, Example: จีนในปัจจุบันไม่ปฎิเสธสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน, Thai definition: สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก
สัตว์ 4 เท้า [N] quadruped, See also: animal having four feet, Example: ม้าเป็นสัตว์ 4 เท้าชนิดหนึ่งที่มีความประเปรียวและสง่างาม จนใครๆ หลายคนหลงใหล, Thai definition: สัตว์ที่มีจำนวนเท้า 4 เท้า
สัตว์ 4 เท้า [N] quadruped, See also: animal having four feet, Example: ม้าเป็นสัตว์ 4 เท้าชนิดหนึ่งที่มีความประเปรียวและสง่างาม จนใครๆ หลายคนหลงใหล, Thai definition: สัตว์ที่มีจำนวนเท้า 4 เท้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอทีวี[acron.] (Ē.Thī.Wī.) EN: quad bike   FR: quad [m] (anglic.)
แฝดสี่[n.] (faēt-sī) EN: quadruplets   FR: quadruplés [mpl] ; quadruplées [fpl]
ฝูงบิน[n. exp.] (fūngbin) EN: fleet ; air squadron   FR: flotte [f]
จัตุรัส[n.] (jatturat) EN: square ; quadrangle   FR: carré [m] ; quadrilatère [m] ; quadrangle [m]
จตุ-[pref.] (jatu-) EN: four- ; quadri- (pref.)   FR: quadri- (préf.) ; quatre-
จตุภาค[n.] (jatuphāk) EN: quadrant   FR: quadrant [m]
จตุร[pref.] (jatura) EN: four~ ; quadri~ (pref.)   FR: quadri- (préf.) ; quatre-
จตุรคูณ[v.] (jaturakhūn) EN: quadruple   FR: quadrupler
ควอดริก [adj.] (khwōdrik) EN: quadric   
ลำดับกำลังสอง[n. exp.] (lamdap kamlang søng) EN: quadratic sequence   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUAD    K W AA1 D
QUADS    K W AA1 D Z
QUADE    K W EY1 D
QUADRA    K W AE1 D R AH0
QUADREX    K W AA1 D R EH0 K S
QUADRANT    K W AA1 D R AH0 N T
QUADRUPLE    K W AA0 D R UW1 P AH0 L
QUADRUPLED    K W AA0 D R UW1 P AH0 L D
QUADRICEPS    K W AA1 D R AH0 S EH2 P S
QUADRENNIAL    K W AA0 D R EH1 N IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quad    (n) (k w o1 d)
quads    (n) (k w o1 d z)
quadrant    (n) (k w o1 d r @ n t)
quadrants    (n) (k w o1 d r @ n t s)
quadratic    (j) (k w o1 d r a1 t i k)
quadrille    (n) (k w @1 d r i1 l)
quadruped    (n) (k w o1 d r u p e d)
quadruple    (n) (k w o1 d r uu p l)
quadruple    (v) (k w o1 d r uu1 p l)
quadrangle    (n) (k w o1 d r a ng g l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
ウンウンクアジウム[, un'unkuajiumu] (n) ununquadium (Uuq) [Add to Longdo]
カドリール[, kadori-ru] (n) quadrille [Add to Longdo]
クアドハイト[, kuadohaito] (n,adj-no) {comp} quad-height [Add to Longdo]
クォドルプル[, kuodorupuru] (n) quad scull (rowing) [Add to Longdo]
クワドラント[, kuwadoranto] (n) {comp} quadrant [Add to Longdo]
クワドラントカードスロット[, kuwadorantoka-dosurotto] (n) {comp} quadrant card slot [Add to Longdo]
シテンチョウチョウウオ[, shitenchouchouuo] (n) fourspot butterflyfish (Chaetodon quadrimaculatus) [Add to Longdo]
レスキュー隊[レスキューたい, resukyu-tai] (n) rescue squad; rescue party [Add to Longdo]
レスキュー部隊[レスキューぶたい, resukyu-butai] (n) rescue party; rescue squad [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二次函数[èr cì hán shù, ㄦˋ ㄘˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] quadratic function [Add to Longdo]
二次多项式[èr cì duō xiàng shì, ㄦˋ ㄘˋ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] quadratic polynomial [Add to Longdo]
二次方程[èr cì fāng chéng, ㄦˋ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] quadratic equation [Add to Longdo]
四角形[sì jiǎo xíng, ㄙˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] quadrilateral [Add to Longdo]
四边形[sì biān xíng, ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] quadrilateral [Add to Longdo]
走兽[zǒu shòu, ㄗㄡˇ ㄕㄡˋ, / ] quadriped; animal; walking beast [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クアドハイト[くあどはいと, kuadohaito] quad-height (a-no) [Add to Longdo]
四辺形格子[しへんけいこうし, shihenkeikoushi] quadrilateral mesh [Add to Longdo]
全角[ぜんかく, zenkaku] em, em quad (printing), full-pitch character [Add to Longdo]
半角[はんかく, hankaku] en quad, half-width characters [Add to Longdo]
二次関数[にじかんすう, nijikansuu] quadratic function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
平方メートル[へいほうメートル, heihou me-toru] Quadratmeter [Add to Longdo]
正方形[せいほうけい, seihoukei] Quadrat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quad \Quad\, Quade \Quade\, a. [Akin to AS. cw[=ae]d, cwead,
   dung, evil, G. kot, dung, OHG. qu[=a]t.]
   Evil; bad; baffling; as, a quade wind. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Sooth play, quad play, as the Fleming saith. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quad \Quad\, n. (Print.)
   A quadrat.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quad \Quad\, n. (Arch.)
   A quadrangle; hence, a prison. [Cant or Slang]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quad
   n 1: one of four children born at the same time from the same
      pregnancy [syn: {quadruplet}, {quad}]
   2: a muscle of the thigh that extends the leg [syn:
     {quadriceps}, {quadriceps femoris}, {musculus quadriceps
     femoris}, {quad}]
   3: (printing) a block of type without a raised letter; used for
     spacing between words or sentences [syn: {quad}, {space}]
   4: a rectangular area surrounded on all sides by buildings [syn:
     {quad}, {quadrangle}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 quad
  n.
 
   1. Two bits; syn. for {quarter}, {crumb}, {tayste}.
 
   2. A four-pack of anything (compare {hex}, sense 2).
 
   3. The rectangle or box glyph used in the APL language for various arcane
   purposes mostly related to I/O. Former Ivy-Leaguers and Oxford types are
   said to associate it with nostalgic memories of dear old University.
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top