ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

石英

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -石英-, *石英*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石英[shí yīng, ㄕˊ ㄧㄥ, ] quartz, #20,613 [Add to Longdo]
石英[shí yīng zhōng, ㄕˊ ㄧㄥ ㄓㄨㄥ, / ] quartz clock, #94,341 [Add to Longdo]
石英[zǐ shí yīng, ㄗˇ ㄕˊ ㄧㄥ, ] amethyst, #149,132 [Add to Longdo]
石英卤素灯[shí yīng lǔ sù dēng, ㄕˊ ㄧㄥ ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ ㄉㄥ, / ] quartz halogen lamp [Add to Longdo]
石英[zǐ shí yīng hào, ㄗˇ ㄕˊ ㄧㄥ ㄏㄠˋ, / ] HMS Amethyst, Royal Navy corvette involved in a 1949 gunfight with the PLA on the Changjiang [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
石英[せきえい, sekiei] (n) quartz; (P) [Add to Longdo]
石英ガラス[せきえいガラス, sekiei garasu] (n) fused silica; fused quartz; quartz glass; silica glass [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quartz, primary element.[CN] 主要成分: 石英 Stargate (1994)
A quartz radio alarm clock,[CN] 是个石英收音机闹钟 What Time Is It? (1989)
Quartz?[CN] 石英 The Shawshank Redemption (1994)
Might be a quartz deposit.[CN] 也許是石英礦床 Might be a quartz deposit. Mackenna's Gold (1969)
Well, ma'am, 'cause without title, you wouldn't own no quartz for your 25-stamp machine to crush.[CN] 呃,夫人 因为没有开采权 就不允许拥有足够25单元捣矿机 使用的石英 New Money (2005)
59 seconds. Quartz.[CN] 59秒,石英 The One with the Birth (1995)
This is a smoky quartz crystal. I had one just like it when I was your age.[CN] 这是褐色石英水晶 我小时候也有一个 Dante's Peak (1997)
Rose quartz.[CN] 蔷薇石英 The Prowler (1951)
Swiss quartz.[CN] 瑞士石英 The One with the Birth (1995)
It was at this level l discovered cutting tools and arrowheads of quartz and the fossilized bones of carnivorous gorillas.[CN] 我在这一层找到了切割工具 还有石英箭头 还有肉食猩猩的化石 Planet of the Apes (1968)
I'm finding what appears to be ignimbrite, but...[JA] 石英安山岩とか 噴火で出来た石が目当てでしたが Volcanalis (2013)
I'm finding what appears to be ignimbrite, but I'm just so excited to find this fumarole, which I didn't know existed.[JA] "石英安山岩とか 噴火で出来た岩が目当てでしたが" "見た事も聞いた事もない 噴気口を見つけて興奮しています" ここで終わっている Volcanalis (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
石英[せきえい, sekiei] Quarz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top