ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quarter

K W AO1 R T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quarter-, *quarter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quarter(n) หนึ่งในสี่ส่วน, Syn. fourth, one-four part, portion, fraction
quarter(n) 25 เซ็นต์, Syn. twenty-five cents, two bits
quarter(n) ช่วงเวลาสามเดือนของปีปฏิทิน
quarter(n) เวลาการแข่งขันในช่วงสุดท้ายของสี่ช่วง
quarter(n) เขต, See also: ย่าน, แถบ, Syn. area, district, neighborhood, part
quarter(n) ที่อยู่, Syn. accommodation, house, lodge, residence, room
quarter(n) ค่ายทหาร, Syn. barrack, shelter
quarter(vt) จัดหาที่พักให้
quarter(vt) แบ่งออกเป็นสี่ส่วน, Syn. devide, quadrisect, cleave
quarter(adj) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ส่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quarter(ควอร์'เทอะ) n. เศษหนึ่งส่วนสี่, เสี้ยว, 25เซนต์, หนึ่งในสี่ของชั่วโมง (15นาที) , ชั่วระยะครู่หนึ่ง, ภาคเรียน vt. แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน, จัดที่พักอาศัยให้ vi. เข้าที่พัก, พักแรม, ตั้งทัพ adj. หนึ่งในสี่ส่วน, See also: quarters n., pl. ที่อยู่ที่พัก, แหล่งประจำการ
quarter milen. การวิ่งแข่งระยะทาง1/4ไมล์, See also: quarter-miler n.
quarter noten. เครื่องหมายเสียงหนึ่งในสี่ส่วน
quarter restn. เครื่องหมายหยุดที่เท่ากัน 1/4
quarter roundn. การปั้นเป็นรูปเสี้ยว
quarter-hour(ควอร์'เทอะเอา'เออะ) n. 1/4 ชั่วโมง, 15 นาท'
quarterbackn. ผู้เล่นตำแหน่งกองหลังของทีมฟุตบอล, ตำแหน่งกองหลัง vt. นำทีมบุก. vi. เล่นในตำแหน่งกองหลัง
quartered(ควอร์'เทิร์ด) adj. แบ่งออกเป็น4ส่วน
quarterfinal(ควอร์'เทอะไฟ'เนิล) n., adj. (เกี่ยวกับ) การแข่งขันรอบก่อนสุดท้าย, See also: quarterfinalist n.
quarterly(ควอร์'เทอะลี) adj., adv., n. (สิ่งตีพิมพ์) ทุก3เดือน, 4ตอน

English-Thai: Nontri Dictionary
quarter(n 15 นาที, 1 ใน) 4, ฐานทัพ, เสี้ยวหนึ่ง, ภาค, ย่าน, ตำบล
quarter(vt) แบ่งเป็นสี่ส่วน, ให้ที่อยู่, ให้ที่พัก
quarterfinal(n) การแข่งขันรอบก่อนชิงชนะเลิศ
quarterly(adj) ทุกสามเดือน
quarterly(adv) ครั้งละสามเดือน
quarterly(n หนังสือพิมพ์ที่ออกทุก 3) เดือน
quartermaster(n) นายทหารฝ่ายพลาธิการ
headquarters(n) กองบัญชาการ, สำนักงานใหญ่, ค่ายแม่ทัพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quarterย่าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quarterบริเวณ, ย่าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quarter๑. ย่าน๒. เสี้ยว, หนึ่งในสี่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quarterหนึ่งในสี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quarter lightกระจกหูช้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Quarter-daysวันจตุรภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quartering๑. การกำหนดย่านให้พักอาศัย๒. การจัดที่พักให้ทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quartering๑. การกำหนดย่านให้พักอาศัย๒. การจัดที่พักให้ทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quartermaster corpsหน่วยพลาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quarternary leafletใบย่อยชั้นที่สี่ [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quarter(n) ไตรมาส
quartermaster(n) นายกราบ (ทหารเรือ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One day their quarters are ready.วันหนึ่ง ที่อยู่ของพวกเขาก็เสร็จสมบูรณ์ Night and Fog (1956)
Why don't you drop a quarter in his collection box?ทำไมคุณไม่ลดลงไตรมาสในกล่องเก็บของเขา? 12 Angry Men (1957)
It's... a quarter after six.It's... a quarter after six. 12 Angry Men (1957)
If I'd been out till quarter to threeถ้าฉันออกมาจนถึง 02: 45 Yellow Submarine (1968)
We must give no quarter nor can we expect any."เราไม่ให้ที่พักอาศัย และเราก็ไม่ต้องการจากใคร" Gandhi (1982)
He had it at 1:30 and when he checked again at quarter of 4:00... it was missing.มันยังอยู่ตอน 1: 30 แต่พอเขาดูอีกที ตอนอีกสิบห้านาทีตี 4... มันหายไปแล้ว Dirty Dancing (1987)
..and that we are targeting the same area, ... ..I think that we should see one quarter of that.นี่เป็นโบว์ไทจริง ๆนะครับ ผมผูกเองเลย ผมเลยมาช้านะครับ Big (1988)
- You don't need quarters for this either.สุขสันต์วันเกิด Big (1988)
- Yeah. One quarter is to ten points that he scores in that quarter.ส่วนราคาขายปลีก ตั้งไว้ที่ 18.95 ดอลล่าร์ Big (1988)
If you got a quarter in his mouth, you could make a wish.lf you got a quarter in the devil's mouth... you could make a wish, and l did. l made a wish to be big. Big (1988)
Your quarters are in the stables from now on.นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป แกต้องนอนในคอกม้า Wuthering Heights (1992)
The fifth one from the front. Put me down for a quarter deck.หนึ่งในห้าจากด้านหน้า วางฉันลงสำหรับดาดฟ้าไตรมาส The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quarter5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
quarterAs is usual with him, he arrived a quarter of an hour late.
quarterAs you can also tell from these beautiful, far from Japanese, looks, Yuna is not pure-blood Japanese. She's a quarter-blood with a westerner as grandmother.
quarterAuto imports will take a nose-dive in the first quarter.
quarterCorporate earnings for the first quarter were disappointing.
quarterCorporate earnings in the first quarter improved sharply.
quarterCut the quartered pak-choi into, slightly wide, strips.
quarterDo you have any quarters?
quarterDo you think you can get me to Union Station by quarter after?
quarterGive me 20 quarters and the rest in dimes.
quarterGNP increased at a seasonally adjusted annual rate of 4.5% in the fourth quarter.
quarterI ate a quarter of a cake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลึง(n) twenty -five satangs, See also: quarter of a baht, Example: สมัยคุณหนูดวงเป็นเด็ก ขนมชิ้นละสลึงสองสลึงเอง, Thai Definition: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 25 สตางค์ เท่ากับ 1 สลึง
กระเบียด(clas) quarter of an inch, Syn. กระแบะมือ, Count Unit: นิ้ว, Thai Definition: มาตราวัดตามวิธีประเพณี 1 กระเบียด เท่ากับ 1 ใน 4 ส่วนของนิ้ว
กั๊ก(clas) quarter, Example: กินเหล้าอีกสักกั๊กแล้วทุกคนต้องแยกย้ายกันกลับบ้านนะเพราะดึกมากแล้ว, Thai Definition: ส่วน 1 ใน 4 ของเหล้าเทหนึ่ง, ส่วน 1 ใน 4 ของเหล้าขวดใหญ่ขนาด 750 ซีซี.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
แบบไตรมาส[baēp traimāt] (adj) EN: quarterly
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: official residence ; official quarters  FR: résidence officielle [ f ]
ด้าน[dān] (n) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department  FR: côté [ m ] ; face [ f ] ; facette [ f ] ; angle [ m ] ; quartier [ m ] ; secteur [ m ] ; domaine [ m ] ; aspect [ m ] ; sens [ m ]
กั๊ก[kak] (n) EN: quarter  FR: quart [ m ]
เก๋งพั้ง[kengphang] (n) EN: upper deck ; living quarters
ค่อน[khøn] (x) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most  FR: la plus grande partie
กอง[køng] (n) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization  FR: division [ f ] ; bureau [ m ]
กองบัญชาการ[køngbanchākan] (n) EN: headquarters; general headquarters  FR: quartier général [ m ]
กองบัญชาการทหารสูงสุด[køngbanchākan thahān sūngsut] (n, exp) EN: the Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander  FR: grand quartier général [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUARTER K W AO1 R T ER0
QUARTERS K W AO1 R T ER0 Z
QUARTERLY K W AO1 R T ER0 L IY0
QUARTERS' K W AO1 R T ER0 Z
QUARTER'S K W AO1 R T ER0 Z
QUARTERS'S K W AO1 R T ER0 Z
QUARTERMAN K W AO1 R T ER0 M AH0 N
QUARTERBACK K W AO1 R T ER0 B AE2 K
QUARTERDECK K W AO1 R T ER0 D EH2 K
QUARTERBACKS K W AO1 R T ER0 B AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quarter (v) kwˈɔːtər (k w oo1 t @ r)
quarters (v) kwˈɔːtəz (k w oo1 t @ z)
quartered (v) kwˈɔːtəd (k w oo1 t @ d)
quarterly (n) kwˈɔːtəliː (k w oo1 t @ l ii)
quartering (v) kwˈɔːtərɪŋ (k w oo1 t @ r i ng)
quarter-day (n) kwˈɔːtə-dɛɪ (k w oo1 t @ - d ei)
quarterings (n) kwˈɔːtərɪŋz (k w oo1 t @ r i ng z)
quarterlies (n) kwˈɔːtəlɪz (k w oo1 t @ l i z)
quarter-days (n) kwˈɔːtə-dɛɪz (k w oo1 t @ - d ei z)
quarter-deck (n) kwˈɔːtə-dɛk (k w oo1 t @ - d e k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kè, ㄎㄜˋ, ] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals), #4,002 [Add to Longdo]
季报[jì bào, ㄐㄧˋ ㄅㄠˋ, / ] quarterly report, #26,266 [Add to Longdo]
季刊[jì kān, ㄐㄧˋ ㄎㄢ, ] quarterly publication, #61,663 [Add to Longdo]
季会[jì huì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] quarterly meeting [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quartal { n }quarter (year); quarterly period [Add to Longdo]
Quarterback { m } [ sport ] (Football)quarterback [Add to Longdo]
Viertel { n } | ein Viertel vor 10; drei viertel 10 | ein Viertel nach 8; viertel 9quarter | a quarter to 10 [ Br. ]; a quarter of 10 [ Am. ] | a quarter past 8 [ Br. ]; a quarter after 8 [ Am. ] [Add to Longdo]
Vierteldollar { m }; 25-Cent-Stück { n }quarter [ Am. ] [Add to Longdo]
Viertelfinale { n }quarter final; quarterfinal [Add to Longdo]
Viertelnote { f } [ mus. ]quarter note [ Am. ]; crotchet [ Br. ] [Add to Longdo]
Viertelpfund { n }quarter of a pound [Add to Longdo]
Viertelstunde { f }quarter of an hour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
どや街[どやがい, doyagai] (n) flophouse area; flophouse district; flophouse quarter [Add to Longdo]
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota [Add to Longdo]
クォーターバック;クオーターバック[kuo-ta-bakku ; kuo-ta-bakku] (n) quarterback [Add to Longdo]
クォーターファイナル[kuo-ta-fainaru] (n) quarterfinal [Add to Longdo]
クォータリー;クオータリー[kuo-tari-; kuo-tari-] (n) quarterly [Add to Longdo]
クオーターファイナル[kuo-ta-fainaru] (n) quarter-final [Add to Longdo]
クオーターマスター[kuo-ta-masuta-] (n) quartermaster; quarter-master [Add to Longdo]
スラム街[スラムがい, suramu gai] (n) slum quarters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quarter \Quar"ter\ (kw[aum]r"t[~e]r), n. [F. quartier, L.
   quartarius a fourth part, fr. quartus the fourth. See
   {Quart}.]
   1. One of four equal parts into which anything is divided, or
    is regarded as divided; a fourth part or portion; as, a
    quarter of a dollar, of a pound, of a yard, of an hour,
    etc. Hence, specifically:
    (a) The fourth of a hundred-weight, being 25 or 28 pounds,
      according as the hundredweight is reckoned at 100 or
      112 pounds.
    (b) The fourth of a ton in weight, or eight bushels of
      grain; as, a quarter of wheat; also, the fourth part
      of a chaldron of coal. --Hutton.
    (c) (Astron.) The fourth part of the moon's period, or
      monthly revolution; as, the first quarter after the
      change or full.
    (d) One limb of a quadruped with the adjacent parts; one
      fourth part of the carcass of a slaughtered animal,
      including a leg; as, the fore quarters; the hind
      quarters.
    (e) That part of a boot or shoe which forms the side, from
      the heel to the vamp.
    (f) (Far.) That part on either side of a horse's hoof
      between the toe and heel, being the side of the
      coffin.
    (g) A term of study in a seminary, college, etc, etc.;
      properly, a fourth part of the year, but often longer
      or shorter.
    (h) pl. (Mil.) The encampment on one of the principal
      passages round a place besieged, to prevent relief and
      intercept convoys.
    (i) (Naut.) The after-part of a vessel's side, generally
      corresponding in extent with the quarter-deck; also,
      the part of the yardarm outside of the slings.
    (j) (Her.) One of the divisions of an escutcheon when it
      is divided into four portions by a horizontal and a
      perpendicular line meeting in the fess point.
      [1913 Webster]
 
   Note: When two coats of arms are united upon one escutcheon,
      as in case of marriage, the first and fourth quarters
      display one shield, the second and third the other. See
      {Quarter}, v. t., 5.
      [1913 Webster]
    (k) One of the four parts into which the horizon is
      regarded as divided; a cardinal point; a direction'
      principal division; a region; a territory.
      [1913 Webster]
 
         Scouts each coast light-armed scour,
         Each quarter, to descry the distant foe.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
    (l) A division of a town, city, or county; a particular
      district; a locality; as, the Latin quarter in Paris.
    (m) (Arch.) A small upright timber post, used in
      partitions; -- in the United States more commonly
      called {stud}.
    (n) (Naut.) The fourth part of the distance from one point
      of the compass to another, being the fourth part of
      11[deg] 15', that is, about 2[deg] 49'; -- called also
      {quarter point}.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   2. Proper station; specific place; assigned position; special
    location.
    [1913 Webster]
 
       Swift to their several quarters hasted then
       The cumbrous elements.        --Milton.
    [1913 Webster] Hence, specifically:
    (a) (Naut.) A station at which officers and men are posted
      in battle; -- usually in the plural.
    (b) Place of lodging or temporary residence; shelter;
      entertainment; -- usually in the plural.
      [1913 Webster]
 
         The banter turned as to what quarters each would
         find.               --W. Irving.
      [1913 Webster]
    (c) pl. (Mil.) A station or encampment occupied by troops;
      a place of lodging for soldiers or officers; as,
      winter quarters.
    (d) Treatment shown by an enemy; mercy; especially, the
      act of sparing the life a conquered enemy; a
      refraining from pushing one's advantage to extremes.
      [1913 Webster]
 
         He magnified his own clemency, now they were at
         his mercy, to offer them quarter for their
         lives.              --Clarendon.
      [1913 Webster]
 
         Cocks and lambs . . . at the mercy of cats and
         wolves . . . must never expect better quarter.
                          --L'Estrange.
      [1913 Webster]
 
   3. Friendship; amity; concord. [Obs.] To keep quarter, to
    keep one's proper place, and so be on good terms with
    another. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In quarter, and in terms like bride and groom.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I knew two that were competitors for the secretary's
       place, . . . and yet kept good quarter between
       themselves.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {False quarter}, a cleft in the quarter of a horse's foot.
 
   {Fifth quarter}, the hide and fat; -- a butcher's term.
 
   {On the quarter} (Naut.), in a direction between abeam and
    astern; opposite, or nearly opposite, a vessel's quarter.
    
 
   {Quarter aspect}. (Astrol.) Same as {Quadrate}.
 
   {Quarter back} (Football), the player who has position next
    behind center rush, and receives the ball on the snap
    back.
 
   {Quarter badge} (Naut.), an ornament on the side of a vessel
    near, the stern. --Mar. Dict.
 
   {Quarter bill} (Naut.), a list specifying the different
    stations to be taken by the officers and crew in time of
    action, and the names of the men assigned to each.
 
   {Quarter block} (Naut.), a block fitted under the quarters of
    a yard on each side of the slings, through which the clew
    lines and sheets are reeved. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Quarter boat} (Naut.), a boat hung at a vessel's quarter.
 
   {Quarter cloths} (Naut.), long pieces of painted canvas, used
    to cover the quarter netting.
 
   {Quarter day}, a day regarded as terminating a quarter of the
    year; hence, one on which any payment, especially rent,
    becomes due. In matters influenced by United States
    statutes, quarter days are the first days of January,
    April, July, and October. In New York and many other
    places, as between landlord and tenant, they are the first
    days of May, August, November, and February. The quarter
    days usually recognized in England are 25th of March (Lady
    Day), the 24th of June (Midsummer Day), the 29th of
    September (Michaelmas Day), and the 25th of December
    (Christmas Day).
 
   {Quarter face}, in fine arts, portrait painting, etc., a face
    turned away so that but one quarter is visible.
 
   {Quarter gallery} (Naut.), a balcony on the quarter of a
    ship. See {Gallery}, 4.
 
   {Quarter gunner} (Naut.), a petty officer who assists the
    gunner.
 
   {Quarter look}, a side glance. [Obs.] --B. Jonson.
 
   {Quarter nettings} (Naut.), hammock nettings along the
    quarter rails.
 
   {Quarter note} (Mus.), a note equal in duration to half a
    minim or a fourth of semibreve; a crochet.
 
   {Quarter pieces} (Naut.), several pieces of timber at the
    after-part of the quarter gallery, near the taffrail.
    --Totten.
 
   {Quarter point}. (Naut.) See {Quarter}, n., 1
    (n) .
 
   {Quarter railing}, or {Quarter rails} (Naut.), narrow molded
    planks reaching from the top of the stern to the gangway,
    serving as a fence to the quarter-deck.
 
   {Quarter sessions} (Eng. Law), a general court of criminal
    jurisdiction held quarterly by the justices of peace in
    counties and by the recorders in boroughs.
 
   {Quarter square} (Math.), the fourth part of the square of a
    number. Tables of quarter squares have been devised to
    save labor in multiplying numbers.
 
   {Quarter turn}, {Quarter turn belt} (Mach.), an arrangement
    in which a belt transmits motion between two shafts which
    are at right angles with each other.
 
   {Quarter watch} (Naut.), a subdivision of the full watch (one
    fourth of the crew) on a man-of- war.
 
   {To give quarter}, or {To show quarter} (Mil.), to accept as
    prisoner, on submission in battle; to forbear to kill, as
    a vanquished enemy.
 
   {To keep quarter}. See {Quarter}, n., 3.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quarter \Quar"ter\ (kw[aum]r"t[~e]r), v. i.
   To lodge; to have a temporary residence.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quarter \Quar"ter\, v. i. [F. cartayer.]
   To drive a carriage so as to prevent the wheels from going
   into the ruts, or so that a rut shall be between the wheels.
   [1913 Webster]
 
      Every creature that met us would rely on us for
      quartering.               --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quarter \Quar"ter\ (kw[aum]r"t[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Quartered}; p. pr. & vb. n. {Quartering}.]
   1. To divide into four equal parts.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide; to separate into parts or regions.
    [1913 Webster]
 
       Then sailors quartered heaven.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with shelter or entertainment; to supply with
    the means of living for a time; especially, to furnish
    shelter to; as, to quarter soldiers.
    [1913 Webster]
 
       They mean this night in Sardis to be quartered.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To furnish as a portion; to allot. [R.]
    [1913 Webster]
 
       This isle . . .
       He quarters to his blue-haired deities. -- Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Her.) To arrange (different coats of arms) upon one
    escutcheon, as when a man inherits from both father and
    mother the right to bear arms.
    [1913 Webster]
 
   Note: When only two coats of arms are so combined they are
      arranged in four compartments. See {Quarter}, n., 1
    (f) .
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quarter
   n 1: one of four equal parts; "a quarter of a pound" [syn: {one-
      fourth}, {fourth}, {one-quarter}, {quarter}, {fourth part},
      {twenty-five percent}, {quartern}]
   2: a district of a city having some distinguishing character;
     "the Latin Quarter"
   3: (football, professional basketball) one of four divisions
     into which some games are divided; "both teams scored in the
     first quarter"
   4: a unit of time equal to 15 minutes or a quarter of an hour;
     "it's a quarter til 4"; "a quarter after 4 o'clock"
   5: one of four periods into which the school year is divided;
     "the fall quarter ends at Christmas"
   6: a fourth part of a year; three months; "unemployment fell
     during the last quarter"
   7: one of the four major division of the compass; "the wind is
     coming from that quarter"
   8: a quarter of a hundredweight (25 pounds)
   9: a quarter of a hundredweight (28 pounds)
   10: a United States or Canadian coin worth one fourth of a
     dollar; "he fed four quarters into the slot machine"
   11: an unspecified person; "he dropped a word in the right
     quarter"
   12: the rear part of a ship [syn: {stern}, {after part},
     {quarter}, {poop}, {tail}]
   13: piece of leather that comprises the part of a shoe or boot
     covering the heel and joining the vamp
   14: clemency or mercy shown to a defeated opponent; "he
     surrendered but asked for quarter"
   v 1: provide housing for (military personnel) [syn: {quarter},
      {billet}, {canton}]
   2: pull (a person) apart with four horses tied to his
     extremities, so as to execute him; "in the old days, people
     were drawn and quartered for certain crimes" [syn: {draw},
     {quarter}, {draw and quarter}]
   3: divide into quarters; "quarter an apple"
   4: divide by four; divide into quarters

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 quarter
  n.
 
   Two bits. This in turn comes from the ?pieces of eight? famed in pirate
   movies ? Spanish silver crowns that could be broken into eight
   pie-slice-shaped ?bits? to make change. Early in American history the
   Spanish coin was considered equal to a dollar, so each of these ?bits? was
   considered worth 12.5 cents. Syn. {tayste}, {crumb}, {quad}. Usage: rare.
   General discussion of such terms is under {nybble}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top