ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรื่องราว

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรื่องราว-, *เรื่องราว*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องราว(n) story, See also: tale, account, narrative, yarn, Example: ไม่นานเกินรอ คุณๆ ก็จะได้อ่านเรื่องราวของ จอมทรหด รายนี้แน่นอน, Count Unit: เรื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่องราวน. เรื่องที่พูดหรือเล่าติดต่อกันไป.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My pen creates stories of a world that might have been- a world of my imagining.ปากกาก่อสร้างเป็นเรื่องราว ของโลก ว่ามันคงจะเป็นแบบใด โลกในจินตนาการของดิฉัน Wuthering Heights (1992)
Lockwood has stumbled into the end of a strange story... a story that began 30 years before when an old man returned to Wuthering Heights... weary after a long journey.ล็อกวู้ดเผอิญเจอะ เข้ากับจุดจบของเรื่องแสนประหลาด เรื่องราวที่เริ่มต้น เมื่อสามสิบปีก่อน ยามที่ชายชราเดินทางกลับ สู่เวธเตอริง ไฮตส์ Wuthering Heights (1992)
That's quite a story. The Jamaican bobsled team.นั่นคือเรื่องราวของ ทีมบ๊อบสเลดชาวจาไมก้า Cool Runnings (1993)
So let's light the sucker and meet the old broads.งั้นก็ควรจะจุดไฟ และจะได้พบกับเรื่องราวเก่าๆ Hocus Pocus (1993)
What I need from you is the whole story, your whole story... in as much detail as you can remember.สิ่งที่ฉันต้องการจากคุณคือ เรื่องราวทั้งหมด, เรื่อง? ในรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่ ในขณะที่คุณสามารถจำได? In the Name of the Father (1993)
For 30 years, these women feasted, forgot past wrongs, laughed and played, lost and won and told the best stories.30 กว่าปีมาแล้วที่ผู้หญิงกลุ่มนี้เลี้ยงฉลอง ลืมสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต หัวเราะและเล่น แพ้และชนะ และเล่าเรื่องราวที่ดีที่สุด The Joy Luck Club (1993)
I know the stories and I know the rhymesฉันรู้เรื่องราว รู้ทุกท่วงทำนอง The Nightmare Before Christmas (1993)
And at least I left some stories they can tell, I didและอย่างน้อยที่สุด ฉันได้เหลือบางเรื่องราว ให้พวกเขาได้บอก ในสิ่งที่ฉันได้ทำ The Nightmare Before Christmas (1993)
I read all the cases I could get my hands on.เรื่องราวที่คนส่วนใหญ่ หัวเราะ Deep Throat (1993)
- You're aware of that? - Yes, sir...หลักการ และความเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ ดูเหมือนจะไม่สนับสนุนเรื่องราวเลย Deep Throat (1993)
Yeah, I've already seen where you get with tears and a sad story.เอ่อ... ฉันเห็นมาแล้ว เรื่องราวน่าเศร้า เคล้าน้ำตา ที่คุณทำ Squeeze (1993)
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... .... Squeeze (1993)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My pen creates stories of a world that might have been- a world of my imagining.ปากกาก่อสร้างเป็นเรื่องราว ของโลก ว่ามันคงจะเป็นแบบใด โลกในจินตนาการของดิฉัน Wuthering Heights (1992)
Lockwood has stumbled into the end of a strange story... a story that began 30 years before when an old man returned to Wuthering Heights... weary after a long journey.ล็อกวู้ดเผอิญเจอะ เข้ากับจุดจบของเรื่องแสนประหลาด เรื่องราวที่เริ่มต้น เมื่อสามสิบปีก่อน ยามที่ชายชราเดินทางกลับ สู่เวธเตอริง ไฮตส์ Wuthering Heights (1992)
That's quite a story. The Jamaican bobsled team.นั่นคือเรื่องราวของ ทีมบ๊อบสเลดชาวจาไมก้า Cool Runnings (1993)
So let's light the sucker and meet the old broads.งั้นก็ควรจะจุดไฟ และจะได้พบกับเรื่องราวเก่าๆ Hocus Pocus (1993)
What I need from you is the whole story, your whole story... in as much detail as you can remember.สิ่งที่ฉันต้องการจากคุณคือ เรื่องราวทั้งหมด, เรื่อง? ในรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่ ในขณะที่คุณสามารถจำได? In the Name of the Father (1993)
For 30 years, these women feasted, forgot past wrongs, laughed and played, lost and won and told the best stories.30 กว่าปีมาแล้วที่ผู้หญิงกลุ่มนี้เลี้ยงฉลอง ลืมสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต หัวเราะและเล่น แพ้และชนะ และเล่าเรื่องราวที่ดีที่สุด The Joy Luck Club (1993)
I know the stories and I know the rhymesฉันรู้เรื่องราว รู้ทุกท่วงทำนอง The Nightmare Before Christmas (1993)
And at least I left some stories they can tell, I didและอย่างน้อยที่สุด ฉันได้เหลือบางเรื่องราว ให้พวกเขาได้บอก ในสิ่งที่ฉันได้ทำ The Nightmare Before Christmas (1993)
I read all the cases I could get my hands on.เรื่องราวที่คนส่วนใหญ่ หัวเราะ Deep Throat (1993)
- You're aware of that? - Yes, sir...หลักการ และความเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ ดูเหมือนจะไม่สนับสนุนเรื่องราวเลย Deep Throat (1993)
Yeah, I've already seen where you get with tears and a sad story.เอ่อ... ฉันเห็นมาแล้ว เรื่องราวน่าเศร้า เคล้าน้ำตา ที่คุณทำ Squeeze (1993)
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... .... Squeeze (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื่องราว[reūangrāo] (n) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn  FR: histoire [ f ] ; récit [ m ] ; sujet [ m ] ; affaire [ f ] ; propos [ m ] ; rapport [ m ] ; compte rendu [ m ] ; narration [ f ] ; anecdote [ f ]
เรื่องราวที่น่าสลดใจ[reūangrāo thī nāsalot jai] (n, exp) EN: heartbreaking story ; sad story  FR: histoire bouleversante [ f ] ; histoire triste [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anecdote(n) เรื่องราว, Syn. story, tale, episode
antecedence(n) เรื่องราวที่ต้องมาก่อน, Syn. precedence
better(n) เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)
case(n) เรื่องราว, Syn. matter
cliffhanger(n) เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น (เนื่องจากคาดเดาความเป็นไปไม่ได้)
concern(n) เรื่องที่สำคัญกับบุคคลหนึ่ง, See also: เรื่องราว, Syn. business, matter
evangel(n) เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น), Syn. gospel
evangel(n) เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิล, Syn. gospel
legend(n) เรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียง, See also: เรื่องราวของบุคคลที่น่าสนใจ
life history(n) ชีวประวัติ, See also: เรื่องราวตั้งแต่เกิดจนตาย, Syn. biography

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt., vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch, associate
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable
amorist(แอม' มะริส) n. คนรัก, คนที่ชอบรัก, ผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement, Ant. reduction
anecdotal(แอน' นิโดท' เทิล) adj. เกี่ยวกับประวัติหรือเรื่องราวเล็กน้อย. -anecdotalism, anecdotalist n.
anecdote(แอน' นิโดท) n. ประวัติหรือเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , เกร็ดประวัติ. -anecdotic, anecdotical adj. -anecdotal adj., Syn. story, tale, yarn
anecdotist(แอน' นิโดทิสทฺ) n. ผู้เล่าเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , ผู้เล่าเกร็ดประวัติ
anglist(แอง' กลิท) n. เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
happening(n) สิ่งที่เกิดขึ้น, เหตุบังเอิญ, เหตุการณ์, เรื่องราว
history(n) ประวัติศาสตร์, พงศาวดาร, เรื่องราว, เหตุการณ์ในอดีต
incident(n) เหตุการณ์, เรื่องราว, การบังเกิด, บทแทรก
matter(vi) เป็นเรื่องราว, สำคัญ, เป็นเหตุ
precedent(n) เรื่องราวแต่ก่อน, แบบอย่าง, ตัวอย่าง
scene(n) ฉาก, ภาพ, เวที, ตอน, เหตุการณ์, เรื่องราว, ทัศนียภาพ
storied(adj) มีเป็นชั้นๆ, เป็นเรื่องราว, ที่แบ่งเป็นชั้นๆ
tale(n) การนับ, เรื่องราว, นิทาน, เรื่องเล่า
yarn(n) ไหมพรม, เส้นด้าย, เรื่องราว, นิทาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出来事[できごと, dekigoto] TH: เรื่องราว

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด, เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: die Katastrophe, das Pech, Syn. der Unfall
handeln, sich um etw.(vt) |handelte sich, hat sich gehandelt| เกี่ยวกับหรือพัวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Worum handelt sich diese Geschichte? เรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรหรือ, See also: um etw., Syn. gehen
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top