Search result for

ความ

(178 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความ-, *ความ*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pyrokinesis[ไพ-โร-คิ-เน-ซิส] (n ) ความสามารถในการสร้าง หรือควบคุมไฟด้วยอำนาจจิต
รภัสสรณ์[ระ-พัด-สอน] (name ) ความเจริญรุ่งเรือง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (org ) Ministry of Social Development and Human Security
ความคล่องตัวของการวัดผล (n )
ความคิด (n ) thought
ความลับไม่มีในโลก

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ความสามารถ (n ) ความสามารถ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
มีความสุข (n )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความ[N] case, See also: lawsuit, Syn. ข้อคดี, Example: คดีที่เป็นตัวอย่างการพิจารณาความอาญาเก็บไว้ในห้องสมุด, Thai definition: คดีที่ฟ้องร้องกันในโรงศาล
ความ[N] content, See also: information, Syn. เนื้อความ, เรื่อง, Example: ผมให้แปลเอาความเท่านั้น ไม่ต้องใส่รายละเอียดมาก
ความขม[N] bitterness, Ant. ความหวาน, Example: ความขมของยาทำให้เขาต้องดื่มน้ำหวานตาม, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด
ความคม[N] sharpness, See also: keenness, acuteness, Syn. ความแหลมคม, Ant. ความทื่อ, Example: บาดแผลของผู้ตายเกิดจากความคมของอาวุธที่ใช้สังหาร
ความจน[N] poverty, See also: indigence, Syn. ความอัตคัด, ความขาดแคลน, Ant. ความร่ำรวย, Example: ความจนทำให้ความรักของชานนท์มีอุปสรรค
ความจำ[N] memory, See also: remembrance, commemoration, Ant. การลืม, Example: คนตีฆ้องใหญ่นี่ต้องคัดเด็กที่ความจำดีเพราะคนฆ้องใหญ่เป็นหลักสำคัญของวงปี่พาทย์เนื่องจากต้องจำเพลงแม่นยำ
ความจุ[N] capacity, Syn. ปริมาตร, Example: ถังใบนี้มีความจุ 50 แกลลอน
ความดี[N] goodness, See also: virtue, merit, Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ย่ากับฉันช่วยเหลือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเข้าตาอาเลย
ความทน[N] durability, See also: sturdiness, bearableness, last, hardiness, stability, Syn. ความทนทาน, ความคงทน, Ant. ความบอบบาง, ความเปราะบาง
ความนำ[N] introduction, Syn. บทนำ, การกล่าวนำ, การขึ้นต้น, การอารัมภบท, การเกริ่น, Ant. การลงท้าย, Example: ข่าวทุกข่าวจะต้องมีความนำ, Thai definition: ส่วนเริ่มต้นของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเป็นการเกริ่นก่อนที่จะเข้าเรื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความ(คฺวาม) น. เรื่อง เช่น เนื้อความ เกิดความ
ความอาการ เช่น ความทุกข์ ความสุข
ความคดีที่ฟ้องร้องกันในโรงศาล
ความคำนำหน้ากริยาหรือวิเศษณ์เพื่อแสดงสภาพ เช่น ความตาย ความดี ความชั่ว.
ความคลาดน. ลักษณะที่แสงหักเหออกจากผิวเลนส์ และลักษณะที่แสงสะท้อนออกจากผิวโค้งของกระจกแล้วไม่ตัดร่วม ณ จุดเดียวกัน หรือลักษณะที่แสงขาวผ่านเลนส์แล้วเกิดการกระจายออกเป็นสีต่าง ๆ
ความคลาดความแตกต่างระหว่างตำแหน่งของดาวฤกษ์ หรือเทห์ฟากฟ้าที่สังเกตเห็นกับตำแหน่งจริงของมันในขณะนั้น.
ความคิดน. สิ่งที่นึกรู้ขึ้นในใจ
ความคิดความรู้ที่เกิดขึ้นภายในใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป เช่น เครื่องบินเกิดขึ้นได้เพราะความคิดของมนุษย์
ความคิดสติปัญญาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร เช่น คนทำลายของสาธารณะเป็นพวกไม่มีความคิด.
ความชอบน. คุณงามความดีที่ควรได้รับบำเหน็จรางวัล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
population pressureความกดดันทางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pressure, atmosphericความกดอากาศ, ความดันบรรยากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atmospheric pressureความกดอากาศ, ความดันบรรยากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scatter of the populationความกระจัดกระจายของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
metus (L.)ความกลัวที่มีมูลต้องกลัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple reverential fearความกลัวเพราะนับถือยำเกรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amplitudeความกว้าง, ช่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
section widthความกว้างภาคตัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weld widthความกว้างรอยเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beamwidthความกว้างลำสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Realityความเป็นจริง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Library cooperationความร่วมมือระหว่างห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gravitationความโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อนิจกรรมความตาย, ใช้กับผู้ตายที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทยขึ้นไป หรือ ทุติยจุลจอมเกล้า หรือทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ว่า ถึงแก่อนิจกรรม [ศัพท์พระราชพิธี]
Atmospheric pressureความกดอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosafetyความปลอดภัยทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creative ability in technologyความสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would like to thank everyone for making the show a spectacular success.ฉันยอากจะขอบคุณทุกๆคน ที่ทำให้โชว์ประสบความสำเร็จไปได้ The Serena Also Rises (2008)
It's a classic tale of disillusionment.มันคงจะเป็นเรื่องราวความผิดหวังที่คลาสสิกมากเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Did you get Charlie Trout's secret in the process?แล้วความลับของฃาลี หละ ถึงไหนแล้ว? The Serena Also Rises (2008)
That's not your fault.แต่มันไม่ใช่ความผิดนายสักหน่อย The Serena Also Rises (2008)
What?อะไรนะ เธอหมายความว่าไง? The Serena Also Rises (2008)
It's not my fault.มันไม่ใช่ความผิดฉัน The Serena Also Rises (2008)
Were you-- were you a happy kid?นาย - - นายเป็นเด็กที่มีความสุขรึเปล่า? The Serena Also Rises (2008)
I-I make him trust me and find out his secret?ทำให้เขาเชื่อใจผมและค้นหาความลับของเขา The Serena Also Rises (2008)
A writer's best tool is the ability to draw out a subject's secret and use it.เครื่องมือที่ดีที่สุดของนักเขียนทุกคนคือความาสามารถ ในการดึงเอาความลับของตัวละครออกมาและใช้มัน The Serena Also Rises (2008)
We all have a secret.พวกเราทุกคนล้วนมีความลับ The Serena Also Rises (2008)
Get into Charlie Trout's head.พยายามเข้าไปอยู่ในความคิดของชาส์ลให้ได้ The Serena Also Rises (2008)
There's so much saccharine in this, it's giving me cancer.นี่มันมีแต่สารให้ความหวานจนแทบทำให้ฉันเป็นมะเร็งแล้วล่ะ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความ[X] (khwām- ) EN: -ness ; -ity ; -th ; -tion ; -ance ; -tude ; -ery ; -ship ; [prefix : state, condition, quality]   FR: -ité ; -tion ; [préfixe : état, qualité]
ความ[n.] (khwām) EN: lawsuit ; case ; litigation   FR: affaire [f] ; procès [m] ; litige [m]
ความ[n.] (khwām) EN: fact ; effect ; matter ; thing ; subject ; affair   FR: fait [m] ; matière [f]
ความกดดัน[n.] (khwām kotdan) EN: pressure ; frustration ; tension   FR: tension [f] ; pression [f]
ความกดอากาศต่ำ[n. exp.] (khwām kot akāt tam) EN: low pressure   FR: basse pression [f]
ความกดอากาศสูง[n. exp.] (khwām kot akāt sūng) EN: high pressure   FR: haute pression [f]
ความกรุณา[n.] (khwām karunā) EN: generosity   FR: générosité [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karunā) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity   FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]
ความกลัดกลุ้ม[n.] (khwām klatklum) EN: anguish   FR: anxiété [f] ; angoisse [f]
ความกลัว[n.] (khwāmklūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia   FR: peur [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aberration[N] การเบี่ยงเบนจากปกติ, See also: ความผิดปกติ, Syn. deviant, anomalous
abhorrence[N] ความชิงชัง, See also: ความเกลียดชัง, Syn. execration, detestation
ability[N] ความสามารถ, See also: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ, Syn. capability, expertness, Ant. inability, unfitness
abnormality[N] ความผิดปรกติ, See also: สภาพผิดปกติ, Syn. aberration, peculiarity
abomination[N] ความชัง, See also: ความชิงชัง, Syn. hatred, loathing, aversion
abortion[N] ความล้มเหลว, See also: ความไม่สำเร็จ, ความไม่สามารถไปถึงจุดมุ่งหมาย, Syn. failure, disaster
abstract[N] ความคิดในทางทฤษฎี
absurdity[N] ความไร้สาระ, See also: ความน่าขัน, ความไม่เป็นเหตุเป็นผล, Syn. nonsense, senselessness
abundance[N] ความอุดมสมบูรณ์, See also: ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความมากมาย, Syn. bounty, profusion
acceleration[N] ความเร่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)

English-Thai: Nontri Dictionary
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
ably(adv) อย่างสามารถ,โดยความสามารถ,ด้วยความสามารถ
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
accountability (n) ความรับผิดชอบ
atomicity (n ) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
augmented reality (AR)ความเป็นจริงเสริม (เออาร์) (ref.ราชบัณฑิต)
beings[บี'อิง] ความมีชีวิตอยู่ ; มนุษย์ ; สิ่งมีชีวิต ; ความเป็นอยู่
bonhomous[บอนเนมี่] (n ) ความรื่นเริง ความอ่อนโยน
caducity[/kəˈd(y)o͞ositē/] (n ) ความชราภาพ ความบกพร่องของวัยชรา
See also: S. senility, the infirmity of old age,
competitiveness[คอม เพ็ท ทิ ทีฟ เนส] (n ) ความสามารถในการแข่งขัน
Confidenceความมั่นใจ
conflict of opinion (phrase ) ความขัดแย้งทางความคิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
おかげ[おかげ, okage] (n) ความช่วยเหลือ-, ความสนับสนุน- (ของท่าน)
不幸せ[ふしあわせ, fushiawase] (n) ความซวย ความโชคร้าย , See also: S. しあわせでないこと, 不仕合わせ,
了解[りょうかい, ryoukai] (n) ความเข้าใจ, ความยินยอม เช่น 了解しました เข้าใจแล้วครับ, ตกลงตามนั้น
[なか, naka] (n) ความสัมพันธ์ เช่น 仲良い แปลว่า มีความสัมพันธ์ดี หรือสนิทกัน
使い勝手[つかいがって, tsukaigatte] (n) ความสะดวกในการใช้ เช่น 使い勝手がいい (ใช้ง่าย) หรือ 使い勝手が悪い (ใช้ยาก)
信念[しんねん, shinnen] (n) ความเชื่อ, See also: S. 信じる ,
偶然[ぐうぜん, guuzen] (n adj adv) ความบังเอิญ, โดยความบังเอิญ (偶然に)
共感[きょうかん, kyoukan] (n) ความรู้สึกร่วม
努力[どりょく, doryoku] (n) ความพยายาม, See also: Related: effort
労働災害[ろうどうさいがい, roudousaigai] (n) ความบาดเจ็บสูญเสียจากการทำงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] ความคิดในทางทฤษฎี
該当[がいとう, gaitou] (n vt) ความเกี่ยวข้อง, เกี่ยวข้อง
バラツキ[ばらつき, baratsuki] (n) ความแตกต่าง(ด้านความสามารถ, ไหวพริบ, ความเข้าใจ)
意志[いし, ishi] (n) ความตั้งใจ
失望[しつぼう, shitsubou] (n) ความผิดหวัง , ความสิ้นหวัง
混乱[こんらん, konran] (n) ความปั่นป่วน , วุ่ยวาย , โกลาหล
相関[そうかん, soukan] (n vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง
記憶[きおく, kioku] (n) ความทรงจำ
減り張り[めりはり, merihari] (n) ความสูงต่ำของเสียง, มีขึ้นมีลง, ความผ่อนปรน
所縁[ゆかり, yukari] (n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้องระหว่าง... มักใช้กับคน ประโยคตัวอย่าง お前は、縁も所縁もないだぞ、ただ赤の他人なんだよ。 おまえは、えんもゆかりもないだぞ、ただあかのたにんなんだよ。 แกไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะ เป็นแค่ลูกของคนอื่นนะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
意見[いけん, iken] Thai: ความคิดเห็น
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
悪気[わるぎ, warugi] Thai: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น English: malice
勝利[しょうり, shouri] Thai: ความสำเร็จ English: success
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
考え方[かんがえかた, kangaekata] Thai: ความคิด, วิธีการคิด English: way of thinking
希望[きぼう, kibou] Thai: ความหวัง English: hope (vs)
希望[きぼう, kibou] Thai: ความใฝ่ฝัน
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal

German-Thai: Longdo Dictionary
Angst(n) |die, pl. Ängste| ความกลัว
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ความเห็น
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมาย
Druck(n) |der, pl. Drücke| แรงกด, ความดัน
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Erfolg(n) |der, pl. Erfolge| ความสำเร็จ
Gericht(n) |das, pl. Gerichte| อาหารในความหมายเป็นจานๆ เช่น Fleischgericht อาหารประเภทเนื้อ
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Gewalt(n) |die| กำลัง, ความรุนแรง
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
die Partnerschaft, - en (n ) ความร่วมมือ
Entgegenkommen {n}; Respekt {m} (n) ความร่วมมือ
Geräumigkeit {f} (n) ความกว้างใหญ่
See also: R. ความมีเนื้อที่ใหญ่
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม
Weltanschauung {f}ความเข้าใจในการมองโลกและชีวติมนุษย์
Wertverzehr (n) ความเสื่อมเสีย, การสึกหรอ

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
froid(n) le froid = ความหนาวเย็น, See also: A. le chaud,
chaud(n) le chaud = ความร้อน, ความอบอุ่น, See also: A. le froid,
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top