ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อกฎหมาย

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อกฎหมาย-, *ข้อกฎหมาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อกฎหมาย[N] matters of law, See also: legal provision, Example: การปฏิรูปการเมืองตรงนี้ไม่ได้เกิดจากข้อกฎหมายที่บังคับไว้แต่เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความที่เกี่ยวกับการใช้บังคับหรือการตีความกฎหมาย, Notes: (กฎ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อกฎหมายน. เรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ความหมายของบทบัญญัติของกฎหมาย ผลบังคับของกฎหมาย หรือการปรับใช้ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วเข้ากับบทบัญญัติของกฎหมาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I met her in a legal chat room. She's... she's very classy and smart.รู้จักทาง "แช็ทรูมข้อกฎหมาย" เธอเป็นคนมีระดับแล้วก็ฉลาด Bringing Down the House (2003)
This is the statute that is well-known.นี่คือข้อกฎหมายที่ทราบกันดี (โรเบิร์ต เบนสัน ศาสตราจารย์กฎหมาย มหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ) มาตรานี้เคยนำมาใช้ The Corporation (2003)
Essentially, it's an attempt to legalize dirty tricks.มันก็คือแรงพยายามที่จะดู ข้อกฎหมายต่อกลสกปรกนั่น Frost/Nixon (2008)
Are those the judicial appointments for the Free States?นั่นเอกสารพิจารณาข้อกฎหมาย.. ของรัฐอิสระใช่มั้ย? Invictus (2009)
Thrown into the middle of an extraordinary conspiracy while on the run from the law.ที่ถูกโยงไปอยู่ท่ามกลาง แผนการณ์ที่ไม่ปกติ ขณะที่กำลังวิ่งออกห่างจากข้อกฎหมาย Loyalty (2010)
Okay, I checked the bylaws. We can all relax.โอเค ฉันตรวจดูข้อกฎหมายแล้ว เราวางใจได้ Pleasant Little Kingdom (2010)
Great. Any problems in legal?เยี่ยม มีปัญหาทางข้อกฎหมายไหม? Fire: Part 1 (2013)
That girl is sleeping on the floor in violation of your conservatorship contract and about ten state laws.เด็กผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่กับพื้น ถือว่าคุณละเมิดสัญญาผู้ดูแลของคุณ ประมาณ 10 ข้อกฎหมายรัฐ The Lesser Key of Solomon (2013)
I can't have a discussion with this gentleman?ถกข้อกฎหมายไม่ได้เรอะ Guardians of the Galaxy (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อกฎหมาย[n.] (khøkotmāi) EN: matters of law ; points of law   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matters of law[N] ข้อกฎหมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top