ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โอ่อ่า

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โอ่อ่า-, *โอ่อ่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ่อ่า[ADJ] luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai definition: สะสวยอย่างมีสง่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โอ่อ่าว. สะสวยอย่างมีสง่า เช่น แต่งตัวโอ่อ่า, ใหญ่โตหรูหรามาก เช่น บ้านช่องโอ่อ่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He envisioned a steamer so grand in scale... and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.ท่านเห็นภาพเรือลำใหญ่หรูหราโอ่อ่า ความเยี่ยมยอดไม่มีวันถูกท้าทายได้ Titanic (1997)
What a fine imposing place to be sure, is it not, my dears?เป็นบ้านที่โอ่อ่ามากเลย จริงมั้ยลูกๆ Pride & Prejudice (2005)
There's no house to equal it in the county.ไม่มีบ้านไหน โอ่อ่าเท่าอีกแล้วในตำบลนี้ Pride & Prejudice (2005)
No. No, it's because I've been a pompous ass.ไม่ ไม่ เพราะฉัน ทำตัวงี่เง่า โอ่อ่าสูงส่ง Flyboys (2006)
Living large.ความเป็นอยู่ที่โอ่อ่า Alvin and the Chipmunks (2007)
Her music is elegant and colorful.เธอเล่นได้โอ่อ่าแล้วก็ร่าเริงมากเลยนะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
- Superb.- โอ่อ่า All In (2012)
- Put a drop of chlorine in the water. - Gorgeous. I'll do it later.หยดคลอรีนลงไปในน้ำหน่อยหล่ะ โอ่อ่ามากค่ะ แล้วฉันจะจัดการมันทีหลังนะ De Marathon (2012)
Intimate.โอ่อ่ามาก... Walk of Punishment (2013)
♪ In a great big old house, full of butlers and maids ♪# ในบ้านหลังโอ่อ่า เต็มไปด้วยบ่าวไพร่ # Wonder-ful (2013)
Elegant, intuitive.ความงดงามโอ่อ่า การหยั่งรู้ God Mode (2013)
Anyway, he invited me to stay in this palatial consulate.อย่างไรก็ตาม เขาเชิญผมให้มาอยู่สี่สถานกงสุลอันโอ่อ่านี้ Fire and Brimstone (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty   FR: imposant ; grandiose ; majestueux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceremonious[ADJ] โอ่อ่า
gorgeous[ADJ] โอ่อ่า, See also: หรูหรา, สง่างาม, วิเศษ, Syn. beauteous, beautiful, exquisite, Ant. hideous
pompous[ADJ] โอ่อ่า, See also: หรูหรา
ritual[ADJ] เกี่ยวกับพิธีกรรม, See also: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า, Syn. ceremonial, conventional
ritzy[ADJ] หรูหรา (คำไม่เป็นทางการ), See also: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า, Syn. luxurious, sumptuous
stately[ADJ] โอ่อ่า, See also: ใหญ่โต, Syn. majestic, grand
sumptuous[ADJ] หรูหรา, See also: โอ่อ่า, Syn. splendid, magnificent, luxurious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceremonious(เซอริโม'เนียส) adj. เป็นพิธีรีตองมาก,เป็นทางการ,โอ่อ่า,คร่ำครึ, Syn. formal
chichi(ชิ'ชิ) adj. ทันสมัย,เก๋,โอ่อ่า,เสแสร้ง,
gorgeous(กอร์'เจิส) adj. หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ,น่ายินดี., See also: gorgeousness n., Syn. grand,superb
grandiose(แกรน'ดีโอส) adj. ยิ่งใหญ่,หรูหรา,สง่างาม,โอ่อ่า., See also: grandiosity n., Syn. impressive,pompous ###A. trivial
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก,หรูหรา,โอ่อ่า,สง่างาม,
imperial(อิมเพีย' เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาจักร, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดินี, เกี่ยวกับจักรวรรดิ, ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, โอหัง, ยโส. -n. ขนาดกระดาษพิมพ์หรือกระดาษวาดที่เท่ากับ 23 x 31 นิ้ว (อังกฤษ) หรือ 22 x 30, 32 นิ้ว (อเมริกา) , จักรพรรดิ, จั
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. (very impressive)
luxuriance(ลักซู' เรียนซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,ความเจริญรุ่งเรือง., See also: luxuriancely adv. luxuriant adj., Syn. richness ###A. barrenness
luxurious(ลักซู' เรียส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,บำรุงความสุข,โอ่อ่า, See also: luxuriously adv. luxuriousness n., Syn. voluptuous
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย,ความหรูหรา,การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย,ความโอ่อ่า,สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย,เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness,

English-Thai: Nontri Dictionary
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย
gorgeous(adj) งดงาม,สวยงาม,หรูหรา,โอ่อ่า
grandiose(adj) โอ่อ่า,สง่า,หรูหรา,ยิ่งใหญ่,สง่างาม
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ
luxuriant(adj) อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,ฟุ้งเฟ้อ,หรูหรา,โอ่อ่า
luxurious(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,น่าสบาย,โอ่อ่า
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top