ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lcm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lcm-, *lcm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
LCM(abbrev) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), Syn. lowest common multiple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lcmabbr. left costal margin

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวคูณร่วมน้อย[tūakhūn ruam nøi] (n, exp) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; LCM  FR: plus petit commun multiple [ m ] ; PPCM = P.P.C.M. [ m ] (sigle)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lcm \lcm\ n.
   Abbreviation for the least common multiple, the smallest
   multiple that is exactly divisible by every member of a set
   of numbers; as, the least common multiple of 12 and 18 is 36.
   [abbr.]
 
   Syn: lowest common multiple, least common multiple.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lcm
   n 1: the smallest multiple that is exactly divisible by every
      member of a set of numbers; "the least common multiple of
      12 and 18 is 36" [syn: {lowest common multiple}, {least
      common multiple}, {lcm}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LCM
     LEAF Creation Method (EES, cryptography)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top