Search result for

high

(178 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -high-, *high*
English-Thai: Longdo Dictionary
high sea(n) ทะเลหลวง
Highbury(n) สนามฟุตบอลเดิมของทีมอาร์เซนอล ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
high[ADJ] (ภูเขา, ตึก) สูง
high[ADJ] (สระ) เสียงสูง
high[ADJ] ก้าวหน้า
high[N] เกียร์สูง
high[ADJ] ซึ่งอยู่สูง
high[ADJ] ดี
high[N] ที่สูง, See also: เนินสูง
high[ADJ] แพง
high[ADJ] เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง), Syn. drunk, inebriated, intoxicated, Ant. clearheaded, sober, unintoxicated
high[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, Syn. blithe, ecstatic, exuberant, Ant. depressed, morose, unhappy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high(ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา., Syn. lofty
high beamไฟสูงของไฟหน้ารถยนต์
high capacityความจุสูงใช้เรียกจานบันทึกที่มีความหนาแน่นสูง (high density) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด ที่มีความหนาแน่นสูง จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู high density ประกอบ
high churchเกี่ยวกับศาสนาคริสเตียนนิกายประจำชาติของอังกฤษ, Syn. Anglican Church
high cockaloumการเล่นกระโดดข้ามหลังของเด็ก,ผู้ที่ถือว่าตนยิ่งใหญ่,คนสำคัญ
high commandกองบัญชาการสูงสุด,คำสั่งหรืออำนาจสูงสุด
high densityความหนาแน่นสูงใช้ตัวย่อว่า HD (อานว่า เอชดี) ใช้บอกคุณสมบัติจานบันทึก (diskette) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด HD จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู DD เปรียบเทียบ
high endชั้นดีชั้นสูงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า low end แต่ก็มีข้อดีก็คือ จะทำให้ขายได้จำนวนมากกว่า ดู low end เปรียบเทียบ
high fidelityการรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อย., See also: high-fidelity adj.
high horseท่าทางที่อวดดี,ท่าทางที่หยิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
high(adj) สูง,สำคัญ,เลิศ,รุนแรง,เต็มที่,ยิ่ง,เป็นหัวหน้า
high(adv) สูง,อย่างยิ่ง,อย่างแรง,อย่างเต็มที่,แพง,หรูหรา
HIGH high noon(n) เที่ยงตรง
HIGH high school(n) โรงเรียนมัธยม
HIGH high seas(n) ท้องทะเลหลวง,ทะเลลึก
HIGH-high-flown(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม
HIGH-high-spirited(adj) ฉุนเฉียว,ใจกล้า,ใจแข็ง,คึกคะนอง
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่าย
highlight(n) เหตุการณ์สำคัญ,จุดสำคัญ,บริเวณที่จ้าที่สุด
highroad(n) ถนนหลวง,ทางหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
high beam; main beam; upper beamไฟสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
high comedyสุขนาฏกรรมชั้นสูง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
high commissionerข้าหลวงใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
high commissionerข้าหลวงใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high compressionการอัดสูง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
high compressionการอัดสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
high contracting partyอัครภาคีผู้ทำสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
High Court of Justiceศาลสูงอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high definition television (HDTV)โทรทัศน์ความชัดสูง (เอชดีทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
high definition television (HDTV)โทรทัศน์ความชัดสูง (เอชดีทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
High - level cloud - High cloudเมฆชั้นสูง [อุตุนิยมวิทยา]
High ammonia latexน้ำยางข้นที่ได้จากการหมุนเหวี่ยง ซึ่งรักษาสภาพน้ำยางข้นให้เก็บไว้ได้นานด้วยสารละลายแอมโมเนียแต่เพียงอย่าง เดียว และมีค่าความเป็นด่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนักน้ำยางข้น [เทคโนโลยียาง]
High Building อาคารสูง
อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด [สิ่งแวดล้อม]
High Commiissionerข้าหลวงใหญ่ หรือผู้แทนทางการทูตของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกสังกัดเครือจักรภพอังกฤษ (The Commonwealth of Nations) และประจำอยู่ ณ ประเทศของสมาคมนี้ด้วยกัน แท้ที่จริงแล้วตำแหน่งนี้ก็เท่ากับตำแหน่งเอกอัคร ราชทูตในกรณีของประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกสังกัดในเครือจักรภพนั่นเอง เช่น ในกรณีที่ผู้แทนทางการทูตของประเทศแคนาดาไปประจำ ณ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองเป็นประเทศในเครือจักรภพด้วยกัน เขาจะเรียกผู้แทนทางการทูตของแคนาดานั้นว่า High Commissioner ไม่ใช้คำว่า Ambassador แต่ถ้าผู้แทนทางการทูตของแคนาดาไปประจำประเทศนอกเครือจักรภพ เช่น ประเทศไทย ก็จะเรียกผู้แทนทางการทูตของแคนาดานั้นว่า เอกอัครราชทูต (Ambassador) [การทูต]
High Commissioner1. เอกอัครราชทูตของประเทศในเครือจักรภพที่ประจำในสหราชอาณาจักรหรือประเทศใน เครือจักรภพด้วยกัน 2. ข้าหลวงใหญ่ ข้าหลวงใหญ่ : ใช้เรียกหัวหน้าสำนักงานบางแห่งในกรอบสหประชาชาติ เช่น United Nations High Commissioner of Refugee (UNHCR) หมายถึง ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
high contracting partiesอัครภาคีผู้ทำสัญญา [การทูต]
High definition televisionโทรทัศน์ความคมชัดสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High enriched uraniumยูเรเนียมสมรรถนะสูง, เอชอียู, ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 20 ขึ้นไป [นิวเคลียร์]
high flowhigh flow, น้ำขึ้นเต็มที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
high heating valueค่าความร้อนสูง [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
High Commander (n ) แม่ทัพใหญ่
High Dynamic Range, HDR (n phrase colloq abbrev ) (Photography) การถ่ายหรือสร้างภาพที่มีช่วงการรับแสงสูงกว่าปกติ ให้เป็นภาพที่มีความสว่างชัดเจนทั่วทั้งภาพ ทั้งส่วนเงามืด (shadow) ถึงส่วนสว่าง (Highlight) และให้ดูมีมิติมากขึ้น
high sea (n ) น่านน้ำสากล
high visibility (adj ) เรืองแสง
high voltage post (n ) เสาไฟฟ้าแรงสูง
high-speed trainรถไฟอัตราเร็วสูง
highest level of Dhamma Scholarนักธรรมเอก
Highlands (n) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 700 เมตร
High​ Commandกองบัญชาการใหญ่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your girlfriend dresses like a high-class call girl.ก็แฟนนายแต่งตัวเหมือนกะหรี่ชั้นสูงเองนี่หว่า The Serena Also Rises (2008)
I highly doubt it was a coincidence.ดิฉันคิดว่ามันคงบังเอิญมากๆเลยหละค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Don't ever go to high school, Dorota.เธอออย่าได้ไปโรงเรียนเชียวนะ โดโรต้า The Serena Also Rises (2008)
Why do you care who's queen of the high school?ทำไมเธอต้องแคร์ด้วยล่ะว่า ใครจะเป็นควีนของโรงเรียน The Ex-Files (2008)
Come on. High heels, concrete loft--ไม่เอาน่า ใส่ส้นสูง จากห้องเพดาน The Ex-Files (2008)
The moral high ground, Archibald.-ระดับศีลธรรมเธอยังสูงไปนะ อาร์ชิบอล The Dark Night (2008)
And try to round up a couple people who can vote so it doesn't feel like a total high school party.ออ แล้วก็เลือกคนที่ดูมีอายุพอจะเลือกตั้งได้ด้วยนะ มันจะได้ไม่ดู... อืมม เป็นปาร์ตี้แบบเด็กไฮสกูลจ๋าไปน่ะ Never Been Marcused (2008)
Well, now he's going to tell the highest bidder.ไทเลอร์จะให้ข้อมูลกับคนที่จ่ายเขามากที่สุด O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Congratulations. You're the high bidder.ยินดีด้วย คุณคือผู้เสนอราคาสูงสุด O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Dan Humphrey, the scourge of high society, is going to the ball?เราก็ออกงานด้วยกันได้ แดน ฮัมป์ฟรี หายนะของสังคมไฮโซ It's a Wonderful Lie (2008)
apparently high-society formaIs don't go with the whole brooklyn artist thing.- โอ้ เห็นชัดว่า งานทางการไฮโซ ไม่เหมาะกับศิลปิน บรุคลิน นี่เอง It's a Wonderful Lie (2008)
Serena, this is the holiday event for high-schooI seniors.เซรีน่า นี่มันช่วงวันหยุดสำหรับนักเรียนปีสุดท้ายอย่างเรานะ It's a Wonderful Lie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
highHow high is that building?
highA high school student made this robot.
highThe ball bounced up high.
highIt's high time you children went to bed.
highThe words above the door of the theatre were a metre high.
highTheir moral is high.
highShe is a high-liver.
highA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
highLast night we enjoyed talking over our high school days.
highBecause of his achievements, he is held in high esteem.
highA child has a higher temperature than an adult does.
highA special tax is imposed on very high incomes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิญโญภาพ[N] higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตึกสูง[N] high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
มัธยมปลาย[N] upper secondary school, See also: high school, senior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ม. ปลาย, Ant. มัธยมต้น, Example: นักเรียนที่จบมัธยมปลายต่างมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ยอดนิยม[ADJ] highly popular, See also: highly fashionable, Example: จูเลียโรเบิร์ตครองรางวัลดาราหญิงยอดนิยมจากรายการพีเพิลส์ช้อยส์อวอร์ดส์, Thai definition: มีคนนิยมมาก
รองเท้าส้นสูง[N] high-heeled shoe
สูงระฟ้า[ADJ] high-rise, Example: คนบ้านนอกคงตื่นเต้นกับอาคารสูงระฟ้าในเมืองหลวง แต่คนเมืองเห็นเป็นภาพรกหูรกตา, Thai definition: ที่สูงมากเสียดฟ้า
แรงสูง[ADJ] high-tension, Ant. แรงต่ำ
สูงสุด[ADJ] highest, See also: utmost, Ant. ต่ำสุด, น้อยสุด
ไฮเทค[N] high-tech, See also: high-technology
ชนชั้นนำ[N] high society, Ant. ชนชั้นล่าง, Example: ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มักได้แก่ ชนชั้นนำ, Thai definition: กลุ่มคนที่มีสถานะเหนือกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อารมณ์ฮึกเหิม[v. exp.] (ārom heuk-hoēm) EN: be in high spirits ; be in great spirits   
บะหมี่น่องไก่[xp] (bamī nøng kai) EN: egg noodles with chicken thigh   
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
บก[n.] (bok) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland   FR: terre ferme [f] ; terre [f] ; sol [m]
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme

CMU English Pronouncing Dictionary
HIGH    HH AY1
HIGHT    HH AY1 T
HIGHS    HH AY1 Z
HIGHER    HH AY1 ER0
HIGHLY    HH AY1 L IY0
HIGHAM    HH AY1 AH0 M
HIGHLEY    HH AY1 L IY0
HIGHMAN    HH AY1 M AH0 N
HIGHEST    HH AY1 AH0 S T
HIGHBOY    HH AY1 B OY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
high    (j) (h ai1)
higher    (j) (h ai1 @ r)
highly    (a) (h ai1 l ii)
high-up    (n) - (h ai1 - uh p)
highboy    (n) (h ai1 b oi)
highest    (j) (h ai1 i s t)
highway    (n) (h ai1 w ei)
Highland    (n) (h ai1 l @ n d)
high-ups    (n) - (h ai1 - uh p s)
highball    (n) (h ai1 b oo l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bluthochdruck {m} | an Bluthochdruck leidenhigh blood pressure; hypertension | to have high blood pressure [Add to Longdo]
Druckguss {m}; Druckgießen {n} | Zink-Druckguss mhigh pressure die casting; die casting | zinc die casting [Add to Longdo]
Flut {f}high tide [Add to Longdo]
HF-Schweißen {n}high frequency welding; HF welding [Add to Longdo]
Hartstahl {m}high carbon steel [Add to Longdo]
Hauptstraße {f}high street; main street [Add to Longdo]
Hochachtung {f}high esteem [Add to Longdo]
Hochformat {n}high size [Add to Longdo]
Hochfrequenz {f}; Kurzwelle {f}high frequency [Add to Longdo]
Hochfrequenztechnik {f}high frequency technology [Add to Longdo]
Hochgebirge {n}high mountains [Add to Longdo]
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen {n}high velocity oxygen fuel spraying (HVOF) [Add to Longdo]
Hochkreuz {n}high cross [Add to Longdo]
Hochlage {f}high level [Add to Longdo]
Hochleistungssteckverbinder {m} [electr.]high performance connector [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF [Add to Longdo]
いい頃;良い頃[いいころ;よいころ(良い頃), iikoro ; yoikoro ( yoi goro )] (exp) high time; about time [Add to Longdo]
お偉いさん[おえらいさん, oeraisan] (n) (col) (See お偉方,偉いさん) big shot; higher-ups [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上校[shàng xiào, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, ] high ranking officer in Chinese army; colonel [Add to Longdo]
上等[shàng děng, ㄕㄤˋ ㄉㄥˇ, ] highest quality; top-notch [Add to Longdo]
上级[shàng jí, ㄕㄤˋ ㄐㄧˊ, / ] higher authorities; superiors [Add to Longdo]
公海[gōng hǎi, ㄍㄨㄥ ㄏㄞˇ, ] high sea; international waters [Add to Longdo]
功高不赏[gōng gāo bù shǎng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄤˇ, / ] high merit that one can never repay (成语 saw); invaluable achievements [Add to Longdo]
功高望重[gōng gāo wàng zhòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄓㄨㄥˋ, ] high merit and worthy prospects (成语 saw) [Add to Longdo]
卓有成效[zhuó yǒu chéng xiào, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, ] highly effective; fruitful [Add to Longdo]
坦途[tǎn tú, ㄊㄢˇ ㄊㄨˊ, ] highway; level road [Add to Longdo]
大员[dà yuán, ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ, / ] high official [Add to Longdo]
大容量[dà róng liàng, ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, ] high capacity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ハイウェイ[はいうえい, haiuei] highway [Add to Longdo]
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost [Add to Longdo]
ハイテク[はいてく, haiteku] high-tech (a-no), high-technology [Add to Longdo]
ハイパフォーマンス[はいぱふぉーまんす, haipafo-mansu] high performance [Add to Longdo]
ハイメモリエリア[はいめもりえりあ, haimemorieria] high memory area (HMA) [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
強調[きょうちょう, kyouchou] highlight [Add to Longdo]
強調表示[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] highlighting (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 High \High\, v. i. [See {Hie}.]
   To hie. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Men must high them apace, and make haste. --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 High \High\, a. [Compar. {Higher}; superl. {Highest}.] [OE.
   high, hegh, hey, heh, AS. he['a]h, h?h; akin to OS. h?h,
   OFries. hag, hach, D. hoog, OHG. h?h, G. hoch, Icel. h?r, Sw.
   h["o]g, Dan. h["o]i, Goth. hauhs, and to Icel. haugr mound,
   G. h["u]gel hill, Lith. kaukaras.]
   1. Elevated above any starting point of measurement, as a
    line, or surface; having altitude; lifted up; raised or
    extended in the direction of the zenith; lofty; tall; as,
    a high mountain, tower, tree; the sun is high.
    [1913 Webster]
 
   2. Regarded as raised up or elevated; distinguished;
    remarkable; conspicuous; superior; -- used indefinitely or
    relatively, and often in figurative senses, which are
    understood from the connection; as
    (a) Elevated in character or quality, whether moral or
      intellectual; pre["e]minent; honorable; as, high aims,
      or motives. "The highest faculty of the soul."
      --Baxter.
    (b) Exalted in social standing or general estimation, or
      in rank, reputation, office, and the like; dignified;
      as, she was welcomed in the highest circles.
      [1913 Webster]
 
         He was a wight of high renown.  --Shak.
    (c) Of noble birth; illustrious; as, of high family.
    (d) Of great strength, force, importance, and the like;
      strong; mighty; powerful; violent; sometimes,
      triumphant; victorious; majestic, etc.; as, a high
      wind; high passions. "With rather a high manner."
      --Thackeray.
      [1913 Webster]
 
         Strong is thy hand, and high is thy right hand.
                          --Ps. lxxxix.
                          13.
      [1913 Webster]
 
         Can heavenly minds such high resentment show?
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (e) Very abstract; difficult to comprehend or surmount;
      grand; noble.
      [1913 Webster]
 
         Both meet to hear and answer such high things.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Plain living and high thinking are no more.
                          --Wordsworth.
    (f) Costly; dear in price; extravagant; as, to hold goods
      at a high price.
      [1913 Webster]
 
         If they must be good at so high a rate, they
         know they may be safe at a cheaper. --South.
    (g) Arrogant; lofty; boastful; proud; ostentatious; --
      used in a bad sense.
      [1913 Webster]
 
         An high look and a proud heart . . . is sin.
                          --Prov. xxi.
                          4.
      [1913 Webster]
 
         His forces, after all the high discourses,
         amounted really but to eighteen hundred foot.
                          --Clarendon.
      [1913 Webster]
 
   3. Possessing a characteristic quality in a supreme or
    superior degree; as, high (i. e., intense) heat; high (i.
    e., full or quite) noon; high (i. e., rich or spicy)
    seasoning; high (i. e., complete) pleasure; high (i. e.,
    deep or vivid) color; high (i. e., extensive, thorough)
    scholarship, etc.
    [1913 Webster]
 
       High time it is this war now ended were. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       High sauces and spices are fetched from the Indies.
                          --Baker.
    [1913 Webster]
 
   4. (Cookery) Strong-scented; slightly tainted; as, epicures
    do not cook game before it is high.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) Acute or sharp; -- opposed to {grave} or {low}; as,
    a high note.
    [1913 Webster]
 
   6. (Phon.) Made with a high position of some part of the
    tongue in relation to the palate, as [=e] ([=e]ve), [=oo]
    (f[=oo]d). See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 10,
    11.
    [1913 Webster]
 
   {High admiral}, the chief admiral.
 
   {High altar}, the principal altar in a church.
 
   {High and dry}, out of water; out of reach of the current or
    tide; -- said of a vessel, aground or beached.
 
   {High and mighty} arrogant; overbearing. [Colloq.]
 
   {High art}, art which deals with lofty and dignified subjects
    and is characterized by an elevated style avoiding all
    meretricious display.
 
   {High bailiff}, the chief bailiff.
 
   {High Church}, & {Low Church}, two ecclesiastical parties in
    the Church of England and the Protestant Episcopal Church.
    The high-churchmen emphasize the doctrine of the apostolic
    succession, and hold, in general, to a sacramental
    presence in the Eucharist, to baptismal regeneration, and
    to the sole validity of Episcopal ordination. They attach
    much importance to ceremonies and symbols in worship.
    Low-churchmen lay less stress on these points, and, in
    many instances, reject altogether the peculiar tenets of
    the high-church school. See {Broad Church}.
 
   {High constable} (Law), a chief of constabulary. See
    {Constable}, n., 2.
 
   {High commission court}, a court of ecclesiastical
    jurisdiction in England erected and united to the regal
    power by Queen Elizabeth in 1559. On account of the abuse
    of its powers it was abolished in 1641.
 
   {High day} (Script.), a holy or feast day. --John xix. 31.
 
   {High festival} (Eccl.), a festival to be observed with full
    ceremonial.
 
   {High German}, or {High Dutch}. See under {German}.
 
   {High jinks}, an old Scottish pastime; hence, noisy revelry;
    wild sport. [Colloq.] "All the high jinks of the county,
    when the lad comes of age." --F. Harrison.
 
   {High latitude} (Geog.), one designated by the higher
    figures; consequently, a latitude remote from the equator.
    
 
   {High life}, life among the aristocracy or the rich.
 
   {High liver}, one who indulges in a rich diet.
 
   {High living}, a feeding upon rich, pampering food.
 
   {High Mass}. (R. C. Ch.) See under {Mass}.
 
   {High milling}, a process of making flour from grain by
    several successive grindings and intermediate sorting,
    instead of by a single grinding.
 
   {High noon}, the time when the sun is in the meridian.
 
   {High place} (Script.), an eminence or mound on which
    sacrifices were offered.
 
   {High priest}. See in the Vocabulary.
 
   {High relief}. (Fine Arts) See {Alto-rilievo}.
 
   {High school}. See under {School}.
 
   {High seas} (Law), the open sea; the part of the ocean not in
    the territorial waters of any particular sovereignty,
    usually distant three miles or more from the coast line.
    --Wharton.
 
   {High steam}, steam having a high pressure.
 
   {High steward}, the chief steward.
 
   {High tea}, tea with meats and extra relishes.
 
   {High tide}, the greatest flow of the tide; high water.
 
   {High time}.
    (a) Quite time; full time for the occasion.
    (b) A time of great excitement or enjoyment; a carousal.
      [Slang]
 
   {High treason}, treason against the sovereign or the state,
    the highest civil offense. See {Treason}.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is now sufficient to speak of high treason as
      treason simply, seeing that petty treason, as a
      distinct offense, has been abolished. --Mozley & W.
 
   {High water}, the utmost flow or greatest elevation of the
    tide; also, the time of such elevation.
 
   {High-water mark}.
    (a) That line of the seashore to which the waters
      ordinarily reach at high water.
    (b) A mark showing the highest level reached by water in a
      river or other body of fresh water, as in time of
      freshet.
 
   {High-water shrub} (Bot.), a composite shrub ({Iva
    frutescens}), growing in salt marshes along the Atlantic
    coast of the United States.
 
   {High wine}, distilled spirits containing a high percentage
    of alcohol; -- usually in the plural.
 
   {To be on a high horse}, to be on one's dignity; to bear
    one's self loftily. [Colloq.]
 
   {With a high hand}.
    (a) With power; in force; triumphantly. "The children of
      Israel went out with a high hand." --Ex. xiv. 8.
    (b) In an overbearing manner, arbitrarily. "They governed
      the city with a high hand." --Jowett (Thucyd. ).
 
   Syn: Tall; lofty; elevated; noble; exalted; supercilious;
     proud; violent; full; dear. See {Tall}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 High \High\, v. i.
   To rise; as, the sun higheth. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 High \High\, adv.
   In a high manner; in a high place; to a great altitude; to a
   great degree; largely; in a superior manner; eminently;
   powerfully. "And reasoned high." --Milton. "I can not reach
   so high." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: High is extensively used in the formation of compound
      words, most of which are of very obvious signification;
      as, high-aimed, high-arched, high-aspiring,
      high-bearing, high-boasting, high-browed, high-crested,
      high-crowned, high-designing, high-engendered,
      high-feeding, high-flaming, high-flavored, high-gazing,
      high-heaped, high-heeled, high-priced, high-reared,
      high-resolved, high-rigged, high-seated,
      high-shouldered, high-soaring, high-towering,
      high-voiced, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {High and low}, everywhere; in all supposable places; as, I
    hunted high and low. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 High \High\, n.
   1. An elevated place; a superior region; a height; the sky;
    heaven.
    [1913 Webster]
 
   2. People of rank or high station; as, high and low.
    [1913 Webster]
 
   3. (Card Playing) The highest card dealt or drawn.
    [1913 Webster]
 
   {High, low, jack, and the game}, a game at cards; -- also
    called {all fours}, {old sledge}, and {seven up}.
 
   {In high and low}, utterly; completely; in every respect.
    [Obs.] --Chaucer.
 
   {On high}, aloft; above.
    [1913 Webster]
 
       The dayspring from on high hath visited us. --Luke
                          i. 78.
 
   {The Most High}, the Supreme Being; God.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 high
   adv 1: at a great altitude; "he climbed high on the ladder"
       [syn: {high}, {high up}]
   2: in or to a high position, amount, or degree; "prices have
     gone up far too high"
   3: in a rich manner; "he lives high" [syn: {high}, {richly},
     {luxuriously}]
   4: far up toward the source; "he lives high up the river"
   adj 1: greater than normal in degree or intensity or amount; "a
       high temperature"; "a high price"; "the high point of his
       career"; "high risks"; "has high hopes"; "the river is
       high"; "he has a high opinion of himself" [ant: {low}]
   2: (literal meaning) being at or having a relatively great or
     specific elevation or upward extension (sometimes used in
     combinations like `knee-high'); "a high mountain"; "high
     ceilings"; "high buildings"; "a high forehead"; "a high
     incline"; "a foot high" [ant: {low}]
   3: standing above others in quality or position; "people in high
     places"; "the high priest"; "eminent members of the
     community" [syn: {eminent}, {high}]
   4: used of sounds and voices; high in pitch or frequency [syn:
     {high}, {high-pitched}] [ant: {low}, {low-pitched}]
   5: happy and excited and energetic [syn: {high}, {in high
     spirits}]
   6: (used of the smell of meat) smelling spoiled or tainted [syn:
     {gamey}, {gamy}, {high}]
   7: slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug
     (especially marijuana) [syn: {high}, {mellow}]
   n 1: a lofty level or position or degree; "summer temperatures
      reached an all-time high" [ant: {low}]
   2: an air mass of higher than normal pressure; "the east coast
     benefits from a Bermuda high"
   3: a state of sustained elation; "I'm on a permanent high these
     days" [ant: {low spirits}]
   4: a state of altered consciousness induced by alcohol or
     narcotics; "they took drugs to get a high on"
   5: a high place; "they stood on high and observed the
     countryside"; "he doesn't like heights" [syn: {high},
     {heights}]
   6: a public secondary school usually including grades 9 through
     12; "he goes to the neighborhood highschool" [syn: {senior
     high school}, {senior high}, {high}, {highschool}, {high
     school}]
   7: a forward gear with a gear ratio that gives the greatest
     vehicle velocity for a given engine speed [syn: {high gear},
     {high}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 high [hɑj]
   high
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 h , h
 
 1. (kıs.) harbor, hard, height, hence, high, (müz.) horns, hour hundred, husband.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top