Search result for

ข้างล่าง

(43 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้างล่าง-, *ข้างล่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างล่าง[N] downstairs, Syn. ด้านล่าง, Example: การซ่อมแซมบ้านต้องเริ่มจากข้างล่างก่อน, Thai definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
ข้างล่าง[ADV] below, See also: beneath, under, Syn. ข้างใต้, Ant. ข้างบน, Example: บ้านเรือนไทยสมัยก่อนจะนิยมสร้างเล้าไก่ไว้ข้างล่างตัวบ้าน, Thai definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descendingข้างล่าง,ช่วงทางซ้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on downstairs. be social.ลงมาข้างล่างกันหน่อย The Magnificent Archibalds (2008)
Eric? jenny? are you two up there?ลงมาข้างล่างหน่อย ทำตัวเข้าสังคมหน่อย The Magnificent Archibalds (2008)
So if death is not the end,what can you count on anymore?ฉันจะลงไปข้างล่าง ถ้าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด คุณจะยึดถืออะไรได้อีก? Rise Up (2008)
I couldn't go down there.ฉันลงไปข้างล่างไม่ได้ There's No 'I' in Team (2008)
Below the mason-dixon lineข้างล่างเส้นแบ่งเขตแดง Brave New World (2008)
Below the...ข้างล่าง Brave New World (2008)
'cause I've never been south of the borderเพราะฉันไม่เคยไปข้างล่างเส้นแบ่ง Brave New World (2008)
At all that stuff... South...แล้วตรงแถวนั้น ข้างล่าง Brave New World (2008)
I mean,you should be down in that O.R. Not up here in t nosebleeds, and I shouldn't be spending my entire day transcribing all of karev's charts because his handwriting's illegible.ฉันว่าเธอน่าจะได้ลงไปผ่าตัดข้างล่างโน่น ไม่ใช่มามัวนั่งอยู่แถวนี้ และฉันจะไม่ใช้เวลาทั้งวันคัดลอกคำสั่งใช้ยาของคาเรฟใหม่ เพราะว่าเขาลายมือไก่เขี่ยหรอกนะ All by Myself (2008)
When you were downstairs.ตั้งแต่คุณลงไปนอนข้างล่าง Me and My Town (2008)
I'll see you downstairs.เจอกันข้างล่างนะ What More Do I Need? (2008)
That you've got going on right now--แกต้องไปข้างล่างได้แล้ว What More Do I Need? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างล่าง[X] (khāng-lāng) EN: downstairs ; below ; beneath   FR: en bas ; dessous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beneath[PREP] ข้างล่าง, See also: ต่ำกว่า, ต่ำลงไป, อยู่ใต้, Syn. below, under
down[ADV] ลงข้างล่าง, See also: ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง, Syn. downward, below, lower, Ant. upward
downstairs[ADV] ข้างล่าง, See also: ด้านล่าง, ชั้นล่าง
lower[ADJ] ที่อยู่ชั้นล่าง, See also: ข้างล่าง, Ant. upper
subjacent[ADJ] ข้างใต้, See also: ข้างล่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alow(อะโล') adv. ไปทางข้างล่าง,อยู่ใต้. -alow and aloft ทุกหนทุกแห่ง, Syn. everywhere
below(บิโล') adv.,prep. ข้างล่าง,ใต้,อยู่ข้างใต้,ต่ำกว่า,ไม่สมเกียรติของ,บนนรก, Syn. lower,underneath
down(ดาวนฺ) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง,ลงข้างล่าง,ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน,ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทำให้) ลง, Syn. dejected,fell,descent
downwardadv. ลงข้างล่าง,ลงต่ำ -adj. ซึ่งเคลื่อนลง., See also: downwardness n.
downwardsadv. ลงข้างล่าง,ลงต่ำ
foldern. เครื่องพับ,คนพับกระดาษ,ที่เก็บกระดาษเอกสาร กล่องแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์หมายถึง ที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับเครื่อง แมคอินทอช (พีซี ใช้ program group) มีสัญรูปเหมือนกล่องมีสีเหลือง อนึ่ง ภายใต้เมนู File จะมีคำสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ คือ New folder เมื่อใช้ คำสั่งนี้แล้ว จะได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกอันหนึ่ง ข้างล่างจะมีคำว่า "untitled folder" ลากสัญรูปแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้อยู่กลุ่มเดียวกันไปรวมไว้ภายในโฟลเดอร์นี้ เวลาต้องการเรียกใช้ จะช่วยให้หาได้ง่ายและสะดวก ควรจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นี้เสียด้วย
hanging(แฮง'กิง) n. การแขวน,การห้อย,สิ่งที่แขวน,สิ่งที่ห้อย,ซึ่งตั้งอยู่บนที่ชันสูง,ซึ่งมองลงสู่ข้างล่าง
hereunderadv. อยู่ข้างล่างนี้
infra-abbr. ข้างล่าง,ใต้
nestingการซ้อนในเป็นศัพท์ที่ใช้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรม ถ้าใช้ในเรื่องของวงวน (loop) หมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นวงวน และถ้ามีวงวนหนึ่งหรือมากกว่า ซ้อนอยู่ภายในวงวนอีกวงหนึ่ง จะเรียกว่า วงซ้อนใน ดูตัวอย่างข้างล่างนี้ (ภาษาฟอร์แทรน) FOR E = 1 TO 10 FOR F = 1 TO 3 NEXT F NEXT E

English-Thai: Nontri Dictionary
below(adv) ข้างล่าง,ข้างใต้,ใต้
below(pre) ข้างล่าง,ใต้,ข้างใต้,เบื้องใต้
down(adj) ข้างล่าง,ต่ำ,ลงมา,กดลง
downward(adv) ลงต่ำ,ลงข้างล่าง
downwards(adv) ลงต่ำ,ลงข้างล่าง
underlie(vt) อยูข้างล่าง,รองรับ,เป็นรากแห่ง
underneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง
underneath(pre) ข้างใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง,ซ่อนอยู่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
以下[いか, ika] Thai: ข้างล่าง

German-Thai: Longdo Dictionary
unten(adj) ข้างล่าง
Untertitel(n) |der, pl. Untertitel| คำบรรยายใต้ภาพ, คำแปลที่เขียนไว้ข้างล่างในภาพยนตร์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ีunter (adj) ข้างล่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top