ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lap

L AE1 P   
184 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lap-, *lap*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
laparoscopic splenectomy (n ) การผ่าตัดม้ามโดยวิธีส่องกล้อง
Laparoscopic Surgery (n ) การผ่าตัดผ่านกล้อง

English-Thai: Longdo Dictionary
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
memory lapse(n phrase) อาการหลงๆลืมๆ, ความจำเสื่อม เช่น Do you worry that, as you're getting older, these memory lapses are happening more often?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lap[N] ส่วนที่เกินจากส่วนอื่นออกมา, See also: ส่วนที่แลบออกมา, Syn. extension, overlap
lap[N] หน้าตัก, See also: ตัก, หน้าขา, Syn. seat, knees, tights
lap[VT] ห่อหุ้ม, See also: หุ้ม, พัน
lap[VI] ซัด (คลื่น)
lap[VT] ซัด (คลื่น)
lap[VI] เลีย, See also: ดื่มโดยใช้ลิ้นแตะน้ำ, Syn. lick in
lap[VT] เลีย, See also: ดื่มโดยใช้ลิ้นแตะน้ำ, Syn. lick in
Lapp[N] ผู้ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของยุโรป
lapel[N] ส่วนของเสื้อที่ต่อจากปกเสื้อ
lapse[N] การพลาดพลั้ง, See also: การผิดพลาด, Syn. fault, mistake, failure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lap(แลพ) {lapped,lapping,laps} n. หน้าตัก,ตัก,ที่เป็นแอ่ง,ชายเสื้อ,กระพุ้งผ้า,การควบคุม,การรับผิดชอบ,การพับ,การพัน,การคาด,การคาด,การห่อ,การวางซ้อน,การวิ่งรอบ,ส่วนที่เกย v. พับ,พัน,คาด,ห่อ,วางซ้อน,วิ่งแซงหน้าไปหนึ่งรอบ,ก่อเชื่อม,ทับเกย,วิ่งรอบ,เลย. abbr. laparotomy,leucine aminopeptidase,left atrail presaure,leukocyte alkaline phosphatase
lap dogn. สุนัขตัวเล็ก ๆ ที่เลี้ยงไว้
lapdogn. สุนัขตัวเล็ก ๆ ที่เลี้ยงไว้
lapel(ละเพล') n. ปกคอแบะของเสื้อ.
lapful(แลพ'ฟูล) adj. เต็มตัก
lapicide(แลพ'พิไซดฺ) n. ช่างสลักหิน,ช่างเจียระไน, Syn. stonecutter
lapidarian(แลพพิแด'เรียน) adj. ซึ่งสลักบนหิน,ชัดเจน,ซึ่งเจียระไนแล้ว, Syn. lapidary
lapidary(แลพ'พิเดอรี) n. ช่างเจียระไน,ศิลปะการเจียระไนเพชรพลอยหรือหยก,ผู้เชี่ยวชาญการดูเพชรพลอยหรือหยก. adj. เกี่ยวกับการเจียระไนเพชรพลอยหรือหยก, See also: lapidarist n.
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
laptopขนาดวางตัก <คำแปล>แล็ปทอป <คำแปล>ใช้บอกขนาดของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่มีขนาดเล็กจนวางบนตักได้ในขณะใช้ ปัจจุบัน นิยมเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนี้ว่า ขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เพราะสามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้เหมือนสมุดบันทึก มีน้ำหนักน้อย และทำได้บางลงมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
lap(n) ตัก,เสียงกระทบเบาๆ,การซัดสาด,การชะล้าง
lap(vt) พับ,กระทบเบาๆ,ทับ,พัน,เคียน,ล้อมรอบ
lapel(n) ปกคอเสื้อตอนหน้า
lapidary(n) ช่างเจียระไนพลอย
lapidate(vt) ขว้าง,ปา,ทุ่ม(ด้วยหิน)
lapidify(vt) ทำให้เป็นหิน
lapse(n) การหมดอายุ,การพลั้งพลาด,การถลำตัว,การละเมิด
lapse(vi) ผ่านพ้นไป,ล่วงไป,หมดอายุ,สิ้นไป,ระงับไป,ถลำตัว
burlap(n) ผ้ากระสอบ,ผ้าใบ,ผ้าป่าน
clap(n) เสียงตบมือ,เสียงกระพือปีก,เสียงตีปีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lap belt; lap strapเข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lap jointรอยต่อเกย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lap strap; lap beltเข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
laparoscope; celioscope; peritoneoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparoscopic cholecystectomyการตัดถุงน้ำดีอาศัยกล้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparoscopyการใช้กล้องส่องตรวจช่องท้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
laparotomaphiliaอาการชอบถูกผ่าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparotomise; laparotomizeผ่าท้อง, ผ่าหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparotomize; laparotomiseผ่าท้อง, ผ่าหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparotomyการผ่าท้อง [ดู abdominal section และ celiotomy] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lapamis Hardwickiiงูอ้ายงั่ว [การแพทย์]
Laparoscope Equipmentเครื่องมือทำหมันแห้ง [การแพทย์]
Laparoscopesกล้องแลปาโรสโคป, กล้องลาพาโรสโคป, กล้องส่องตรวจช่องท้อง, ลาพาโรสโคป [การแพทย์]
Laparoscopyศัลยกรรมช่องท้องด้วยวิธีส่องกล้อง [TU Subject Heading]
Laparoscopyส่องกล้องตรวจในช่องท้อง, กล้องส่องเข้าไปในช่องท้องผ่านทางหน้าท้องขณะนอนร, ส่องกล้องในช่องท้อง, การส่องตรวจช่องท้อง [การแพทย์]
Laparotomyท้อง, การผ่า; ผนังท้อง, ศัลยกรรม; การผ่าหน้าท้อง; การผ่าท้อง; การผ่าทางหน้าท้อง; การเปิดหน้าท้อง; การผ่าตัดเปิดช่องเชิงกราน [การแพทย์]
Laparotomy Methodวิธีผ่าตัดเข้าไปทางผนังหน้าท้อง [การแพทย์]
Laparotomy, Exploratoryการผ่าตัดเปิดตรวจช่องท้อง, เปิดหน้าท้องทันที, ศัลยกรรมเปิดช่องท้องตรวจ, ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง, เปิดสำรวจช่องคลอด, การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง [การแพทย์]
Laparotomy, Exploreการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง, การผ่าตัดช่องท้อง [การแพทย์]
Laparotomy, Pre-Stagingวิธีผ่าตัดเปิดลงไปดู [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lap choldเกี่ยวข้องกับการกำจัดของถุงน้ำดีผ่านวิธีการผ่านกล้อง. ถุงน้ำดีมักจะเก็บน้ำดีที่ผลิตในตับจนกว่าจะจำเป็นสำหรับการย่อยอาหาร แต่น่าเสียดายที่ถุงน้ำดีมักจะเป็นโรคนิ่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, there he goes, sitting in the lap of luxury, the world at his feet.ก็ มีที่เขาไป นั่งอยู่ในตักของความหรูหรา โลกที่เท้าของเขา Pinocchio (1940)
Then he took me onto his lap and gave me a kissต่อมาเขาหยิบฉันไปบน lap and ของเขา . ที่ให้การจูบที่ให้ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You sat on my lap and cried, don't you remember?เธอนั่งบนตักแล้วก็ร้องไห้ตลอดเลย จำได้ไหม? The Cement Garden (1993)
Go on, lap it up, boyดื่มซะไอ้หนู The Legend of 1900 (1998)
You passed Spanish because you gave Professor Montoya... a lap dance after the final.เธอสอบผ่านวิชาภาษาสเปนเพราะเธอ.. เต้นยั่วบนตักอาจารย์มอนโทย่า หลังสอบไล่นี่นา Legally Blonde (2001)
When you get a lap dance, were they cool with you grabbing their ass? Dude.ตอนที่เต้นหน่ะ แล้วนายขย้ำก้น แล้วพวกเธอเป็นไงบ้างวะ The Girl Next Door (2004)
The winds of the coming winter lap at the waves calling me into the darkยามลมหนาวพัดมา หยอกล้อเกลียวคลื่น ร้องเรียกหาในความืดมน Nobody Knows (2004)
Ejaculating is like running a lap around the track... or playing hoops for 15 minutes...การถึงจุดสุดยอด ก็เหมือนการวิ่งไปตามลู่วิ่ง... หรือเล่นกีฬาเป็นเวลา 15 นาที... Everybody Has a Little Secret (2004)
Lap that shit up good.เลียให้เกลี้ยงเกลาเลยนะ Four Brothers (2005)
I'm going to the park. Good. Go do a few laps at the park.จ๊อกกิ้งนิดหน่อย House of Fury (2005)
We wrapped up one lap on the mountain.พวกเราไปไปซิ่งกันมาที่ที่ภูเขาน่ะ Initial D (2005)
This is it, Darrell. One lap to go and Lightning McQueen has a huge lead.นี้คือ, ดาร์เรล หนึ่งรอบที่จะ ไปและสายฟ้าแมีตะกั่วขนาดใหญ่ Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lapBen acted out the scene of the waitress spilling soup in his lap.
lapEverything fell into my lap.
lapHe lapsed into despair after that accident.
lapHe lapsed morally.
lapHer hands rested on her lap.
lapI am a lapsed vegetarian.
lapI switch on my laptop, start up the browser, and type in the address I've already learnt by heart.
lapLay the napkin across your lap.
lapMy dog lapped the water thirstily.
lapShe fastened the medal on the lapel with a pin.
lapShe was brought up in the lap of luxury.
lapThe child slept on its mother's lap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างเพชรพลอย[N] lapidary, Example: โรงงานของเขาต้องการช่างเพชรพลอยที่มีฝีมือเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ผู้ที่มีความชำนาญเรื่องทำเพชรพลอยหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปตามต้องการ
เกย[V] overlap, See also: lap over, Example: น้ำพัดพาลูกของฉันซึ่งกำลงจะหมดแรงให้ขึ้นไปเกยหาดริงฝั่งห้วยอีกทางหนึ่ง, Thai definition: พาดทับเฉพาะชายหรือริม
คอพับ[N] lapel, Thai definition: ชื่อเสื้อนอกที่มีคอพับลงมา
วิฑูรย์[N] cat's eye, See also: lapis lazuli, Syn. ไพฑูรย์, เพชรตาแมว, แก้วสีไม้ไผ่, Thai definition: ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในจำพวกนพรัตน์ มีสีเหลืองแกมเขียวหรือน้ำตาลเทา มีน้ำเป็นสายรุ้งกลอกไปมา
ตัก[N] lap, Syn. หน้าขา, Example: พ่อชอบเอาลูกนั่งตักเวลาที่ขับรถ, Thai definition: หน้าขาตอนเข่าหรือโคนขาในเวลานั่ง
ตำแย[N] Laportea interrupta Chew, See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae), Syn. ต้นตำแย, กะลังตังไก, ตำแยตัวเมีย, Example: น้องถูกใบตำแยที่แขนตอนเล่นซ่อนแอบ ทำให้เป็นผื่นแดง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Laportea interrupta Chew ในวงศ์ Urticaceae มีขนตามลำต้นและใบ ถูกเข้าจะคันและเป็นผื่นตามผิวหนัง
ปก[N] collar, See also: lapel, Syn. ปกเสื้อ, คอเสื้อ, คอเสื้อ, Example: ครูสวมชุดสีน้ำเงินขับผิวผ่องติดเข็มกลัดเพชรเล็กๆ ที่ปกเสื้อเป็นรูปตัวผึ้ง, Thai definition: แผ่นผ้าที่ติดปากกระเป๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง 2 ข้าง
มณีการ[N] lapidary, See also: gem expert, Syn. ช่างเพชรพลอย, Count unit: คน, Thai definition: ช่างเจียระไนเพชรพลอย, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรหาร ศิลปอาชา[n. prop.] (Bānhān Sinlapa-āchā) EN: Banharn Silapa-archa   FR: Banharn Silapa-archa
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap   
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ช่างเจียระไน[n.] (chang jīaranai) EN: lapidary   FR: tailleur de pierres [m]
ช่างเพชร [n.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweller   FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
ช่างเพชรพลอย[n. exp.] (chang phetphløi) EN: lapidary   
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit   FR: décrépit

CMU English Pronouncing Dictionary
LAP L AE1 P
LAPD EH1 L EY1 P IY1 D IY1
LAPE L EY1 P
LAPS L AE1 P S
LAPP L AE1 P
LAPAN L AH0 P AE1 N
LAPIN L AE1 P IH0 N
LAPKA L AA1 P K AH0
LAPPE L AE1 P
LAPIS L AE1 P AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lap (v) lˈæp (l a1 p)
laps (v) lˈæps (l a1 p s)
lapel (n) lˈəpˈɛl (l @1 p e1 l)
lapse (v) lˈæps (l a1 p s)
lapels (n) lˈəpˈɛlz (l @1 p e1 l z)
lapped (v) lˈæpt (l a1 p t)
lapsed (v) lˈæpst (l a1 p s t)
lapses (v) lˈæpsɪz (l a1 p s i z)
lap-dog (n) lˈæp-dɒg (l a1 p - d o g)
lapping (v) lˈæpɪŋ (l a1 p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失误[shī wù, ㄕ ㄨˋ, / ] lapse; mistake; to make a mistake; fault; service fault (in volleyball, tennis etc), #3,960 [Add to Longdo]
胸襟[xiōng jīn, ㄒㄩㄥ ㄐㄧㄣ, ] lapel of jacket; heart; aspiration; vision, #21,759 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom, #29,211 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] lapel; overlapping part of Chinese gown; same as 襟, #37,567 [Add to Longdo]
胸章[xiōng zhāng, ㄒㄩㄥ ㄓㄤ, ] lapel badge, #72,635 [Add to Longdo]
青金石[qīng jīn shí, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄣ ㄕˊ, ] lapis lazuli (mineral of the square albite family), #121,584 [Add to Longdo]
天青石[tiān qīng shí, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄥ ㄕˊ, ] lapis lazuli, #166,133 [Add to Longdo]
笔记本计算机[bǐ jì běn jì suàn jī, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] laptop; notebook (computer) [Add to Longdo]
笔记本电脑[bǐ jì běn diàn nǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] laptop; notebook (computer) [Add to Longdo]
膝上型[xī shàng xíng, ㄒㄧ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, ] laptop (computer) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Lappen|der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว
Lappen(n) |der, pl. Lappen| เงินธนบัตร เช่น Wie viele Lappen hast du denn für das Haus hingelegt? (= bezahhlt) = คุณใช้เงินจ่ายไปเท่าไหร่ครับ สำหรับบ้านหลังนี้
Klappstuhl(n) |der, pl. Klappstühle| เก้าอี้ที่พับได้
Klapptisch(n) |der, pl. Klapptische| โต๊ะที่พับได้
Halt die Klappe!(phrase slang) หุบปาก (หยาบ)
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
etw. geht jmd. durch die Lappen.(idiomatisch) โอกาสหลุดลอยไป หรือ ไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา เช่น Mir ist ein herrlicher Job durch die Lappen gegangen = ฉันพลาด ไม่ได้งานสุดเจ๋งที่ต้องการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenrunde {f}lap of honour [Add to Longdo]
Lappen {m} | Lappen {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Lappen {m}; lappenförmiges Teil | Lappen {pl}lobe | lobes [Add to Longdo]
Lappen {m}; Lumpen {m} | Lappen {pl}; Lumpen {pl}rag | rags [Add to Longdo]
Lappenbeil {n}winged axe [Add to Longdo]
Lappenschraube {f} [techn.]thumb screw [Add to Longdo]
Laptop {m} [comp.]laptop (computer) [Add to Longdo]
Schoßhund {m}lap dog [Add to Longdo]
Sitzgurt {m}lap belt [Add to Longdo]
Überlappverbindung {f}lap joint [Add to Longdo]
lapidar; kurz und bündig {adj}succinct [Add to Longdo]
lapidar {adv}succinctly [Add to Longdo]
Lapplandmeise {f} [ornith.]Sibirian Tit [Add to Longdo]
Lappenente {f} [ornith.]Musk Duck [Add to Longdo]
Lapérousehuhn {n} [ornith.]Marianas Scrub Fowl [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lapin(n) |m| กระต่ายตัวผู้
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
ちょん[, chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]
ちょんちょん[, chonchon] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) sound of wooden clappers clapping; (n) (2) punctuation marks such as the dakuten [Add to Longdo]
どたばた(P);ドタバタ[, dotabata (P); dotabata] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P) [Add to Longdo]
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバラップ[おーばらっぷ, o-barappu] overlap [Add to Longdo]
ラップトップコンピュータ[らっぷとっぷこんぴゅーた, rapputoppukonpyu-ta] laptop computer [Add to Longdo]
経過計時機構[けいかとけいきこう, keikatokeikikou] elapsed timer [Add to Longdo]
経過時間[けいかじかん, keikajikan] elapsed time [Add to Longdo]
経時優先[けいじゆうせん, keijiyuusen] elapsed aging [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence [Add to Longdo]
分間[ふんかん, funkan] elapsed second(s) [Add to Longdo]
イーエルエーピー[いーえるえーぴー, i-erue-pi-] ELAP [Add to Longdo]
アールオーラップ[あーるおーらっぷ, a-ruo-rappu] ROLAP [Add to Longdo]
モーラップ[もーらっぷ, mo-rappu] MOLAP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lap \Lap\ (l[a^]p), n. [OE. lappe, AS. l[ae]ppa; akin to D. lap
   patch, piece, G. lappen, OHG. lappa, Dan. lap, Sw. lapp.]
   1. The loose part of a coat; the lower part of a garment that
    plays loosely; a skirt; an apron. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. An edge; a border; a hem, as of cloth. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       If he cuts off but a lap of truth's garment, his
       heart smites him.           --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. The part of the clothing that lies on the knees or thighs
    when one sits down; that part of the person thus covered;
    figuratively, a place of rearing and fostering; as, to be
    reared in the lap of luxury.
    [1913 Webster]
 
       Men expect that happiness should drop into their
       laps.                 --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. That part of any substance or fixture which extends over,
    or lies upon, or by the side of, a part of another; as,
    the lap of a board; also, the measure of such extension
    over or upon another thing.
    [1913 Webster]
 
   Note: The lap of shingles or slates in roofing is the
      distance one course extends over the second course
      below, the distance over the course immediately below
      being called the cover.
      [1913 Webster]
 
   5. (Steam Engine) The amount by which a slide valve at its
    half stroke overlaps a port in the seat, being equal to
    the distance the valve must move from its mid stroke
    position in order to begin to open the port. Used alone,
    lap refers to outside lap. See {Outside lap} (below).
    [1913 Webster]
 
   6. The state or condition of being in part extended over or
    by the side of something else; or the extent of the
    overlapping; as, the second boat got a lap of half its
    length on the leader.
    [1913 Webster]
 
   7. One circuit around a race track, esp. when the distance is
    a small fraction of a mile; as, to run twenty laps; to win
    by three laps. See {Lap}, to fold, 2.
    [1913 Webster]
 
   8. In card playing and other games, the points won in excess
    of the number necessary to complete a game; -- so called
    when they are counted in the score of the following game.
    [1913 Webster]
 
   9. (Cotton Manuf.) A sheet, layer, or bat, of cotton fiber
    prepared for the carding machine.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mach.) A piece of brass, lead, or other soft metal, used
     to hold a cutting or polishing powder in cutting glass,
     gems, and the like, or in polishing cutlery, etc. It is
     usually in the form of wheel or disk, which revolves on a
     vertical axis.
     [1913 Webster]
 
   {Lap joint}, a joint made by one layer, part, or piece,
    overlapping another, as in the scarfing of timbers.
 
   {Lap weld}, a lap joint made by welding together overlapping
    edges or ends.
 
   {Inside lap} (Steam Engine), lap of the valve with respect to
    the exhaust port.
 
   {Outside lap}, lap with respect to the admission, or steam,
    port.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lap \Lap\, v. i.
   To be turned or folded; to lie partly upon or by the side of
   something, or of one another; as, the cloth laps back; the
   boats lap; the edges lap.
   [1913 Webster]
 
      The upper wings are opacous; at their hinder ends,
      where they lap over, transparent, like the wing of a
      flay.                  --Grew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lap \Lap\, v. t. [imp. & p. p. {Lapped}; p. pr. & vb. n.
   {Lapping}.]
   1. To rest or recline in a lap, or as in a lap.
    [1913 Webster]
 
       To lap his head on lady's breast.   --Praed.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut or polish with a lap, as glass, gems, cutlery, etc.
    See 1st {Lap}, 10.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lap \Lap\, v. t. [OE. lappen to fold (see {Lap}, n.); cf. also
   OE. wlappen, perh. another form of wrappen, E, wrap.]
   1. To fold; to bend and lay over or on something; as, to lap
    a piece of cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. To wrap or wind around something.
    [1913 Webster]
 
       About the paper . . . I lapped several times a
       slender thread of very black silk.  --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   3. To infold; to hold as in one's lap; to cherish.
    [1913 Webster]
 
       Her garment spreads, and laps him in the folds.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To lay or place over anything so as to partly or wholly
    cover it; as, to lap one shingle over another; to lay
    together one partly over another; as, to lap
    weather-boards; also, to be partly over, or by the side of
    (something); as, the hinder boat lapped the foremost one.
    [1913 Webster]
 
   5. (Carding & Spinning) To lay together one over another, as
    fleeces or slivers for further working.
    [1913 Webster]
 
   {To lap boards}, {shingles}, etc., to lay one partly over
    another.
 
   {To lap timbers}, to unite them in such a way as to preserve
    the same breadth and depth throughout, as by scarfing.
    --Weale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lap \Lap\, v. i. [OE. lappen, lapen, AS. lapian; akin to LG.
   lappen, OHG. laffan, Icel. lepja, Dan. lade, Sw. l[aum]ppja,
   L. lambere; cf. Gr. ?, W. llepio. Cf. {Lambent}.]
   1. To take up drink or food with the tongue; to drink or feed
    by licking up something.
    [1913 Webster]
 
       The dogs by the River Nilus's side, being thirsty,
       lap hastily as they run along the shore. --Sir K.
                          Digby.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a sound like that produced by taking up drink with
    the tongue.
    [1913 Webster]
 
       I heard the ripple washing in the reeds,
       And the wild water lapping on the crag. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lap \Lap\, v. t.
   To take into the mouth with the tongue; to lick up with a
   quick motion of the tongue.
   [1913 Webster]
 
      They 'II take suggestion as a cat laps milk. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lap \Lap\, n.
   1. The act of lapping with, or as with, the tongue; as, to
    take anything into the mouth with a lap.
    [1913 Webster]
 
   2. The sound of lapping.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lap
   n 1: the upper side of the thighs of a seated person; "he picked
      up the little girl and plopped her down in his lap"
   2: an area of control or responsibility; "the job fell right in
     my lap"
   3: the part of a piece of clothing that covers the thighs; "his
     lap was covered with food stains" [syn: {lap}, {lap
     covering}]
   4: a flap that lies over another part; "the lap of the shingles
     should be at least ten inches" [syn: {lap}, {overlap}]
   5: movement once around a course; "he drove an extra lap just
     for insurance" [syn: {lap}, {circle}, {circuit}]
   6: touching with the tongue; "the dog's laps were warm and wet"
     [syn: {lick}, {lap}]
   v 1: lie partly over or alongside of something or of one another
   2: pass the tongue over; "the dog licked her hand" [syn: {lick},
     {lap}]
   3: move with or cause to move with a whistling or hissing sound;
     "The bubbles swoshed around in the glass"; "The curtain
     swooshed open" [syn: {lap}, {swish}, {swosh}, {swoosh}]
   4: take up with the tongue; "The cat lapped up the milk"; "the
     cub licked the milk from its mother's breast" [syn: {lap},
     {lap up}, {lick}]
   5: wash or flow against; "the waves laved the shore" [syn:
     {lave}, {lap}, {wash}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LAP
     LAN Access Profile (Bluetooth, SPP, LAN)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LAP
     Link Access Procedure / Protocol (CCITT, X.25)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 lap /lɑp/
  1. patch
  2. rag; scrap

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Lap /lɑp/
  Laplander; Lapp

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 lap
  rag; scrap

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top