ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胸章

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胸章-, *胸章*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸章[xiōng zhāng, ㄒㄩㄥ ㄓㄤ, ] lapel badge, #72,635 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸章[きょうしょう, kyoushou] (n) medal; badge; insignia (worn on the chest) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Auschwitz. They all awarded a star.[CN] Auschwitz他们都得到了胸章 Look Who's Back (2015)
April stayed in Charming when you stripped his patch, divorced him.[CN] 你剥夺了他的胸章,April和他离了婚但 还住在Charming Giving Back (2008)
I think it's a total of 5000 campaign buttons.[CN] 我想一共是五千枚竞选胸章 Taxi Driver (1976)
Guessing this has to do with those patches being back on your cut.[CN] 坎肩上的胸章还是无法割舍啊 Service (2009)
- Must be my studs.[CN] - 一定是给我的胸章吸引了 Episode #2.17 (1991)
This is not an open function. You're not wearing a badge.[CN] 这是非公开的 你没有戴胸章 Syriana (2005)
Now, all the ones we had before and our slogan is:[CN] 关于之前胸章,我们设定的口号是 Taxi Driver (1976)
The Junior Detective League's badges contain miniature transceivers as well as transmitters![CN] 我们少年侦探团的胸章内藏了超小型无线电对讲机 同时还兼备发信机功能,简直无懈可击 Detective Conan: The Time Bombed Skyscraper (1997)
These new buttons have "we" underlined.[CN] 新胸章划线强调"我们" Taxi Driver (1976)
- We throw the buttons away, all right?[CN] - 我们会把胸章丢掉,好吗? Taxi Driver (1976)
We don't pay for the buttons.[CN] 我们不付胸章 Taxi Driver (1976)
- Buttons?[CN] 有胸章 - 胸章呢? The Gift (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top