ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -腦-, *腦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[腦, nǎo, ㄋㄠˇ] brain
Radical: Decomposition: 巛 (chuān ㄔㄨㄢ)  囟 (xìn ㄒㄧㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] An organ ⺼ in the skull 囟,  Rank: 5,633

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎo, ㄋㄠˇ, / ] brain, #1,624 [Add to Longdo]
电脑[diàn nǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] computer, #937 [Add to Longdo]
脑袋[nǎo dài, ㄋㄠˇ ㄉㄞˋ, / ] head; skull; brains; mental capability, #4,152 [Add to Longdo]
脑子[nǎo zi, ㄋㄠˇ ㄗ˙, / ] brains; mind, #4,840 [Add to Longdo]
大脑[dà nǎo, ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ, / ] brain; cerebrum, #5,162 [Add to Longdo]
头脑[tóu nǎo, ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ, / ] brains; mind, #6,067 [Add to Longdo]
脑海[nǎo hǎi, ㄋㄠˇ ㄏㄞˇ, / ] the mind; the brain, #7,993 [Add to Longdo]
首脑[shǒu nǎo, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ, / ] head (of state); summit (meeting); leader, #8,895 [Add to Longdo]
脑筋[nǎo jīn, ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, / ] brains; mind; head; way of thinking, #15,797 [Add to Longdo]
脑力[nǎo lì, ㄋㄠˇ ㄌㄧˋ, / ] mental, #21,260 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put it out of your mind.[CN] 不健康的想法 把它從你子裏趕出去吧 The Uninvited (1944)
Always there's been something fighting in me... something that couldn't be calm and cold like Mary.[CN] 我的海裏一直在打架 一直想著不要做瑪麗那樣冷漠的人 The Uninvited (1944)
I'm keeping my head clear.[CN] 我要保持頭清醒. Grand Hotel (1932)
But it takes plenty of jack as well as talent to make the grade.[CN] 但是它的偉大之處在于不僅費子,還要費票子的 Applause (1929)
Well get this through your head.[CN] 你子裡是這樣想的吧 Applause (1929)
If you don't stop by the count of 3, I'll blow your brains out.[CN] 我數三下,再跑我就打碎你的袋 1... À Nous la Liberté (1931)
It's incredible, the only thought in such a pretty head, always the same thought:[CN] 真的... 一個可愛頭裡的簡單想法 簡單的想法 總是這樣 Les Visiteurs du Soir (1942)
Then who are you thinking of?[CN] 誰浮現在你海裡? Les Visiteurs du Soir (1942)
A better plan flashed into her wicked little brain.[CN] 可是她海裏有了個更骯髒的計劃 The Uninvited (1944)
Not since you're locked to them.[CN] 自從你被他們洗以後 Applause (1929)
You might find a bullet through that head.[CN] 你可能會從你袋裏找到一發子彈. Grand Hotel (1932)
- I have an idea working in my head.[CN] - 我袋裏正在想辦法. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top