ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clap

K L AE1 P   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clap-, *clap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clap[N] การปรบมือ
clap[VI] ปรบมือ, Syn. applaud, cheer
clap[SL] โรคหนองใน
clap in[PHRV] ถูกจับเข้าคุก (ปกติใช้รูป passive voice) (คำไม่เป็นทางการ)
clap on[PHRV] สวมอย่างเร่งรีบ, See also: รีบสวมใส่, Syn. jam on, slam on, slap on
clap on[PHRV] รีบใส่, See also: รีบดัน, รีบผลัก
clap on[PHRV] ตีเบาๆ (เพื่อทักทาย), See also: ตบเบาๆ, Syn. slam on
clap on[PHRV] เพิ่มราคาของบางสิ่ง, Syn. slap on
clap on[PHRV] เห็น, See also: ดู, Syn. lay on, set on
clap to[PHRV] ปิดเสียงดัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clap(แคลพฺ) {clapped,clapping,claps} vt. ตบเบา ๆ ,ตีเสียงดังเปรี้ยง,ตีปีก,กระพือปีก,ตบมือ,ปิดดังปั๊ง,รีบทำ,เอาใส่คุก. vi. ตบมือ,เคลื่อนเร็วด้วยเสียงดัง
clapboardn. กระดานกั้นฝา
clapper n.คนตบมือ,สิ่งที่กระทบและเกิดเสียงดัง,ไม้ตีจังหวะ,
clapt(แคลพทฺ) v. กริยาช่อง 2 หรือ3ของclap
claptrapn. คำพูดที่ไม่จริงใจ
handclapn. การตบมือ
thunderclapn. ฟ้าผ่า,เสียงฟ้าผ่า,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
clap(n) เสียงตบมือ,เสียงกระพือปีก,เสียงตีปีก
clap(vi,vt) ตบมือ,กระพือปีก,ตีปีก
clapperclaw(vt) หยิก,จิก,ข่วน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clappingการเคาะทรวงอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the Tibetans clap hands, it means they are driving out evil forces.เวลาคนทิเบตปรบมือ หมายถึง เขากำลังไล่ปีศาจออกไป Seven Years in Tibet (1997)
Please clap for your best dancers in Korea!ได้โปรดปรบมือให้กับสุดยอดนักเต้นแห่งเกาหลี! Innocent Steps (2005)
All right, clap it up.เอาล่ะ ตบมือ Gridiron Gang (2006)
clap for him.ปรบมือให้เขาหน่อย Om Shanti Om (2007)
Clap for Alaska!ปรบมือให้กับอลาสก้า The Simpsons Movie (2007)
But when I do, you clap me in irons.แต่พ่อข้าท้าทายท่าน ท่านก็ล่ามโซ่เขา To Kill the King (2008)
[Man in singsong voice] Everybody clap your hands.ทุกคนปรบมือเร็ว New York, I Love You (2008)
You'd have to clap your hands three times to lure it in.เธอต้องปรบมือสามครั้ง เพื่อล่อมันมา Up (2009)
I think I like that. Let's clap our hands.ฉัน พูด ฉันชอบมัน มาปรบมือพร้อมกันเถอะ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Want you to clap your hands--ผมอยากให้พวกคุณปรบ มือ ... Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
I need to see you clap your hands like this, come on.ฉันต้องให้คุณปรบมือ มาให้เรา Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
All right, everybody clap their hands like this. Come on.รู้แล้ว ทุกคนปรบมือขึ้นมา เช่นนี้ เร็ว ๆ เข้า Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clapA few people clapped after his lecture.
clapAll the students clapped their hands.
clapHe clapped his friend on the shoulder.
clapI clapped him on the back.
clapI clapped my hands.
clapI have never clapped eyes on you before.
clapPeople communicate approval by nodding, by clapping their hands, by smiling or laughing.
clapSuddenly I heard a loud clap of thunder.
clapThe audience clapped loudly after his speech.
clapThe audience clapped when the concert was over.
clapThe car clapped along very slowly.
clapThe large audience clapped at the end of the song.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรี้ยง[ADV] clap of thunder, See also: sound of thunder, Example: กระต่ายตัวนั้นมันตกใจกลัวอย่างมากเวลาฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาใกล้โพรงที่มันอาศัยอยู่, Thai definition: ลักษณะเสียงดังลั่นอย่างเสียงฟ้าผ่า
แปะ[ADV] clap gently, See also: pat, Syn. แปะๆ, เปาะแปะ, Example: ข้างนอกฝนตกแล้ว ได้ยินเสียงดังแปะๆ, Thai definition: ดังอย่างเสียงตบมือ
ปรบมือ[V] clap, See also: applaud, Syn. ตบมือ, Example: ผู้ชมปรบมือให้ผู้แสดง
ปรบ[V] clap, See also: applaud, Syn. ตบ, ตบมือ, ปรบมือ, Example: คนดูปรบมือแสดงความพอใจกับการแสดง, Count unit: ครั้ง, ที, Thai definition: เอาฝ่ามือตบกันหลายๆ ครั้งให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีเป็นต้น
ตบมือ[V] clap the hands, See also: applaud, Syn. ปรบมือ, Example: ผู้ชมต่างตบมือให้กำลังใจแก่นักแสดง, Thai definition: เอาฝ่ามือตีกันให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีเป็นต้น
ลั่น[V] clap (or cry) loudly, See also: rumble, be loud, be thunderous, Example: ชายชรายืนปรบมือให้กับตัวเอง และลั่นเสียงหัวเราะตามเด็กไปด้วย, Thai definition: มีหรือทำให้มีเสียงดัง
ลั่น[V] clap (or cry) loudly, See also: rumble, be loud, be thunderous, Example: ชายชรายืนปรบมือให้กับตัวเอง และลั่นเสียงหัวเราะตามเด็กไปด้วย, Thai definition: มีหรือทำให้มีเสียงดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลั่น[v.] (lan) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack   FR: claquer
ลิ้น[n.] (lin) EN: valve   FR: clapet [m] ; valve [f]
หนองใน[n.] (nøng-nai) EN: gonorrhea ; gonorrhea ; clap   FR: blennorragie [f]
ปรบ[v.] (prop) EN: clap ; pat ; slap ; beat ; flap   FR: battre ; frapper
ปรบมือ[v. exp.] (propmeū) EN: applaud ; clap   FR: applaudir ; frapper des mains ; taper dans les mains
ตบ[X] (top) EN: hit with the palm ; crush with the palms of both hands ; slap ; clap ; pat ; swat   FR: frapper de la main ; taper ; claquer
ตบมือ[v.] (topmeū) EN: applaud ; clap one's hands   FR: applaudir
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast   FR: éloquence [f] ; style [m] ; diction [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAP K L AE1 P
CLAPS K L AE1 P S
CLAPP K L AE1 P
CLAPHAM K L AE1 F AH0 M
CLAPMAN K L AE1 P M AH0 N
CLAPTON K L AE1 P T AH0 N
CLAPPED K L AE1 P T
CLAPPER K L AE1 P ER0
CLAPPING K L AE1 P IH0 NG
CLAPBOARD K L AE1 P B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clap (v) klˈæp (k l a1 p)
claps (v) klˈæps (k l a1 p s)
clapped (v) klˈæpt (k l a1 p t)
clapper (n) klˈæpər (k l a1 p @ r)
clappers (n) klˈæpəz (k l a1 p @ z)
clapping (v) klˈæpɪŋ (k l a1 p i ng)
claptrap (n) klˈæptræp (k l a1 p t r a p)
clapboard (n) klˈæp-bɔːd (k l a1 p - b oo d)
clapboards (n) klˈæp-bɔːdz (k l a1 p - b oo d z)
clapperboard (n) klˈæpəbɔːd (k l a1 p @ b oo d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霹雳[pī lì, ㄆㄧ ㄌㄧˋ, / ] clap of thunder; thunderbolt, #20,546 [Add to Longdo]
拍手[pāi shǒu, ㄆㄞ ㄕㄡˇ, ] clap, #26,322 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] clap of thunder, #52,403 [Add to Longdo]
[, ㄆㄧ, ] clap of thunder, #65,783 [Add to Longdo]
[, ㄌㄧˋ, / ] clap of thunder, #82,527 [Add to Longdo]
场记板[chǎng jì bǎn, ㄔㄤˇ ㄐㄧˋ ㄅㄢˇ, / ] clapper board [Add to Longdo]
快板儿[kuài bǎn r, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄢˇ ㄖ˙, / ] clapper talk; patter song (in opera) with clapperboard accompaniment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Clappertonfrankolin {m} [ornith.]Clapperton's Francolin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょん[, chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]
ちょんちょん[, chonchon] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) sound of wooden clappers clapping; (n) (2) punctuation marks such as the dakuten [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
カチンコ;かちんこ[, kachinko ; kachinko] (n) clapperboard [Add to Longdo]
パチ[, pachi] (n,adv-to) snapping (e.g. book shut); clapping; crackling; sputtering [Add to Longdo]
パチパチ[, pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P) [Add to Longdo]
一拍[いっぱく, ippaku] (n) (1) one clap; (2) one beat; (3) one mora (taken as a unit of time) [Add to Longdo]
下見板[したみいた, shitamiita] (n) siding (on a house); clapboard; weatherboard [Add to Longdo]
公案[こうあん, kouan] (n) Zen question for meditation (e.g. the sound of one hand clapping); koan [Add to Longdo]
三本締め[さんぼんじめ, sanbonjime] (n) hand-clapping patter (at start of party) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clap \Clap\ (kl[a^]p), v. t. [imp. & p. p. {Clapped} (kl[a^]pt);
   p. pr. & vb. n. {Clapping}.] [AS. clappan; akin to Icel. &
   Sw. klappa, D, klappen, to clap, prate, G. klaffen, v. i., to
   split open, yelp, klopfen, v. t. & i., to knock.]
   1. To strike; to slap; to strike, or strike together, with a
    quick motion, so, as to make a sharp noise; as, to clap
    one's hands; a clapping of wings.
    [1913 Webster]
 
       Then like a bird it sits and sings,
       And whets and claps its silver wings. --Marvell.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust, drive, put, or close, in a hasty or abrupt
    manner; -- often followed by to, into, on, or upon.
    [1913 Webster]
 
       He had just time to get in and clap to the door.
                          --Locke
    [1913 Webster]
 
       Clap an extinguisher upon your irony. --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   3. To manifest approbation of, by striking the hands
    together; to applaud; as, to clap a performance.
    [1913 Webster]
 
   {To clap hands}.
    (a) To pledge faith by joining hands. [Obs.] --Shak.
    (b) To express contempt or derision. [Obs.] --Lam. ii. 15.
 
   {To clap hold of}, to seize roughly or quickly.
 
   {To clap up}.
    (a) To imprison hastily or without due formality.
    (b) To make or contrive hastily. [Obs.] "Was ever match
      clapped up so suddenly?" --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clap \Clap\ (kl[a^]p), n.
   1. A loud noise made by sudden collision; a bang. "Give the
    door such a clap, as you go out, as will shake the whole
    room." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. A burst of sound; a sudden explosion.
    [1913 Webster]
 
       Horrible claps of thunder.      --Hakewill.
    [1913 Webster]
 
   3. A single, sudden act or motion; a stroke; a blow.
    [1913 Webster]
 
       What, fifty of my followers at a clap! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A striking of hands to express approbation.
    [1913 Webster]
 
       Unextrected claps or hisses.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. Noisy talk; chatter. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   6. (Falconry) The nether part of the beak of a hawk.
    [1913 Webster]
 
   {Clap dish}. See {Clack dish}, under {Clack}, n.
 
   {Clap net}, a net for taking birds, made to close or clap
    together.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clap \Clap\, n. [Cf. OF. clapoir.]
   Gonorrhea.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clap \Clap\, v. i.
   1. To knock, as at a door. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike the hands together in applause.
    [1913 Webster]
 
       Their ladies bid them clap.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To come together suddenly with noise.
    [1913 Webster]
 
       The doors around me clapped.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To enter with alacrity and briskness; -- with to or into.
    [Obs.] "Shall we clap into it roundly, without . . .
    saying we are hoarse?" --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To talk noisily; to chatter loudly. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clap
   n 1: a sudden very loud noise [syn: {bang}, {clap}, {eruption},
      {blast}, {bam}]
   2: a common venereal disease caused by the bacterium Neisseria
     gonorrhoeae; symptoms are painful urination and pain around
     the urethra [syn: {gonorrhea}, {gonorrhoea}, {clap}]
   3: a sharp abrupt noise as if two objects hit together; may be
     repeated [syn: {clack}, {clap}]
   v 1: put quickly or forcibly; "The judge clapped him in jail"
   2: cause to strike the air in flight; "The big bird clapped its
     wings"
   3: clap one's hands or shout after performances to indicate
     approval [syn: {applaud}, {clap}, {spat}, {acclaim}] [ant:
     {boo}, {hiss}]
   4: clap one's hands together; "The children were clapping to the
     music" [syn: {clap}, {spat}]
   5: strike the air in flight; "the wings of the birds clapped
     loudly"
   6: strike with the flat of the hand; usually in a friendly way,
     as in encouragement or greeting
   7: strike together so as to produce a sharp percussive noise;
     "clap two boards together"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top