ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burlap

B ER1 L AE2 P   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burlap-, *burlap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burlap[N] ผ้าที่ถักหรือทอแบบหยาบ, Syn. hessian
burlap[N] ผ้าหนาหยาบใช้ทำกระสอบ, Syn. hessian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burlapn. ผ้าป่านหยาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
burlap(n) ผ้ากระสอบ,ผ้าใบ,ผ้าป่าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burlapอุตสาหกรรมกระสอบปอกระเจา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Burlap fibersผ้าใยกระสอบ Art Imitates Life (2008)
Blisterman didn't put himself in a burlap sackบลิสเทอร์แมนไม่ได้หย่อนร่างตัวเอง ไว้ในกระสอบป่าน Art Imitates Life (2008)
I don't care if we have to throw Rebekah under a school bus and wrap Elena in a burlap sack.ฉันไม่สน ถ้าเราจำเป็นต้องขว้างรีเบคก้าไปไว้ใต้รถโรงเรียน และต้องห่อเอเลน่าไว้ด้วยถุงกระสอบ American Gothic (2013)
Um, he was carrying a burlap sack for the cats.เอ่อ เขาแบกถุงใส่แมว ถุงใหญ่เลย Dog Dean Afternoon (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BURLAP B ER1 L AE2 P
BURLAPPED B ER1 L AE2 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burlap (n) bˈɜːʳlæp (b @@1 l a p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻袋[má dài, ㄇㄚˊ ㄉㄞˋ, ] burlap (a fibre made of jute), #23,492 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄麻布[おうまふ, oumafu] (n) burlap; hessian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlap \Bur"lap\, n.
   A coarse fabric, made of jute or hemp, used for bagging;
   also, a finer variety of similar material, used for curtains,
   etc. [Written also {burlaps}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burlap
   n 1: coarse jute fabric [syn: {burlap}, {gunny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top