ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lick

L IH1 K   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lick-, *lick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lick[N] การเลีย, Syn. lap
lick[N] ความเร็ว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. speed
lick[VI] เคลื่อนที่ผ่านอย่างเร็วและแผ่วเบา
lick[N] จำนวนเล็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. a bit, small amount
lick[VT] ชนะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีชัย, Syn. defeat, overcome, Ant. lose
lick[VT] ตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: เฆี่ยน, ต่อย, ทุบ, โบย, Syn. hit, beat
lick[VT] เลีย, Syn. lap
lick up[PHRV] เลีย
licking[N] การตี, See also: การเฆี่ยน, การหวด, Syn. whipping
licking[N] การเลีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lick(ลิคฺ) {licked,licking,licks} vt. เลีย,เลียออก,เลียเกิน,ไฟ (แลบ) ,ตี,เฆี่ยน,ชนะ,มีชัย. ์n. การเลีย,ปริมาณอาหาร ที่เลียกินครั้งหนึ่ง,ปริมาณเล็กน้อย,การตี,การเฆี่ยน,การกระทำอย่างรวดเร็ว. -Phr. (lick and a promise การกระทำอย่างเร่งรีบแบบพอเป็นพิธี), See also: licker n, ดู lick
bootlick(บูท'ลิค) vt. ,vi. ประจบ,สอพลอ., See also: bootlicker n.
city slickern. คนหลอกลวงในเมือง
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
cowlick(คาว'ลิค) n. ปอยผมที่ยื่นออกทางทิศทางต่างจากผมส่วนอื่น
deerlick(เดียร์'ลิค) n. น้ำพุธรรมชาติ
double-clickคลิกคลิกกดเมาส์สองครั้ง (เร็ว ๆ) หมายถึง การใช้นิ้วชี้กดบนปุ่มของเมาส์สองครั้งในจังหวะติด ๆ กัน อาจเป็นคำสั่งเรียกโปรแกรม หรือคำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูล ก็ได้ ดู click ประกอบ
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
flicker(ฟลิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) กระพือปีก,สะบัด,โฉบ,ริบหรี่,ลั่น,แลบ,เดี๋ยวผลุดเดี๋ยวโผล่. n. นกหัวขวาน, See also: flickeringly adv. flickery adj.
rollick(รอล'ลิค) vi. กระโดดโลดเต้น,เล่นซน,เล่นอย่างร่าเริง,กระทำด้วยความร่าเริง, See also: rollicker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lick(n) การเลีย,การเฆี่ยน,การตี
lick(vt) เลีย,ซัด,เฆี่ยน,ทำโทษ,ปรับปรุง,มีชัย,ตี
lickerish(adj) ตะกละ,อยากได้,ละโมบ,โลภ
bootlick(vt) ประจบสอพลอ,ป้อยอ,เยินยอ
click(n) เสียงดังกริ๊ก,เสียงกระดกลิ้น,เสียงดีดนิ้ว,กลอนสปริง
click(vi) กระดกลิ้น,ดีดนิ้ว,ง้างนก,ลั่นไก
flick(n) การกระเดาะ,การตีเบาๆ,เสียงดีดนิ้ว,เสียงเปาะ
flick(vt) ดีด,ตีเบาๆ,สะบัด,กระตุก,ปัด,เคาะ
flicker(vi) กระพือปีก,ตีปีก,แลบ,กะพริบ,วูบวาบ,โฉบ
rollick(vi) กระโดดโลดเต้น,สนุกสนาน,เล่นซน,ร่าเริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twist, jerk it, and twist it and lick it and go down and up.บิด รูดมัน และบิดมันและเลียมัน ขึ้นลงขึ้นลง After Porn Ends 2 (2017)
They're gonna lick faces.เลียหน้ากันแน่ A Dog's Purpose (2017)
Lick the ones you love.เลียคนที่เรารัก A Dog's Purpose (2017)
Ethan and Hannah would wrestle and lick each other.อีธานกับฮันนาห์ กอดปล้ำเลียปากกัน A Dog's Purpose (2017)
Now, you know I was not going to lick his...รู้ใช่มั้ยว่าผมไม่ได้คิดจะเลีย... The Legend of Tarzan (2016)
You want me to lick his nuts, too?จะให้เลียไข่มันด้วยมั้ย? The Legend of Tarzan (2016)
He ain't done a lick of work in his life.ไม่เคยทำอะไรเลยทั้งชีวิต Fences (2016)
That is why it is critical to strike soon while the victor still licks his wounds.นั่นไงล่ะ เราจึงจำเป็นต้องรีบลงมือ ตอนผู้ชนะยังเลียแผลอยู่ Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Yeah. Just don't expect me to lick your face and we're good.แค่อย่าหวังให้ฉันเลียเหน้านายก็พอ Max (2015)
The pup who tackles you and tries to lick you all the time?ยัยลูกหมาที่ชอบกระโจนระดมเลียหลาน Hotel Transylvania 2 (2015)
He licks them first.เขาเลียพวกเขาครั้งแรก Sin City: A Dame to Kill For (2014)
So young, never had a chance to lick his balls.ดังนั้นหนุ่มสาวที่ไ​​ม่เคยมีโอกาสที่จะเลียลูกของเขา A Haunted House 2 (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lickFor dehydration, take a lick of salt.
lickHe easily licked his opponent.
lickIf you can't lick him, join him.
lickI had a lick at the jam.
lickThe cat was licking its paws.
lickThe dog licked the plate with its tongue.
lickThe fire spread and licked the neighboring house.
lickThe puppy licked her on the cheek.
lickThey don't do a lick of work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลว[N] flame, See also: lick, Syn. เปลวไฟ, เปลวเพลิง, Example: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคิดว่าไฟยังไม่ดับสนิท เพราะยังเห็นเปลวแลบออกมาอยู่, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นหยดแหลมที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินโป่ง[n.] (dinpōng) EN: salt lick ; saline land   
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip   FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
จุก[v.] (juk) EN: have colicky pain ; suffer from colic   FR: souffrir de coliques ; avoir la colique (fam.)
แก๊ก[X] (kaek) EN: click ; [sound of door clicking]   
ขลับ[adj.] (khlap) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek   FR: brillant ; lumineux ; lustré
คลิก[v.] (khlik) EN: click   FR: cliquer
คลิกเลือก[v. exp.] (khlik leūak) EN: click on   FR: cliquer
กิ๊ก[X] (kik) EN: [the short, sharp sound of two hard objects touching] ; click   
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click   FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กริ๊ก[X] (krik) EN: click   FR: clic [m] ; déclic [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LICK    L IH1 K
LICKS    L IH1 K S
LICKED    L IH1 K T
LICKER    L IH1 K ER0
LICKETY    L IH1 K AH0 T IY0
LICKING    L IH1 K IH0 NG
LICKTEIG    L IH1 K T AY2 G
LICKLIDER    L IH1 K L AY0 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lick    (v) lˈɪk (l i1 k)
licks    (v) lˈɪks (l i1 k s)
licked    (v) lˈɪkt (l i1 k t)
licking    (v) lˈɪkɪŋ (l i1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiǎn, ㄊㄧㄢˇ, ] lick; lap [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
klicken(vt) |klickte, hat geklickt| คลิ๊ก, กดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์คอมพิวเตอร์ เช่น Klicken Sie hier!
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leck mich am Arsch!Lick me on the ass! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かしゃっ[, kashatsu] (adv-to) with a click [Add to Longdo]
かたこと;カタコト[, katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter [Add to Longdo]
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
かちり[, kachiri] (adv-to) (on-mim) with a clink (click, clack) [Add to Longdo]
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ちらつく[, chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
クリック[くりっく, kurikku] click (vs) [Add to Longdo]
ダブルクリック[だぶるくりっく, daburukurikku] double click (vs) [Add to Longdo]
フリッカ[ふりっか, furikka] flicker [Add to Longdo]
フリッカーフリーの[ふりっかーふりー の, furikka-furi-no] flicker-free [Add to Longdo]
マウスクリック[まうすくりっく, mausukurikku] mouse click [Add to Longdo]
マップクリック[まっぷくりっく, mappukurikku] map click [Add to Longdo]
点滅[てんめつ, tenmetsu] blink (vs), flicker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lick \Lick\ (l[i^]k), v. t. [imp. & p. p. {Licked} (l[i^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Licking}.] [AS. liccian; akin to OS. likk[=o]n,
   D. likken, OHG. lecch[=o]n, G. lecken, Goth. bi-laig[=o]n,
   Russ. lizate, L. lingere, Gr. lei`chein, Skr. lih, rih.
   [root]121. Cf. {Lecher}, {Relish}.]
   1. To draw or pass the tongue over; as, a dog licks his
    master's hand. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To lap; to take in with the tongue; as, a dog or cat licks
    milk. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To lick the dust}, to be slain; to fall in battle. "His
    enemies shall lick the dust." --Ps. lxxii. 9.
 
   {To lick into shape}, to give proper form to; -- from a
    notion that the bear's cubs are born shapeless and
    subsequently formed by licking. --Hudibras.
 
   {To lick the spittle of}, to fawn upon. --South.
 
   {To lick up}, to take all of by licking; to devour; to
    consume entirely. --Shak. --Num. xxii. 4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lick \Lick\, n.
   A slap; a quick stroke. [Colloq.] "A lick across the face."
   --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lick \Lick\, n. [See {Lick}, v.]
   1. A stroke of the tongue in licking. "A lick at the honey
    pot." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A quick and careless application of anything, as if by a
    stroke of the tongue, or of something which acts like a
    tongue; as, to put on colors with a lick of the brush.
    Also, a small quantity of any substance so applied.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       A lick of court whitewash.      --Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. A place where salt is found on the surface of the earth,
    to which wild animals resort to lick it up; -- often, but
    not always, near salt springs. Called also {salt lick}.
    [U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lick \Lick\, v. t. [Cf. OSw. l[aum]gga to place, strike, prick.]
   To strike with repeated blows for punishment; to flog; to
   whip or conquer, as in a pugilistic encounter. [Colloq. or
   Low] --Carlyle. --Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lick
   n 1: a salt deposit that animals regularly lick [syn: {salt
      lick}, {lick}]
   2: touching with the tongue; "the dog's laps were warm and wet"
     [syn: {lick}, {lap}]
   3: (boxing) a blow with the fist; "I gave him a clout on his
     nose" [syn: {punch}, {clout}, {poke}, {lick}, {biff}, {slug}]
   v 1: beat thoroughly and conclusively in a competition or fight;
      "We licked the other team on Sunday!" [syn: {cream}, {bat},
      {clobber}, {drub}, {thrash}, {lick}]
   2: pass the tongue over; "the dog licked her hand" [syn: {lick},
     {lap}]
   3: find the solution to (a problem or question) or understand
     the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out your
     problems with the boss"; "this unpleasant situation isn't
     going to work itself out"; "did you get it?"; "Did you get my
     meaning?"; "He could not work the math problem" [syn:
     {solve}, {work out}, {figure out}, {puzzle out}, {lick},
     {work}]
   4: take up with the tongue; "The cat lapped up the milk"; "the
     cub licked the milk from its mother's breast" [syn: {lap},
     {lap up}, {lick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top