ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

free

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -free-, *free*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Free and favorite electiveเลือก เสรี งานรัก

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FreeRiceThe world's only vocabulary game that feeds the hungry! in association with World Food Programme at www.wfp.org Play, learn and donate rice with every right answer! at www.freerice.com Give free rice to hungry people by playing a simple game that increases your knowledge., See also: R. freerice.com

English-Thai: Longdo Dictionary
freeอิสระ
free radical(n) อนุมูลอิสระ
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
free(adj) ซึ่งเป็นอิสระ, See also: โดยเสรี, ไม่มีข้อจำกัด
free(vt) ปลดปล่อย, See also: ปล่อย, ทำให้เป็นอิสระ, Syn. discharge, liberate, release, Ant. confine
free(vt) ขจัด, See also: กำจัด, ปลดเปลื้อง
free(vt) ทำให้ปลอดจากสิ่งกีดขวาง, See also: ทำให้มีสิทธิเสรีภาพ
free(adj) แจกฟรี, See also: ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า
free(adv) อย่างให้เปล่า, See also: อย่างไม่ต้องเสียเงิน, อย่างไม่คิดมูลค่า
freeby(sl) เสรีภาพ, See also: อิสระ, Syn. freebie
freely(adv) อย่างอิสระ, See also: อย่างเสรี
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง
freeze(vt) กลายเป็นน้ำแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
free(ฟรี) { freed, freeing, frees } adj., adv. อิสระ, เสรี, เป็นไทย, ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง, ไม่ปิดบัง, ได้รับการยกเว้นภาษี, ปลอดภัย, ทั่วไป, ปราศจาก, หลวม, ว่าง, ปลอด, ไม่ถูกขัดขวาง, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
free handอิสรภาพ
free housen. (ฟรี'เฮาซฺ) n. ร้านที่ขายเหล้าได้ทุกยี่ห้อ
free kickn. การเตะลูกโทษ
free lanceคนที่ทำงานโดยอิสระ โดยไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนใคร, คนที่ต่อสู้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัว
free listn. รายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเสียภาษี
free on board(ผู้ขาย) เสียค่าขนส่งจนถึงเรือหรือรถหรือเครื่องบิน
free portn. ท่าเรือที่ไม่เก็บค่าภาษีศุลกากร
free thoughtn. ความคิดที่อิสระ, ความคิดเสรี
free traden. การค้าเสรี, See also: free-trade adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
free(adj) อิสระ, ให้เปล่า, ว่าง, ปลอด
free(vt) ทำให้เป็นอิสระ, ทำให้เป็นไทย, ปลดเปลื้อง, ทำให้มีเสรีภาพ
FREE free trade(n) การค้าเสรี
freebooter(n) โจรสลัด, โจร, คนปล้นสะดม
freedman(n) ทาสที่เป็นอิสระ
freedom(n) เสรีภาพ, อิสรภาพ, ความเป็นไทย, สิทธิพิเศษ
freehand(adj) ทำด้วยมือ, ด้วยมือเปล่า
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ, ใจกว้าง, เผื่อแผ่, มือเติบ, ใจป้ำ
freeholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
freeman(n) คนอิสระ, ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
free alongside ship (f.a.s.)ส่งถึงข้างเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free areaพื้นที่สุทธิช่องลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
free associationนัยประหวัดอิสระ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
free bend testการทดสอบดัดโค้งอิสระ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
free carbonคาร์บอนอิสระ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
free convectionการพาแบบเสรี [ มีความหมายเหมือนกับ natural convection ] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
free faceผาเรียบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
free for premium yearปีปลอดเบี้ยประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free formรูปทรงอิสระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free gingivaเหงือกอิสระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freeอยู่อย่างอิสระ [การแพทย์]
Free air fohnลมเฟินในอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Free and Easinessฟังเพียงเรื่องสบาย [การแพทย์]
Free Associationเทตนิตของการสัมภาษณ์ตามวิธิการของนักจิตวิเคราะห์ [การแพทย์]
Free circulation newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารให้เปล่า [TU Subject Heading]
Free computer softwareซอฟต์แวร์สาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Free computer softwareส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ให้เปล่า [TU Subject Heading]
Free convectionการไหลขึ้นอย่าง อิสระ [อุตุนิยมวิทยา]
Free Edgeปลายเล็บ [การแพทย์]
free electronอิเล็กตรอนอิสระ, อิเล็กตรอนที่ไม่ถูกยึดไว้กับอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ จึงเคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระ เมื่อได้รับแรงกระทำจากสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กจากภายนอก ก็จะเคลื่อนที่ได้อย่างมีทิศทางแน่นอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
free(vt) ปลดปล่อย
Free Carrier ( FCA )การเสนอราคา ที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ขายได้จัดสินค้าส่งมอบให้กับผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ของผู้รับขนส่ง(เช่น บรรดาบริษัท shipping ต่างๆ) ตามที่ผู้ซื้อระบุไว้เพราะฉะนั้นในการเสนอราคา ผู้ขายก็จะเสนอราคาขาย ที่บวกค่าส่งมอบสินค้าในเบื้องต้นลงไปด้วย
free cash flowกระแสเงินสดอิสระ
free rider(n) กาฝาก, คนที่กินแรงคนอื่น, See also: A. hardworking, Syn. shirk
free-fall(adj) ที่ตกลงอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้
freedivingการดำน้ำตัวเปล่า
freelancer[ฟรีแลนซ์ - เซอะ] (n) บุคคค ที่เสนอตนเองเพื่อรับทำงาน ตามคำสั่ง ของผู้ว่าจ้าง รับจ้าง ทำงาน อิสระ รับไปทำด้วยตัวคนเดียว หรืองานบางประเภท ที่นายจ้าง ต้องการ
freeloader(n) คนที่หาผลประโยชน์จากความใจกว้างของผู้อื่น
Freeze(vi) หยุด, อย่ากระดุกกระดิก (เป็นคำที่ตำรวจใช้ในการสั่งให้คนร้ายหยุดการเคลื่นไหวใดๆ ขณะเข้าจับกุม), See also: Don't move, Syn. Stop

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Osterlich is a free country!- ออสตินลิค เป็นประเทศเสรี The Great Dictator (1940)
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง The Great Dictator (1940)
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
Dictators free themselves but they enslave the people.ปลดปล่อยตัวเองจากเผด็จการ แต่คนที่เป็นทาสพวกเขา The Great Dictator (1940)
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ Help! (1965)
They went free that very day!พวกเขาเดินฟรีวันนั้น! The Godfather (1972)
Okay, Mongo. You're free to go.มองโก นายไปได้แล้ว Blazing Saddles (1974)
Oh, come on, Mongo. You're a free man.ไม่เอาน่า นายเป็นอิสระแล้ว Blazing Saddles (1974)
Kill me! Free me from this torment, seeing and hearing such horrors!ฆ่าฉัน ฟรีฉันจากความระทมทุกข์นี้, \ Nseeing และที่พิจารณาความน่ากลัวนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We must be completely free in our choiceเราคือ completely free ในตัวเลือกของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I don't permit the suffering. You do. Free will.ผมไม่ทำสิ่งที่ทรมาน คุณทำเองตามต้องการ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freeAdmission Free.
freeAdmission is free for preschool children.
freeAdmission was free.
freeA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
freeAfter getting through customs, I was free to go wherever I wanted.
freeA great number of students battled for freedom of speech.
freeAll our catalogues are free for the asking.
freeA man has free choice to begin love but not to end it.
freeAmerica is proud of being a free country.
freeAmericans spend much of their free time at home.
freeAnyway, to get to what I wanted to ask you ... it's about the party. Are you free Friday?
freeAre drinks free?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องทำความเย็น(n) freezers, See also: condenser, cooler, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ
ช่องแช่แข็ง(n) freezing compartment
การค้าแบบเสรี(n) free trade, Syn. การค้าเสรี, Ant. การค้าผูกขาด, Example: นับวันการแข่งขันภายใต้การค้าแบบเสรีจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ, Thai Definition: การค้าที่ไร้การควบคุมของรัฐบาลหรือได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร
เขตการค้าเสรี(n) foreign trade zone, See also: free trade zone, free trade area, Syn. เขตปลอดภาษี, Example: สหรัฐอเมริกามีการเจรจากับเม็กซิโก และแคนาดา สร้างเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ (NAFTA), Count Unit: เขต, Thai Definition: บริเวณหรือท่าเรือ ซึ่งอนุญาตให้สินค้าที่สั่งเข้ามาเก็บไว้ได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องจ่ายภาษีภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
ไทย(n) freedom, See also: independence, liberty, emancipation, Syn. ไท, Ant. ทาส, Example: ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น, Thai Definition: ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส
ไม่อั้น(adv) freely, See also: without stint, without limits, Syn. ไม่ยั้ง, Example: พ่อแม่ให้เขาใช้เงินได้อย่างไม่อั้นในการซื้อความหรูหราฟุ่มเฟือย, Thai Definition: เต็มที่, เต็มกำลังอย่างไม่มีข้อจำกัด
อิสรภาพ(n) freedom, See also: independence, liberation, Syn. เสรีภาพ, อิสระ, Example: แม้เขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนได้อิสรภาพ แต่ก็ต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ, Thai Definition: ความเป็นไทแก่ตัว
เสรี(adj) free, See also: independent, liberated, loose, Syn. อิสระ, Example: นับวันการแข่งขันภายใต้ระบบการค้าเสรีจะทวีความรุนแรงมาก, Thai Definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เสรี(n) freedom, See also: liberty, independence, Syn. อิสระเสรี, Example: คนเราเกิดมามีเสรีและมีอิสระที่จะเลือกหนทางดำเนินชีวิตของตนเอง, Thai Definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เสรี(adv) freely, See also: independently, Syn. อิสระ, Example: ในสังคมสมัยนี้หญิงสาวชายหนุ่มคบกันเป็นเพื่อนฝูงกันได้โดยเสรี, Thai Definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [ m ]
เอาออก[ao øk] (v) EN: take off ; remove ; free  FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดเงินเดือน[āyat ngoendeūoen] (v, exp) EN: freeze wages  FR: geler les salaires
อายัดราคา[āyat rākhā] (v, exp) EN: freeze prices  FR: geler les prix
บัตรฟรี[bat frī] (n, exp) EN: free ticket  FR: billet gratuit [ m ]
แช่แข็ง[chaēkhaeng] (v) EN: freeze  FR: surgeler ; congeler
ช่องแช่แข็ง[chǿng chaēp khaeng] (n, exp) EN: freezing compartment
ดิวตี้ฟรี[diūtī-frī] (adj) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes  FR: hors taxes ; détaxé
โดยไม่คิดมูลค่า[dōi mai khit mūnlakhā] (x) EN: free ; free of charge

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
free
freed
freeh
freel
freen
freer
frees
freet
freels
freely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
free
freed
freer
frees
freely
freest
freeze
freedom
freeing
freeman

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免费[miǎn fèi, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ,   /  ] free (of charge) #1,241 [Add to Longdo]
自由[zì yóu, ㄗˋ ㄧㄡˊ,  ] freedom; free; liberty #1,327 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] free; unrestrained; inundate #4,695 [Add to Longdo]
无偿[wú cháng, ㄨˊ ㄔㄤˊ,   /  ] free; no charge; at no cost #8,830 [Add to Longdo]
自在[zì zai, ㄗˋ ㄗㄞ˙,  ] free; unrestrained; comfortable; at ease #10,971 [Add to Longdo]
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ,  ] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely #12,415 [Add to Longdo]
洒脱[sǎ tuō, ㄙㄚˇ ㄊㄨㄛ,   /  ] free and easy; unaffected #13,046 [Add to Longdo]
自由基[zì yóu jī, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ,   ] free radical #13,715 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd #17,556 [Add to Longdo]
冰冻[bīng dòng, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] freeze #18,345 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
フリー[ふりー, furi-] TH: อิสระ  EN: free

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automatenstahl { m }free cutting steel [Add to Longdo]
Freesie { f } [ bot. ]freesia [Add to Longdo]
Freeware { f } [ comp. ]freeware [Add to Longdo]
Freibillett { n }free ticket [Add to Longdo]
Freidenker { m } | Freidenker { pl }free thinker | free thinkers [Add to Longdo]
Freiformflächen { pl }free formed surfaces [Add to Longdo]
Freigepäck { n }free luggage [Add to Longdo]
Freihandel { m }free trade [Add to Longdo]
Freikörperbild { n }free body diagram [Add to Longdo]
Freilauf { m }free rolling [Add to Longdo]
Freilauf { m }free wheel; freewheel [Add to Longdo]
Freimaß { n }free size [Add to Longdo]
Freiraum { m }free zone [Add to Longdo]
Freistoß { m } | Freistöße { pl }free kick | free kicks [Add to Longdo]
Freistunde { f } | Freistunden { pl }free period | free periods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自由[じゆう, jiyuu] (exp, adj-na, n) freedom; liberty; as it pleases you; (P) #362 [Add to Longdo]
高速[こうそく, kousoku] (adj-na, n, adj-no) (1) high speed; high gear; (2) (abbr) highway; freeway; expressway; motorway; (P) #963 [Add to Longdo]
[もとい, motoi] (n) (1) { chem } (See 官能基) group; (2) (See 遊離基) (free) radical; (ctr) (3) counter for installed or mounted objects (e.g. stone lanterns, gravestones) #1,021 [Add to Longdo]
フリー[furi-] (adj-na, n) free; (P) #1,583 [Add to Longdo]
自由民主党[じゆうみんしゅとう, jiyuuminshutou] (n) (1) (See 自民党) Liberal Democratic Party; LDP; (2) Free Democratic Party (Germany); FDP #2,477 [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] (n, vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) { comp } deallocation (of computer memory); (P) #2,688 [Add to Longdo]
進む[すすむ, susumu] (v5m, vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P) #4,338 [Add to Longdo]
任意[にんい, nin'i] (adj-na, adj-no) any; arbitrary; optional; discretion; non-specific; unspecified; free will; (P) #4,347 [Add to Longdo]
放つ[はなつ, hanatsu] (v5t, vt) (1) to fire (e.g. an arrow); to hit (e.g. baseball); to break wind; (2) to free; to release; (3) (See 芳香を放つ) to give off (e.g. a scent); to emit (e.g. light); (P) #6,876 [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k, vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k, vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k, vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) #7,332 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free [Add to Longdo]
ハンドフリー[はんどふりー, handofuri-] handsfree [Add to Longdo]
フリーウェア[ふりーうえあ, furi-uea] freeware [Add to Longdo]
フリーソフトウェア[ふりーそふとうえあ, furi-sofutouea] free software [Add to Longdo]
フリーダイヤル[ふりーだいやる, furi-daiyaru] toll free number [Add to Longdo]
フリッカーフリーの[ふりっかーふりー の, furikka-furi-no] flicker-free [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Free \Free\ (fr[=e]), a. [Compar. {Freer} (-[~e]r); superl.
   {Freest} (-[e^]st).] [OE. fre, freo, AS. fre['o], fr[imac];
   akin to D. vrij, OS. & OHG. fr[imac], G. frei, Icel.
   fr[imac], Sw. & Dan. fri, Goth. freis, and also to Skr. prija
   beloved, dear, fr. pr[imac] to love, Goth. frij[=o]n. Cf.
   {Affray}, {Belfry}, {Friday}, {Friend}, {Frith} inclosure.]
   1. Exempt from subjection to the will of others; not under
    restraint, control, or compulsion; able to follow one's
    own impulses, desires, or inclinations; determining one's
    own course of action; not dependent; at liberty.
    [1913 Webster]
 
       That which has the power, or not the power, to
       operate, is that alone which is or is not free.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Not under an arbitrary or despotic government; subject
    only to fixed laws regularly and fairly administered, and
    defended by them from encroachments upon natural or
    acquired rights; enjoying political liberty.
    [1913 Webster]
 
   3. Liberated, by arriving at a certain age, from the control
    of parents, guardian, or master.
    [1913 Webster]
 
   4. Not confined or imprisoned; released from arrest;
    liberated; at liberty to go.
    [1913 Webster]
 
       Set an unhappy prisoner free.     --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. Not subjected to the laws of physical necessity; capable
    of voluntary activity; endowed with moral liberty; -- said
    of the will.
    [1913 Webster]
 
       Not free, what proof could they have given sincere
       Of true allegiance, constant faith, or love.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Clear of offense or crime; guiltless; innocent.
    [1913 Webster]
 
       My hands are guilty, but my heart is free. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. Unconstrained by timidity or distrust; unreserved;
    ingenuous; frank; familiar; communicative.
    [1913 Webster]
 
       He was free only with a few.     --Milward.
    [1913 Webster]
 
   8. Unrestrained; immoderate; lavish; licentious; -- used in a
    bad sense.
    [1913 Webster]
 
       The critics have been very free in their censures.
                          --Felton.
    [1913 Webster]
 
       A man may live a free life as to wine or women.
                          --Shelley.
    [1913 Webster]
 
   9. Not close or parsimonious; liberal; open-handed; lavish;
    as, free with his money.
    [1913 Webster]
 
   10. Exempt; clear; released; liberated; not encumbered or
     troubled with; as, free from pain; free from a burden; --
     followed by from, or, rarely, by of.
     [1913 Webster]
 
        Princes declaring themselves free from the
        obligations of their treaties.    --Bp. Burnet.
     [1913 Webster]
 
   11. Characteristic of one acting without restraint; charming;
     easy.
     [1913 Webster]
 
   12. Ready; eager; acting without spurring or whipping;
     spirited; as, a free horse.
     [1913 Webster]
 
   13. Invested with a particular freedom or franchise; enjoying
     certain immunities or privileges; admitted to special
     rights; -- followed by of.
     [1913 Webster]
 
        He therefore makes all birds, of every sect,
        Free of his farm.          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   14. Thrown open, or made accessible, to all; to be enjoyed
     without limitations; unrestricted; not obstructed,
     engrossed, or appropriated; open; -- said of a thing to
     be possessed or enjoyed; as, a free school.
     [1913 Webster]
 
        Why, sir, I pray, are not the streets as free
        For me as for you?          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   15. Not gained by importunity or purchase; gratuitous;
     spontaneous; as, free admission; a free gift.
     [1913 Webster]
 
   16. Not arbitrary or despotic; assuring liberty; defending
     individual rights against encroachment by any person or
     class; instituted by a free people; -- said of a
     government, institutions, etc.
     [1913 Webster]
 
   17. (O. Eng. Law) Certain or honorable; the opposite of
     {base}; as, free service; free socage. --Burrill.
     [1913 Webster]
 
   18. (Law) Privileged or individual; the opposite of common;
     as, a free fishery; a free warren. --Burrill.
     [1913 Webster]
 
   19. Not united or combined with anything else; separated;
     dissevered; unattached; at liberty to escape; as, free
     carbonic acid gas; free cells.
     [1913 Webster]
 
   {Free agency}, the capacity or power of choosing or acting
    freely, or without necessity or constraint upon the will.
    
 
   {Free bench} (Eng. Law), a widow's right in the copyhold
    lands of her husband, corresponding to dower in freeholds.
    
 
   {Free board} (Naut.), a vessel's side between water line and
    gunwale.
 
   {Free bond} (Chem.), an unsaturated or unemployed unit, or
    bond, of affinity or valence, of an atom or radical.
 
   {Free-borough men} (O.Eng. Law). See {Friborg}.
 
   {Free chapel} (Eccles.), a chapel not subject to the
    jurisdiction of the ordinary, having been founded by the
    king or by a subject specially authorized. [Eng.]
    --Bouvier.
 
   {Free charge} (Elec.), a charge of electricity in the free or
    statical condition; free electricity.
 
   {Free church}.
     (a) A church whose sittings are for all and without
       charge.
     (b) An ecclesiastical body that left the Church of
       Scotland, in 1843, to be free from control by the
       government in spiritual matters.
 
   {Free city}, or {Free town}, a city or town independent in
    its government and franchises, as formerly those of the
    Hanseatic league.
 
   {Free cost}, freedom from charges or expenses. --South.
 
   {Free and easy}, unconventional; unrestrained; regardless of
    formalities. [Colloq.] "Sal and her free and easy ways."
    --W. Black.
 
   {Free goods}, goods admitted into a country free of duty.
 
   {Free labor}, the labor of freemen, as distinguished from
    that of slaves.
 
   {Free port}. (Com.)
     (a) A port where goods may be received and shipped free
       of custom duty.
     (b) A port where goods of all kinds are received from
       ships of all nations at equal rates of duty.
 
   {Free public house}, in England, a tavern not belonging to a
    brewer, so that the landlord is free to brew his own beer
    or purchase where he chooses. --Simmonds.
 
   {Free school}.
     (a) A school to which pupils are admitted without
       discrimination and on an equal footing.
     (b) A school supported by general taxation, by
       endowmants, etc., where pupils pay nothing for
       tuition; a public school.
 
   {Free services} (O.Eng. Law), such feudal services as were
    not unbecoming the character of a soldier or a freemen to
    perform; as, to serve under his lord in war, to pay a sum
    of money, etc. --Burrill.
 
   {Free ships}, ships of neutral nations, which in time of war
    are free from capture even though carrying enemy's goods.
    
 
   {Free socage} (O.Eng. Law), a feudal tenure held by certain
    services which, though honorable, were not military.
    --Abbott.
 
   {Free States}, those of the United States before the Civil
    War, in which slavery had ceased to exist, or had never
    existed.
 
   {Free stuff} (Carp.), timber free from knots; clear stuff.
 
   {Free thought}, that which is thought independently of the
    authority of others.
 
   {Free trade}, commerce unrestricted by duties or tariff
    regulations.
 
   {Free trader}, one who believes in free trade.
 
   {To make free with}, to take liberties with; to help one's
    self to. [Colloq.]
 
   {To sail free} (Naut.), to sail with the yards not braced in
    as sharp as when sailing closehauled, or close to the
    wind.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Free \Free\, v. t. [imp. & p. p. {Freed}; p. pr. & vb. n.
   {Freeing}.] [OE. freen, freoien, AS. fre['o]gan. See {Free},
   a.]
   1. To make free; to set at liberty; to rid of that which
    confines, limits, embarrasses, oppresses, etc.; to
    release; to disengage; to clear; -- followed by from, and
    sometimes by off; as, to free a captive or a slave; to be
    freed of these inconveniences. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       Our land is from the rage of tigers freed. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Arise, . . . free thy people from their yoke.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove, as something that confines or bars; to relieve
    from the constraint of.
    [1913 Webster]
 
       This master key
       Frees every lock, and leads us to his person.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To frank. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Free \Free\, adv.
   1. Freely; willingly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I as free forgive you
       As I would be forgiven.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Without charge; as, children admitted free.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 free
   adv 1: without restraint; "cows in India are running loose"
       [syn: {loose}, {free}]
   adj 1: able to act at will; not hampered; not under compulsion
       or restraint; "free enterprise"; "a free port"; "a free
       country"; "I have an hour free"; "free will"; "free of
       racism"; "feel free to stay as long as you wish"; "a free
       choice" [ant: {unfree}]
   2: unconstrained or not chemically bound in a molecule or not
     fixed and capable of relatively unrestricted motion; "free
     expansion"; "free oxygen"; "a free electron" [ant: {bound}]
   3: costing nothing; "complimentary tickets"; "free admission"
     [syn: {complimentary}, {costless}, {free}, {gratis(p)},
     {gratuitous}]
   4: not occupied or in use; "a free locker"; "a free lane"
   5: not fixed in position; "the detached shutter fell on him";
     "he pulled his arm free and ran" [syn: {detached}, {free}]
   6: not held in servitude; "after the Civil War he was a free
     man" [ant: {unfree}]
   7: not taken up by scheduled activities; "a free hour between
     classes"; "spare time on my hands" [syn: {spare}, {free}]
   8: completely wanting or lacking; "writing barren of insight";
     "young recruits destitute of experience"; "innocent of
     literary merit"; "the sentence was devoid of meaning" [syn:
     {barren}, {destitute}, {devoid}, {free}, {innocent}]
   9: not literal; "a loose interpretation of what she had been
     told"; "a free translation of the poem" [syn: {free},
     {loose}, {liberal}]
   n 1: people who are free; "the home of the free and the brave"
      [syn: {free}, {free people}]
   v 1: grant freedom to; free from confinement [syn: {free},
      {liberate}, {release}, {unloose}, {unloosen}, {loose}]
      [ant: {confine}, {detain}]
   2: relieve from; "Rid the house of pests" [syn: {rid}, {free},
     {disembarrass}]
   3: remove or force out from a position; "The dentist dislodged
     the piece of food that had been stuck under my gums"; "He
     finally could free the legs of the earthquake victim who was
     buried in the rubble" [syn: {dislodge}, {free}] [ant:
     {deposit}, {lodge}, {stick}, {wedge}]
   4: grant relief or an exemption from a rule or requirement to;
     "She exempted me from the exam" [syn: {exempt}, {relieve},
     {free}] [ant: {apply}, {enforce}, {implement}]
   5: make (information) available for publication; "release the
     list with the names of the prisoners" [syn: {free},
     {release}]
   6: free from obligations or duties [syn: {free}, {discharge}]
   7: free or remove obstruction from; "free a path across the
     cluttered floor" [syn: {free}, {disengage}] [ant: {block},
     {close up}, {impede}, {jam}, {obstruct}, {obturate},
     {occlude}]
   8: let off the hook; "I absolve you from this responsibility"
     [syn: {absolve}, {justify}, {free}] [ant: {blame}, {fault}]
   9: part with a possession or right; "I am relinquishing my
     bedroom to the long-term house guest"; "resign a claim to the
     throne" [syn: {release}, {relinquish}, {resign}, {free},
     {give up}]
   10: release (gas or energy) as a result of a chemical reaction
     or physical decomposition [syn: {release}, {free},
     {liberate}]
   11: make (assets) available; "release the holdings in the
     dictator's bank account" [syn: {unblock}, {unfreeze},
     {free}, {release}] [ant: {block}, {freeze}, {immobilise},
     {immobilize}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top