ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冻-, *冻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冻, dòng, ㄉㄨㄥˋ] cold; to freeze, to congeal; jelly
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  东 (dōng ㄉㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] ice,  Rank: 2,127

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, / ] to freeze, #3,196 [Add to Longdo]
[dòng jié, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] (loan, wage, price) freeze, #8,345 [Add to Longdo]
[lěng dòng, ㄌㄥˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to freeze; to deep-freeze, #11,566 [Add to Longdo]
[dòng sǐ, ㄉㄨㄥˋ ㄙˇ, / ] to freeze to death; to die off in winter, #12,657 [Add to Longdo]
[guǒ dòng, ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] gelatin dessert, #18,050 [Add to Longdo]
[bīng dòng, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] freeze, #18,345 [Add to Longdo]
[jiě dòng, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] thaw, #20,290 [Add to Longdo]
[sù dòng, ㄙㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] quick-freeze, #25,961 [Add to Longdo]
[fáng dòng, ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] antifreeze, #26,289 [Add to Longdo]
[dòng tǔ, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨˇ, / ] frozen earth; permafrost; tundra, #27,390 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soybean sherbet and peppermint tea.[CN] 大豆果跟薄荷茶 The Seven Year Itch (1955)
- How about some of those jellies?[CN] -这些果怎么样 Shane (1953)
You never mention business or baseball or television or wage freezes or Senate probes.[CN] 你从不提及生意、棒球或电视 或是薪、参议院调查 To Catch a Thief (1955)
Hey... you have to hold me or I'll freeze.[CN] 嘿 快点抱住我 要不我就要僵了 Summer with Monika (1953)
I was freezing to death so we held each other.[CN] 怕被死才会紧紧抱着睡觉 Episode #1.4 (2004)
The mayor, who has a white beard Madame Michelet was as big like a jelly Monsieur Le Pecq, who teaches the school Rosalie, who has hair like sunshine.[CN] 密契里夫人跟果一样大 莱俩克先生,他本来在学校教书 罗莎莉 她的头发跟阳光一样亮丽 Sahara (1943)
Don't sit there like a frozen robin. Get on with the story.[CN] 别坐在这里像只冰的知更鸟 继续写报导 His Girl Friday (1940)
I was alone for eight years... the frozen taiga, snow-covered huts, drunken guards... and as a great treat... baked potatoes.[CN] 我一个人都八年了 冰的泰加林,雪中的小木屋,喝醉的守卫 还有美妙的待遇 Baltic Deputy (1937)
His feet are frozen.[CN] 他的脚僵了 Quai des Orfèvres (1947)
Not only that. I froze.[CN] 而且快死了 Lifeboat (1944)
See if I care,[CN] 坏了我可管不着哦 Taki no shiraito (1933)
Long winter nights will light up the frozen ground with cold rays.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}漫长的黑夜后 {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}第一抹凛冽的光线,照亮冰的大地 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top