ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freeloader

F R IY1 L OW2 D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freeloader-, *freeloader*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
freeloader(n) คนที่หาผลประโยชน์จากความใจกว้างของผู้อื่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell your little freeloader friends to slow the fuck down, Keith.ไปบอกเพื่อนนายให้ เพลาๆลงหน่อย Alpha Dog (2006)
One minute I'm a freeloader and the next I'm the only thing standing between you and eviction.นาทีที่แล้วฉันเป็นคนขี้เอาเปรียบ... ...แล้วต่อมา... ...ฉันเป็นคนที่ยืนอยู่ ระหว่าง คุณ กับ การไล่ที่ Burlesque (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FREELOADER F R IY1 L OW2 D ER0
FREELOADERS F R IY1 L OW2 D ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmarotzer { m }; Schmarotzerin { f }; Trittbrettfahrer { m } | Schmarotzer { pl }freeloader | freeloaders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
居候[いそうろう, isourou] (n, vs) lodger who pays nothing for room and board; freeloader; sponger; (P) [Add to Longdo]
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary [Add to Longdo]
部屋子[へやご, heyago] (n) (1) (See 部屋住み) young adult still living at home; dependent; (2) (See 部屋方) female servant working for a lady-in-waiting working in the inner part of a lord's house (Edo period); (3) freeloader living in a samurai's house; (4) young kabuki actor in service of a master (Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  freeloader
      n 1: someone who takes advantage of the generosity of others

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top