ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disengage

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disengage-, *disengage*
Possible hiragana form: ぢせんがげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disengage(vt) เป็นอิสระ, See also: หลุดพ้น, Syn. loose, undo, release, Ant. fasten, bind, lock
disengage(vi) เป็นอิสระ, See also: หลุดพ้น, Syn. loose, undo, release, Ant. fasten, bind, lock
disengaged(adj) ที่เป็นอิสระ, See also: ที่หลุดพ้น
disengagement(n) ความเป็นอิสระ, See also: ความหลุดพ้น, Syn. withdrawal, disentanglement
disengage from(phrv) ปลดปล่อยจาก, See also: ทำให้...เป็นอิสระจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด, ปล่อย, เปลื้อง, ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น, หลุดออก, ว่าง, Syn. loosen, unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย, ภาวะที่ถูกปล่อย, อิสรภาพ, การหลุดพ้น, การเลิกสัญญา, ความสบายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
disengage(vt) เลิก, ปล่อย, ปลดเปลื้อง, ปลด, ยก, วาง

WordNet (3.0)
disengage(v) release from something that holds fast, connects, or entangles, Syn. withdraw, Ant. engage
disengage(v) become free, Ant. engage
disengagement(n) to break off a military action with an enemy, Syn. fallback, pullout
free(v) free or remove obstruction from, Syn. disengage, Ant. obstruct

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Disengage

v. t. [ imp. & p. p. Disengaged p. pr. & vb. n. Disengaging. ] [ Pref. dis- + engage: cf. F. désengager. ] To release from that with which anything is engaged, engrossed, involved, or entangled; to extricate; to detach; to set free; to liberate; to clear; as, to disengage one from a party, from broils and controversies, from an oath, promise, or occupation; to disengage the affections a favorite pursuit, the mind from study. [ 1913 Webster ]

To disengage him and the kingdom, great sums were to be borrowed. Milton. [ 1913 Webster ]

Caloric and light must be disengaged during the process. Transl. of Lavoisier.

Syn. -- To liberate; free; loose; extricate; clear; disentangle; detach; withdraw; wean. [ 1913 Webster ]

Disengage

v. i. To release one's self; to become detached; to free one's self. [ 1913 Webster ]

From a friends's grave how soon we disengage! Young. [ 1913 Webster ]

Disengaged

a. Not engaged; free from engagement; at leisure; free from occupation or care; vacant. -- Dis`en*ga"ged*ness n. [1913 Webster]

Disengagement

n. [ Pref. dis- + engagement: cf. F. désengagement. ] 1. The act of disengaging or setting free, or the state of being disengaged. [ 1913 Webster ]

It is easy to render this disengagement of caloric and light evident to the senses. Transl. of Lavoisier. [ 1913 Webster ]

A disengagement from earthly trammels. Sir W. Jones. [ 1913 Webster ]

2. Freedom from engrossing occupation; leisure. [ 1913 Webster ]

Disengagement is absolutely necessary to enjoyment. Bp. Butler. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. Disengage the automatic pilot.เอาละ ปลดนักบินอัตโนมัติออก Airplane! (1980)
Joseph, it's still alive. Disengage.โจเซฟ มันยังไม่ตาย ยกเลิกภาระกิจ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Do you hear me? Disengage.คุณได้ยินมั๊ย ยกเลิกภาระกิจ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Disengage!ยกเลิกภาระกิจ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
You push down on the spring, disengage the teeth like that.กดลงไปที่สปริง สกิดที่เขี้ยว นั่นแหละ Rescue Dawn (2006)
"Disengage voice encryption lock. "ปลดล๊อคการเข้ารหัสด้วยเสียง Eagle Eye (2008)
As soon as we ascertained the Intersect's location, Major Casey disengaged.ทันทีที่เราแน่ใจ เรื่องที่อยู่ของอินเตอร์เซ็ค ผู้พันเคซี่ก็หยุดค่ะ Chuck Versus the Sensei (2008)
Your disengagement won't work.การแยกตัวเป็นอิสะของนายล้มเหลว Emancipation (2008)
Disengagement is neither artful nor effective.การแยกตัวต้องมีผลกระทบทั้งดีและเลว Emancipation (2008)
Mutt, disengage!มัธ ระวัง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They feel no pain. Concepts of morality are disengaged.พวกมันไม่รู้สึกเจ็บ นิยามของศีลธรรม หมดไปจากจิตใต้สำนึก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Disengage the cip module.เก็บอุปกรณ์ CIP Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disengageHe had a hard time to disengage himself from the gang.
disengageRepeatedly slamming the clutch pedal, I somehow managed to get the clutch disengaged so I could just about drive for the time being.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
disengage
disengaged
disengagement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disengage
disengaged
disengages
disengagement
disengagements

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top