ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

進む

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -進む-, *進む*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
進む[すすむ, susumu] (vt) ก้าวหน้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
進む[すすむ, susumu] TH: คืบหน้า  EN: to make progress (vi)
進む[すすむ, susumu] TH: เดินเร็ว
進む[すすむ, susumu] TH: พัฒนาขึ้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
進む[すすむ, susumu] (v5m, vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P) #4,338 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時計は正確ですか」「いいえ、1日に10分も進むんです」 [ M ]
Are we losing a day on the way to America?アメリカへ行くと日付けが1日進むのですか。
No, it gains ten minutes a day.いいえ、一日に十分も進むんです。
The value of the dollar declines as the rate of inflation rises.インフレの程度が進むにつれてドルの価値は下がる。
It may be advantageous to me to proceed in this way.このようなやり方で進むことは私にとって都合がよいかもしれない。
This clock gain one minute a day.この時計は一日1分進む
This clock gains two minute a day.この時計は一日に二分進む
This watch needs repairing : it gains 20 minutes a day.この時計は修理の必要がある。一日20分も進む
This alarm clock gains one minutes a day.この目覚し時計は1日に1分進む
I crunch through the snow.ざくざくと雪を踏んで進む
But light does not travel at the same speed through all materials; it goes slower through some than through others.しかし全ての物質の中を同じ速度で進むのではなく、ものによって速くもなり遅くもなる。
The event was forgotten in progress of time.その事件は時が進むにつれて忘れ去られていった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I count three, start advancing towards each other.[JP] 3つ数えたら前に進むこと War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
They can dig. Big monsters! Underground![JP] ヤツらは地下を掘り進む怪物だ! Tremors (1990)
Scoot over, goddamn it![JP] 突き進むぞ ちくしょう! The Blues Brothers (1980)
Nothing can stay on it.[JP] 誰もいないエリアを 確認しつつ進む The Crazies (1973)
To go straight ahead is frightening, to go back is embarrassing.[JP] 進むのは恐ろしいし 戻るのは気が引ける Stalker (1979)
I think we have every right to know what goes on.[JP] 当然、進む方向は わかっていると思うが Brainstorm (1983)
Well, goodbye, my boy, go your own way, God bless you![JP] では これ で 自分の道を進むのだぞ War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
We'll go hand in hand to fight those who have been enslaving the working men for centuries![JP] 戦うために 手を取り合って進むべきだ 戦場で兵士を死刑にしたのは 誰だ? Tikhiy Don II (1958)
They hasten to their end, though they think themselves strong[JP] 終焉に向かって急ぎ進むのは 強さを妄想する 神々 Das Rheingold (1980)
Because I'm gonna show you the way this country is gonna go depends entirely and wholy and complete on you![JP] この国の進む道は... まったくもって... 完全に... The Intruder (1962)
- Are we on our way already? - Of course. Why?[JP] 先へ進むのか? Stalker (1979)
We'll go hand in hand to fight those who have been enslaving the working men for centuries![JP] 戦うために 手を取り合って進むべきだ 戦場で兵士を死刑にしたのは 誰だ? Tikhiy Don (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
進む[すすむ, susumu] vorwaertsgehen, fortschreiten [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top