ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

de-

D IY1   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: de, -de-, *de*
Possible hiragana form: で-
English-Thai: Longdo Dictionary
zip code(n (amer.)) รหัสไปรษณีย์
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, S. ISO9362, BIC code
companywide(adj) ทั่วทั้งองค์กร เช่น Adobe has announced company wide layoffs of about 600 full time positions, and has pulled out of Macworld Expo., S. company wide, company-wide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
de[PRF] ลง, See also: จาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode)
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vi) อาศัยอยู่
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
abode(vt) pt และ pp ของ abide
aborticide(n) การทำแท้ง
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
accolade(n) การได้รับเกียรติ
allude(vi) พูดถึง,หมายถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And many of our successful champions like Sugar Ray Leonard or Evander Holyfield or Mike Tyson, all those kind of people, Oscar De La Hoya, you can name 'em all, they were Golden Glove champs.(จิม บีสลีย์) (กรรมการบริหารการชกนวมทอง) แชมป์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ อย่างชูการ์ เรย์ เลนเนิร์ด หรืออีวานเดอร์ โฮลีฟิลด์ หรือไมค์ ไทสัน CounterPunch (2017)
In the end, Ronnie administered Walshy's final coup de grace with a pound coin rather than a testicular vice.ในท้ายที่สุด รอนนี่จัดการ เชือดวอลชี่เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยเหรียญหนึ่งปอนด์ แทนที่จะเป็นที่หนีบอัณฑะ The Secret of Sales (2017)
They are coming. Final checks, everyone! Tout de suite!พวกเขามาแล้ว ทุกคนตรวจความเรียบร้อย Beauty and the Beast (2017)
Meet Madame De Garderobe. A great singer.มาดามเดอการ์เดอโร้บ นักร้องเสียงทอง Beauty and the Beast (2017)
And then a 1.6 megaton RDS-37 thermonuclear warhead drops down in the middle of Des Moines.แล้ว 1.6 พลังนิวเคลียร์ อาดีเอส 37 หัวรบนิวเคลียร์ หยดลงในช่วงกลางของเดสมอย Hidden Figures (2016)
Joel Schumacher film shot by Jan de Bont.ขอตายวูบเดียว บางเส้นก็ไม่ควรข้าม หนังของโจล ชูมาเคอร์ ถ่ายโดยฌอง เดอบองต์ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Doink de doink.ริงโก้ สตาร์ นักดนตรี Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Doink de doink.#ดองค์ เดอ ดองค์ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Doink de doink.ดองค์ เดอ ดองค์ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
De La Hoya, with World Trade Organization.เดอลา โฮย่า กับเวิลด์เทรด ออร์แกไนเซชั่น Snowden (2016)
Yeah, I love their motto. De oppresso liber.ผมชอบคำขวัญ "อิสระจากการกดขี่" Snowden (2016)
- Lampo de poche. - Flashlight is er...(Indian word)ไฟฉาย เรียก.. Lion (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
de2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
deA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
deA baby deer can stand as soon as it is born.
deA baby has a delicate skin.
deA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
deA bear will not touch a dead body.
deA book descriptive of the wonders of nature.
deA book is lying on the desk.
deAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
deAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
deAbove all, logic requires precise definitions.
deAbove all, scientific terms call for precise definitions.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อาร์เคด[n.] (ākhēt) EN: arcade   
อาร์คิมิดีส[n. prop.] (Ākhimidīt) EN: Archimedes   FR: Archimède
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: facilitate trade   
อันดับความสว่าง[n.] (andap khwām sawāng) EN: magnitude   FR: magnitude [f]
อนุมานจาก[v. exp.] (anumān jāk) EN: infer from ; deduce from   FR: déduire de
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade

CMU English Pronouncing Dictionary
DE    D IY1
DE    D EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
de    (in) (d @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
凸凹[でこぼこ, dekoboko] ขรุขระ
デザート[でざーと, dezato] (n) ของหวาน (desserts)
です[です, desu] ( ) คำเชื่อมอย่างสุภาพ
ですか[ですか,desuga,เดสุก๋า, desuka ,desuga,] คำช่วยแสดงการถาม
デパート[でぱあと, depaato, depaato , depaato] (n ) ห้างสรรพสินค้า
デパート[でぱあと, depato, depaato , depato] (n ) ห้างสรรพสินค้า
デモ隊[でもたい, demotai] (n ) ผู้ชุมนุมประท้วง
電気[でんき, denki, denki , denki] (n ) ไฟฟ้า แสงสว่าง
電気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n ) วิศวกรรมไฟฟ้า
電気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n ) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์

German-Thai: Longdo Dictionary
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย
Kunde(n) |der, pl. Kunden| ลูกค้า, See also: die Kundin
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน
Rede(n) |die| คำกล่าว, สุนทรพจน์
Stunde(n) |die, pl. Stunden| ชั่วโมง
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
Wochenende(n) |das| สุดสัปดาห์
beideทั้งคู่
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Defekt {m}failure [Add to Longdo]
Deckkraft {f}opacity [Add to Longdo]
den Aufstieg schaffento be promoted [Add to Longdo]
den Auftakt bilden (zu)to be a prelude (to) [Add to Longdo]
deutscher Aussiedlerethnic German (emigrant) [Add to Longdo]
der böse Blickthe evil eye [Add to Longdo]
der Blues {m} [mus.]the blues [Add to Longdo]
den Bock zum Gärtner machen [übtr.]to set a thief to catch a thief [fig.] [Add to Longdo]
Deckentapete {f}celing paper [Add to Longdo]
Deckfarbe {f}body colour [Add to Longdo]
Deckgestein {n}overburden [Add to Longdo]
Deadlock {m}; Deadlock-Situation {f} [comp.]deadlock [Add to Longdo]
Debakel {n}; Katastrophe {f} | Debakel {pl}; Katastrophen {pl}debacle | debacles [Add to Longdo]
Debatte {f}; Wortstreit {m}; Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} | Debatten {pl}debate | debates [Add to Longdo]
Debattenführer {m}floor leader [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
de(prep) จาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Sa fiancée est de Valence, elle est du Midi.
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
monde(n) |m| โลก เช่น dans le monde, au monde แปลเหมือนกัน คือ ในโลก, บนโลก
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,
à la place deแทนที่ของ เช่น Est-ce que je peux avoir des légumes verts à la place des frites?
avoir besoin de(phrase) มีความต้องการ Il a besoin d'une nouvelle voiture. = เขาต้องการรถคันใหม่
au cours de(phrase) อยู่ในระหว่าง เช่น Ce bâtiment est au cours de construction. = อาคารหลังนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
loin de(prep) ไกลจาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre hôtel n'est pas loin de Notre-Dame. โรงแรมของพวกเราอยู่ไม่ไกลจากนอทรดาม
près de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Il est donc près du Quartier Latin.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にょろ, nyoro] (n) tilde [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
ある意味で[あるいみで, aruimide] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode [Add to Longdo]
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code [Add to Longdo]
エリアコード[えりあこーど, eriako-do] area code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 De- \De-\
   A prefix from Latin de down, from, away; as in debark,
   decline, decease, deduct, decamp. In words from the French it
   is equivalent to Latin dis- apart, away; or sometimes to de.
   Cf. {Dis-}. It is negative and opposite in derange, deform,
   destroy, etc. It is intensive in deprave, despoil, declare,
   desolate, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DE
   n 1: a Mid-Atlantic state; one of the original 13 colonies [syn:
      {Delaware}, {Diamond State}, {First State}, {DE}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DE
     DatenElement (HBCI)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 de /də/
  from; of; out of; at; by; on; upon; because of; for; for sake of; on account of; owing to; through

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 de
  1. of
  2. from; of
  3. from; out of

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 de
  1. from; of(de¹)
  2. from; outof(el)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 de /də/
  1. the; tothe
  2. the
  3. the

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ‐de
  ‐th

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 de
  also; likewise; too

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top