ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deadline

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deadline-, *deadline*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deadline(n) กำหนดเวลาสุดท้ายที่ต้องทำให้เสร็จ, See also: เส้นตาย, Syn. end, limit
deadliness(n) ความตาย, See also: การไม่เคลื่อนๆไหว, Syn. fatalness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deadlinen. กำหนดเวลา, เส้นห้ามผ่าน, เส้นตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
deadline(n) เส้นตาย, ขีดจำกัดเวลา, กำหนดเวลา, เส้นห้ามผ่าน

WordNet (3.0)
deadline(n) the point in time at which something must be completed
deadliness(n) the quality of being deadly, Syn. lethality

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Deadliness

n. The quality of being deadly. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a deadline to meet. God!นายคิดว่าฉันทําได้เหรอ Big (1988)
I've got a deadline for my essay.ผมมีเส้นตายต้องส่งบทความแล้ว. Ringu (1998)
Well, we're all under a deadline here.คือว่า เรามี กำหนดส่งงาน คุณรู้มั้ย และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ American Beauty (1999)
I have a deadline to meet, doctor.ฉันยังมีเรื่องอื่นต้องทำ ด็อกเตอร์ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Deadline to accept is next weekตอบรับวันสุดท้ายอาทิตย์หน้า Saving Face (2004)
Deadline for Paris is Fridayวันศุกร์นี้ต้องตอบเขาแล้วนะ Saving Face (2004)
They will treat you reporting from Kigali, Rwanda, where tensions are high as the deadline for the U.N.-brokered peace agreement approaches.พวกเขาจะหลอก รายงานจาก คิกาลี ราวันดา ที่ๆแผ่นดินจะสูงขึ้น สถานการ์ณตึงเครียดมากขึ้น เมื่อถึงขอเสนอจับมือของประชาชาติ Hotel Rwanda (2004)
I have an urgent deadline to meet.พ่อมีงานเร่งด่วน ถึงกำหนดเวลาส่งงานแล้ว Dasepo Naughty Girls (2006)
The deadline in the will expires in less than a month!เส้นตายในพินัยกรรมเหลืออีกแค่ไม่ถึงเดือน Ratatouille (2007)
The deadline passes in three days.อีก 3 วันก็ถึงกำหนดเส้นตายแล้ว Ratatouille (2007)
The deadline was 9. She had almost another hour.เส้นตายของเธอมันเก้าโมงนี่/เธอมีเวลาตั้งเกือบชั่วโมง Funny Games (2007)
The deadline is midnight.เส้นตายคือเที่ยงคืน Resident Evil: Degeneration (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deadlineCan you make the deadline?
deadlineHe was called down by his boss for missing his deadline.
deadlineHey, there's no time left till the deadline, you know? Stop hanging around in a daze!
deadlineHow can I make the deadline for this document?
deadlineI always keep my deadlines.
deadlineI am terribly busy because the report deadline is near.
deadlineI cannot agree to your proposal as regards the deadline.
deadlineI'm killing myself to meet the deadline.
deadlineI'm sorry for the short deadline.
deadlineI worked all night so to meet the deadline.
deadlineShe handed in her term paper after the deadline.
deadlineShe took great pains to get the job done before the deadline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นตาย(n) deadline, Example: สวีเดนจะยังคงยืนยันเส้นตายที่จะเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ในปี พ.ศ. 2553 อย่างแน่นอน, Thai Definition: วันเวลาที่กำหนดเป็นขั้นเด็ดขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดดไลน์[dētlai] (n) EN: deadline  FR: date limite [ f ]
กำหนด[kamnot] (n) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline  FR: limite [ f ]
กำหนดเวลาให้[kamnot wēlā hai] (v, exp) EN: set a deadline
การกำหนดเวลาให้[kān kamnot wēlā hai] (n, exp) EN: setting a deadline
ขีดเส้น[khītsen] (v) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline
ขีดเส้นตาย[khītsen tāi] (v, exp) EN: give a deadline ; set a deadline
เกินกำหนดเวลา[koēn kamnot wēlā] (v, exp) EN: exceed the deadline
หมดเขต[motkhēt] (n) EN: deadline ; final date  FR: date butoir [ f ] (fig.)
ผ่อนผันเวลา[phǿnphan wēlā] (v, exp) EN: extend the deadline
เส้นตาย[sentāi] (n) EN: deadline

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
deadline
deadlines
deadliness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deadline
deadlines

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最后期限[zuì hòu qī xiàn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ,     /    ] deadline; final time limit (for project) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
期限[きげん, kigen] (n) (1) term; period; time frame; (2) (See 期限切れ) time limit; deadline; cutoff (date); (P) #1,271 [Add to Longdo]
デッドライン[deddorain] (n) deadline [Add to Longdo]
マスターアップ[masuta-appu] (n) (game) development deadline (wasei [Add to Longdo]
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp, v1) (See 期限切れ, 切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date [Add to Longdo]
期限を延ばす[きげんをのばす, kigenwonobasu] (exp, v5s) to extend the term; to extend a deadline [Add to Longdo]
期限付き[きげんつき, kigentsuki] (adj-no) with a fixed time; with a deadline [Add to Longdo]
時間切れ[じかんぎれ, jikangire] (n) (1) being out of time; passing the deadline; (2) time-out; (P) [Add to Longdo]
申込締切;申し込み〆切;申し込み締切り[もうしこみしめきり, moushikomishimekiri] (n) application deadline [Add to Longdo]
提出期限[ていしゅつきげん, teishutsukigen] (n) (submission) deadline [Add to Longdo]
締め切り(P);締切り(P);締切(io)(P);〆切;〆切り;乄切り(oK);閉め切り;閉切り[しめきり, shimekiri] (n) (1) (not 閉め切り, etc.) deadline; closing; cut-off; end; (2) (not 閉め切り, etc.) cofferdam; (adj-no, n) (3) (not 〆切, etc.) closed (door, window, etc.); (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top