ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decommission

D IY0 K AH0 M IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decommission-, *decommission*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. take out of commission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decommissionvt. ปลดออกจากประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ หลังจากเลิกดำเนินงาน วัสดุบางส่วนสามารถนำกลับมาแปรใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี ส่วนสถานที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ (ดู commissioning ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless you plan to decommission the boss.นอกจาก คุณวางแผน ปลดระวาง หัวหน้า The Original (2016)
Examine them one by one, decommission the faulty ones.ตรวจสอบมันที่ละตัว จัดการตัวที่เสียซะ The Original (2016)
We recall her in the morning, decommission her.เราจะเรียกเธอกลับมาตอนเช้า ปลดระวางเธอซะ Chestnut (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DECOMMISSION D IY0 K AH0 M IH1 SH AH0 N
DECOMMISSIONED D IY0 K AH0 M IH1 SH AH0 N D
DECOMMISSIONING D IY0 K AH0 M IH1 SH AH0 N IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退出运行[tuì chū yùn xíng, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 退    / 退   ] decommission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃車[はいしゃ, haisha] (n, vs) decommissioned vehicle; out of service vehicle #5,716 [Add to Longdo]
除籍[じょせき, joseki] (n, vs) (1) removing a name; (2) expelling (e.g. from school); decommissioning; (P) #9,124 [Add to Longdo]
廃艦[はいかん, haikan] (n, vs) decommissioned warship [Add to Longdo]
廃炉[はいろ, hairo] (n, vs) (1) decommissioning a nuclear reactor; (n) (2) decommissioned nuclear reactor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  decommission
      v 1: withdraw from active service; "The warship was
           decommissioned in 1998"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top