ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charmed

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charmed-, *charmed*, charm, charme
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
charmed

adj. 1. same as captivated.
Syn. -- captivated. [ WordNet 1.5 +PJC ]

2. filled with wonder and delight.
Syn. -- beguiled, captivated, delighted, enthralled, entranced. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charming girl.สาวน้อย Pilot, Part 2 (2013)
Uh, charming.น่าประทับใจ. Hocus Pocus (1993)
Who must this charming young blood donor be?สาวน้อยคนไหนที่จะบริจาคเลือดบ้าง? Hocus Pocus (1993)
You got all the warmth and charm of a walleyed pike.นายนี่มันน่าเบื่อยังกะปลาตาย Junior (1994)
Charmed.ดูดีนะ Junior (1994)
- We'd have to be talkin' about one charming motherfuckin' pig.- เราจะต้องมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหนึ่ง motherfuckin เสน่ห์ 'หมู Pulp Fiction (1994)
I mean, he'd have to be ten times more charming than that Arnold on Green Acres.ผมหมายความว่าเขาจะต้องเป็นสิบครั้งที่มีเสน่ห์มากขึ้นกว่าที่อาร์โนลกับกรีนเอเคอร์ Pulp Fiction (1994)
Charming. We'll press on, I think.แจ๋วมาก คงต้องไปข้างหน้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
All you have to do is charm the old fool so his days don't seem so empty.ที่คุณจะต้องทำ ก็แค่โปรยเสน่ห์ให้เขา ทำให้เขาไม่รู้สึกเบื่อที่นี่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
How charming to be treated to a drink by a lady.เป็นเกียรติจริง ๆ มีสุภาพสตรีเลี้ยงเหล้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Anyone could see that the Prince was charming.ทุกคนจะได้เห็น ว่าเจ้าชายที่มีเสน่ห์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto, ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charmedAll of us listened to the music as if we were charmed by the moonlight.
charmedBesides, you lead a charmed life.
charmedEverybody at the party was charmed with her grace.
charmedHe was charmed against all evil.
charmedHis speech charmed the audience.
charmedI am charmed to see you.
charmedI charmed a secret out of her.
charmedI'm charmed to meet you.
charmedI'm charmed to see pleased to see you.
charmedI'm not charmed about working in mid summer.
charmedIt was his story of adventure that charmed us all.
charmedI was charmed by her way of speaking.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
charmed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charmed

Japanese-English: EDICT Dictionary
引かれる;惹かれる;魅かれる(iK)[ひかれる, hikareru] (v1) to be charmed by; to be attracted (to) [Add to Longdo]
見惚れる(P);見とれる;見蕩れる;見ほれる[みとれる(見惚れる;見とれる;見蕩れる)(P);みほれる(見惚れる;見ほれる), mitoreru ( mitore ru ; mito reru ; mitore ru )(P); mihoreru ( mitore ru ; ken horer] (v1, vi) to be fascinated (by); to watch something in fascination; to be charmed; (P) [Add to Longdo]
言葉に甘える;ことばに甘える[ことばにあまえる, kotobaniamaeru] (exp, v1) to accept an offer; to be charmed by someone's kind words and do as he wishes [Add to Longdo]
惚れる[ほれる, horeru] (v1, vi) to fall in love; to be in love; to be charmed with; to lose one's heart to; (P) [Add to Longdo]
惚れ込む;ほれ込む[ほれこむ, horekomu] (v5m, vi) to be charmed by [Add to Longdo]
蕩ける;盪ける[とろける, torokeru] (v1, vi) (1) (uk) to melt (to a liquid); (2) to be enchanted with; to be charmed; to be bewitched [Add to Longdo]
魅せられる[みせられる, miserareru] (v1) to be enchanted; to be charmed [Add to Longdo]
[まじ, maji] (n) (1) (arch) (See 蠱物) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons [Add to Longdo]
蠱物[まじもの, majimono] (n, vs) (1) (arch) (See 蠱) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top