ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสน่ห์

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสน่ห์-, *เสน่ห์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสน่ห์(n) charm, See also: fascination, enchantment, spell, Example: ตามธรรมชาติแล้วมนุษย์มักจะชอบคนสวยๆ หล่อๆ หรือคนมีเสน่ห์มากกว่าคนน่าเกลียด, Thai Definition: ลักษณะที่ชวนให้รัก, เครื่องที่ทำให้คนอื่นรัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสน่ห์(สะเหฺน่) น. ลักษณะที่ชวนให้รัก เช่น เธอเป็นคนมีเสน่ห์
เสน่ห์วิธีการทางไสยศาสตร์ที่ทำให้คนอื่นรัก เช่น เขาถูกเสน่ห์.
เสน่ห์จันทร์ขาวน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด <i>Homalomena lindenii</i> (Rodigas) Ridl. ในวงศ์ Araceae, ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว ก็เรียก.
เสน่ห์จันทร์แดงน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด <i>Homalomena rubescens</i> (Roxb). Kunth ในวงศ์ Araceae เหง้ามีกลิ่นหอมใช้ทำยาได้, ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ก็เรียก.
เสน่ห์ปลายจวักน. เสน่ห์ที่เกิดจากฝีมือปรุงอาหารให้โอชารส.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charmเสน่ห์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyone could see that the Prince was charming.ทุกคนจะได้เห็น ว่าเจ้าชายที่มีเสน่ห์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, I was carried away by her, enchanted by her as everyone was.ผมเคยลุ่มหลงหล่อน ต้องมนตร์เสน่ห์ของหล่อนเหมือนกับคนอื่นๆ Rebecca (1940)
She even started on Frank. Poor, faithful Frank.หล่อนหว่านเสน่ห์เเม้กระทั่งกับเเฟรงค์ น่าสงสารแฟรงค์ผู้ซื่อสัตย์ Rebecca (1940)
I know it's not glamorous as a job.ฉันรู้ว่ามันไม่ได้มีเสน่ห์เป็น งาน How I Won the War (1967)
I know there are others doing jobs in this war that are more glamorous.ฉันรู้ว่ามีคนอื่น ๆ ที่ทำงาน ในสงครามครั้งนี้ที่มีเสน่ห์มาก ขึ้น How I Won the War (1967)
Then Johnny Fontane comes along with his olive oil voice and Guinea charm.จากนั้นจอห์นนี่ฟอนมาพร้อมกับเสียงของเขาน้ำมันมะกอกและเสน่ห์นิวกินี The Godfather (1972)
Show these nice gentlemen all your hidden charmsแสดงให้ท่านผู้ชายเหล่านี้เห็น เสน่ห์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then I found out it's a charming habit around here.แล้วฉันก็พบว่า มันก็เป็นเสน่ห์ไปอย่าง คนที่นี่เคยชินกัน. Suspiria (1977)
He's got his father's intellect, his mother's good looks and the devil's own charm.เขาฉลาดเหมือนพ่อ หน้าตาเหมือนแม่ และมีเสน่ห์ของเขาเอง Gandhi (1982)
I'm enchanted.ฉันหลงเสน่ห์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Enchanted. Thank you very much.หลงเสน่ห์ ขอบคุณมากครับ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Your ignorance is exceeded only by your charm, Captain.ความเย่อหยิ่ง มันลดเสน่ห์คุณไปหมด Day of the Dead (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสน่ห์[sanē] (n) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness  FR: charme [ m ] ; attrait [ m ] ; fascination [ f ]
เสน่ห์[sanē] (n) EN: love philtre = love philter (Am.) ; love potion  FR: philtre d'amour [ m ]
เสน่ห์ของธรรมชาติ[sanē khøng thammachāt] (n, exp) EN: charms of nature  FR: charmes de la nature [ mpl ]

English-Thai: Longdo Dictionary
intriguing(n, adj) น่าทึ่ง, เต็มไปด้วยเล่ห์, อย่างมีเสน่ห์
rizz(n, colloq) ความมีสไตล์ เสน่ห์ หรือสิ่งดึงดูด, ความสามารถในการดึงดูดเพศตรงข้าม, มักใช้กันในสื่อสังคมออนไลน์ โดยแผลงมาจากพยางค์กลางของคำว่า charisma ตัวอย่างการใช้ เช่น Taylor has rizz. เทเลอร์เป็นคนมีเสน่ด์ดึงดูด คำว่า rizz เป็นคำศัพท์แห่งปี 2023 ของ Oxford University Press (Oxford Word of the Year 2023)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allurement(n) เสน่ห์
charisma(n) เสน่ห์, Syn. charm, personal magnetism
charm(n) เสน่ห์, See also: ความเย้ายวนใจ, Syn. appeal, appealingness
charms(n) เสน่ห์, Syn. appeal, appealingness
lure(n) พลังหรือแรงดึงดูด, See also: เสน่ห์
madstone(n) เสน่ห์, Syn. charm, Ant. hoodoo, curse
sex appeal(n) เสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม, Syn. appeal, attraction, sex
spell(vt) มนตร์คาถา, See also: เสน่ห์, Syn. abracadabra, amulet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting
appetising(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร, กระตุ้นความต้องการ, มีเสน่ห์
appetizing(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร, กระตุ้นความต้องการ, มีเสน่ห์
attract(อะแทรคทฺ') vt., vi. ดึงดูด, จูงใจ, กระ-ตุ้นความสนใจ, มีเสน่ห์, ล่อใจ. -attractable adj.
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ, เสน่ห์, แรงดึงดูด, สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity, charm, enticement, Ant. repulsion, rejection
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ, มีเสน่ห์, มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing, inviting, enticement
babe(เบบ) n. ทารก, เด็กเล็ก ๆ , ผู้ไร้เดียงสา, หญิงมีเสน่ห์, Syn. baby
baby(เบ'บี่) { babied, babying, babies } n. ทารก, ผู้เยาว์, หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ , เอาใจ, โอ๋, ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe

English-Thai: Nontri Dictionary
allure(vt) ล่อ, ยั่วยวน, ทำให้หลงเสน่ห์
allurement(n) เสน่ห์, ความยั่วยวน
alluring(adj) ล่อใจ, ยั่วยวน, ดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, งดงาม
attraction(n) การดึงดูด, เสน่ห์, สิ่งจูงใจ, สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด, มีเสน่ห์, น่ามอง, ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ, อย่างมีเสน่ห์, อย่างจูงใจ
bewitch(vt) ทำให้งงงวย, ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้เคลิบเคลิ้ม
captivate(vt) จับใจ, ยั่วยวน, ทำให้หลงรัก, ทำให้หลงเสน่ห์
charm(n) เสน่ห์, ความดึงดูดใจ, ความจับใจ, ความยั่วยวนใจ, คำสาป
charm(vt) ทำให้ลุ่มหลง, ทำให้จับใจ, ดึงดูดใจ, ทำเสน่ห์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
vavoom(n) เสน่ห์ที่ดึงดูดเพศตรงข้าม, Syn. sex appeal

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
魅力[みりょく, miryoku] (n) เสน่ห์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top