Search result for

lust

L AH1 S T   
140 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lust-, *lust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lust[N] ความต้องการทางเพศ, See also: ความใคร่, กามตัณหา, ราคะ, โลกีย์, Syn. sexual desire
lust[N] ความปรารถนา, See also: ความทะเยอทะยาน, ความกระตือรือร้น
lusty[ADJ] แข็งแรง, See also: มีกำลังวังชา, มีชีวิตชีวา, Syn. strong
luster[VI] กลายเป็นมันเงา
luster[N] ความเป็นเงา, See also: ความเป็นมัน, สิ่งที่ทอเป็นมัน, Syn. shine, sheen, gloss, Ant. dullness, gloom, darkness
luster[N] ความรุ่งโรจน์, See also: ความเลืองชื่อลือนาม, บารมี, เกียรติศักดิ์, Syn. excellence, glory, spendor
luster[N] ความสว่างสุกใส, See also: ความโชติช่วง, ความเปล่งปลั่ง, ความผ่องใส, Syn. brilliance, radiance
luster[N] เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา
luster[VT] ฉาบให้เป็นเงา, See also: ทำให้เป็นเงา
luster[N] สารที่ใช้เป็นยาขัดเงา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lust(ลัสทฺ) n. ราคะ,กามตัณหา,โลกีย์,ความปรารถนา,ตัณหา,ความกระตือรือร้น,ความทะเยอทะยาน vi. มีกามตัณหาสูง,ชอบโลกีย์,ปรารถนา, Syn. sexual desire,craving,lechery,desire,want
luster(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
lustful(ลัส'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยตัณหา,ละโมบ,ตะกละ,มักมากในโลกีย์วิสัย., See also: lustfulness n. ดูlustful, Syn. lecherrous,lubidinous
lustre(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
lustrous(ลัส'ทรัส) adj. เป็นมันเงา,เป็นมันระยับ,แวววาว,รุ่งโรจน์,ดีเลิศ,วิเศษ., See also: lustrousness n. ดูlustrous, Syn. luminous
lusty(ลัส'ที) adj. แข็งแรง,มีกำลังวังชา,มีชีวิตชีวา., See also: lustily adv. ดูlusty lustiness n. ดูlusty, Syn. hearty
baluster(แบล'ลัสเทอะ) n. เสาราวระเบียง, Syn. balustrade
bluster(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (การ) พัดอย่างแรง,พัดคำราม,คำราม,กล่าวตะคอก,พูดวางโต,เสียงคำราม,การพัดอย่างแรง,การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery,blusterous adj., Syn. storm,rage ,boast
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
cluster {clusteredn. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump

English-Thai: Nontri Dictionary
lust(n) ตัณหา,ความอยาก,ราคะ,ความปรารถนา,ความต้องการทางเพศ
lust(vi) อยากได้,ปรารถนา,ทะเยอทะยาน,ใคร่ได้
lustful(adj) มีตัณหา,มีความอยาก,ราคะจัด,มักมากในกาม
lustral(adj) เกี่ยวกับการทำให้บริสุทธิ์
lustre(n) ชื่อเสียง,ความรุ่งโรจน์,แสงเหลือบ,โคมระย้า
lustrous(adj) เป็นเงา,มัน,รุ่งโรจน์,แวววาว
lusty(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,มีพลัง,มีชีวิตชีวา
baluster(n) ซี่กรง,ราวระเบียง
balustrade(n) ลูกกรง,ราวบันได
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lustrousวาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lustตัณหา [TU Subject Heading]
Lusterความมันแวววาว, ความมันวาว [การแพทย์]
lustreความวาว, สมบัติในการสะท้อนแสงจากผิวแร่ ความวาวมีหลายแบบ  เช่น วาวแบบโลหะแบบมุก แบบเพชร แบบน้ำมัน แบบแก้ว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is bound by the past, and lost in his lust for power.เขายึดติดกับอดีต มัวเมากระหายอำนาจ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
The Bible tells us, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart.พระคัมภีร์สอนเราว่า ใครก็ตามที่มองสตรีแล้วเกิดราคะต้องการหล่อน ถือว่าได้ล่วงประเวณีกับเธอแล้วในใจของเขา Rules Don't Apply (2016)
This blood lust she's consumed by...This blood lust she's consumed by... Haunted (2015)
The blood lust is worse with sara, isn't it?The blood lust is worse with Sara, isn't it? Haunted (2015)
And the only way to cope is to indulge the blood lust on others.และมีเพียงวิธีเดียวที่จะรับมือ คือระบายความกระหายเลือดไปที่คนอื่น Restoration (2015)
That ship lets us pass, he will have managed to both renew the men's lust for gold and their faith in his judgment.เรือลำนั้นปล่อยให้เราแล่นผ่านไป เขาจะจัดการทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ชายทั้งคู่ปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อทองคำ และความศรัทธาของพวกเขาต่อการตัดสินใจของเขา VIII. (2014)
An attachment of physical lust to fantasies and practices forbidden by society.สิ่งที่อยู่บนร่างกายเป็นสิ่งที่แสดงถึงราคะ สู่วิธีจินตนาการถึงวิธีปฏิบัติ ในสิ่งที่ต้องห้ามทางสังคม The Long Bright Dark (2014)
I figured, between the blood lust drama, the Damon-Elena drama, the abuser drama, he's been through enough.ฉันคิดว่าเขาผ่านเรื่องหนักๆมามากแล้ว ไหนจะเรื่องความกระหายเลือด เรื่องระหว่างเดม่อนเอเลน่า แล้วไหนจะคำสบประมาทต่างๆนานาอีก เขาเจอแต่เรื่องร้ายๆมามากพอแล้ว Monster's Ball (2013)
Where was such lust for blood when stood against Spartacus?จะมีที่ใดกระหายเลือดดังเช่นยามยืนประจันหน้ากับสปาร์ตาคัสอีกล่ะ? Blood Brothers (2013)
You lust have to believe and let go.คุณ iust ต้องเชื่อและปล่อยให้ไป. RED 2 (2013)
It's lust like yesterday.มัน iust เช่นเมื่อวานนี้. RED 2 (2013)
Why didn't you lust shoot me?ทำไมคุณไม่ iust ยิงฉัน? RED 2 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lustMy lust is so blind, it begins to destroy my mind.
lustOur cat's fur has lost its luster.
lustSetting a new record added luster to his name.
lustThe lust denies the need.
lustThis ring lost its luster.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัณหากลับ[ADJ] lustful, Example: หล่อนเป็นนายหน้าจัดหาเด็กสาวใจแตกป้อนให้เสี่ยแก่ตัณหากลับที่ต้องการเปิดบริสุทธิ์กับเด็กนักเรียนสาวๆ, Thai definition: ที่มีความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
กระหายเลือด[V] lust for blood, See also: crave for blood, Thai definition: อยากกินเลือด
บ้ากาม[ADJ] lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai definition: มักมากในกาม
เงาวับ[ADJ] shiny, See also: lustrous, glossy, sleek, polished, Syn. มันแผลบ, มันเงา, มันปลาบ, Example: แม่กำลังจัดเครื่องชามทองเหลืองที่เงาวับจนสะท้อนสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ
พิโลน[ADJ] shining, See also: lustrous, bright, Syn. สุกใส, Thai definition: ที่เปล่งประกายผุดผ่อง
เลื่อมพราย[ADJ] shiny, See also: lustrous, glossy, brilliant, Example: สร้อยที่คอมีสีเลื่อมพรายงดงามเหมาะสมกับเจ้าหญิงมาก, Thai definition: ที่มีเงาเป็นประกายวูบวาบ
ตัณหา[N] passion, See also: lust, desire, craving, Tanha, Syn. ราคะ, ความอยาก, กามารมณ์, กิเลส, ความต้องการ, ความใคร่, Example: พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พุทธศาสนิกชนหมกมุ่นกับเรื่องตัณหาราคะรวมทั้งกิเลส
กลัดมัน[ADJ] lustful, See also: lecherous, Example: ช้างป่ากลัดมันคลุ้มคลั่งออกมาอาละวาดทำลายข้าวของชาวบ้านเสียหาย
รัต[ADJ] lustful, See also: amorous, Syn. กำหนัด, รักใคร่
ราคี[N] lust, See also: sexual desire, Syn. ราคิน, Thai definition: ีความกำหนัด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage   FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido   FR: instinct sexuel [m]
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence   FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité = lasciveté [f] ; concupiscence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUST    L AH1 S T
LUSTY    L AH1 S T IY0
LUSTER    L AH1 S T ER0
LUSTED    L AH1 S T IH0 D
LUSTRE    L AH1 S T ER0
LUSTIG    L AH1 S T IH0 G
LUSTFUL    L AH1 S T F AH0 L
LUSTING    L AH1 S T IH0 NG
LUSTROUS    L AH1 S T R AH0 S
LUSTGARTEN    L AH1 S T G AA2 R D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lust    (v) lˈʌst (l uh1 s t)
lusts    (v) lˈʌsts (l uh1 s t s)
lusty    (j) lˈʌstiː (l uh1 s t ii)
lusted    (v) lˈʌstɪd (l uh1 s t i d)
lustre    (n) lˈʌstər (l uh1 s t @ r)
lustful    (j) lˈʌstfəl (l uh1 s t f @ l)
lustier    (j) lˈʌstɪəʳr (l uh1 s t i@ r)
lustily    (a) lˈʌstɪliː (l uh1 s t i l ii)
lusting    (v) lˈʌstɪŋ (l uh1 s t i ng)
lustiest    (j) lˈʌstɪɪst (l uh1 s t i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光彩[guāng cǎi, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ, ] luster; splendor; radiance; brilliance, #9,954 [Add to Longdo]
光泽[guāng zé, ㄍㄨㄤ ㄗㄜˊ, / ] luster, #11,089 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] luster of gems, #12,824 [Add to Longdo]
情欲[qíng yù, ㄑㄧㄥˊ ㄩˋ, ] lust; desire; sensual, #25,684 [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] luster of gem, #26,679 [Add to Longdo]
欲火[yù huǒ, ㄩˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] lust, #42,178 [Add to Longdo]
[cuǐ, ㄘㄨㄟˇ, ] luster of gems, #45,957 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] luster of gem, #91,455 [Add to Longdo]
嗜欲[shì yù, ㄕˋ ㄩˋ, / ] lust, #125,018 [Add to Longdo]
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, ] luster of gems, #667,794 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lustigkeit {f}merriness [Add to Longdo]
Begierde {f} | Begierden {pl}lust | lusts [Add to Longdo]
Lust {f}delight [Add to Longdo]
Lust {f}; Begeisterung {f}zest [Add to Longdo]
Lust {f}zestfulness [Add to Longdo]
Lust {f} am Sexsex drive [Add to Longdo]
Lust habento feel like [Add to Longdo]
Lust aufa yen for [coll.] [Add to Longdo]
Lustigkeit {f}jocundity [Add to Longdo]
Lustlosigkeit {f}listlessness [Add to Longdo]
Lustspiel {n}comedy [Add to Longdo]
Lustspielfilm {m}film comedy [Add to Longdo]
Wollust {f} | Wollüste {pl}lust | lusts [Add to Longdo]
lustigfrolicsome [Add to Longdo]
lustig; heiter {adj}jocular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
イラスト[, irasuto] (n) (abbr) (See イラストレーション) illustration; (P) [Add to Longdo]
イラストマップ[, irasutomappu] (n) illustrated map [Add to Longdo]
イラストラ[, irasutora] (n) {comp} Illustra [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
ロストクラスタ[ろすとくらすた, rosutokurasuta] lost cluster [Add to Longdo]
集落[しゅうらく, shuuraku] cluster [Add to Longdo]
図表一覧[ずひょういちらん, zuhyouichiran] list of illustrations [Add to Longdo]
イラストラ[いらすとら, irasutora] Illustra [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
喜劇[きげき, kigeki] Lustspiel, Komoedie [Add to Longdo]
珍談[ちんだん, chindan] lustige_Geschichte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lust \Lust\, n. [AS. lust, lust, pleasure, longing; akin to OS.,
   D., G., & Sw. lust, Dan. & Icel. lyst, Goth lustus, and perh.
   tom Skr. lush to desire, or to E. loose. Cf. {List} to
   please, {Listless}.]
   1. Pleasure. [Obs.] " Lust and jollity." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclination; desire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For little lust had she to talk of aught. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       My lust to devotion is little.    --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   3. Longing desire; eagerness to possess or enjoy; -- in a had
    sense; as, the lust of gain.
    [1913 Webster]
 
       The lust of reigning. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Licentious craving; a strong sexual appetite. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence: Virility; vigor; active power. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lust \Lust\, v. i. [imp. & p. p. {Lusted}; p. pr. & vb. n.
   {Lusting}.] [AS. lystan. See {Lust}, n., and cf. List to
   choose.]
   1. To list; to like. [Obs.] --Chaucer. " Do so if thou lust.
    " --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   Note: In earlier usage lust was impersonal.
      [1913 Webster]
 
         In the water vessel he it cast
         When that him luste.        --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   2. To have an eager, passionate, and especially an inordinate
    or sinful desire, as for the gratification of the sexual
    appetite or of covetousness; -- often with after.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever thy soul lusteth after.  --Deut. xii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever looketh on a woman to lust after her, hath
       committed adultery with her already in his heart.
                          --Matt. v. 28.
    [1913 Webster]
 
       The spirit that dwelleth in us lusteth to envy.
                          --James iv. 5.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lust
   n 1: a strong sexual desire [syn: {lecherousness}, {lust},
      {lustfulness}]
   2: self-indulgent sexual desire (personified as one of the
     deadly sins) [syn: {lust}, {luxuria}]
   v 1: have a craving, appetite, or great desire for [syn:
      {crave}, {hunger}, {thirst}, {starve}, {lust}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Lust /lust/ 
  delight; zest

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 lust /lɵst/
  1. desire; want; wish
  2. disposal; inclination; tendency
  3. lust; passion
  4. lust; sexualpleasure

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top