ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กิเลส

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กิเลส-, *กิเลส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิเลส[N] desires, See also: sensuality, lust, lustful desires, sin, evil wish, longing, greed, human passion, Example: มนุษย์เรายังมีกิเลสอีกมาก, Thai definition: เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิเลส, กิเลส-(-เหฺลด, -เหฺลดสะ-) น. เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง เช่น ยังตัดกิเลสไม่ได้ กิเลสหนา
กิเลส, กิเลส-กิริยามารยาท ในคำว่า กิเลสหยาบ.
กิเลสมารน. กิเลสซึ่งนับเป็นมารอย่างหนึ่ง. (ป.). (ดู มาร).
โยค-, โยคะกิเลส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"This is my sole passion, my child..."สิ่งนี้คือกิเลสแต่ผู้เดียวของฉัน, ลูกของฉัน... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I know I was urged to give every detail every particular, even the slightest that may illuminate the human passionฉันรู้ฉันถูกกระตุ้นถึงรายละเอียด give every ... ...ทุก Neven ที่เจาะจงเบาที่สุด... ...ที่สิ่งนั่นอาจจะให้ความสว่างกิเลส the human Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
His passion will strike you as somewhat unusualกิเลสของเขา .จะสะดุดใจ you as ผิดธรรมดาค่อนข้าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He's been feeding the Devil in your head!มันเอากิเลสของปีศาจใส่สมองแก The Lawnmower Man (1992)
Devil in your head.กิเลสปีศาจอยู่ในสมองแก The Lawnmower Man (1992)
Devil in your head.กิเลสปีศาจอยู่ในสมองแก The Lawnmower Man (1992)
As we forgive those who trespass against us.อย่านำข้าพระองค์เข้าไปในกิเลส I Heart Huckabees (2004)
Where you goin'? To meditate on desire and suffering.นั่งสมาธิเพื่อกำจัดกิเลส และความเจ็บปวด I Heart Huckabees (2004)
She must feel the influence of those passions and emotions which she wishes to inspire..."เธอต้องรู้สึกถึงอำนาจ ของกิเลสและอารมณ์ ที่เธอหวังจะให้เกิดขึ้น..." Pride & Prejudice (2005)
The multiplying villainies of nature do swarm upon him.อันกิเลสตัณหา รุมเร้า ไต่ตอม มนุษย์ V for Vendetta (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion   FR: mauvaise pensée[f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passion[N] กิเลส, See also: ตัณหา, ราคะ, Syn. emotion, feeling, Ant. apathy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pash(แพช) vt. ตีแตก,ตีจนละเอียด n. ศีรษะ,หัว,ตัณหา,อารมณ์เร่าร้อน,กิเลส
passion(แพช'เชิน) n. กิเลส,ตันหา,อารมณ์,โทสะ, See also: passional adj.
slink(สลิงคฺ) {slunk,slunk,slinking,slinks} vi. เดินอย่างลับ ๆ ล่อ ๆ , (ผู้หญิง) เดินช้า ๆ อย่างยั่วกิเลส,กำเนิดเร็วก่อนกำหนด,คลอดลูกก่อนครบกำหนด. n. ลูกสัตว์ที่คลอดก่อนกำหนด,คนที่อ่อนแอ. adj. คลอดก่อนกำหนด., See also: slinkingly adv.
voluptuary(วะลัพ'ชุเออรี) n.,adj. ผู้มัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรา., Syn. sensualist
voluptuous(วะลัพ'ชุเอิส) adj. มัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรา,มั่วโลกีย์,ยั่วยวนกามกิเลส., See also: voluptuousness n. voluptuosity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
passion(n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top