ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -莹-, *莹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[莹, yíng, ㄧㄥˊ] bright, lustrous, sparkling like a gem
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  玉 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 瑩; fiery 火 like a gem 玉,  Rank: 2,668

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] luster of gems, #12,824 [Add to Longdo]
[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] crystal clear sparkle, #18,079 [Add to Longdo]
[Shěn yíng, ㄕㄣˇ ㄧㄥˊ, / ] Shen ying of Wu, governor (268-280) of coastal province of Wu and compiler of Seaboard geographic gazetteer 臨海水土誌|临海水土志, #235,160 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you want to buy?[CN] 姐,要买点什么? Heung gong chat sup sam (1974)
A really elegant string-of-pearls configuration.[CN] 一串串相当晶剔透 The Rock (1996)
#I can show you the world# splendid#[CN] 我可以向你展示这个世界 晶 华丽 光彩夺目 Aladdin (1992)
Fluorescent light.[CN]  I'm Looking Through You (1993)
With a fluorescent light bulb, invisible light becomes visible... by passing it through a coating of phosphorus.[CN] 借由光灯 不可见光变成可见光... 透过一层磷的包覆 I'm Looking Through You (1993)
A fluorescent light bulb turns invisible light into visible light.[CN] 光灯泡将不可见光变成可见光 I'm Looking Through You (1993)
- From a fluorescent light bulb.[CN] -光灯泡 I'm Looking Through You (1993)
Look at these hands, gentlemen, they're oozing class.[CN] 看这手 绅士们 肌如玉 Check to the Queen (1969)
The Ides of Metropolis appeared this morning on the screens... of over a million computers.[CN] 月圆大都会今天早上出现在... 成千上万的幕上 伴随而来的是无法估计的灾难 The Ides of Metropolis (1994)
"...and when it bringeth his color in the cup, when it moveth itself aright.[CN] 虽红光闪闪 晶剔透 万般流转 The Wild Bunch (1969)
- I don't think so. - You got the idea from a fluorescent bulb.[CN] -你的概念来自光灯泡 I'm Looking Through You (1993)
A nice, big bowl of sleet![CN] - 一大碗晶剔透的雨夹雪。 Love and Death (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top