ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิโลน

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิโลน-, *พิโลน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิโลน[ADJ] shining, See also: lustrous, bright, Syn. สุกใส, Thai definition: ที่เปล่งประกายผุดผ่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิโลนว. สุกใส.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A shining star at the end of the Path of Illumination.สิ่งที่ดาวพิโลน sta แสงสว่างที่ม้า. Angels & Demons (2009)
A shining star at the end of the Path of Illumination.สิ่งที่ดาวพิโลน sta แสงสว่างที่ม้า. Angels & Demons (2009)
The shining star at the end of the path."การดาวพิโลนที่ sta ที่ม้า. " Angels & Demons (2009)
It might look like a stroke at first, but in few days, his body would show signs.วาติกันจะทำลายด้วยแสง สิ่งที่ดาวพิโลน sta แสงสว่างที่ม้า. มันเก่าคุกคามของแสง วาติกันทำลายโดยแสง. Angels & Demons (2009)
None of them have names that invoke fire.สิ่งที่ดาวพิโลน sta แสงสว่างที่ม้า. Angels & Demons (2009)
I don't understand."การดาวพิโลนที่ sta ที่ม้า. " Angels & Demons (2009)
The moment the doors to the Conclave open, he will tell the Cardinals what you've done.ไม่ที่นี่โร! "การดาวพิโลนที่ม้า." ต้องมี. Angels & Demons (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top