ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lust after

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lust after-, *lust after*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lust after[PHRV] ปรารถนาอย่างรุนแรง, See also: มีกามตัณหาอย่างมาก, หมกมุ่นกับเรื่องโลกีย์อย่างมาก, Syn. lech after

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Bible tells us, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart.พระคัมภีร์สอนเราว่า ใครก็ตามที่มองสตรีแล้วเกิดราคะต้องการหล่อน ถือว่าได้ล่วงประเวณีกับเธอแล้วในใจของเขา Rules Don't Apply (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lust after
   v 1: have a strong sexual desire for; "he is lusting after his
      secretary" [syn: {lust after}, {lech after}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

lust after ( L AH1 S T AE1 F T ER0)

 


  

 
lust after
 • ปรารถนาอย่างรุนแรง: มีกามตัณหาอย่างมาก, หมกมุ่นกับเรื่องโลกีย์อย่างมาก [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top