ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลัดมัน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลัดมัน-, *กลัดมัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลัดมัน[ADJ] lustful, See also: lecherous, Example: ช้างป่ากลัดมันคลุ้มคลั่งออกมาอาละวาดทำลายข้าวของชาวบ้านเสียหาย
กลัดมัน[V] have strong sexual desire, Example: เขากลัดมันจนถึงกับทำลายเกียรติของเจ้าหล่อน, Thai definition: มีความรู้สึกในทางกามารมณ์อย่างรุนแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลัดมันว. มีความรู้สึกในทางกามารมณ์อย่างรุนแรง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So maybe it's the over-stimulated times... that we live in that causes young men to stick their... instruments in such odd places.บางทีสิ่งกระตุ้นทั้งหลายกำลังหมดไป จนเราเติบโต แต่เพราะเด็กหนุ่มกลัดมันติดกับ เครื่องดนตรีในที่แบบนี้ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Okay, then it's because he's such a stud athlete.โอเค เป็นเพราะเขาเป็นนักกีฬากลัดมัน Yes/No (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลัดมัน[v.] (klatman) EN: be inflamed ; be in heat ; burn ; have strong sexual desire   
กลัดมัน[adj.] (klatman) EN: lustful   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top