ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satyric

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satyric-, *satyric*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satyric (j) sˈətˈɪrɪk (s @1 t i1 r i k)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like all that Juliet of the Spirits or Satyricon.Wie zum Beispiel dieses Julia und die Geister oder Satyricon. Annie Hall (1977)
I chose the name Frost when I entered Satyricon and became a member of the band.Ich nannte mich Frost, als ich zu Satyricon kam und Bandmitglied wurde. Until the Light Takes Us (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้ากาม(adj) lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai Definition: มักมากในกาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
satyrartig {adj}satyric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satyric \Sa*tyr"ic\, Satyrical \Sa*tyr"ic*al\, a. [L. satyricus,
   Gr. satyriko`s.]
   Of or pertaining to satyrs; burlesque; as, satyric tragedy.
   --P. Cyc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satyric
   adj 1: of or relating to or having the characteristics of a
       satyr; "this satyric old man pursues young girls" [syn:
       {satyric}, {satyrical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top